Love

ผู้เขียน : Love

อัพเดท: 10 เม.ย. 2024 15.21 น. บทความนี้มีผู้ชม: 172336 ครั้ง

ท่องเที่ยวไทยไปได้ตลอดปี พบกับข้อมูลงานเทศกาลทั่วประเทศไทย และสถานที่ท่องเที่ยว 77 จังหวัด


ประเพณีภาคใต้ วัฒนธรรมไทยที่สำคัญ

ประเพณีภาคใต้ วัฒนธรรมภาคใต้ และประเพณีไทยประเพณีภาคใต้ วัฒนธรรมภาคใต้ และประเพณีไทย
 
ประเพณีภาคใต้ วัฒนธรรมไทยที่สำคัญ จารีตหลวงรวมทั้งขนบธรรมเนียมราษฎร์ต่างมีการเอาอย่างขอยืมวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ขนบธรรมเนียมหลวงในประเทศไทยได้ตัวอย่างของขนบธรรมเนียมราษฏร์มาผสมผสานกับวัฒนธรรมเมืองนอกจนถึงแปลงเป็นจารีตหลวงโดยบริบูรณ์ จากนั้นก็ทรงอิทธิพลส่งคืนไปสู่จารีตประเพณีราษฎร์อีก ทำให้จารีตราษฎร์เบาๆเปลี่ยนไปตามขนบธรรมเนียมหลวง
 
เป็นต้นว่าพิธีที่ทำในราชสำนักมาตั้งแต่ยุคกรุงศรีอยุธยา ก็คือสิ่งที่ได้เค้าเรื่องมาจากจารีตประเพณีราษฎร์ ซึ่งเป็นขนบธรรมเนียมที่ทำมานานแล้วก็เป็นพิธีการที่เกี่ยวเนื่องกับวิธีการทำมาหารับประทานหรือการกสิกรรมอยู่หลายชนิด อย่างเช่น พิธีกรรมพระราชพิธีจรดพระนังคัล ของราษฎรเป็นการเซ่นสังเวยตาแฮกหรือผีทุ่งนาหรือเจ้าที่เจ้าทางทุ่งนาให้คุ้มครองปกป้องรักษาคุ้มครองป้องกันข้าวในท้องนาไม่ให้ได้รับอันตราย เป็นการประกอบพิธีเป็นเคล็ดลับเพื่อหมดความหนักใจก่อนที่จะลงมือไถท้องนา การพระราชพิธีจรดพระนังคัลในระยะเริ่มต้นก็เลยเป็นจารีตราษฎร์ ถัดมาก็เลยปรับปรุงแปลงเป็นขนบธรรมเนียมหลวงเป็นพระราชพิธีจรดพระนังคัล พระราชพิธีจรดพระนังคัลที่มีมาจากวัฒนธรรมประเทศอินเดียเพื่อนำไปสู่การยินยอมรับ หรือแม้กระทั้งการแข่งขันเรือของประชาชนตามหมู่บ้านต่างๆเพื่อความสนุกสนานร่าเริงสนุกสนานในเทศกาลที่เกี่ยวกับความเลื่อมใสทางศาสนาของชุมชนนั้นๆมีการแต่งจากราชสำนักให้เป็นการแข่งขันเรือเพื่อเสี่ยงทาย เพื่อรู้เรื่องราวและเหตุการณ์ล่วงหน้าว่าเหตุการณ์เรื่องน้ำจะคืออะไร ซึ่งพระราชาจะเสด็จเพื่อเสี่ยงทาย ตามที่ปรากฏในกฎมนเทียรบาล
 
โดยเหตุนี้ นอกเหนือจากการปฏิบัติขนบธรรมเนียมในรอบปีของราชสำนักแล้ว พสกนิกรแต่ละแคว้นก็มีงานขนบธรรมเนียมในรอบปีเช่นกัน ซึ่งจะมีความคล้ายรวมทั้งนาๆประการ จารีตที่เกิดขึ้นในรอบปี ก็เลยมิได้มีเฉพาะขนบธรรมเนียมหลวงเพียงแค่นั้น แม้กระนั้นยังมีจารีตประเพณีราษฎร์หรือจารีตประเพณีของแต่ละเขตแดนอีกด้วย ซึ่งจารีตประเพณีของเขตแดนนั้นจะไม่เหมือนกันตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ ลักษณะด้านกายภาพ แล้วก็สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และประวัติศาสตร์ของแคว้น ขนบธรรมเนียมในรอบปีของแต่ละภาคก็เลยมีลักษณะเฉพาะของแคว้นนั้นๆ อย่างไรก็ดี ในจารีตของแคว้นก็มีผลของศูนย์กลางอยู่ด้วย เพราะว่าระบบการบ้านการเมืองการปกครองทำให้มีการเกิดการปฏิสัมพันธ์กันของแต่ละภูมิภาค
 
ในระดับภูมิภาคหรือแคว้น มีความก้าวหน้าทางด้านการเมืองกำเนิดเป็นเมืองสำคัญของแต่ละภูมิภาค ดังเช่นว่า ภาคเหนือมีหริภุญชัยและก็ล้านนา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีศรีสัตนาคนหุต ภาคกึ่งกลางมีจังหวัดสุโขทัยรวมทั้งอยุธยา ส่วนภาคใต้มีศรีวิชัยรวมทั้งตามพรลิงค์ เมืองกลุ่มนี้มีความก้าวหน้าแล้วก็เติบโตเป็นเมืองศูนย์กลางของแต่ละแคว้นและก็ทรงอิทธิพลต่อชุมชนหมู่บ้านต่างๆที่อยู่เขตแดนเดียวกัน ทำให้วัฒนธรรมแล้วก็จารีตประเพณีของแต่ละเขตแดนมีลักษณะที่เช่นกันหรือมีแบบแผนที่คล้ายกัน ในเวลาเดียวกันก็มีความไม่เหมือนที่เกิดขึ้นมาจากความมากมายของกลุ่มชนที่มาอยู่รวมกัน
 
เนื่องด้วยการได้รับอิทธิพลของกรุงศรีอยุธยา ซึ่งนับว่าเป็นเมืองราชบุรีเป็นศูนย์กลางด้านการเมือง สังคม รวมทั้งวัฒนธรรม ทำให้ตั้งท้องถิ่นรับอิทธิพลจากศูนย์กลางในลักษณะที่ช่วยเหลือเกื้อกูลแล้วก็เป็นปฏิกิริยาโต้ตอบกันกระทั่งแปลงเป็นจารีตประเพณีไทยในแต่ละแคว้นอันมีต้นเหตุจากการเปลี่ยนแปลงจารีตประเพณีหลวงให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับข้อแม้อีกทั้งทางด้านกายภาพรวมทั้งสังคมของตน และข้อจำกัดของความต่างของสังคมใหญ่ การบ้านการเมือง การปกครอง ระบบเศรษฐกิจ สภาพสังคม โน่นเป็นแต่ละเขตแดนจะไม่รับจารีตหลวงมาทั้งปวงหรือไม่ยอมรับจารีตหลวงทั้งผอง แต่ว่าราษฎรหรือแคว้นจะมีวิธีการ กลไก และก็กรรมวิธีการที่จะเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งกำเนิดเป็นขนบธรรมเนียมของเขตแดนขึ้นมา
 
ชุมชนหมู่บ้านต่างๆนั้นมิได้อยู่อย่างสันโดษ ก็เลยมีการแลกปัจจัยสี่หรือของกินที่ต้อง ดังเช่นว่า เกษตรกรก็ควรต้องแลกเปลี่ยนเกลือหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆรวมถึงความเกี่ยวพันแบบญาติพี่น้องที่เกิดขึ้นจากการสมรสหรือการเกี่ยวเนื่องกันแบบอื่นๆทำให้มีขนบธรรมเนียมและก็พิธีการของแต่ละชุมชน ประสมประสานกัน มีความคล้ายกันหรือแตกต่างได้ เหมือนกันกับในแต่ละภูมิภาคหรือเขตแดนมิได้อยู่อย่างสันโดษเหมือนกัน ควรมีการปฏิพบปะเพื่อเปลี่ยนกรุ๊ปผลิตภัณฑ์ที่อยากได้ในชีวิตประจำวัน ทำให้แต่ละเขตแดนมีการแพร่ไปหรือขอยืมวัฒนธรรมของกันและกัน ไปเปลี่ยนแปลงเพื่อเหมาะสมกับเขตแดนของตน ด้วยเหตุดังกล่าว การประสมประสานด้านวัฒนธรรมก็เลยเกิดขึ้นทั้งยังในระดับชุมชน และก็ระดับแคว้น
 
จารีตประเพณี ๑๒ เดือน ในสังคมไทยก็เลยได้ผลสำเร็จสร้างขึ้นมาจากศูนย์กลางแล้วก็แคว้นหรือจากหลวงรวมทั้งราษฎร์ โดยมีวัดซึ่งเป็นศูนย์กลางของชุมชนเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่สำคัญสำหรับการส่งผ่านอิทธิพลของจารีตหลวงหรือขนบธรรมเนียมราษฎร์ที่ได้รับการปรุงแต่งแล้วกลับไปยังชุมชน จารีตประเพณี ๑๒ เดือน ซึ่งปฏิบัติกันก็เลยใช้วัดเป็นศูนย์กลางหรือเป็นสถานที่สำหรับในการประกอบพิธีบาป
 
อ้างอิง:
สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย: 
https://www.lovethailand.org/travel/th/
ที่เที่ยวกรุงเทพ ที่เที่ยวกาญจบุรี ที่เที่ยวยะลา ที่เที่ยวปัตตานี ที่เที่ยนราธิวาส
ประเพณีไทย ประเพณีภาคเหนือ ประเพณีภาคกลาง ประเพณีภาคใต้ วัฒนธรรมไทย
อาหารภาคเหนือ ประเทศไทย

บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที