Bancha

ผู้เขียน : Bancha

อัพเดท: 04 ก.ค. 2022 11.20 น. บทความนี้มีผู้ชม: 3365 ครั้ง

อยากศึกษาการตลาดออนไลน์ ผ่านบทความ Digital Marketing? ADME เราได้รวบรวมบทความการตลาดออนไลน์ ไว้ให้ทุกคนได้เริ่มเรียนรู้แล้วที่นี่ รับรองความรู้อัดแน่นแน่นอน!


ถ้าอยากเริ่มทำ ?ค้าส่ง? ต้องรู้อะไรบ้าง?

ทำความรู้จักเกี่ยวกับ “ธุรกิจค้าส่ง

ธุรกิจทางด้านค้าส่งและค้าปลีกในประเทศไทย ถือเป็นอีกกลุ่มธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 เนื่องจากสินค้าของร้านค้าส่ง-ค้าปลีกส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภค สิ่งของจำเป็นในการดำรงชีพและเป็นที่ต้องการของคนอยู่ตลอด ธุรกิจค้าส่งจึงเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่ได้รับความสนใจมาก

 

การจะเริ่มต้นธุรกิจอะไรก็ตาม เราจะต้องเรียนรู้และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจนั้นๆ ก่อน เพื่อปูพื้นฐานสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบของธุรกิจต่างๆ ในปัจจุบันว่ามีอะไรบ้าง สำหรับการเลือกแนวทางที่ตัวเองถนัดได้อย่างถูกต้อง สำหรับคนที่มีความสนใจในธุรกิจค้าส่ง หรือสงสัยว่าธุรกิจนี้คืออะไร มีอะไรบ้างและต้องใช้อะไรบ้าง ก็สามารถลองเข้ามาดูข้อมูลเกี่ยวกับการค้าส่งกันได้

 

โดย “ธุรกิจค้าส่ง” คือ ธุรกิจที่ทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าและบริการให้แก่ผู้ที่ซื้อไปเพื่อขายต่อหรือใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยจัดจำหน่ายสินค้าเป็นกลุ่มในปริมาณมากและในราคาที่ต่ำกว่าต่อหน่วย ลูกค้าส่วนใหญ่ของธุรกิจนี้มักจะเป็นผู้ค้าปลีกหรือบางครั้งอาจจะเป็นร้านขายส่งอีกทีก็ย่อมได้

ข้อแตกต่างของการค้าส่ง กับ การค้าปลีก

คำว่า “การค้าส่ง” กับ “การค้าปลีก” เป็นคำที่หลายคนคุ้นหูกันพอสมควร และสองคำนี้ยังมีความใกล้เคียงกันจนมีบ้างครั้งที่คนเข้าใจและเรียกรวมเป็นคำเดียวกันว่า “ขายปลีก-ส่ง” แต่จริงๆ แล้ว “การค้าส่ง” กับ “การค้าปลีก” นั้นมีความแตกต่างกันอยู่ ดังนี้

 

การค้าส่ง ( Wholesale )

การค้าส่ง ( Wholesale ) คือการขายสินค้าและผลิตภัณฑ์จำนวนมากในราคาที่ต่ำกว่าต่อหน่วยให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นผู้ค้าปลีก เพื่อนำไปจัดจำหน่ายต่อหรือใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยที่เจ้าของธุรกิจค้าส่งนั้นอาจเป็นผู้ผลิตเองหรือตัวแทนจำหน่ายที่รับสินค้าจากบริษัทผู้ผลิตมาขายต่อ ซึ่งเป็นการช่วยกระจายสินค้าจากร้านค้าส่งไปยังร้านค้าปลีกในพื้นที่ต่างๆ ได้อีกด้วย

 

การค้าปลีก ( Retail )

การค้าปลีก ( Retail ) คือ การขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภคที่จะนำไปใช้ด้วยตนเอง หรือนำไปให้คนในครอบครัว หรือใช้เพื่อประโยชน์ของส่วนตัว โดยไม่นำไปขายต่อ จึงนับเป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้าย ซึ่งผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าแบบค้าปลีกไม่จำเป็นต้องซื้อเพียงจำนวนน้อยเสมอไป แต่สามารถซื้อจำนวนมากได้ โดยลักษณะของธุรกิจค้าปลีกนั้นไม่ซับซ้อน และไม่ต้องลงทุนสูงมาก เหมือนกับธุรกิจค้าส่ง เพราะไม่ต้องสต็อกสินค้าไว้เป็นจำนวนมาก สามารถซื้อสินค้าจากผู้ค้าส่งหรือร้านค้าส่งมาอีกขายต่ออีกที

 

จะเริ่มธุรกิจค้าส่งต้องรู้อะไรบ้าง?

การจะเริ่มต้นธุรกิจค้าส่งได้นั้น เราจะต้องเรียนรู้และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการค้าส่ง เพื่อสร้างความเข้าใจและความรู้เกี่ยวกับกิจการร้านค้าส่ง จะได้สามารถบริหารกิจการให้ดำเนินไปได้ด้วยดี โดยปัจจัยที่ผู้ค้าส่งจำเป็นจะต้องคำนึงถึงนั้น ได้แก่

รูปแบบของธุรกิจค้าส่งในปัจจุบัน

การค้าส่งในปัจจุบันนั้นมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นกว่าเดิมมาก โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบหลัก ตามลักษณะการดำเนินการและการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ค้ากับลูกค้าได้ ดังนี้

เป็นธุรกิจค้าส่งในรูปแบบที่ทางผู้ค้าส่งมีโกดังสินค้าขนาดใหญ่ใช้ช่องทางการหาสินค้าด้วยการติดต่อกับเจ้าของและรับสินค้ามาเพื่อจำหน่ายต่อให้ผู้ค้าปลีกเพื่อกระจายสินค้า บางที่อาจจะมีบริการส่งสินค้าไปถึงร้านค้าส่งของลูกค้าด้วยก็ได้ โดยการติดต่อกับลูกค้ามักจะเป็นแบบ Business to Business ( B2B ) ไม่จำเป็นต้องมีการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้ามากนัก เน้นที่การขายราคาถูกและส่งสินค้าให้ตรงตามเวลามากกว่า

ร้านค้าปลีกในรูปแบบค้าส่งที่จะต้องเป็นสมาชิก โดยผู้ซื้อจะต้องมีบัตรสมาชิกหรือหากไม่มีก็ทำบัตรสมาชิกชั่วคราว เพื่อเข้าไปซื้อสินค้าได้ วัตถุประสงค์เดิมคือสมาชิกที่เป็นร้านปลีกย่อยมาซื้อสินค้าไปจำหน่ายต่อได้ในราคาถูก แต่ต่อมามีการแข่งขันสูงขึ้นจึงเปิดให้ให้ประชาชนทั่วไปเป็นสมาชิกได้ แล้วจึงกลายมาเป็นการค้าปลีกในรูปแบบพิเศษที่มีการค้าส่งด้วย และเน้นขายสินค้าราคาถูกจำนวนมากๆ

ธุรกิจค้าส่งรูปแบบนี้ ผู้ขายไม่จำเป็นต้องซื้อสินค้ามาขายต่อเอง ทำหน้าที่เป็นเพียงตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้านั้นๆ เป็นเพียงคนที่ทำหน้าที่ในการขายให้กับลูกค้าทั่วไปเท่านั้นผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ หรือช่องทางการขายของตัวเอง และเมื่อมีออเดอร์สั่งซื้อเกิดขึ้นก็จะแจ้งไปยังร้านค้าส่งหรือซัพพลายเออร์ ( Supplier ) ให้ทำการส่งสินค้าไปยังลูกค้าโดยตรง ผู้ค้าส่งจึงสามารถลดค่าใช้จ่ายใดที่เกี่ยวข้องกับการสต็อกสินค้า การจัดเก็บและบรรจุภัณฑ์ไปได้

แนวโน้มของธุรกิจค้าส่ง

ความนิยมของสินค้าและสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ส่งผลต่อแนวโน้มของธุรกิจในโลก การบริหารธุรกิจค้าส่งจึงจำเป็นที่จะรู้เกี่ยวกับแนวโน้มความเป็นไปของตลาด เพราะถึงแม้ความต้องการสินค้าเพื่ออุปโภคและบริโภคจะไม่เคยลดลง แต่มันก็ได้รับผลกระทบจากแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นหากผู้ค้าส่งทราบเกี่ยวกับแนวโน้มของธุรกิจ ก็จะสามารถบริหารกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แหล่งเงินทุน

การจะเปิดกิจการหรือธุรกิจนั้นจะต้องมีเงินทุนตั้งต้นก่อน โดยเป็นการลงทุนให้ธุรกิจดำเนินไปได้และสร้างความน่าเชื่อถือของธุรกิจให้กับนักลงทุน แหล่งเงินทุนนั้นอาจมาจากเงินทุนของตัวเอง เงินกู้จากสถาบันทางการเงินและเงินกู้จากแหล่งอื่นๆ หรือมาจากสินเชื่อการค้าที่มีระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ

สถานที่ประกอบการ

การเลือกพื้นที่ในการจัดตั้งสถานที่ประกอบการค้าส่งนั้นมีความสำคัญมาก เพราะว่าธุรกิจค้าส่งนั้นจะต้องมีพื้นที่สำหรับเก็บสินค้าคงคลัง และพื้นที่สำหรับจอดรถให้กับผู้ค้าปลีกที่มาซื้อสินค้าของร้านค้าส่ง ดังนั้นผู้ค้าส่งจึงควรพิจารณาปัจจัยดังกล่าวในการเลือกพื้นที่ของกิจการ

 

เปิดร้านค้าส่งง่ายๆ กับ “AEC TRADE CENTER”

สำหรับท่านที่สนใจและมีความคิดที่อยากจะเปิดธุรกิจค้าส่ง แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไง เราขอแนะนำ “AEC TRADE CENTER-PANTIP WHOLESALE DESTINATION” ศูนย์ค้าส่งรูปแบบใหม่ ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเมือง ที่เป็นธุรกิจค้าส่งครบวงจรแห่งแรกและแห่งเดียวของไทย ทั้งสถานที่และการให้บริการเช่าพื้นที่ในห้างที่ราคาคุ้มค่า ไม่แพงอย่างที่คิด พร้อมผู้ช่วยที่จะคอยดูแลทุกท่านอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็น

 

และอื่นๆ อีกมากมาย หากคุณสนใจที่จะเปิดธุรกิจค้าส่ง สามารถสอบถามและศึกษารายละเอียดข้อมูลต่างๆ ได้จากทาง “AEC TRADE CENTER-PANTIP WHOLESALE DESTINATION” ศูนย์ค้าส่งรูปแบบใหม่ ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเมือง ที่พร้อมให้คำปรึกษาและข้อมูลกับผู้ค้าและร้านค้าส่ง 

 

บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที