Daisy

ผู้เขียน : Daisy

อัพเดท: 17 ต.ค. 2022 21.51 น. บทความนี้มีผู้ชม: 298742 ครั้ง

รอบรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ รู้ก่อน รักษาก่อน บทความที่จะมาเชิญชวนให้นักอ่านทุกคนหันมาดูแลสุขภาพเพื่อตัวเองและคนที่คุณรัก


ทำความรู้จัก PRK ทางเลือกของการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติ

ปัญหาทางสายตาเป็นปัญหาที่หลาย ๆ คนพบเจอ ซึ่งปัญหาทางสายตาอาจไม่ใช้โรคที่ร้ายแรง หรือเป็นอันตรายโดยตรงแก่ร่างกาย แต่ก็สามารถเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตได้ วิธีแก้ปัญหาทางสายตาก็มีหลายทางแก้ ไม่ว่าจะเป็นการใส่แว่นสายตา คอนแทคเลนส์ แต่ทั้งสองวิธีไม่ได้ช่วยให้สายตากลับมาปกติอย่างถาวร เป็นเพียงแค่ตัวช่วยในการมองเท่านั้น หากต้องการแก้สายตาถาวรอาจต้องเลือกวิธีผ่าตัด เช่น การทำเลสิค การทำ PRK เป็นต้น ในบทความนี้จะมาแนะนำการทำ PRK ที่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษาปัญหาทางสายตา
 

PRK

 

PRK คืออะไร

Photorefractive Keratectomy หรือ PRK คือวิธีผ่าตัดแก้ไขปัญหาทางสายตาที่มีมาก่อนเลสิค โดยขั้นตอนการรักษาจะใช้เลเซอร์ในการปรับความโค้งของกระจกตาเช่นเดียวกันกับเลสิค แต่ความแตกต่างระหว่างการทำ PRKและเลสิคคือ การทำ PRK จะไม่มีการแยกชั้นกระจกตา แต่จะทำการลอกผิวกระจกตาด้านนอกออกไป ก่อนจะปรับความโค้งกระจกตาชั้นกลางด้วย Excimer Laser และใช้คอนแทคเลนส์ชนิดพิเศษปิด และรอให้ผิวกระจกตาด้านบนกลับมาคลุมเหมือนเดิมก่อนที่จะนำคอนแทคเลนส์ออก
 

PRK สามารถแก้ไขปัญหาสายตาแบบใด

การทำ PRK สามารถแก้ปัญหาทางสายตาได้ทั้งสายตาสั้น สายตาเอียง สายตายาวโดยกำเนิด และสายตายาวตามอายุได้อย่างถาวร
 

เปรียบเทียบ PRK กับ LASIK ต่างกันอย่างไร

ถึงการทำ PRK และการทำ LASIK จะเป็นการแก้ไขปัญหาทางสายตาด้วยการผ่าตัดโดยใช้เลเซอร์ และสามารถแก้ไขปัญหาทางสายตาอย่างถาวรเช่นเดียวกัน แต่ทั้งสองวิธีก็ยังมีจุดแตกต่างกันทั้งขั้นตอนการผ่าตัดและผลข้างเคียงหลังผ่าตัด ดังนั้นหัวข้อนี้จะมาชี้จุดเด่นของ PRK Vs LASIK

PRK 

LASIK

 

PRK คือ

 

การทำ PRK เหมาะกับใคร

ถึงการทำ PRK อาจเป็นวิธีที่มีมาก่อนเลสิค และมีข้อจำกัดบางประการที่ทำให้การทำเลสิคเป็นที่นิยมมากกว่า แต่ที่การทำ PRK ยังนำมาใช้รักษากันจนถึงปัจจุบันเพราะการทำเลสิคก็ยังมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถมาทดแทนการทำ PRK ได้ทั้งหมด ดังนั้นการทำ PRK จึงเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่มีปัญหาดังนี้

 

ข้อดี - ข้อจำกัดของการทำ PRK 

ข้อดีของการทำ PRK 

ข้อจำกัดการทำ PRK 

 

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการทำ PRK 

ก่อนเข้ารับการรักษาแก้ไขความผิดปกติด้านสายตาผู้ป่วยควรศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาด้วยวิธีต่าง ๆ จากนั้นต้องเข้ารับคำปรึกษาจากจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แพทย์จะนัดเพื่อมาตรวจประเมินสภาพตาอย่างละเอียด ดังนั้นก่อนที่จะเข้ารับการตรวจสภาพตา จะต้องเตรียมตัวก่อนดังนี้

 

การตรวจสภาพตาก่อนเข้ารับการผ่าตัด

ไม่ว่าจะเข้ารับการผ่าตัดด้วยวิธี PRK หรือ LASIK แพทย์จะต้องตรวจสภาพตาอย่างละเอียดเพื่อวินิจฉัยและพิจารณาถึงวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วย โดยแพทย์จะหยอดยาขยายม่านตาเพื่อวัดสายตาในสภาพที่ม่านตาขยายตัว วัดความหนาและความโค้งของกระจกตา และตรวจสุขภาพของกระจกตาและจอประสาทตา เพื่อหาว่ามีโรคทางตาที่ทำให้ไม่สามารถรักษาความผิดปกติทางสายตาได้หรือไม่
 

ขั้นตอนการทำ PRK

เมื่อจักษุแพทย์ได้ทำการตรวจสภาพตาโดยละเอียด และประเมินแล้วว่าสามารถรักษาความผิดปกติทางสายตาด้วยการทำ PRK ได้ แพทย์จะนัดอีกครั้งเพื่อเข้ารับการผ่าตัด โดยขั้นตอนการทำ PRK มีดังนี้

  1. หยอดยาชาเพื่อระงับอาการเจ็บปวด
  2. ลอกผิวกระจกตาด้านนอกสุดออก
  3. ใช้ Excimer Laser ปรับความโค้งของกระจกตา
  4. ใช้คอนแทคเลนส์ชนิดพิเศษปิดบนกระจกตา
  5. สำหรับการทำ PRK จะใช้เวลาผ่าตัดเพียงประมาณ 15-20 นาทีเท่านั้น

การทำ prk

 

 

ข้อควรปฏิบัติหลังการผ่าตัด

เพื่อหลีกเลี่ยงอาการแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด เช่น การติดเชื้อ ควรดูแลตนเองและปฏิบัติตามข้อแนะนำดังนี้

 

อาการที่อาจเกิดขึ้นได้หลังผ่าตัด

หลังทำ PRK คนไข้อาจมีอาการไม่พึงประสงค์ดังนี้

โดยอาการเหล่านี้เป็นอาการที่พบได้หลังทำ PRK แต่เป็นเพียงอาการชั่วคราว โดยอาการจะค่อย ๆ ดีขึ้นในภายหลัง

 

พีอาร์เค

 

ค่าใช้จ่ายในการทำ PRK ราคาเท่าไหร่

ค่าใช้จ่ายในการทำ PRK ราคาโดยประมาณจะอยู่ที่ 35,000 - 45,000 บาท ขึ้นอยู่กับสถานพยาบาลนั้น ๆ โดยส่วนใหญ่ราคาจะรวมค่าตรวจสภาพตาและค่าผ่าตัดแล้ว แต่อย่างไรก็ตามควรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับสถานพยาบาลนั้น ๆ ก่อนเข้ารับบริการ
 

ทำ PRK ที่ไหนดี

นอกจากวิธีการรักษาความผิดปกติทางสายตาที่มีมากมาย ไม่ว่าจะทำเลสิค หรือทำ PRK ในปัจจุบันก็มีสถานพยาบาลต่าง ๆ ที่สามารถรักษาด้วยการทำเลสิคหรือการทำ PRK ให้เลือกมากมายเช่นกัน แต่จะเข้ารับการรักษาที่ไหนดี ควรมีเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเลือกสถานพยาบาลดังนี้
 

FAQs การทำ PRK (Photorefractive Keratectomy) 

หลังทำ PRK ต้องพักฟื้นกี่วัน

ตอบ หลังทำ PRK ใช้เวลาพักฟื้นประมาณ 3-5 วัน ซึ่งใช้เวลาพักฟื้นมากกว่าการรักษาด้วยวิธีอื่น เนื่องจากแผลจากการผ่าตัดมีขนาดใหญ่ หายได้ช้า และต้องรอให้ผิวกระจกตาสมานตัวเอง
 

หลังทำ PRK กี่วันถึงจะมองเห็นได้ชัดเจน

ตอบ เพราะการสร้างและสมานตัวของกระจกตาอาจทำให้การมองเห็นยังไม่คงที่ เมื่อกระจกตาสมานตัวกลับเป็นปกติแล้วจะใช้เวลาประมาณ 2 อาทิตย์จึงจะสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
 

ทำ PRK แล้วมองไม่ชัด เกิดจากอะไร

ตอบ ในระยะแรกบาดแผลจากทำ PRK ผิวกระจกตาที่สร้างใหม่นั้นอาจยังไม่เรียบ และในช่วงนี้ค่าสายตาจะยังไม่คงที่ ส่งผลให้การมองเห็นไม่ปกติ เช่น มองไม่ชัด เบลอ หรือภาพซ้อน อาการจะค่อย ๆ ดีขึ้นเมื่อผิวกระจกตาที่เกิดใหม่กลับสภาพปกติ และค่าสายตาคงที่แล้ว
 
 
 

ข้อสรุป

PRK เป็นเทคโนโลยีที่ใช้รักษาความผิดปกติของสายตาที่มีมานานก่อนเลสิค ถึงในปัจจุบันอาจไม่ได้รับความนิยมเนื่องจากผลข้างเคียงที่มาก และใช้เวลาพักฟื้นนาน แต่การทำ PRK ก็เป็นทางเลือกหนึ่งให้กับผู้ที่มีข้อจำกัดต่าง ๆ ที่ทำให้ไม่สามารถรับการรักษาด้วยเลสิคได้

 

 

บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที