Daisy

ผู้เขียน : Daisy

อัพเดท: 17 ต.ค. 2022 21.51 น. บทความนี้มีผู้ชม: 302358 ครั้ง

รอบรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ รู้ก่อน รักษาก่อน บทความที่จะมาเชิญชวนให้นักอ่านทุกคนหันมาดูแลสุขภาพเพื่อตัวเองและคนที่คุณรัก


ผ่าตัดต้อกระจก รักษาหายขาด พักฟื้นไม่นาน

 ผ่าตัดต้อกระจก

ปัญหาตาพร่ามัว มองเห็นภาพเบลอ ตาสู้แสงไม่ได้ หรือมองเห็นสีเพี้ยนไปจากเดิม ที่เกิดมาจากโรคต้อกระจกนั้นค่อนข้างที่จะสร้างความรำคาญและความลำบากในการดำรงชีวิตอย่างมาก โดยปกติแล้วมักจะเกิดขึ้นในผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป 
 

ซึ่งวิธีการที่จะรักษาโรคต้อกระจกให้หายขาดนั้นมีอยู่วิธีเดียวก็คือ ‘ผ่าตัดต้อกระจก’ โดยในบทความนี้เราจะมาอธิบายรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับโรคต้อกระจก และวิธีรักษาด้วยการผ่าตัดต้อกระจก รวมไปถึงแนะนำการเตรียมตัว และวิธีการดูแลตัวเองหลังทำการผ่าตัดต้อกระจกเสร็จสิ้น


การผ่าตัดต้อกระจก (Cataract Surgery) คืออะไร

การผ่าตัดต้อกระจกนั้นเป็นวิธีการรักษาต้อกระจกเพียงอย่างเดียวที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ และสามารถกลับมามองเห็นได้ชัดเจนอีกครั้ง โดยการผ่าตัดต้อกระจกจะเป็นการนำเลนส์แก้วตาที่เป็นต้อกระจกออกมา แล้วจึงนำเลนส์แก้วตาเทียมใส่เข้าไปแทนที่


โรคต้อกระจก (Cataract) คืออะไร

โรคต้อกระจกคืออะไร

โรคต้อกระจก หรือ Cataract คือโรคที่เลนส์แก้วตาที่ปกติแล้วจะมีลักษณะเป็นเลนส์ใสเกิดมีภาวะขุ่นมัวจากความเสื่อมของโปรตีนที่เป็นองค์ประกอบของเลนส์แก้วตา จนทำให้ความสามารถในการรวมแสงเพื่อเข้าสู่จอประสาทตานั้นลดลง ส่งผลให้การมองเห็นลดลงตามไปด้วย 

โดยอาการที่จะพบได้ทั่วไปของโรคต้อกระจกตาก็คือ มองเห็นได้ไม่ชัดเจน เหมือนมีหมอกบดบังสายตา มองเห็นภาพซ้อน เกิดอาการตาพร่า การมองเห็นสีผิดเพี้ยนไปจากเดิม ตาสู้แสงสว่างไม่ได้ ซึ่งจะมองเห็นแสงไฟกระจัดกระจาย รวมไปถึงอาการอักเสบภายในตาถ้าหากปล่อยต้อกระจกทิ้งไว้นานจนต้อสุกเกินไป


ผ่าตัดต้อกระจกแก้อะไรได้บ้าง

ในการผ่าตัดต้อกระจกนั้นสามารถช่วยรักษาโรคต้อกระจกได้อย่างหายขาด โดยการนำเลนส์แก้วตาเทียมใส่เข้าไปแทนที่เลนส์แก้วตาเก่าที่เป็นต้อกระจก ซึ่งนี้เลนส์แก้วตาเทียมที่จะทำการใส่เข้าไปนั้นยังสามารถเลือกค่าสายตาได้ จึงนอกจากจะช่วยรักษาต้อกระจกได้แล้ว ยังสามารถช่วยแก้ปัญหาสายตาเอียงหรือโรคสายตาได้อีกด้วย


วิธีการผ่าตัดต้อกระจกมีกี่แบบ

สำหรับวิธีการผ่าตัดต้อกระจกนั้นจะสามารถแบ่งออกมาได้อยู่ 2 วิธีด้วยกันก็คือ การผ่าตัดต้อกระจกแบบเดิม และการผ่าตัดต้อกระจกสมัยใหม่ ซึ่งแต่ละวิธีมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง เรามาดูพร้อมกันเลย

 
ผ่าตัดต้อกระจกราคาเท่าไหร่

1. การผ่าตัดต้อกระจกแบบเดิม

การผ่าตัดต้อกระจกแบบเดิม หรือที่หลายคนมักเรียกกันว่า การผ่าตัดต้อกระจกแบบแผลเปิดกว้าง โดยการผ่าตัดต้อกระจกด้วยวิธีนี้จะเป็นการเปิดปากแผลในบริเวณกระจกดำกับผนังตาขาวบริเวณครึ่งบนของลูกตา ซึ่งแผลจะมีขนาดประมาณ 10 มิลลิเมตร 


และทำการนำเลนส์แก้วตาเก่าที่เป็นต้อกระจกออก หลังจากนั้นจึงค่อยนำเลนส์แก้วตาเทียมที่ใส่เข้าไปแทนที่ สุดท้ายจึงค่อยเย็บปิดปากแผล โดยการผ่าตัดต้อกระจกวิธีนี้จะใช้ระยะเวลาในการพักฟื้นค่อนข้างนาน เนื่องจากมีขนาดแผลที่กว้าง


การผ่าตัดต้อกระจกแบบเดิมจะเหมาะสำหรับผู้ที่เป็นโรคต้อกระจกที่อยู่ในระยะต้อสุกมาก หรือต้อมีความแข็งมากจนไม่สามารถทำการสลายออกด้วยเครื่องมือได้

2. การผ่าตัดต้อกระจกสมัยใหม่

การผ่าตัดต้อกระจกสมัยใหม่ หรือที่หลายคนมักเรียกว่า การผ่าตัดต้อกระจกด้วยการสลายต้อ โดยการผ่าตัดต้อกระจกด้วยวิธีนี้จะเป็นการใช้คลื่นอัลตราซาวนด์ในการสลายต้อกระจก เมื่อต้อกระจกสลายออกไปแล้ว จึงค่อยนำเลนส์แก้วตาส่วนที่เหลือออกมา แล้วนำเลนส์แก้วตาเทียมใส่เข้าไปแทนที่


ซึ่งการผ่าตัดต้อกระจกวิธีนี้จะมีขนาดของแผลเพียง 2-3 มิลลิเมตรเท่านั้น นอกจากนี้ยังใช้ระยะเวลาในการผ่าตัดต้อกระจกเพียงแค่ 30 นาทีโดยประมาณ อีกทั้งเลนส์แก้วตาเทียมที่ใช้ในการผ่าตัดต้อกระจกวิธีนี้ยังเป็นเลนส์แบบพับ ที่สามารถเลือกได้ทั้งค่าสายตา และระยะของเลนส์


การผ่าตัดต้อกระจกสมัยใหม่จะเหมาะสำหรับผู้ที่เป็นโรคต้อกระจกอยู่ในระยะที่ต้อมีความแข็งไม่มาก หรือผู้ที่มีเวลาในการพักฟื้นหลังทำการผ่าตัดต้อกระจกไม่มากนัก เนื่องจากการผ่าตัดต้อกระจกด้วยวิธีนี้มีขนาดแผลที่เล็กมาก จึงทำให้ใช้เวลาในการพักฟื้นเพียงไม่นาน


การเตรียมตัวก่อนผ่าตัดต้อกระจก

ในขั้นตอนแรกสำหรับการเตรียมตัวก่อนทำการผ่าตัดต้อกระจก แพทย์จะทำการซักประวัติโรคที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน รวมไปถึงยาที่มีการใช้อยู่ เพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการผ่าตัดต้อกระจก 

นอกจากนี้แพทย์ก็จะมีการตรวจอาการของโรคต้อกระจกด้วยวิธีต่าง ๆ ทั้งตรวจดูจอประสาทตา และการขยายของม่านตา เพื่อที่จะเลือกวิธีการผ่าตัดต้อกระจกได้อย่างเหมาะสม

 
การตรวจประเมินสภาพสายตาก่อนผ่าตัดต้อกระจก

การตรวจประเมินสภาพสายตาก่อนผ่าตัดต้อกระจก

แพทย์จะทำการวัดความโค้งของกระจกตาและความยาวของลูกตาก่อนขยายม่านตา เพื่อเป็นการประเมินว่าควรใช้เลนส์แก้วตาเทียมแบบใดให้เหมาะสมกับผู้ที่จะเข้ารับการผ่าตัด


ขั้นตอนในการผ่าตัดต้อกระจก

ขั้นตอนการผ่าตัดต้อกระจก

สำหรับขั้นตอนในการผ่าตัดต้อกระจกนั้นจะมีขั้นตอนที่แตกต่างกันออกไปตามวิธีที่เลือกผ่าตัดต้อกระจก และในหัวข้อนี้เราจะมาอธิบายขั้นตอนการผ่าตัดต้อกระจกทั้ง 2 วิธีกัน
 

การผ่าตัดต้อกระจกแบบเดิม หรือ การผ่าตัดต้อกระจกแบบแผลเปิดกว้าง มีขั้นตอนดังนี้

  1. ในขั้นแรกแพทย์จะทำการฉีดยาชาก่อนเริ่มการผ่าตัด
  2. ผ่าเปิดปากแผลที่ดวงตา ขนาดปากแผลประมาณ 6-10 มิลลิเมตร ซึ่งจะอยู่ในบริเวณกระจกตาระหว่างตาดำกับตาขาว 
  3. หลังจากนั้นจึงค่อยนำเลนส์แก้วตาที่เป็นต้อกระจกที่มีความแข็งมากออก และใช้เครื่องมือดูดเลนส์แก้วตาที่เหลืออยู่ออกทั้งหมด ให้เหลือแต่เพียงถุงหุ้มเลนส์
  4. สุดท้ายจึงนำเลนส์แก้วตาเทียมใส่เข้าไปแทนที่ แล้วทำการเย็บปิดปากแผล

การผ่าตัดต้อกระจกสมัยใหม่ หรือ การผ่าตัดต้อกระจกด้วยการสลายต้อ มีขั้นตอนดังนี้

  1. ในขั้นแรกแพทย์จะทำการหยอดยาชาก่อนเริ่มการผ่าตัด
  2. ผ่าเปิดปากแผลที่ดวงตา ขนาดปากแผลประมาณ 3 มิลลิเมตร ซึ่งจะเป็นการเจาะถุงหุ้มเลนส์เพื่อให้สามารถสอดเครื่องมือขนาดเล็กเข้าไปได้
  3. ใช้เครื่องมือขนาดเล็กสอดเข้าไปในปากแผลที่ได้ทำการเปิดไว้ และปล่อยคลื่นอัลตราซาวนด์เพื่อทำการสลายต้อกระจกที่แข็งออก
  4. หลังจากนั้นใช้เครื่องมือดูดเลนส์แก้วตาที่เหลืออยู่ออกทั้งหมด ให้เหลือเพียงถุงหุ้มเลนส์
  5. สุดท้ายจึงนำเลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับที่ได้ทำการเลือกแบบไว้แล้วใส่เข้าไปแทนที่ 

** การผ่าตัดต้อกระจกด้วยวิธีนี้ไม่จำเป็นต้องเย็บปิดปากแผล เนื่องจากแผลมีขนาดที่เล็กมาก 


การดูแลตัวเองหลังผ่าตัดต้อกระจก

เมื่อทำการผ่าตัดต้อกระจกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นก็ควรที่จะดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัดตามที่แพทย์บอก เพื่อไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนหรือการติดเชื้อต่าง ๆ ตามมา ซึ่งในหัวข้อนี้เราจะมาแนะนำวิธีการดูแลตัวเองหลังจากผ่าตัดต้อกระจกกัน


ผลข้างเคียงหลังผ่าตัดต้อกระจก

บางคนก็อาจมีความกังวลอยู่บ้างเกี่ยวกับการผ่าตัดต้อกระจก ว่าผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นหลังจากทำการผ่าตัดต้อกระจกอันตรายไหม และมีมากน้อยแค่ไหน ในหัวข้อนี้เราจะมาบอกรายละเอียดผลข้างเคียงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้หลังจากการผ่าตัดต้อกระจก

สำหรับอาการติดเชื้อนั้นจะพบได้น้อยมาก ซึ่งอาการนี้เกิดจากการละเลยเรื่องของความสะอาด โดยจะมีอาการบวมแดง รู้สึกเจ็บ และมีขี้ตาเยอะมากกว่าปกติ


สำหรับผลข้างเคียงนี้จะพบได้ในช่วงเวลาหลังจากทำการผ่าตัดมา 1-2 สัปดาห์ โดยจะมีอาการตามัว และมองเห็นภาพเบี้ยว ซึ่งจะสามารถหายเองได้หลังจากผ่านไป 6 เดือน


สำหรับอาการนี้จะพบได้หลังจากที่ทำการผ่าตัดต้อกระจกมาแล้วหลายปี เนื่องจากเลนส์ที่ถูกใช้มานานอาจมีการขุ่นมัวขึ้น จึงทำให้การมองเห็นไม่ชัดเจนเหมือนเดิม ซึ่งจะสามารถรักษาได้ด้วยการใช้เลเซอร์ โดยการรักษาจะใช้เวลาเพียง 5 นาที และทำการหยอดยาต่อเป็นเวลา 1-2 วัน ก็สามารถกลับมามองเห็นได้ชัดเจนเหมือนเดิม


ผ่าตัดต้อกระจกราคาเท่าไหร่

สำหรับค่ารักษาด้วยการผ่าตัดต้อกระจก ราคาโดยทั่วไปแล้วจะขึ้นอยู่กับชนิดและรูปแบบของเลนส์แก้วตาเทียมที่เลือก ในหัวข้อนี้เราจะมาบอกราคาในการผ่าตัดต้อกระจกแบบคร่าว ๆ ให้ดูกัน


ผ่าตัดต้อกระจก ที่ไหนดี

ดวงตาเป็นส่วนที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการรักษาอย่างมาก เนื่องจากเป็นจุดที่ค่อนข้างเปราะบาง หลาย ๆ คนจึงมีความกังวลอย่างมากเมื่อต้องเลือกว่าจะผ่าตัดต้อกระจกที่ไหนดี

ดังนั้นเมื่อเราจะเลือกสถานพยาบาลในการผ่าตัดต้อกระจก ก็ควรที่จะเลือกสถานพยาบาลที่มีความน่าเชื่อถือ ได้มาตรฐาน มีอุปกรณ์การรักษาที่ทันสมัยและครบครัน รวมไปถึงมีแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มากประสบการณ์คอยให้คำปรึกษาและทำการผ่าตัด

 
ผ่าตัดต้อกระจกที่ไหนดี

FAQs ผ่าตัดต้อกระจก

ผ่าตัดต้อกระจก ต้องพักฟื้นกี่วัน

บางคนอาจสงสัยว่าหลังจากเสร็จสิ้นการผ่าตัดต้อกระจก ต้องนอนโรงพยาบาลไหม และจำเป็นต้องพักฟื้นนานกี่วัน สำหรับการนอนโรงพยาบาลนั้นบอกเลยว่าไม่จำเป็น แค่นอนพักหลังการผ่าตัดที่โรงพยาบาลเพียง 30 นาทีก็เพียงพอแล้ว 


ส่วนการพักฟื้นหลังจากผ่าตัดต้อกระจกนั้นใช้ระยะเวลาเพียงแค่วันเดียวก็สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้แล้ว เพียงแต่ต้องระมัดระวังและใส่ใจในการดูแลมากหน่อยในช่วงแรก ๆ หลังการผ่าตัดต้อกระจก 


และในการปรับตัวให้เข้ากับเลนส์แก้วตาเทียมจะแตกต่างกันไปตามวิธีผ่าตัดต้อกระจกที่ทำการรักษา โดยการผ่าตัดต้อกระจกแบบเดิมจะใช้ระยะเวลาประมาณ 4-6 สัปดาห์ ส่วนการผ่าตัดต้อกระจกสมัยใหม่จะใช้ระยะเวลาเพียง 2-3 วัน

ผ่าตัดต้อกระจก สามารถเบิกได้ไหม

ในการรักษาต้อกระจกด้วยการผ่าตัดต้อกระจกนั้นสามารถที่จะเบิกได้ ไม่ว่าจะเป็นบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ประกันสังคม รวมไปถึงสิทธิข้าราชการ โดยทั้ง 3 อย่างนี้ก็จะมีเงื่อนไขในการเบิกที่แตกต่างกัน เพราะฉะนั้นควรศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดของแต่ละสิทธิให้ดี


ข้อสรุป

การผ่าตัดต้อกระจกเป็นวิธีเพียงหนึ่งเดียวที่สามารถรักษาโรคต้อกระจกได้อย่างหายขาดและตรงจุดมากที่สุด แม้ว่าการผ่าตัดต้อกระจกจะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง แต่ก็ถือว่าคุ้มค่าทีเดียว เพราะถ้าหากปล่อยทิ้งไว้ก็อาจทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนอื่น ๆ ได้ หรืออาจร้ายแรงถึงขั้นสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวร


 

 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที