Daisy

ผู้เขียน : Daisy

อัพเดท: 17 ต.ค. 2022 21.51 น. บทความนี้มีผู้ชม: 299365 ครั้ง

รอบรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ รู้ก่อน รักษาก่อน บทความที่จะมาเชิญชวนให้นักอ่านทุกคนหันมาดูแลสุขภาพเพื่อตัวเองและคนที่คุณรัก


อาการเจ็บคอแบบนี้เกิดจากสาเหตุใด ?

เจ็บคอเกิดจากอะไรได้บ้าง ?

แค่ก ๆ … อาการเจ็บคอเป็นอาการที่ไม่ว่าใครก็คงจะเคยเป็นกันมาบ้าง ซึ่งเวลาเรารู้สึกเจ็บคอก็มักจะเข้าใจว่ากำลังจะเป็นหวัดเข้าซะแล้ว แต่ในความจริงแล้วอาการเจ็บคอนั้นเป็นอาการเบื้องต้นของโรคอื่น ๆ อีกมากมาย และสาเหตุของอาการเจ็บคอก็ยังสามารถเกิดได้หลายปัจจัยอีกด้วย

อาการเจ็บคอเกิดจากอะไร ลักษณะของอาการเจ็บคอเป็นอย่างไรบ้าง วิธีรักษาอาการเจ็บคอมีอะไรบ้าง สามารถหาคำตอบได้ในบทความนี้

เจ็บคอ (Sore Throat)

อาการเจ็บคอ (Sore Throat) คืออาการเจ็บ แสบ ระคายเคืองบริเวณในลำคอจนเกิดการอักเสบ โดยอาจเกิดได้ทั้งบริเวณเนื้อเยื่อในลำคอ ต่อมทอนซิล กล่องเสียง หรือส่วนอื่น ๆ ในช่องคอ ระดับความรุนแรงของอาการเจ็บคอมีทั้งแค่คันคอเล็กน้อย ไปจนถึงเจ็บคออย่างรุนแรง ดื่มน้ำหรือพูดได้ลำบากขึ้น โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดการอักเสบมีหลายปัจจัยซึ่งจะกล่าวในหัวข้อถัด ๆ ไป

ลักษณะอาการเจ็บคอเป็นอย่างไร

อาการเจ็บคอเป็นอย่างไร ?

ลักษณะอาการเจ็บคออาจแตกต่างกันขึ้นกับสาเหตุของการทำให้เกิดการเจ็บคอ ผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บคออาจแสดงลักษณะอาการที่แตกต่างกัน ดังนี้

อาการที่อาจเกิดร่วมกับการเจ็บคอ

อาการที่มักพบและเกิดร่วมกันเมื่อมีอาการเจ็บคอ เช่น

เจ็บคอเกิดได้จากสาเหตุใดบ้าง

อาการเจ็บคอเกิดจากหลาย ๆ สาเหตุ ดังนี้

1. การเจ็บคอจากการติดเชื้อไวรัส

เจ็บคอจากไข้หวัด

อาการเจ็บคอที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเป็นสาเหตุที่พบได้ค่อนข้างบ่อย โดยตัวอย่างโรคที่พบได้บ่อยจากไวรัสที่ทำให้เกิดอาการเจ็บคอมีดังนี้

2. การเจ็บคอจากการติดเชื้อแบคทีเรีย

เจ็บคอทอนซิล

อาการเจ็บคอจากการติดเชื้อแบคทีเรียอาจพบได้น้อยกว่าสาเหตุอื่น ๆ แต่อาการเจ็บคอที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียมักจะมีอาการค่อนข้างรุนแรง ยกตัวอย่างโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดอาการเจ็บคอดังนี้

3. การเจ็บคอที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ

น้ำมูกไหลลงคอ ทำให้เกิดอาการเจ็บคอ

อาการเจ็บคอที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อเป็นอาการที่พบได้ค่อนข้างบ่อยในผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บคอ โดยสาเหตุอาจเกิดจาก…

อาการเจ็บคอที่ควรพบแพทย์

เจ็บคอเรื้อรัง เจ็บคอไม่หายสักที

อาการเจ็บคอเป็นอาการที่สามารถบรรเทาได้เอง โดยอาจจะดื่มน้ำอุ่นให้มาก รักษาความชื้นที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม ใช้ลูกอมแก้เจ็บคอ และอาการเจ็บคอมักจะหายได้เองภายใน 1 สัปดาห์ แต่หากผู้ป่วยมีอาการเจ็บบคอผิดปกติหรือเจ็บคอมากติดต่อกันนานเกินกว่าสัปดาห์ เจ็บคอไม่หายสักที อาจต้องเข้าพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุของอาการเจ็บคอว่าเกิดจากอะไร เพื่อวางแผนการรักษาอย่างแม่นยำ

อาการเจ็บคอและอาการร่วมผิดปกติที่หากเป็นควรไปพบแพทย์มีดังนี้

การวินิจฉัยอาการเจ็บคอ

การวินิจฉัยอาการเจ็บคอ

เมื่อพบแพทย์ด้วยอาการเจ็บคอ แพทย์จะทำการตรวจหาสาเหตุของอาการเจ็บคอของผู้ป่วยด้วยกระบวนการดังนี้

ซักประวัติ

แพทย์จะสอบถามถึงอาการเจ็บคอว่าเป็นมานานเท่าไหร่ มีอาการเจ็บคอแบบไหน มีอาการอื่นร่วมอย่างเช่น น้ำมูก เสมหะ ไอ ไข้ขึ้นบ้างหรือไม่ 

จากนั้นแพทย์จะขอดูภายในลำคอผู้ป่วยโดยใช้ไฟฉายส่องเข้าไปที่ช่องปาก โพรงจมูก ช่องหู เพื่อหาความผิดปกติที่อาจเป็นสัญญาณของโรคต่าง ๆ เช่นมีตุ่มแดง ตุ่มหนอง คอแดงบ้างหรือไม่ และอาจคลำบริเวณลำคอผู้ป่วยเพื่อดูว่ามีอาการบวมหรือแข็งเป็นก้อน ซึ่งเป็นสัญญาณของอาการต่อมทอนซิลอักเสบ ต่อมน้ำเหลืองโตบ้างหรือไม่ และอาจฟังเสียงการหายใจของผู้ป่วยด้วย Stethoscope หรือหูฟังแพทย์

ตรวจตัวอย่างสารคัดหลั่ง

เพราะอาการเจ็บคออาจเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรีย ดังนั้นแพทย์จะขอเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยไปตรวจในห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม เพื่อหาว่ามีการติดเชื้อหรือไม่

ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการเจ็บคอ

อาการเจ็บคอที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียหากไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม เชื้ออาจแพร่กระจายไปส่วนอื่น ๆ ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น การติดเชื้อในหูชั้นกลาง การติดเชื้อภายในโพรงจมูก

แนวทางการรักษาบรรเทาอาการเจ็บคอ

การรักษาอาการเจ็บคอนั้นอาจแตกต่างกันตามสาเหตุของการเจ็บคอ

การรักษาอาการเจ็บคอจากการติดเชื้อ

การรักษาอาการเจ็บคอ ยาแก้เจ็บคอ

อาการเจ็บคอจากการติดเชื้อไวรัสจะมีวิธีรักษาตามอาการ โดยจะไม่มีการจ่ายยาปฏิชีวนะเพราะเชื้อไวรัสไม่สามารถถูกกำจัดได้ด้วยยาฆ่าเชื้อ และอาการเจ็บคอจากการติดเชื้อไวรัสมักจะหายได้เองเมื่อร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันขึ้น โดยมักใช้เวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์เท่านั้น หากระหว่างติดเชื้อมีอาการเจ็บคอก็สามารถจิบยาแก้เจ็บคอที่ไม่ใช่ยาปฏิชีวนะบรรเทาอาการได้

แต่สำหรับอาการเจ็บคอที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียแพทย์จะจ่ายยาปฏิชีวนะ เช่น ยาอะม็อกซี่ซิลลิน (Amoxicillin) ยาคลินดามัยซิน (Clindamycin) ยาเซฟาเลกซิน (Cephalexin) ขึ้นกับการติดเชื้อแบคทีเรียของผู้ป่วยแต่ละราย และผู้ป่วยจำเป็นต้องรับประทานยาฆ่าเชื้อตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด เพราะหากเชื้อดื้อยาอาจทำให้อาการเจ็บคอรุนแรงขึ้น และเชื้อก็สามารถลุกลามไปส่วนอื่น ๆ ได้

การรักษาเจ็บคอที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ

รักษาอาการเจ็บคอ

วิธีรักษาอาการเจ็บคอที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ แพทย์จะมีวิธีรักษาที่แตกต่างกันขึ้นกับสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการไอ ยกตัวอย่างเช่น

การดูแลตัวเองเมื่อมีอาการเจ็บคอ

นอกจากการรักษาทางการแพทย์แล้วผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองเพื่อบรรเทาอาการเจ็บคอได้ 

นอกจากนี้การรับประทานอาหารบางอย่างก็สามารถช่วยให้อาการเจ็บคอบรรเทาลงได้

อาหารและเครื่องดื่มที่ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ

ดื่มน้ำบรรเทาอาการเจ็บคอ

วิธีป้องกันไม่ให้เกิดอาการเจ็บคอ

การป้องกันตัวเองจากอาการเจ็บคอจากการติดเชื้อสามารถทำได้ด้วยการ…

นอกจากนี้ยังสามารถลดปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดอาการเจ็บคอ เช่น

ข้อสรุป

อาการเจ็บคอเป็นอาการเบื้องต้นที่ร่างกายส่งสัญญาณว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นภายในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อไวรัส ติดเชื้อแบคทีเรีย หรือโรคอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบให้เกิดอาการเจ็บคอ โดยเบื้องต้นหากมีอาการเจ็บคอสามารถบรรเทาอาการด้วยตนเองได้อย่างการดื่มน้ำอุ่น อมลูกอมแก้เจ็บคอ งดใช้เสียงลดการระคายเคือง โดยปกติแล้วอาการเจ็บคอสามารถบรรเทาและหายได้เอง

แต่อย่างไรก็ตามหากอาการเจ็บคอรุนแรง หรือมีอาการร่วมที่ผิดปกติ หรือมีอาการเจ็บคอนานกว่าสัปดาห์ไม่ยอมหายอาจต้องเข้าพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุและรับการรักษาที่เหมาะสมต่อไป


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที