Kaizen Man

ผู้เขียน : Kaizen Man

อัพเดท: 23 ธ.ค. 2006 05.48 น. บทความนี้มีผู้ชม: 79793 ครั้ง

“Creative & Idea Kaizen” แปลจากวารสารรายเดือน “Soi to Kufu” ของ Japan Human Relations Association สมาคมที่ให้คำปรึกษาเรื่องไคเซ็นทั้งในและนอกประเทศญี่ปุ่นมานานนับสิบปี
* ช่วยให้พนักงานในองค์กรรู้จัก กิจกรรมไคเซ็นที่ถูกต้อง
* ส่งเสริมให้พนักงานทำไคเซ็นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรด้วยตัวอย่างการทำกิจกรรมไคเซ็น, แนวคิด ปรัชญา, ทรรศนะผู้บริหารต่อกิจกรรมไคเซ็น นำเสนอในรูปแบบที่อ่านง่าย เข้าใจง่าย


จากระบบการผลิตแบบปริมาณมากใช้จำนวนคนมาก สู่ระบบการผลิตแบบปริมาณน้อยใช้จำนวนคนน้อย

ระบบการผลิตแบบปริมาณมาก
กว่าจะสำเร็จเป็นผลิตภัณฑ์ออกมา ต้องใช้เวลามาก
เสร็จพร้อมกันในคราวเดียวกัน ในปริมาณมาก ๆ

ในปัจจุบันโรงงงานจำนวนมากเริ่มเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงจากการผลิตประเภทชนิดน้อยที่ผลิตในปริมาณมาก สู่การผลิตประเภทชนิดมากในปริมาณน้อย โดยทำการผลิตทีละน้อย เพื่อตอบสนองให้ทันความต้องการของผู้บริโภค การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะมีวิธีการเช่นไรนั้น ลองมาเปรียบเทียบดูระบบการผลิต 2 ประเภทดู

ระบบการผลิตแบบชนิดปริมาณมาก
การใช้ระยะเวลานานในการผลิตให้เสร็จ
การผลิตปริมาณมากนั้นมีข้อเสีย คือ การผลิตสินค้าตั้งแต่เริ่มการผลิตจนเสร็จสมบูรณ์นั้นใช้ระยะเวลานาน ทั้งยังใช้สถานที่เก็บผลผลิตที่ยังอยู่ระหว่างการผลิต เพื่อรอเข้ากระบวนการผลิตในกระบวนการต่อไปเป็นระยะเวลานาน เป็นผลให้ในช่วงระยะเวลานั้นจะสามารถผลิตได้แค่ชนิดเดียวเท่านั้น และในขณะที่กำลังผลิตสินค้าที่มีปริมาณมากอยู่นั้นอาจจะมีความจำเป็นต้องเปลี่ยน หรือแทรกการผลิตสินค้าชนิดอื่นอย่างกะทันหัน หรืออยากจะหยุดผลิต เพราะจำหน่ายไม่ดีก็ไม่สามารถทำได้ ทำให้อาจจะต้องเพิ่มสถานที่เก็บสินค้า

นำผลผลิตที่อยู่ระหว่างการผลิตไปไว้ในสถานที่เก็บชั่วคราว
วิธีการผลิตแบบปริมาณมากนั้นทำเป็นขั้นตอน เช่น ในกระบวนการเริ่มแรกผลิตขึ้นจำนวน 1,000 ชิ้น จากนั้นนำผลผลิตที่ยังระหว่างการผลิตจำนวน 1,000 ชิ้นนั้นส่งต่อกระบวนการประกอบชิ้นส่วน ซึ่งผลผลิตที่ได้นั้นใกล้จะเสร็จสมบูรณ์
วิธีการผลิตแบบปริมาณมากนั้นจะเป็นวิธีการผลิตสินค้าที่มีสินค้าระหว่างการผลิตในปริมาณมาก เนื่องจากเป็นการผลิตชิ้นส่วนที่ยังต้องทำการผลิตขั้นต่อไปในปริมาณมาก ทำให้ต้องเก็บเข้า ดึงออกจากสถานที่เก็บชิ้นส่วนชั่วคราวบ่อย ๆ ซึ่งสถานที่ที่เก็บชั่วคราวก็คือ สถานที่ไม่ใช้ประโยชน์ในการผลิต ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นการผลิตแบบเสียเวลาและเสียประโยชน์

ระบบการผลิตแบบชนิดมากปริมาณน้อย
จากการผลิตเเบบขั้นตอนเดียวสู่การการผลิตเเบบหลายขั้นตอน
การที่จะลดจำนวนของสถานที่เก็บสินค้าระหว่างการผลิตเเละลดระยะเวลาการผลิตให้น้อยลงได้นั้น ควรจัดการอย่างไรนั้น เห็นได้ว่าจะต้องไม่ใช่การผลิตเเบบ 1 คน 1 ขั้นตอน เเล้วส่งต่อเข้าขั้นตอนผลิตต่อไป จะต้องเป็นการทำงานหลายขั้นตอน ให้เสร็จโดยคนคนเดียว โดยไม่ทำค้างเอาไว้ จึงจะสามารถลดระยะเวลาในการผลิต และจำนวนคลังสินค้าให้น้อยลงได้
วิธีการผลิตเเบบ 1 คน 1 เเผง
ผลิตภัณฑ์ที่มีขั้นตอนการทำงานแบบผสมผสาน โดยรวมเอาการประกอบ ตรวจสอบ จนถึงขั้นตอนบรรจุ ให้เสร็จโดยคนเพียงคนเดียวในการผลิตนั้น เรียกว่าการผลิตเเบบ 1 คน 1 เเผง ซึ่งเเผงการผลิตที่มีเนื้อที่จำกัดนั้นควรมีทั้งวัตถุดิบ ชิ้นส่วน เเละเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นเตรียมไว้ ทำให้นึกไปถึงวิธีการของร้านเเผงลอยตอนกลางคืนอย่างร้านเเผงลอยขายโอโคะโนะมิยากิ ที่มีวัตถุดิบเเละเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นอยู่รอบ ๆ สำหรับทำโอโคะโนะมิยากิ จึงนำวิธีการนี้มาใช้เรียกวิธีการเเบบนี้ว่า การผลิตเเบบ 1 คน 1 เเผง

การผลิตเเบบ Cell Production
มาจัดการให้การผลิตเเบบการผลิตในขั้นตอนการประกอบนั้นทำกันเป็นทีมซึ่ง 1 คน ทำการประกอบชิ้นส่วน 3 ชนิดขึ้นไป เเละทำเเบบเดียวกันกับการผลิตในขั้นตอนการทดสอบจนถึงการบรรจุ เรียกการจัดการเเบบนี้เรียกว่าการผลิตเเบบ Cell Production ซึ่งการผลิตลักษณะนี้สามารถลดจำนวนผลิตภัณฑ์นี้สามารถที่ยังอยู่ระหว่างการผลิต เเละระยะเวลาในการผลิตให้น้อยลงได้
- การผลิตเเบบขั้นตอนเดียว = การที่ผู้ปฏิบัติงาน ถูกกำหนดให้ผลิตเพียงขั้นตอนเดียว
- การผลิตเเบบหลายขั้นตอน = การที่ผู้ผลิตสามารถจัดการกับการผลิตที่มีหลายขั้นตอนได้

สายการผลิตเเบบตัว U
ในกระบวนการผลิตแบบมีการประกอบชิ้นส่วนนั้น ถ้าเปลี่ยนจากระบบการผลิตเเบบขั้นตอนเดียว เข้าสู่ระบบการผลิตเเบบหลายขั้นตอนนั้น จะสามารถลดจำนวนสินค้าระหว่างการผลิตลงได้ และในกรณีการผลิตประกอบที่ต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมือหรืออุปกรณ์ด้วยแล้ว ถ้าเปลี่ยนจากระบบการผลิตแบบขั้นตอนเดียว เข้าสู่การผลิตแบบหลายขั้นตอนแล้ว ก็จะสามารถลดปริมาณของสินค้าระหว่างการผลิตลงได้ด้วย
ระบบการผลิตเเบบขั้นตอนเดียวนั้น ใช้คน 1 คน ควบคุมเครื่องจักร 1 เครื่อง ส่วนพื้นที่ระหว่างเครื่องจักรเอาไว้วางผลผลิตที่ยังอยู่ระหว่างการผลิต
ในกรณีระบบการผลิตเเบบหลายขั้นตอนนั้น จะไม่ใช่การวางเรียงเครื่องจักรเเบบเเถวเดียวเเต่จะเรียงเเบบรูปตัว U ซึ่งผู้ปฏิบัติงาน จะเริ่มงานจากเครื่องจักรตัวเเรก เเล้วส่งชิ้นงานเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปตามเครื่องจักรที่เรียงเเบบตัว U ดังนั้น เครื่องจักรตัวเเรกกับตัวสุดท้ายจะอยู่ตรงข้ามกันพอดีทำให้ทางเข้าเเละทางออกอยู่ฝั่งเดียวกัน ส่งผลให้ลดระยะทางในการขนส่งผลผลิตลงได้

การผลิตสินค้าหลายชนิดในระยะเวลาสั้น
ระบบการผลิตเเบบปริมาณมากนั้น เป็นการผลิตสินค้าจำนวนมาก เช่น 1 เดือนเเรก ผลิตสินค้าจำนวน 3,000 ชิ้น เดือนที่ 2 ผลิต สินค้า B จำนวน 3,000 ชิ้น เดือนที่ 3 ผลิตสินค้า C จำนวน 3,000 ชิ้น เเละในกรณีถ้าลูกค้าต้องการสินค้า C ก็ต้องถึง 3 เดือนถึงจะได้ตัวสินค้า
- การประกอบตามวิธีการผลิตเเบบ Cell Production
- กระบวนการผลิตรูปตัว U
ส่วนการผลิตเเบบหลายขั้นตอน จะสามารถลดจำนวนสินค้าระหว่างการผลิต เเละยังลดระยะเวลาในการผลิตลงได้ด้วย เช่น ใน 1 วันสามารถผลิตสินค้า A, B และ C อย่างละ 30 ชิ้น ทำให้ลูกค้าไม่ต้องรอ


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที