lWaeASaetidho

ผู้เขียน : lWaeASaetidho

อัพเดท: 09 มี.ค. 2024 23.23 น. บทความนี้มีผู้ชม: 6462 ครั้ง

สำนักงานทนายความ ให้คำแนะนำโดยนักกฎหมาย ทนาย คดีแพ่ง คดีอาญา คดีเช่าซื้อ คดีเช่าทรัพย์ คดีบัตรเครดิต คดีผิดสัญญา คดีฉ้อโกง คดียักยอก คดีทำร้ายร่างกาย คดีวางเพลิงเผาทรัพย์ คดีปลอมเอกสาร คดีเช็ค หมิ่นประมาท หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา


สำนักงานทนายความ สำนักกฎหมาย บริการว่าความทั่วราชอาณาจักร

สำนักงานกฎหมาย หรือสำนักงานทนายความ รับว่าความทั่วราชอาณาจักร เช่น ชลบุรี ภูเก็ต นครปฐม อยุธยา เชียงใหม่ กรุงเทพ ระยอง  ว่าความในคดีแพ่ง คดีอาญา คดีไม่มีข้อพิพาท ทำหนังสือทวงถาม ติดตามหนี้ โดยทนายความ

ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้เสียหายหรือเป็นโจทก์ในคดี รีบพูดคุยติดต่อ สำนักงานกฎหมาย ทนายความจะได้รู้ทิศทางว่าดำเนินการต่อไปในคดีนี้ อย่าชักช้าเนื่องจากมีเรื่องของอายุความ ในคดีแพ่ง เช่น คู่สัญญาของท่านผิดสัญญากู้เงิน หรือคู่สัญญาผิดสัญญาจ้างทำของ คดีตั้งผู้จัดการมรดก คดีผิดสัญญาเช่าซื้อ คดีตั๋วเงิน


ในคดีอาญา คดียักยอก คดีลักทรัพย์ คดีฉ้อโกง หรือคดีฉ้อโกงประชาชน สำหรับความผิดอาญาอันยอมความได้มีอายุความ 3 เดือน จึงต้องพิจารณาให้เร็ว สำนักงานโดยการดำเนินการของทนายความ วิเคราะห์จากข้อเท็จจริงที่ท่านบอกมา ก่อนที่จะให้ท่านตัดสินใจฟ้องคดีหรือไม่อย่างไร สำนักงานให้ความเห็นทางกฎหมายแก่ท่านคดีอาญาแผ่นดิน เช่นความผิดต่อชีวิต ความผิดต่อร่างกาย ลักทรัพย์ เหล่านี้เป็นความผิดยอมความไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะเป็นอาญาแผ่นดิน สำนักงานให้คำแนะนำกฎหมาย ท่านบอกข้อเท็จจริงกับทนายความให้ชัดเจน สำนักงานจะได้รู้ว่าควรทำอะไรต่อไป

 

 

สำนักทนายความ ว่าความทั่วราชอาณาจักร

สำนักงานทนายความ บริการรับว่าความทั่วราชอาณาจักร แต่ก็ดูขอบข่ายงานด้วยว่าไปได้หรือไม่ หากคดีที่มีมูลค่าไม่เยอะ สำนักงาน มีความเห็นว่าทนายความไม่ต้องไปทำงาน  แต่ให้ลูกค้าหาทนายที่อยู่ในพื้นที่  สำนักงานเห็นว่าจะทำให้ท่านประหยัดค่าใช้จ่ายทนายความมากกว่า ซึ่งเมื่อท่านมีคดีความค่าใช้จ่ายมันจะสูง การลดค่าใช้จ่ายจึงเป็นทางเลือกที่ดี
 

ทนายแนะนำ

ในกรณีที่เป็นจำเลย เมื่อได้รับสำเนาคำฟ้องและหมายเรียก คดีแพ่งหรือคดีอาญาก็ตามแต่ สำนักกฎหมาย แนะนำท่านรีบนำสำเนาคำฟ้อง ไปให้ทนายความ เพื่อหาทางแก้ไข ในรูปคดีนั้น เรื่องกฎหมายต้องใช้เวลาในการคิดวิเคราะห์โดยทนายความ สำนักงานทนาย มองว่าเป็นเรื่องต้องใช้เวลาระยะหนึ่ง

 

เรื่องกฎหมาย : ปรึกษาทนายความ

ว่าความคดีแพ่งโดย สำนักงานทนาย

สำนักงานจะบอกว่าคดีแพ่งมีหลายฐานความผิด เช่น ผิดสัญญา เช่าซื้อ เช่าทรัพย์ ผิดสัญญาจ้างทำของ ฟ้องเรียกทรัพย์คืน ชดใช้ราคา คดีมรดก คดีบัตรเครดิต คดีเงินกู้ยืมกยศ ผิดสัญญาจำนอง การฟ้องเพื่อให้ศาลสั่งเป็นบุคคลไร้ความสามารถ ซึ่งได้บัญญัติไว้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ละคดีก็จะมีเรื่องราว องค์ประกอบทางกฎหมายแตกต่างกันออกไป

 
 
คดีแพ่งเมื่อท่านได้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้อง ดูด้วยว่าเป็นคดีแพ่งสามัญ หรือเป็นคดีไม่มีข้อยุ่งยาก เป็นคดีมโนสาเร่ แต่ละคดีจะต้องมีระยะเวลายื่นคำให้การ จำเลยได้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องและไม่ยื่นคำให้การภายในกำหนดระยะเวลา ฝ่ายโจทก์ขอชนะคดีโดยจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การได้ ทำให้จำเลยเสียเปรียบยิ่งนัก หากมีข้อสงสัยประการใด ให้ถามสำนักกฎหมาย ที่มีทนายความอยู่
 

 

สำนักทนายความ ว่าความคดีอาญา

คดีอาญา สำนักงานกฎหมายจะบอกว่ามีการเกิดคดีได้ 2 แบบ

1.โจทก์หรือผู้เสียหายฟ้องต่อศาล ศาลรับฟ้องและมีการนัดวันไต่สวนมูลฟ้อง เมื่อไต่สวนมูลฟ้องแล้วคดีมีมูลฐานจากทำการประทับฟ้อง นัดต่อไปก็คือสอบคำให้การซึ่งจะต้องประกันตัว (การประกันตัวต้องเตรียมการล่วงหน้า ให้สอบถามทนายความของท่าน)
 
2.โจทก์แจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ตำรวจทำสำนวนส่งให้อัยการ ทำการยื่นฟ้องต่อศาล วันที่อัยการส่งสำนวนฟ้องต่อศาลจำเลยต้องทำการประกันตัว สงสัยเกี่ยวกับคดีสอบถามสำนักกฎหมายได้ (ในวันรับทราบข้อกล่าวหา ท่านสามารถติดต่อสำนักงานเพื่อนำทนาย ไปร่วมรับฟังในการรับทราบข้อกล่าวหาได้)
 

ทนายความ คือ?

สภาทนายความ

อาชีพ ทนายความ

 

อาชีพ ทนายความ

ผู้ที่จะเป็นทนายความได้ ต้องได้รับใบอนุญาตให้เป็นทนายความ คือตั๋วทนายนั่นเอง จึงจะสามารถขึ้นว่าความในศาลได้ การสอบเพื่อได้รับตั๋วทนายความ ก็ไม่ยากและไม่ง่ายเพราะไม่ได้ว่าสอบทุกคนแล้วจะสอบผ่าน มีคนสอบไม่ผ่านหรือสอบหลายครั้งอยู่เป็นจำนวนมาก ทนายจึงต้องรับรู้ในเรื่องกฎหมายและเรื่องอื่นที่ประกอบเกี่ยวเนื่อง พอสมควรเพราะมีบริบทในการพิจารณา

 

คุยกับทนาย

การพูดคุยปรึกษาคดี ขอความกรุณาให้พูดความจริง ทนายในสำนักงานจะได้วิเคราะห์ เรื่องราวทางกฎหมายและดำเนินการได้อย่างถูกต้อง หากข้อเท็จจริงผิดเพี้ยนไปมันจะเป็นผลเสียกับตัวท่านเอง

การทำงานของ สำนักงานทนาย

ทนายดำเนินคดีในศาลชั้นต้น และคิดค่าใช้จ่าย เมื่อศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา หากต้องการดำเนินคดีในชั้นอุทธรณ์ หรือชั้นฎีกา ก็ต้องมาว่ากันต่อไปเป็นอีกหนึ่งงาน
ที่เป็นเช่นนั้น เพราะ หากมาว่าจ้างให้ทนายสำนักงาน ดำเนินการ 3 ชั้นศาล มันไม่ถูกต้อง เพราะในการดำเนินคดีมันดำเนินคดีทีละชั้นศาล ซึ่งทนายตอบไม่ได้ว่าจะจบที่ไหน บางคดีศาลชั้นต้นตัดสินก็เลิกกัน บางคดีศาลชั้นต้นตัดสิน คู่ความมีการอุทธรณ์ฎีกา คดีมันก็ยังไม่เลิก จึงต้องไปต่อ

 

สำนักงานกฎหมาย สำนักทนายความ ว่าความคดีแพ่ง คดีอาญา

 


*ทนายตอบภายใน 3 วันทำการ และขอตอบเฉพาะบางคำถามเท่านั้น *
 

บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที