Love

ผู้เขียน : Love

อัพเดท: 02 ต.ค. 2021 21.40 น. บทความนี้มีผู้ชม: 9148 ครั้ง

Food of the north Consisting of sticky rice as a staple food There are different kinds of chili paste such as young chili paste, Ong chili paste, there are many kinds of curry such as Ho Kaeng curry, Kaeng curry, and also has Nham sausage, curry paste, and various vegetables.


North Foods

Post image

North Foods

Food of the north Consisting of sticky rice as a staple food There are different kinds of chili paste such as young chili paste, Ong chili paste, there are many kinds of curry such as Ho Kaeng curry, Kaeng curry, and also has Nham sausage, curry paste, and various vegetables.

The cold weather is the reason why most foods contain a lot of fat, such as Ong Chili Paste, Hunglai Sai Sai Sai to help keep the body warm. Also, living in the valleys and the highlands near the forest. Vegetation in the forest to cook food such as cabbage, green vegetables, sweet bananas, banana, making local foods such as curry, green curry, banana curry, banana curry Bon

North foods, northern food, or Lanna food, there are many different kinds. Some foods have a long history. There are vegetables that are useful as a component. Has unique eating characteristics, so it is popular to bring wild plants to cook such as Cabbage, Banana, Pak Wan, making local food such as Kaeng Kaeng Kaeng, Kaeng Banana Curry, Northern food is another interesting food. The menu is quite diverse, whether it is curry, chili paste or salad. The type of food is similar to other regions. But the Northern food has a distinctly unique flavor For example, some vegetables are easily found only in the north. Because the northern region is full of mountains, there are many vegetables and herbs from the forest. Therefore get curry paste that contains only many herbs

Northern food is abundant and has different names from every region. We have compiled many recipes, boiled, stir-fried, curry, steamed, grilled, and try. Northern food. How to make it delicious. Northern food. What are the secrets?

Distinctive characteristics of the northern food For the northern food's uniqueness, Northern food is not popular with sugar. The sweetness of the food is obtained from ingredients used for cooking such as vegetables, fish, fat from animal oil, etc. Northern local food There is a special blend of eating culture from many people.

Northern Folk Dishes Northern region of Thailand In the past it used to be a part of the Lanna Kingdom. Is a kingdom that has prosperity The territory extends to neighboring countries such as Myanmar and Laos. Food of the Lanna people Therefore receiving various cultures from many different tribes

Food in the northern region is eaten with sticky rice as a staple food and is paired with chili paste, such as Nam Phrik Ong, Nam Phrik Ong, and many types of curries such as Ho Hae Kaeng curry, etc. The weather in the north is cold. Therefore is different from other regions of Thailand Most Northern Thai foods are very fat, such as Ong Chili Paste, Hunglai Sai Sai, which helps to warm up the wild plants that are often used in Northern dishes such as cabbage, banana, and sweet vegetables.

Northern people will eat sticky rice as staple food. Northern Thai food Northern region is a land that has flourished since past times, a land of history. Art culture Traditions.

In the past, the northern region of Thailand used to be part of the Lanna Kingdom. During this empire Has spread to neighboring countries such as Burma, Laos and people from various lands to immigrate to settle in this land. Therefore receiving various cultures from various peoples into daily life, including food from the northern region Consisting of sticky rice as a staple food.

There are different types of chili paste such as young chili paste, Ong chili paste, there are many kinds of curry such as Ho Kaeng curry, Kaeng curry, and also has sour pork, sausage, pork and various vegetables. The cold weather is the reason why most foods contain a lot of fat, such as Ong Chili Paste, Hunglai Sai Sai, to help keep you warm In addition, living in the valleys and in the highlands near to the forest, so popular to bring vegetation in the forest to cook, such as cabbage, banana, banana, sweet vegetables, resulting in local foods such as curry, banana curry, banana curry and bon bon.

Local Thai food in the northern region 9 menus that are unique and delicious. Although it is not well-known to foreigners like Tom Yam Kung or Massaman, these "Northern dishes" are worth the taste. The survey was conducted by Austin Bush, a photographer and writer. That has gone to experience the deliciousness of Northern food in Thailand.

  1. Khao Soi Khao Soi is curry that looks like green curry. Meaning a coconut milk curry But comes in the form of noodles Popularly cooked with beef or chicken as the main ingredients Served with pickles Is a popular food of the northern people.

  2. Knmhin Nam Ngao Is a rice noodles eaten with a liquid called Ngao Ngao, one of the northern curries. The main components are pork bones, curry paste made from dried northern chili, tomatoes, pork blood, cooked in a home style. Can smell the authentic local food According to the traditional recipe of Aunt Bunsri Lampang people.

  3. Nam Phrik Num This menu is a northern Thai dish called Dip made from red chilli, shallot, garlic and grilled until cooked. Before pounding is a local chili paste. Often eaten with boiled vegetables and steamed sticky rice Which is considered a good health food But if it tastes even better Must eat fried chicken joints Can say that it is delicious, pleasurable, does not care about calories.

  4. Khao Soi Nam Na page This menu is a type of Khao Soi. That is different from general Khao Soi is that Khao Soi Nam Na is not a coconut milk curry without curry, but rather a clear broth noodles. Topped with minced pork simmered with fermented soybeans and dried chillies (Northern people call it a roasted jigsaw, a roasted pork with curry paste and rotten beans.

  5. Rice Cracker, this menu is very interesting. A round shape snack Made from glutinous rice mixed with sugar, salt, sesame and watermelon juice, then dried Then fry until crispy and fluffy Ending with the cane sugar on the top.

  6. Kan Kan Jin This menu is the introduction of steamed rice, minced pork, pork blood topped with fried garlic oil. Wrapped in banana leaves then steamed until cooked Which the young Austin admits "Bringing blood to food is a strange thing and it makes foreigners feel panicked. But if not saying that this menu has added blood Would not know at all Because the taste that was tasted is spicy, fragrant, garlic and very tasty. "

  7. Jintub This menu is for pounding beef or pounding beef. Made from beef marinated with fish sauce, spices and salt, then grilled on a low heat stove until cooked and dried, then beat hard Until heard the thump .. thump .. is the origin of the name Jint Thup.

  8. Spicy minced pork salad while northeastern Thailand There is a delicious menu like La-Isan, which has many herbs, sour and has a distinctive aroma from roasted rice. This northeastern Laab menu is very famous for American foodies today. But when you come to try the Laab city or the northern menu of Laab Will know that it is completely different.

  9. Pork Millennium. This menu is a collection of Pork belly, pickles and oolong tea are stacked on top of each other and steamed for 4 hours. The menu is influenced by Chinese immigrants. Who live in the northern region of Thailand.

 

อ้างอิง:
สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย: 
https://www.lovethailand.org/travel/th/
ที่เที่ยวกรุงเทพ ที่เที่ยวกาญจบุรี ที่เที่ยวยะลา ที่เที่ยวปัตตานี ที่เที่ยวนราธิวาส Muay Thai
ประเพณีไทย ประเพณีภาคเหนือ ประเพณีภาคกลาง ประเพณีภาคใต้ ประเพณีภาคอีสาน
อาหารภาคเหนือ ประเทศไทย


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที