Nancy

ผู้เขียน : Nancy

อัพเดท: 27 ก.ย. 2023 08.50 น. บทความนี้มีผู้ชม: 17785 ครั้ง

การเงินและการลงทุน


การเทรดเงินดิจิตอลคืออะไร?

การเทรดสกุลเงินดิจิตอล คือ การคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาเงินดิจิตอล โดยใช้สัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) หรือการซื้อหรือการขายเหรียญจริงผ่านการแลกเปลี่ยนที่มีความน่าเชื่อถือ

ในทั้งสองกรณี เป้าหมายคือการทำกำไรจากความแตกต่างของราคา

การเทรด CFD ในสกุลเงินดิจิตอล

สกุลเงินดิจิตอลสามารถเทรดได้ในฐานะสิ่งที่อยู่ภายใต้ CFD ซึ่งหมายความว่าคุณจะสามารถเก็งกำไรในการเคลื่อนไหวของราคาโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสกุลเงินจริง

เพียงแค่คุณใช้บัญชีเท