GIT Information Center

ผู้เขียน : GIT Information Center

อัพเดท: 01 เม.ย. 2020 03.15 น. บทความนี้มีผู้ชม: 2152 ครั้ง

แผนประชาสัมพันธ์คืออีกหนึ่งไม้ตายที่สามารถใช้เป็นตัวพลิกสถานการณ์ในกลยุทธ์ทางการตลาดได้เป็นอย่างดี ในปี 2020 นี้ใครอยากสำเร็จก่อน เรามีคำแนะนำดีๆ ที่จะเป็นทางลัดในการพิชิตใจตลาดมาฝากในบทความนี้


สร้างแผนประชาสัมพันธ์และแผนการตลาดอย่างไรให้ประสบความสำเร็จในปี 2020

            
 

            ถึงเวลาที่เราจะต้องทบทวนสิ่งต่างๆ เสียใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่ยากลำบากของธุรกิจค้าปลีก Emily Sidley จะมาให้คำแนะนำที่ช่วยให้กลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาดของคุณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเข้าถึงว่าที่ลูกค้าได้มากขึ้นในปีนี้

            ในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับปีนี้ ขั้นแรกก็คือการทบทวนกลยุทธ์ที่ผ่านมา คุณตั้งเป้าหมายไว้อย่างไรในปี 2019 และคุณทำสำเร็จหรือไม่ คุณใช้กลยุทธ์ใดมาบ้างและมันมีประสิทธิภาพหรือไม่

            ทบทวนตลาดกลุ่มเป้าหมายของคุณ ซึ่งได้แก่กลุ่มลูกค้าและว่าที่ลูกค้าที่คุณพยายามสื่อสารด้วย คุณจำเป็นจะต้องกำหนดกลุ่มลูกค้าของคุณให้ชัดเจนและทำความรู้จักกลุ่มเป้าหมายนี้ให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงจะสามารถทำการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

            ลองนึกดูว่าลูกค้าของคุณรับข่าวสารผ่านช่องทางใด ใช้แอพพลิเคชันใด และคุณสามารถปรับปรุงในจุดใดได้บ้างเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการสื่อสารกับลูกค้า หลังจากประเมินกลยุทธ์ทางการตลาดในปี 2019 แล้ว ก็ถึงเวลาที่คุณจะมองต่อไปยังปี 2020
 
ตั้งเป้าหมายใหม่

            คุณต้องแน่ใจว่าเป้าหมายตรงตามหลัก SMART กล่าวคือ เป็นเป้าหมายที่จำเพาะเจาะจง (Specific) วัดผลได้ (Measurable) บรรลุได้ (Attainable) สอดคล้องกับสถานการณ์ (Relevant) และมีกรอบเวลา (Timely) จากนั้นคุณจึงกำหนดแนวทางปฏิบัติที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายแต่ละข้อ

            ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการให้จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 คุณอาจมุ่งเน้นแนวทางดังต่อไปนี้

              • การทำบล็อก โดยคำนึงถึงแนวทางปฏิบัติที่จะช่วยให้เว็บไซต์ติดอันดับสูงในผลการค้นหาหรือ Search-Engine Optimisation (SEO)

              • ลงลิงก์ไปยังบล็อกของคุณเอาไว้ในโพสต์ทางสื่อสังคมออนไลน์

              • ทำแคมเปญโฆษณาทางสื่อสังคมออนไลน์เพื่อนำผู้ชมโฆษณาไปยังเว็บไซต์ของคุณ

            ลงรายละเอียดยุทธวิธีที่คุณวางแผนว่าจะใช้ในแต่ละเดือนจนครบทุกเดือน วิธีนี้ช่วยให้คุณกำหนดภาพรวมได้ว่าจะดำเนินกิจกรรมทางการตลาดมากน้อยเพียงใดในแต่ละเดือน และตัดสินใจว่ากิจกรรมเหล่านั้นอยู่ในระดับที่สามารถจัดการได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาร่วมกับปริมาณงานปกติที่คุณทำอยู่แล้ว

            วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดโดยคำนึงถึงงบประมาณที่คุณต้องใช้ด้วย คุณอาจไม่สามารถทำทุกอย่างได้ตามต้องการ อย่างไรก็ดี หากพิจารณากลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายแบบ SMART ตลอดจนเวลาและทรัพยากรที่มีอยู่ คุณก็น่าจะสามารถจำกัดกรอบของกิจกรรมทางการตลาดให้แคบลงได้ตามความเหมาะสมของธุรกิจ

            ยุทธวิธีบางข้ออาจช่วยประหยัดงบประมาณมากกว่าวิธีอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ผู้ขายเครื่องประดับระดับท้องถิ่นอาจทำการตลาดโดยใช้การโฆษณาทางสื่อสังคมออนไลน์ร่วมกับการโฆษณาทางช่องโทรทัศน์ท้องถิ่น
 
เลือกยุทธวิธีของคุณ

การตัดสินใจว่าควรใช้กลยุทธ์ไหนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอาจเป็นเรื่องยาก ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของยุทธวิธีทางการตลาดและผลลัพธ์ที่จะได้จากยุทธวิธีเหล่านี้


            การทำบล็อก การทำบล็อกสามารถนำผู้ชมเข้ามาสู่เว็บไซต์ของคุณได้

            การเผยแพร่โพสต์ที่ให้ข้อมูลความรู้และเหมาะสมกับสถานการณ์ในเวลาเดียวกันทุกๆ สัปดาห์จะช่วยแสดงให้เครื่องมือค้นหาเห็นว่าเว็บไซต์ของคุณมีคุณภาพสูงและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน ซึ่งจะช่วยให้คุณติดอันดับสูงขึ้นในผลการค้นหา

            การโฆษณาทางสื่อสังคมออนไลน์ การโฆษณาทาง Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter หรือ LinkedIn เป็นช่องทางที่ใช้งบประมาณไม่สูงนักในการเข้าถึงว่าที่ลูกค้า
 


 

           ตั้งเป้าหมายในการโฆษณาให้ถูกต้องและใช้ภาพที่ดึงดูด นอกจากนี้ อัลกอริธึมของ Facebook และ Instagram จะ ‘ให้น้ำหนัก’ กับโพสต์จากผู้ลงโฆษณา ดังนั้นโพสต์แบบออร์แกนิกของคุณจะมีคนเห็นมากขึ้นด้วย ถือว่าได้ประโยชน์สองต่อ

            การตลาดผ่านอีเมล การตลาดผ่านอีเมลเป็นช่องทางที่ให้ประโยชน์แก่คุณได้โดยคุณไม่จำเป็นต้องทุ่มเททรัพยากรมหาศาล

            จดหมายข่าวสั้นๆ พร้อมบทความและลิงก์ที่เป็นประโยชน์จะคอยเตือนให้ลูกค้าติดต่อกลับมาหาคุณ เมื่อใช้ร่วมกับยุทธวิธีอื่นๆ วิธีนี้จะช่วยเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และเพิ่มความน่าเชื่อถือของคุณในสายตาผู้บริโภค

            การจัดงานกิจกรรม การจัดงานเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสร้างปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับลูกค้าและทำให้ลูกค้าไม่ลืมธุรกิจของคุณ

            ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของกิจกรรมนั้นๆ ซึ่งการจัดกิจกรรมอาจทำให้คุณได้พื้นที่สื่อในการโฆษณามาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายก็เป็นได้

            สื่อและบทบรรณาธิการ การรายงานของสื่อเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ว่าที่ลูกค้าได้รู้จักธุรกิจของคุณ และถือเป็นการรับรองสินค้าโดยบุคคลภายนอก

            สื่อมวลชนช่วยเผยแพร่ให้ผู้อ่าน ผู้ชม และผู้ฟังเห็นเหตุผลที่ควรพิจารณาร้านของคุณ นอกจากนี้ หากบทความนั้นปรากฏทางออนไลน์ ก็จะสามารถแนบลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของคุณได้ วิธีนี้จะช่วยสร้างความแตกต่างในทางที่ดีในแง่ SEO และจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
นำกลยุทธ์มาปฏิบัติ

            กลยุทธ์ทางการตลาดจะไร้ประโยชน์ใดๆ หากคุณไม่ลงมือปฏิบัติ คุณควรวางกำหนดการของกิจกรรมทางการตลาดทั้งหมดเอาไว้ในปฏิทินและดำเนินการตามเส้นตายที่กำหนดไว้ ในขณะเดียวกันคุณควรตระหนักว่าคุณอาจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตลอดทั้งปี

            ในแต่ละเดือนคุณควรตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับมาเพื่อวิเคราะห์ว่าผู้บริโภคตอบสนองต่อกลยุทธ์ของคุณมากน้อยเพียงใด ขั้นตอนนี้สำคัญอย่างยิ่งหากคุณทำการตลาดทางดิจิทัล ตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้รับผ่าน Google Analytics ติดตามอัตราการเปิดดูอีเมลและอัตราการคลิกผ่าน (click-through rate) รวมถึงตรวจดูส่วน ‘Insights’ หรือข้อมูลเบื้องลึกในช่องทางของคุณบนสื่อสังคมออนไลน์

            สุดท้ายอย่าลืมประเมินกลยุทธ์โดยรวมในช่วงท้ายปีงบประมาณ นำเคล็ดลับดังกล่าวข้างต้นนี้มาพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพเพื่อเข้าถึงลูกค้ามากยิ่งขึ้น
 
 

ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เมษายน 2563
------------------------------------------
ที่มา: “How to create a successful PR and marketing plan for 2020.” by Emily Sidley. JEWELLER. Retrieved February 28, 2020 from https://www.jewellermagazine.com/Article/8698/How-to-create-a-successful-PR-and-marketing-plan-for-2020.
 
 
*** กรุณาอ้างอิง “ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)” ทุกครั้ง เมื่อนำบทความนี้ไปเผยแพร่ต่อ
 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที