Solution Center Minitab

ผู้เขียน : Solution Center Minitab

อัพเดท: 17 มิ.ย. 2019 10.00 น. บทความนี้มีผู้ชม: 4446 ครั้ง

ก่อนจะเริ่มลงมือตัดแผ่นหินแกรนิตเพื่อปูพื้นผิวโต๊ะ ช่างจะทำการตรวจสอบให้มั่นใจอีกครั้งว่าขนาดที่วัดไว้นั้นถูกต้องหรือไม่ เพราะถ้าการวัดมีความผิดพลาดขึ้นมาคงหมายถึงต้นทุนของงานที่จะเพิ่มขึ้น

ที่เรารู้กันอยู่แล้วคือไม่มีระบบการวัดใดทำได้สมบูรณ์แบบ เราแค่วางใจว่าระบบนั้นสามารถให้ข้อมูลที่ทำให้เราควบคุมคุณภาพและตรวจติดตามการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการได้ แล้วอย่างนั้นเราจะรู้ได้อย่างไรว่าความเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นจากข้อมูลนั้นมาจากกระบวนการ หรือ มากจากความผิดพลาดของระบบการวัด และถ้าเราไม่เชื่อถือในระบบการวัดของเรานั่นคือข้อมูลที่เราได้มาก็ไม่น่าเชื่อถือด้วยเช่นกัน


แนวคิดเริ่มต้นของการวิเคราะห์ระบบเครื่องมือวัด (Gage R&R)

ก่อนจะเริ่มลงมือตัดแผ่นหินแกรนิตเพื่อปูพื้นผิวโต๊ะ ช่างจะทำการตรวจสอบให้มั่นใจอีกครั้งว่าขนาดที่วัดไว้นั้นถูกต้องหรือไม่ เพราะถ้าการวัดมีความผิดพลาดขึ้นมาคงหมายถึงต้นทุนของงานที่จะเพิ่มขึ้น

ที่เรารู้กันอยู่แล้วคือไม่มีระบบการวัดใดทำได้สมบูรณ์แบบ เราแค่วางใจว่าระบบนั้นสามารถให้ข้อมูลที่ทำให้เราควบคุมคุณภาพและตรวจติดตามการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการได้ แล้วอย่างนั้นเราจะรู้ได้อย่างไรว่าความเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นจากข้อมูลนั้นมาจากกระบวนการ หรือ มากจากความผิดพลาดของระบบการวัด และถ้าเราไม่เชื่อถือในระบบการวัดของเรานั่นคือข้อมูลที่เราได้มาก็ไม่น่าเชื่อถือด้วยเช่นกัน

การวิเคราะห์ระบบการวัดสามารถทำให้คุณเห็นปัญหาของระบบการวัดได้ และพิสูจน์ว่าข้อมูลที่คุณได้มานั้นมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ และถ้าข้อมูลนั้นเชื่อถือได้เราจะสามารถนำข้อมูลนั้นไปหาวิธีการปรับปรุงกระบวนการได้

การวิเคราะห์ระบบการวัดสามารถทำได้อย่างไรบ้าง

ในผลการวิเคราะห์จะต้องแสดงให้เห็นระบบการวัดที่ไม่เสถียรนั้นเกิดจากตัวเครื่องมือวัดหรือการทำงานของพนักงาน(วิธี)วัด

 

เครื่องมือวัดที่ไม่เสถียร

เพื่อให้ทำความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นเราจะมาทำความเข้าใจการทำงานของการวิเคราะห์การวัดผ่านกรณีศึกษากัน

สมมติว่าบริษัทมีความต้องการจะใช้แผนภูมิควบคุมเพื่อการตรวจจับค่าน้ำหนักของซีเรียลบรรจุกล่อง ก่อนอื่นมาเริ่มที่วิเคราะห์ระบบการวัดกันก่อนเพื่อดูว่าระบบการวัดนั้นสามารถให้ค่าน้ำหนักที่อ่านได้ถูกต้องหรือไม่

วิธีการที่ดีที่สุดในการดูว่าการวัดนั้นให้ผลที่น่าเชื่อถือได้หรือไม่ คือ การดูที่ความสามารถในการทวนซ้ำ (repeatability) หรือ ความผันแปรของการวัดที่วัดโดยพนักงานวัดคนเดียวกันที่ทำกับชิ้นงานชิ้นเดิม ถ้าน้ำหนักที่อ่านได้จากกล่องเดิมด้วยเงื่อนไขเดียวกัน(ซ้ำเดิม)ตลอด เราควรจะอ่านได้ค่าน้ำหนักเดิมๆ และการทำแบบนี้ซ้ำๆจะทำให้ทราบความผันแปรที่มีอยู่ในระบบการวัดนั้น

อย่างเช่นการทดลองนี้ เราจะเห็นได้ว่าความสามารถในการทวนซ้ำของพนักงานสองคน ในผลการศึกษา Gage R&R แสดงให้เห็นว่าแม้แต่การวัดจากคนเดียวกันค่าน้ำหนักที่อ่านได้จากการวัดกล่องเดิมด้วยเครื่องมือวัดเดิม ค่าวัดที่อ่านได้ยังมีความแตกต่างกันหลายกรัม สะท้อนให้เห็นว่าเครื่องมือวัดนี้ต้องการการปรับเทียบ(recalibration) อย่างจริงจัง และผลที่แสดงว่าเครื่องมือวัดนี้มีความผิดปกติทำให้ผลที่ได้จากแผนภูมิควบคุมไม่มีประโยชน์อย่างใดในการแปลความหมายเช่นกัน ถึงแม้ว่าค่าเฉลี่ยในการวัดของพนักงานแต่ละคนจะมีค่าไม่แตกต่างกันมาก แต่ความผันแปรของข้อมูลของภายในค่าวัดของแต่ละคนมีค่ามากเกินไป

พนักงานวัดที่แตกต่างกัน

เมื่อความผันแปรเป็นสิ่งที่มีอยู่ในระบบการวัดเสมอจึงเป็นอีกหนึ่งค่าที่ต้องสนใจในการวิเคราะห์ระบบการวัด เราจะต้องดูค่าความสามารถในการทำซ้ำ (reproducibility) หรือความผันแปรที่เกิดจากพนักงานวัดต่างกันเมื่อใช้ระบบการวัดเดียวกัน การศึกษา

Gage R&R สามารถทำให้เรารู้ได้ว่าค่าวัดที่ได้นั้นมีความต่างเพราะพนักงานด้วยขนาดเท่าไหร่

สมมติว่ามีการจ้างพนักงานคนใหม่มาเพื่อทำการบันทึกค่าวัด และมีการใช้วิธีวิเคราะห์การวัดเพื่อประเมินว่าพนักงานคนใหม่และพนักงานเดิม (ที่มีประสบการณ์) ผลจากการศึกษาพบว่าพนักงานทำการชั่งน้ำหนักซีเรียลบรรจุกล่อง พบว่าพนักงานใหม่อ่านค่าน้ำหนักได้ลักษณะที่มีค่าสูงเกินไป หรือ ต่ำเกินไป เมื่อเทียบกับค่าวัดที่ได้จากพนักงานที่มีประสบการณ์ ซึ่งผลจากการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า บริษัทควรมีการฝึกสอนเกี่ยวกับการทำงานของระบบการวัดให้กับพนักงานใหม่

 

การวิเคราะห์ Gage R&R ด้วย Minitab

สิ่งที่คุณควรระวังไว้เสมอคือการวัดและระบบการวัดมันสามารถส่งผลอย่างมากต่อเรื่องการเงิน และเนื่องด้วยความสามารถของโปรแกรมทางสถิติอย่าง Minitab  ทำให้คุณวิตัดปัญหาความยุ่งยากในการวิเคราะห์เพื่อให้รู้ว่าระบบการวัดของคุณนั้นมีความแม่นยำเท่าไหร่

จากกรณีศึกษาการวัดค่าน้ำหนักซีเรียลบรรจุกล่อง พบปัญหาว่ามีความแตกต่างของค่าน้ำหนักส่วนเกินและส่วนขาดอยู่จำนวนหนึ่ง  กล่องที่มีค่าน้ำหนักส่วนเกิน หมายถึงบริษัทมีต้นทุนเพิ่มขึ้น และเราสามารถลดต้นทุนในจุดนี้ด้วยการปรับเทียบเครื่องมือในระบบการวัดและฝึกสอนพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบการวัดให้ดีขึ้น ในทำนองเดียวกันกับกล่องที่มีค่าน้ำหนักขาดอาจทำให้ลูกค้าไม่พอใจอย่างมากเพราะว่าไม่ได้ตามสิ่งที่จ่ายเงินซื้อไป

 

เริ่มการวิเคราะห์ด้วย Minitab

การเตรียมตัวในการวิเคราะห์การวัดด้วย Minitab นั้นไม่ยาก เพราะการสร้างแผ่นงาน (Worksheet) สำหรับการศึกษา Gage R&Rคุณสามารถใช้โปรแกรมสร้างแผ่นงานเพื่อนำไปเก็บบันทึกข้อมูลที่หน้างานได้ โดยในหน้าต่างคำสั่ง ให้คุณระบุชื่อพนักงานและชิ้นงานที่จะทำการวัด รวมถึงลำดับของข้อมูลที่จะทำการบันทึก

โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. เลือก Stat > Quality Tools > Gage Study > Create Gage R&R Study Worksheet
  2. ระบุจำนวนชิ้นงาน จำนวนพนักงานวัด และจำนวนครั้งที่พนักงานแต่ละคนจะทำการวัดซ้ำ
  3. สามารถระบุรายละเอียดชื่อชิ้นงาน และ พนักงานวัด เพื่อให้ง่ายในการบันทึกข้อมูล
  4. จากนั้นเลือก OK

หลังจากทำการสร้างแผ่นงานเพื่อเก็บข้อมูลและบันทึกค่าวัดจากการวัดเรียบร้อย ต่อไปจะทำการวิเคราะห์ระบบการวัดด้วยการใช้วิธีการศึกษาแบบ Gage R&R Study (Crossed)

 

โดยเริ่มจาก

  1. เลือก Stat > Quality Tools > Gage Study > Gage R&R Study (Crossed)
  2. ในช่อง Part Numbers ให้เลือก Parts
  3. ในช่อง Operators ให้เลือก Operators
  4. ในส่วน Measurement Data ให้เลือก ‘Fill Weights’.
  5. จากนั้นเลือก OK

 

จากผลการวิเคราะห์พบว่า การวัดของ Jordan มีค่าต่ำกว่า การวัดของ Pat หรือ Taylor ในความเป็นจริงความผันแปรของการศึกษาระบบการวัด ( %Study Variation) ของภาพรวมในการศึกษา Gage R&R มีค่าสูงถึง 90.39% ซึ่งบ่งชี้ว่าระบบการวัดนี้ไม่สามารถยอมรับได้ ในการค้นหาแหล่งที่เป็นสาเหตุของความแตกต่างและกำจัดทิ้งเพื่อทำให้ระบบการวัดนั้นดีขึ้น

คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากบทความ  Gage R&R tools and how to interpret the output

ในการนำ Gage R&R ไปใช้งาน

กระบวนการวัดก็เป็นเหมือนกระบวนการทำงานอย่างอื่นๆ คือ มีความผันแปรที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ การประเมินและการระบุถึงแหล่งความผันแปร เพื่อทำให้เราสามารถมุ่งประเด็นได้ชัดเจนว่าควรทำอย่างไรกับการกำจัดความผันแปรนั้น โดย Minitab ที่ใช้เครื่องมือ Gage R&R จะช่วยทวนสอบว่าระบบการวัดที่ใช้อยู่นั้นมีความแม่นยำที่เชื่อถือได้หรือไม่


บทความต้นฉบับ : https://blog.minitab.com/blog/meredith-griffith/fundamentals-of-gage-rr

เนื้อหาบทความโดยบริษัท Minitab Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา
แปลและเรียบเรียงโดยสุวดี นําพาเจริญ และ ชลทิขา จํารัสพร, บริษัท โซลูชั่น เซ็นเตอร์ จํากัด webadmin@solutioncenterminitab.com

 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที