ผู้เขียน :

อัพเดท: . น. บทความนี้มีผู้ชม: ครั้ง


รับทำ ป้ายตั้งพื้น ป้ายกล่องไฟตั้งพื้น ราคาถูก

ในปัจจุบันการเปิดร้านค้า ร้านอาหาร หรือร้านคาเฟ่ต่างๆนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ง่าย แต่การที่จะทำให้ร้านค้ารวมไปถึงกิจการของเรานั้นเกิดความแตกต่างจากที่อื่นๆและเป็นที่สังเกตุได้โดยง่าย คือการมีป้ายที่แสดงถึงความแตกต่างอย่างชัดเจน เช่น ป้ายตั้งพื้น หรือ ป้ายตั้งพื้นหน้าร้าน อีกทั้งป้ายตั้งพื้นยังสามารถใช้ได้ในหลายรูปแบบสะดวกต่อการใช้งานและการเคลื่อนย้ายอีกด้วย

ป้ายตั้งพื้น

ป้ายตั้งพื้น คืออะไร 

ป้ายตั้งพื้น (Sidewalk Sign) คือ สื่อชนิดที่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของแบรนด์ ส่วนมากเลือกใช้ในการแสดงให้ผู้บริโภค กลุ่มเป้าหมายของตนเอง เห็นถึงลักษณะธุรกิจ บริการ อีกทั้งยังใช้เพื่อโปรโมทสินค้า โฆษณา โปรโมทแบรนด์ของตนเอง

โดยส่วนมากเราจะพบป้ายแบบตั้งพื้นได้ตามร้านค้าตามร้านอาหาร ร้านค่าเฟ่ รวมไปถึงร้านบริการต่างๆมากมาก ซึ่งอาจจะมีทั้ง ป้ายตั้งพื้นร้านคาเฟ่บริเวณหน้าร้าน ป้ายเมนูตั้งพื้นสำหรับร้านอาหาร ป้ายตั้งพื้นหน้าร้านอาหาร เป็นต้น

ประโยชน์ของ “ป้ายตั้งพื้น” 

ประโยชน์ของ “ป้ายตั้งพื้น” คือ เป็นสื่อกลางชนิดหนึ่งที่ที่ร้านค้า เจ้าของแบรนด์หรือบุคคนทั่วไป ใช้สำหรับประชาสัมพันธ์หรือประกาศสิ่งต่างๆ ให้กับบุคคลอื่นๆได้รับทราบ สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวกในการใช้งาน มีความโดดเด่น สามารถเพิ่มความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ตัวเองเข้าไปได้ง่าย

บอกชื่อร้าน แบรนด์ ธุรกิจ

ป้ายตั้งพื้นสามารถบอกรายละเอียดต่างๆมากมากแก่ผู้ที่พบเห็น และสิ่งที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนั้นคือการบอกชื่อร้าน แบรนด์ ธุรกิจของผู้ประกอบการ เพราะชื่อนั้นเป็นสิ่งที่บ่งบอกเอกลักษณ์ บ่งบอกถึงตัวตนของร้าน แบรนด์ ธุรกิจต่างๆได้ชัดเจนที่สุด เพราะการมีป้ายตั้งพื้นหน้าร้าน อยู่บริเวณด้านหน้าร้านหรือหน้าอาคาร จะช่วยส่งเสริมให้กลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มผู้สนใจบริการ สามารถจดจำแบรด์ของเราได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

แนะนำสินค้า โปรโมทสินค้า โปรโมชั่น ส่วนลดต่างๆ

ป้ายตั้งพื้นสามารถใช้แนะนำสินค้า โปรโมทสินค้า โปรโมชั่นรวมไปถึงส่วนลดต่างๆมากมาก ที่จะดึงดูดความสนใจของผู้ใช้บริการจำนวนมาก สามารถกระตุ้นยอดยายของสินค้า บริการต่างๆของผู้ประกอบการและเจ้าของแบรนด์ได้ง่าย เนื่องจากป้ายตั้งพื้นนั้นมีขนาดเล็ก สามารถเข้าถึงได้ง่ายตามสถานที่ต่างๆ เป็นสื่อชนิดแรกๆที่ผู้สนใจใช้บริการให้ความสนใจ

บอกข้อมูลราคาและการบริการ

การมีป้ายตั้งพื้นหน้าร้าน หรือป้ายเมนูตั้งพื้นบริเวณภายในหรือนอกร้าน บอกข้อมูลราคาและบริการของเรานั้น จะช่วยให้กลุ่มผู้สนใจใช้บริการหรือกลุ่มลูกค้า สามารถใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกใช้บริการได้เป็นอย่างดี เนื่องจากราคาเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญที่ลูกค้านั้นให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆในการเลือกใช้บริการใดบริการหนึ่ง รองลงมาจากคุณภาพของบริการนั้นๆอีกที

แสดงสัญลักษณ์

ป้ายตั้งพื้นสามารถใช้แสดงสัญลักษณ์ต่างๆมากมาย เช่นสัญลักษณ์บอกทิศทางหรือแม้กระทั้งสัญลักษณ์ของแบรนด์ต่างๆ(Logo) เพื่อส่งเสริมการระบุและการรับรู้สาธารณะให้มากยิ่งขึ้น ทำให้แบรนด์หรือธรุกิจของเรานั้นมีความน่าจดจำ อีกทั้งยังเสริมความโดดเด่นทำให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น

ป้ายตั้งพื้น ใช้งานอย่างไรได้บ้าง 

ป้ายตั้งพื้น มีหลากหลายรูปแบบหลากหลายรูปทรง และการใช้งาน เช่น ป้ายตั้งพื้น , ป้ายตั้งพื้นหน้าร้าน , ป้ายสามเหลี่ยมตั้งพื้น , ป้ายเมนูตั้งพื้น , ป้ายประชาสัมพันธ์ตั้งพื้น ป้ายตั้งพื้นเหล่านี้สามารถปรับใช่ตามสถานที่หรือตามตามต้องการของผู้ใช้ เช่น

ป้ายตั้งพื้นหน้าร้านอาหาร

ป้ายตั้งพื้นหน้าร้านอาหาร สามารถเป็นป้ายตั้งพื้นเพื่อเชิญชวนหรือ สามารถใช้เป็นป้ายเมนูตั้งพื้นเพื่อบอกราคาบริการของทางร้าน เพื่อช่วยในการประกอบการตัดสินใจในการเข้ารับบริการได้

ป้ายตั้งพื้นหน้าร้านกาแฟ

ป้ายตั้งพื้นหน้าร้านกาแฟ โดยส่วนมากนิยมใช้เป็นป้ายประชาสัมพันธ์ตั้งพื้น ป้ายร้านตั้งพื้นแสดงโปรโมชั่นหรือโปรโมทสินค้าตัวใหม่ของทางร้าน ช่วยดึงดูกลุ่มลูกค้าที่สนใจได้ดีเป็นอย่างมาก

ป้ายเมนูตั้งพื้น

ป้ายเมนูตั้งพื้น นิยมใช้ในการแสดงรายการการบริการของทางร้าน ไม่ว่าจะเป็นร้านหาร ร้านกาแฟหรือร้านบริการประเภทอื่นๆ 

เลือกขนาดป้ายตั้งพื้นอย่างไรดี

ขนาดเล็ก

ป้ายตั้งพื้นขนาดเล็ก เหมาะสำหรับพื้นที่หน้าร้านขนาดเล็กหรือแคบ ขนาดของป้ายตั้งพื้น กว้าง 30-40 cm. ยาว 50-60 cm.  เทียบได้อยู่ระดับประมาณหัวเข่า เหมาะกับการเป็นป้ายบอกทางเข้า หรือ ชื่อร้าน ชื่อแบรนด์สินค้า ช่น ป้ายตั้งพื้นร้านกาแฟ ป้ายตั้งหน้าร้านกาแฟ หรือ ป้ายเมนูตั้งพื้นหรือ ป้ายตั้งพื้นแสดงสัญลักษณ์แจ้งเตือนอันตรายของผู้ที่ผ่านไปมา

ขนาดกลาง

ป้ายตั้งพื้นขนาดกลาง เหมาะสำหรับพื้นที่หน้าร้านแคบจนไปถึงกว้าง ขนาดของป้าย กว้าง 120 cm ยาว 90 cm เทียบได้อยู่ระดับระนาบเดียวกับความสูงของคนมีลักษณะที่มองเห็นค่อนข้างชัดในระยะไกลและประหยัดพื้นที่นิยมนำป้ายตั้งพื้นหน้าร้านพื่อบอกข้อมูลสินค้าและบริการ โปรโมชั่น สิทธิพิเศษของทางร้าน ที่กระชับได้ใจความ 

ขนาดใหญ่

ป้ายตั้งพื้นขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับพื้นที่มีทางเดินกว้าง มองเห็นได้ระยะไกล ขนาดของป้าย กว้าง 50-60 cm ยาว 80-90 cm เทียบได้ในระดับระนาบเดียวกับอกและหัวไหล่ของคนมักจะถูกนำไปใช้ในการโปรโมทสินค้าหรือการลดราคาป้ายแบบตั้งพื้นใหญ่ๆบอกจุดจอดรถ อาคาร สถานที่ซึ่งป้ายแบบตั้งพื้นขนาดที่ใหญ่ต้องมีอุปกรณ์หรือมีกำแพงช่วยค้ำยัน ทำให้การจัดเก็บอาจจะยากลำบาก

Wesignlab รับทำ ป้ายตั้งพื้น ราคาถูก การันตีคุณภาพและราคา

หากทุกท่านมีความสนใจ ทีจะทำป้ายตั้งพื้นเป็นของตนเอง กำลังมองหาป้ายตั้งพื้นราคาถูก เรามีตัวแทนรับทำป้ายตั้งพื้นที่ราคาถูก มีคุณภาพ มีความหลากหลายของป้ายตั้งพื้นให้เลือกสรร อีกทั้งยังเป็นเจ้าเดียวที่รับประกันงานจริง นานถึง 12 เดือน นั้นก็คือ Wesignlab รับทำ ป้ายตั้งพื้น ราคาถูก การันตีคุณภาพและราคา สามารถเลือกแบบได้เอง ไม่ว่าจะเป็น ป้ายตั้งพื้นหน้าร้าน ป้ายร้านตั้งพื้น ป้ายตั้งพื้นร้านกาแฟ ป้ายเมนูตั้งพื้น ป้ายแบบตั้งพื้น เป็นต้น โดยมีผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ สามารถให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำในการออกแบบป้ายตั้งพื้นโดยเฉพาะ สามารถปรึกษาได้ฟรี มีการรับประกันสินค้า รับรองคุณภาพ วัสดุ อุปกรณ์ รวมไปถึงการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า การันตีจากการได้รับความไว้วางใจจากผู้ประกอบการรายใหญ่ต่างๆ ที่มาใช้บริการ เพราะเราคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก เพื่อให้ได้งานที่ถูกต้อง ถูกใจ สวยงามตามที่ลูกค้าต้องการ เชื่อมั่น รับประกัน การันตี เลือกใช้บริการป้ายตั้งพื้นกับ
 
 

 

 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที