CXO.Asia

ผู้เขียน : CXO.Asia

อัพเดท: 08 เม.ย. 2007 12.10 น. บทความนี้มีผู้ชม: 3864 ครั้ง

หมายเหตุบทความ
วิกฤติหลายด้านของประเทศชาติของเราในขณะนี้นั้น อาจจะไปสู่จุดที่สร้างความเสียหาย ได้มากกว่านี้อีก
ภาพรวมที่สังเกตเห็นได้ชัดคือ ส่วนต่างๆของชาติอ่อนแรง อ่อนแอกันโดยถ้วนหน้า โดยมีเหตุจาก
ผู้นำในระดับต่างๆไม่ได้ทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ หรือ ไม่อาจรับมือการเปลี่ยนแปลงในขณะนี้ได้
ความท้าทายมากที่สุดประการหนึ่งคือ ชาติของเราจะพัฒนาให้มีผู้นำในระดับต่างๆที่รู้รอบ รู้ทัน
สามารถรับมือกับระดับของการเปลี่ยนแปลง ในยุคนี้ได้อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชาตินั้น
ความล้มเหลวของผู้นำนั้น มิอาจชดเชยด้วยความสำเร็จอื่นๆได้เลย


ตอนที่ ๑

ภาคห้า ผู้นำ (กำลังเพิ่มเติม) บทที่ ๒ ความเข้าใจเกี่ยวกับความชัดเจน

 

๒๔ มีนาคม ๒๐๐๗ (๑๐:๐๗)

 

หมายเหตุบทความ

วิกฤติหลายด้านของประเทศชาติของเราในขณะนี้นั้น อาจจะไปสู่จุดที่สร้างความเสียหาย ได้มากกว่านี้อีก

ภาพรวมที่สังเกตเห็นได้ชัดคือ ส่วนต่างๆของชาติอ่อนแรง อ่อนแอกันโดยถ้วนหน้า โดยมีเหตุจาก

ผู้นำในระดับต่างๆไม่ได้ทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ หรือ ไม่อาจรับมือการเปลี่ยนแปลงในขณะนี้ได้

ความท้าทายมากที่สุดประการหนึ่งคือ ชาติของเราจะพัฒนาให้มีผู้นำในระดับต่างๆที่รู้รอบ รู้ทัน

สามารถรับมือกับระดับของการเปลี่ยนแปลง ในยุคนี้ได้อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชาตินั้น

ความล้มเหลวของผู้นำนั้น มิอาจชดเชยด้วยความสำเร็จอื่นๆได้เลย

 

๑ ปัญหาของมนุษย์ มีสาเหตุมาจากความไม่ชัดเจน

 

เป็นประเด็นสำคัญอันดับแรก ที่ต้องทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งแจ่มชัด

เป็นปมต้องได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องหาไม่แล้วลงส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ให้ส่วนที่ตามมา

ทั้งหมดผิดไปด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

 

ความไม่ชัดเจนนั้น มีเหตุจากเราไม่ได้รับข้อมูล ข้อเท็จจริง อย่างเพียงพอ เพื่อเป็นฐานให้เรายืนมองเป็นสิ่งต่างๆ

ได้อย่างชัดเจน ส่งผลต่อเนื่องต่อกระบวนการของระบบการคิด ที่ไม่ได้อยู่บนฐานของข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ

ส่งผลให้ความคิดที่ได้ออกมา ด้อยคุณภาพ แตกหักได้ง่าย ทำให้เราไม่สามารถบริหารจัดการด้วยความเป็นจริงได้เลย

 

หนทางที่อาจจะแก้ไขได้คือ หากเรารู้สึกว่าทุกอย่างไม่ชัดเจน เราจะต้องขวยขวายหาข้อมูล ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

จนเราสามารถมองเห็นสิ่งต่าง เห็นภาพรวมได้ชัด จนเราสามารถคิด ตัดสินใจ และลงมือทำได้อย่างถูกต้อง

หากเราเสพติดความเคยชิน เฉื่อยชา และขี้เกียจแล้ว เราก็จะติดหล่มของความไม่ชัดเจนตลอดไป

 

ไม่ว่าจะเป็นผู้นำในระดับใด ความชัดเจนเป็นเหมือนจิตวิญญาณขั้นแรกของผู้นำเลยทีเดียว

เพราะหากผู้นำไม่ชัดเจนแล้ว ย่อมทำให้ตนเองติดหล่มก่อน และพาให้ผู้ตามทั้งหลายติดหล่มโดยพร้องเพรียงกัน

 

๒ ปัญหาการสื่อสารของมนุษย์ มีสาเหตุมาจากระดับการรับรู้ที่ต่างกัน

 

เป็นประเด็นสำคัญอันดับสอง ที่ต้องทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งแจ่มชัด

มนุษย์เรานั้นมีเหตุจำเป็นด้านความปลอดภัย ปัจจัยพื้นฐาน และความต้องการในระดับต่างๆ

จึงจำเป็นอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เป็นก้อน การสื่อสารที่ชัดเจน มีคุณภาพและประสิทธิภาพดี

ย่อมเป็นเหตุให้กลุ่มก้อนต่างๆ สงบสุข เรียบร้อยดี พูดกันง่ายๆก็คือ คุยกันรู้เรื่องนั่นเอง

ซึ่งจะส่งผลดีอื่นๆ ตามมาเป็นขบวนโดยอัตโนมัติ

 

แต่เมื่อใดก็ตามที่ภายในกลุ่มก้อน เริ่มคุยกันไม่รู้เรื่อง ก็จะเกิดปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นมาเป็นขบวน เช่นกัน

ยิ่งการสื่อสารไม่ชัดเจน ด้อยคุณภาพ ประสิทธิภาพเท่าใด ก็ยิ่งส่งเสริมให้ปัญหาต่างๆ แย่ลงเท่านั้น

 

ในโลกความเป็นจริงนั้น แต่ละคนย่อมได้รับข้อมูล ข้อเท็จจริง มีประสบการณ์ พบเจอสิ่งต่างๆ ต่างกันมาก

เมื่อแต่คนนั้นยืนอยู่ฐานของข้อมูลที่ต่างกัน ระดับการมองเห็นสิ่งต่างๆต่างกัน

จึงเป็นเหตุให้กระบวนการของระบบความคิด ทำงานต่างกัน ได้ผลความคิดต่างกัน

แต่เป็นเรื่องที่แปลกว่า นิสัยของมนุษย์นั้น มักคิดว่า ทึกทักเอาเอง หรือ เทียบบัญญัติไตรยางค์ตื้นเขิน ง่ายๆว่า

เราคิดได้แบบนี้ คนอื่นก็ควรคิดได้แบบนี้เหมือนกัน

 

เมื่อแทบทุกคนสรุปง่ายๆ แบบนี้ เราจึงไม่แปลกใจเลยว่า

ทำไมถึงเกิดปัญหา เกิดความแตกแยกระหว่างมนุษย์เราปานนี้

ทำไมคนเราถึงไม่พยายามรับฟัง เข้าใจมุมมอง ความคิดของผู้อื่นเลย

ทำไมเราถึงไม่อาจยอมรับความต่างนี้ได้

 

หนทางที่อาจจะแก้ไขได้คือ เราต้องเข้าใจอย่างชัดเจนก่อนว่า ระดับในการรับรู้นั้นต่างกัน โดยธรรมชาติ

เมื่อเรายอมรับความต่างได้แล้ว ย่อมเหนี่ยวนำไปสู่หนทาง กระบวนการที่ส่งเสริมให้ผู้ื่อื่นได้รับข้อมูล ข้อเท็จจริงเท่าๆกัน จนระดับฐานในการมองเห็นเท่าๆ ทำให้มีการรับรู้เท่าๆกัน เกิดความชัดเจนเท่าๆกัน และนำไปสู่กระบวนการคิด ด้วยข้อเท็จจริงเท่าเทียมกัน พูดง่ายๆก็คือ เริ่มคุยเรื่องเดียวกัน นั่นเอง

ซึ่งกรณีทั่วไป มักได้ข้อสรุปแบบเดียวกัน

 

ไม่ว่าจะเป็นผู้นำในระดับใด ต้องเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน ที่ต้องให้ความสำคัญใน การรับฟัง อย่างมาก

เพื่อที่จะสามารถประเมินได้ว่า สมาชิกในกลุ่มก้อนของตนนั้น มีระดับการรับรู้แตกต่างกัน มากน้อยเพียงใด

 

แล้วออกแบบการสื่อสาร ให้เหมาะกับสภาพความเป็นจริงในขณะนั้น เพื่อให้ทุกคน เริ่มคุยเรื่องเดียวกัน

 

ผู้นำต้องสามารถบอกได้อย่างชัดเจนว่า อะไรคือสิ่งที่ถูกต้อง อะไรคือทิศทางที่เราจะเดินไป ตามผมมาเลย...

จึงจะเกิดความชัดเจนแก่ทั้งผู้นำ ผู้ตาม เกิดความมั่นใจ ศรัทธา อบอุ่นปลอดภัยแก่ทุกคน

 

หาไม่แล้ว คงเป็นเรื่องยากที่มนุษย์เราส่วนใหญ่ จะยกระดับตัวเราขึ้นพ้น จากหล่มของการสื่อสารได้

 

สุดท้ายนี้ ขอให้ทุกท่านมีกำลังกาย กำลังใจ ที่ดียิ่ง ในการทั้งปวง

 

ด้วยความยินดี เต็มใจ เปิดกว้าง เป็นเกียรติ อย่างยิ่ง ต่อความรู้สึก ความคิดเห็น ของทุกท่าน

และขอเชิญทุกท่าน แวะเยี่ยมชมทั้ง ๔๔ บทความ ได้ที่

 

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=cxoasia&group=1

 

ปล. หากแม้ว่ามีความบริสุทธิ์ดีงามบ้างในการนี้ ขออุทิศให้กับเจ้าหนูบุตรชายตัวป่วนแต่

เป็นแรงผลักดันอันยิ่งใหญ่ แด่จิตใจที่ดีงามทุกดวงๆและเพื่อนมนุษย์ทุกคนที่รักที่เท่าเทียมกัน

 

แด่น้อง MJ ที่บาดเจ็บเป็นตายเท่ากัน ในฐานะของพ่อคนหนึ่งที่เฝ้าดูแลลูกชาย ที่เป็นพี่น้อง MJ ไม่กี่วันนั้น

เป็นเรื่องที่สะเทือนจิตวิญญาณในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเพียงใด อย่างไรก็ขอเป็นแรงใจอีกหนึ่งดวง และขอให้พ้นขีดอันตราย และหายไวๆ และกลับมาเป็นแรงใจของคุณพ่อคุณแม่อีกครั้งนึง

 

ได้ช่วยกระตุกจิตวิญญาณผู้คนว่าเรามีปัญหารุนแรงซ่อนเร้นอยู่มาก โดยเฉพาะกับเด็กๆ สิ่งเหล่านี้ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า เรา่ที่เป็นผู้ใหญ่ทุกคนนั้น ได้ดูแล ทำหน้าที่ในยุคสมัยของเรา เพื่อส่งต่อไปยังเด็กๆ

รุ่นต่อไป อย่างเต็มที่หรือไม่ อย่างไร

 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที