Digital

ผู้เขียน : Digital

อัพเดท: 11 มี.ค. 2021 17.46 น. บทความนี้มีผู้ชม: 684 ครั้ง

หากเราจะพัฒนาตนเองโดยเริ่มจากการเดินอย่างสง่าผ่าเผย นั่งหลังตรง และพูดให้ชัดถ้อยชัดคำ ร ล ออกเสียงได้อย่างชัดเจน ถือเป็นการเพิ่มบุคลิกภาพที่ดี และหากฝึกไปอย่างสม่ำเสมอจนกลายมาเป็นนิสัยก็ยิ่งจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ตนเองได้


บุคลิกภาพที่ดีเริ่มจากรอยยิ้มที่มีฟันสะอาดขาว

 
หากเราจะพัฒนาตนเองโดยเริ่มจากการเดินอย่างสง่าผ่าเผย นั่งหลังตรง และพูดให้ชัดถ้อยชัดคำ ร ล ออกเสียงได้อย่างชัดเจน ถือเป็นการเพิ่มบุคลิกภาพที่ดี และหากฝึกไปอย่างสม่ำเสมอจนกลายมาเป็นนิสัยก็ยิ่งจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ตนเองได้ ยิ่งไปกว่านั้นหากเราต้องร่วมงาน ทำงานกับผู้อื่น หรือหากเรายังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน เราก็สามารถเริ่มพัฒนาบุคลิกได้ หมั่นทำจนเกิดเป็นวินัยที่ฝึกจนเกิดเป็นความเคยชิน
 
สิ่งที่สร้างความมั่นใจได้มากยิ่งขึ้นก็คงไม่พ้น การมีรอยยิ้มที่สดใสและมีสุขภาพฟันที่ขาวสะอาด โดยการฟอกสีฟันหรือฟอกฟันขาว ซึ่งเราสามารถเลือกคลินิกทำฟันที่มีทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ และจะยิ่งเสริมความมั่นใจและเพิ่มบุคลิกภาพของเรามากยิ่งขึ้นไปด้วย ส่วนในวงการธุรกิจและอุตสาหกรรมยุคปัจจุบันให้ความสนใจกับบุคลากรในองค์กร เนื่องจากเป็นหัวใจสำคัญอีกประการหนึ่งของความสำเร็จหรือ ล้มเหลวขององค์กร บุคลากรในองค์กรที่จะถือได้ว่ามีคุณภาพ นอกจากจะต้องมีทักษะประสบการณ์และความรู้ความสามารถ ในการทำงาน ตามภาระหน้าที่แล้ว ควรต้องมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม สอดคล้องกับงาน บุคลิกภาพซึ่งเน้นคุณลักษณะเฉพาะตัวของบุคคล จะมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน และปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นทั้งในองค์กร และนอกองค์กร และยังเป็นภาพลักษณ์ที่สำคัญ ขององค์กรด้วย อย่างไรก็ตาม คนไทยเราส่วนใหญ่ทั้งที่ดำเนินงานธุรกิจหรือ อุตสาหกรรมเอง และที่ทำงาน เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม อาจขาดลักษณะที่จำเป็นหลายประการ เพื่อการดำเนินงานให้เจริญ ก้าวหน้า ทันกับวิทยาการสมัยใหม่ ทันกับเหตุการณ์ความเป็นไป ของโลกที่มีการเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ลักษณะที่จำเป็นดังกล่าวนั้น ส่วนหนึ่งคือบุคลิกภาพ ซึ่งเป็นเรื่องที่เรียนรู้ ฝึกฝน และพัฒนาได้ แม้บางลักษณะอาจจะต้องใช้เวลา และพัฒนาได้ไม่ง่ายนักก็ตาม คำว่า บุคลิกภาพ (personality) ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของบุคคลที่บ่งบอกความแตกต่างระหว่างบุคคล ได้มีผู้ให้ความหมายไว้ต่างๆ จากคำจำกัดความและความหมายของ บุคลิกภาพที่กล่าวมา สรุปได้ว่า บุคลิกภาพ คือตัวบุคคลโดยส่วนรวม ทั้งลักษณะทางกาย ซึ่งสังเกตได้ง่าย อันได้แก่รูปร่างหน้าตากิริยาท่าทาง น้ำเสียง คำพูด ความสามารถทางสมอง ทักษะการทำกิจกรรมต่างๆ และลักษณะทางจิตซึ่งสังเกตได้ค่อนข้างยาก ได้แก่ ความรู้สึกนึกคิด เจตคติ ค่านิยม ความสนใจ ความมุ่งหวัง อุดมคติ เป้าหมาย และความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม ลักษณะดังกล่าวมีที่มาจากพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมของแต่ละคน ส่งผลสู่ความสามารถในการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมและความแตกต่างระหว่างบุคคล จากความหมายของบุคลิกภาพดังกล่าว เมื่อนำมาวิเคราะห์ให้สัมพันธ์กับองค์การที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ทั้งด้านการบริหาร การผลิต การจำหน่าย และการให้บริการ โดยพิจารณาบุคลิกภาพที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน จะพบว่าทุกลักษณะของบุคลิกภาพมีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงาน โดยมีอิทธิพลมากบ้างน้อยบ้าง จึงอาจให้ความหมายของบุคลิกภาพเชิงอุตสาหกรรมได้ว่า เป็นลักษณะส่วนรวมของบุคคลทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งเอื้ออำนวยให้เกิดผลดีต่อการดำเนินงานอุตสาหกรรม ทั้งในแง่ของการบริหาร การผลิต การจำหน่าย และการให้บริการในงานอุตสาหกรรม
 
 

บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที