ผู้เขียน :

อัพเดท: . น. บทความนี้มีผู้ชม: ครั้ง


บริษัทประกันรถยนต์ ที่ไหนที่คุณสามารถไว้ใจได้ ราคาเท่าไหร่ ดูแลส่วนไหนบ้างดูจากที่นี่ได้เลย

อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอ ดังนั้นควรทำประกันรถยนต์

อุบัติเหตุเป็นเรื่องไม่แน่นอน การมีประกันรถยนต์จึงสำคัญ การมองหาบริษัทประกันรถยนต์ให้ดูแลและคุ้มครองครอบคลุมคุ้มค่ากับเบี้ยประกันภัยที่เราจ่ายไปนั้น เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ เมื่อจะทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ต้องเลือก บริษัทที่ให้ความคุ้มครองและการบริการดีที่สุด แผนคุ้มครองผู้ขับขี่สามารถเลือกได้ให้ตรงกับการใช้งานจริงเพื่อประโยชน์สูงสุดในการเคลมเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ราคาสามารถผ่อนได้สบายกระเป๋า ถึงที่เกิดเหตุได้ทันเวลา สามารถเลือกศูนย์ซ่อมที่เราวางใจได้และใกล้บ้าน การเลือกบริษัทประกันรถยนต์ที่จะมาดูแลรถยนต์ของเรา ต้องเป็นบริษัทที่มีคุณสมบัติที่เราคัดสรรมาแล้วว่า คุ้มค่ากับเงินที่เสียไป


ประกันรถยนต์ คืออะไร

 เช็คเบี้ยประกันรถยนต์

ประกันรถยนต์ คือ การประกันภัยที่คุ้มครองความเสียหายหรือสูญเสียอันเกิดจากการใช้รถ ซึ่งคุ้มครองทั้งตัวรถยนต์และผู้ขับขี่ เมื่อเกิดอุบัติเหตุเราสามารถเช็คเบี้ยประกันรถยนต์ได้ โดยขึ้นอยู่กับแผนกรมธรรม์ประกันรถยนต์คุ้มภัยที่เลือกกับบริษัทประกันภัยแต่ละแห่ง


สิ่งที่ควรทำนึงถึงเป็นอันดับต้น ๆ ในการเลือกบริษัทประกันรถยนต์

การมองหาบริษัทประกันภัยรถยนต์ในปัจจุบันนั้น ควรเปรียบเทียบบริษัทต่าง ๆ  ให้ดี ๆ เพราะมีบริษัทมากมายที่เสนอทางเลือกประกันภัยแตกต่างกัน แต่สิ่งที่ควรคำนึงถึงเป็นอันดับต้น ๆ  ในการจะพิจารณาบริษัทประกันรถยนต์แต่ละแห่งนั้น ควรพิจารณาจากสิ่งต่อไปนี้

วิธีการชำระเงินหลากหลายช่องทาง

ยุค 5G ในปัจจุบันนี้ การชำระเงินควรเป็นสิ่งที่สะดวกสบาย มีทางเลือกหลากหลาย เช่น การจ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ชำระผ่อนแบบดอกเบี้ย 0% การโอนจ่ายผ่านแอปพลิเคชันของธนาคาร ซึ่งเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกอย่างมาก เพราะประหยัดเวลา สามารถทำได้อย่างรวดเร็วและสามารถทำได้ทุกที่ ทุกเวลา

บริการหลังการขาย

การติดต่อเจ้าหน้าที่หลังเกิดเหตุฉุกเฉิน สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว มีศูนย์ช่วยเหลือตลอด 24 ชม. เจ้าหน้าที่ถึงที่เกิดเหตุได้ทันเวลา สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดเหตุได้อย่างชัดเจนและใช้เวลาไม่นาน ทำให้เราไม่เสียเวลามากเกินไป

ความคุ้มค่าในการทำประกันรถยนต์

การทำประกันรถยนต์ ควรเลือกบริษัทให้ความคุ้มค่ากับเงินที่เสียไป เราควรเช็คเบี้ยประกันรถยนต์ว่าได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่ตามความต้องการหรือไม่ เบี้ยประกันที่ต่ำกว่ากับความคุ้มครองที่สูงมันคุ้มราคาหรือไม่ ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทมากมายให้เลือก เปรียบเทียบแผนประกันรถยนต์ว่ามีค่าเบี้ยและความคุ้มครองเป็นอย่างไร รวมไปถึงที่ไหนให้ความคุ้มค่ามากกว่า


ประกันรถยนต์ 5 ประเภท มีอะไรบ้าง

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

ประกันรถยนต์ชั้น 1 หรือประกันรถยนต์ชั้น 1 คือประกันภัยภาคสมัครใจที่ให้ความคุ้มครองรถยนต์เจ้าของกรมธรรม์ ผู้ขับขี่ และคู่กรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งความคุ้มครองหลักของประกันภัยชั้น 1 ได้แก่
 

 • คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์กรณีรถชนรถ หรือการชนแบบมีคู่กรณี
   
 • คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์กรณีรถชนสิ่งของ หรือชนแบบไม่มีคู่กรณี รวมถึงอุบัติเหตุอื่น ๆ 
   
 • คุ้มครองความเสียหายจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว ลูกเห็บตก หรือพายุฝน
   
 • คุ้มครองความเสียหาย เนื่องจากรถสูญหายหรือรถไฟไหม้

เนื่องด้วยประกันรถยนต์ชั้น 1 มีความแตกต่างจากประกันรถชั้นอื่น ตรงที่ คุ้มครองรถยนต์กรณีชนแบบไม่มีคู่กรณี ทำให้ประกันรถยนต์ชั้น 1 โดดเด่นกว่าประกันรถชั้นอื่น และผู้ขับขี่มักให้ความสนใจ หรือเลือกต่อประกันรถยนต์ชั้น 1 เป็นส่วนมาก

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+

ประกันรถยนต์ชั้น 2+ ให้ความคุ้มครองรับผิดชอบต่อความเสียหายเหมือนประกันรถยนต์ ชั้น 2 แต่เพิ่มความรับผิดชอบต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น และต้องมีคู่กรณี โดยให้ความคุ้มครอง ดังนี้
 

 • คุ้มครองความรับผิดชอบต่อชีวิตและร่างกาย ของคู่กรณี และผู้โดยสารในรถ
   
 • คุ้มครองความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของคู่กรณี
   
 • คุ้มครองการสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
   
 • คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์คันเอาประกันภัย กรณีชนกับยานพาหนะทางบก

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+

ประกันรถยนต์ชั้น 3+ ให้ความคุ้มครองรับผิดชอบต่อความเสียหายเหมือนประกันภัย ชั้น 3 แต่เพิ่มความรับผิดชอบต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย กรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น และต้องมีคู่กรณี โดยให้ความคุ้มครอง ดังนี้

 • คุ้มครองความรับผิดชอบต่อชีวิตและร่างกาย ของคู่กรณี และผู้โดยสารในรถ
   
 • คุ้มครองความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของคู่กรณี
   
 • คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์คันเอาประกันภัย กรณีชนกับยานพาหนะทางบก

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2

เป็นประกันรถยนต์ที่ให้ความคุ้มครองใกล้เคียงกับการประกันรถยนต์ชั้น 1 แตกต่างกันเพียงไม่มีความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถยนต์ โดยมีความคุ้มครองหลัก ดังนี้

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3

ประกันรถยนต์ที่ให้ความคุ้มครองน้อยกว่าการประกันรถยนต์คุ้มภัยชั้น 1 และชั้น 2 โดยบริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ดังนี้
 


พ.ร.บ. ประกันรถยนต์ คือ

พ.ร.บ. ประกันรถยนต์ หรือ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ เป็นประกันภาคบังคับที่กฎหมายกำหนดให้ยานพาหนะที่จดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบกทุกประเภทต้องมี เพื่อเป็นหลักประกันให้กับผู้ขับขี่ว่าจะได้รับสิทธิคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งจะแตกต่างกับการทำประกันรถยนต์กับบริษัท ที่เป็นประกันภาคสมัครใจจะทำหรือไม่ทำก็ได้ พ.ร.บ.จะให้ความคุ้มครองเฉพาะผู้ขับขี่แต่ไม่คุ้มครองตัวรถ ส่วนประกันรถยนต์จะคุ้มครองทั้งผู้ขับขี่และตัวรถ โดยจำนวนเงินคุ้มครองนั้นขึ้นอยู่กับแผนประกันรถยนต์ที่เลือกทำกับบริษัทประกันแต่ละแห่ง


หากอยากทำประกันรถยนต์ควรทำที่ไหนดี

อุบัติเหตุบนท้องถนน เป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ และถ้าเกิดขึ้นก็จะทำให้เกิดการสูญเสียต่าง ๆ ทั้งคนและรถ หากไม่ทำประกันไว้ก็อาจจะต้องสูญเสียไปมากกว่าเดิม เมื่อออกรถก็ควรทำประกันรถยนต์ไว้ แล้วจะเลือกบริษัทประกันภัยรถยนต์อันไหนดีที่คุ้มค่าและให้บริการดีเยี่ยม ไดเร็คเอเชียก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือก เพราะสามารถเลือกแผนประกันรถยนต์ เช็คราคาประกันรถยนต์และความคุ้มครองได้ก่อนตัดสินใจทำประกัน มีความคุ้มครองแต่ละประเภทให้เลือก ราคาคุ้มค่าพร้อมกับการบริการและความใส่ใจ  สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://www.directasia.co.th/


แผนสำหรับซ่อมแซมของประกันรถยนต์ มีอะไรบ้าง

เคลมประกันรถยนต์

ขั้นตอนซ่อมแซมรถยนต์ในกรณีที่มีประกันรถยนต์ ควรทำดังนี้

 •  เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ให้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่
   
 • จากนั้น บริษัทประกันรถยนต์จะส่งเจ้าหน้าที่มาบันทึกความเสียหายที่เกิดขึ้น
   
 •  เมื่อตกลงกันได้แล้ว ลูกค้าสามารถเลือกอู่หรือศูนย์ซ่อมรถยนต์เพื่อให้ประเมินราคาและส่วนที่ต้องซ่อม
   
 • จากนั้นบริษัทจะอนุมัติการซ่อม
   
 • ทางอู่หรือศูนย์ซ่อมรถยนต์จะนัดหมายให้เข้าซ่อมแซมได้

การประกันรถยนต์ในภาคสมัครใจคืออะไร มีความคุ้มครองแบบไหน

ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ คือ การตกลงกันระหว่างผู้เอาประกันภัย (ผู้ซื้อ) และบริษัทประกัน (ผู้ขาย) โดยเป็นการเลือกความคุ้มครองประกันรถยนต์ตามความพึงพอใจของผู้ซื้อ ซึ่งจะทำหรือไม่ทำก็ได้ ไม่ได้ถูกบังคับด้วยกฎหมาย ความคุ้มครองก็มีหลายแบบทั้งคุ้มครองทั้งหมด อย่างเช่น ประกันภัยชั้น 1 ที่นิยมทำกัน ซึ่งผู้ซื้อสามารถเลือกทำกรมธรรม์ประกันรถยนต์ได้ตามต้องการ


ประกันรถยนต์ ดีอย่างไร

การทำประกันรถยนต์มีข้อดีคือ หากเกิดเหตุที่ไม่คาดคิด ทำให้เกิดความสูญเสียและเสียหายจากอุบัติเหตุ การประกันภัยจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้ เช่น ค่าชดเชย ค่าซ่อมรถ ค่ารักษาพยาบาล ดังนั้นเสียเงินทำประกันดีกว่าจ่ายเป็นก้อนแบบไม่คาดคิด หากเกิดอะไรขึ้นการทำประกันรถยนต์ก็เป็นหลักประกันให้ครอบครัวได้เมื่อเกิดการสูญเสีย การทำประกันรถยนต์ไม่ได้ช่วยให้ลดอุบัติเหตุแต่เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและช่วยเหลือหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น


คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับประกันรถยนต์

เพราะอะไรถึงควรซื้อประกันรถยนต์กับ DirectAsia

ที่ DirectAsia มีแผนประกันรถยนต์ให้เลือกมากมาย ตามความพึงพอใจของลูกค้า มีการบริการที่ดีใส่ใจลูกค้า เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลและรายละเอียดได้อย่างครบถ้วน  ราคาไม่แพง เคลมง่าย สามารถผ่อนชำระได้ รวมไปถึงการเลือกอู่หรือศูนย์ซ่อมรถยนต์สามารถทำได้ได้ง่าย ๆ จะเลือกใกล้บ้านก็ได้

คุณสมบัติของผู้ที่สนใจซื้อประกันรถยนต์ของ DirectAsia มีอะไรบ้าง

 • ผู้ขับขี่ต้องมีอายุ 20-70 ปี
   
 • ประวัติการประกันภัย โดยต้องมีประวัติการเคลมเป็นฝ่ายผิด น้อยกว่า 2 ครั้ง ในปีที่ผ่านมา
   
 • ประสบการณ์ขับขี่รถยนต์ ต้องมีใบขับขี่รถยนต์มาแล้วอย่างน้อย 2 ปี และไม่เคยถูกยกเลิก หรือระงับใบขับขี่รถยนต์ ภายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
   
 • สำหรับผู้ขับขี่เพิ่มเติมจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของรถเท่านั้น และจำกัดจำนวนตามแผนการขับขี่ที่ท่านเลือก
   
 • รับทุกอาชีพ ยกเว้น เจ้าหน้าที่ทางการทหารต่างประเทศ ผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจบันเทิงระดับมืออาชีพนักกีฬามืออาชีพทั้งชายและหญิง นักการทูตต่างประเทศและพนักงานการทูตต่างประเทศ และครูสอนขับรถยนต์

จะซื้อประกันรถยนต์ DirectAsia ได้อย่างไร

สามารถซื้อประกันรถยนต์ของ DirectAsia ได้ 2 ช่องทาง คือ

 • เช็คเบี้ยประกันผ่านเว็บไซต์และซื้อประกันผ่านโทรศัพท์
   
 • เช็คเบี้ยประกันและซื้อประกันผ่านโทรศัพท์  

บริการต่าง ๆ ของประกันรถยนต์ DirectAsia

 • การันตีถึงที่เกิดเหตุภายใน 30 นาที หากช้ากว่าที่บอก ชดเชยเป็นบัตรเติมน้ำมัน 1,000 บาท
   
 • เลือกซ่อมศูนย์/อู่คุณภาพในเครือที่เราแนะนำ ซ่อมอู่รถยนต์ในเครือกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศในคุณภาพที่ไว้วางใจได้
   
 • ผ่อนได้ทั้งบัตรเครดิตและเดบิต ไม่มีดอกเบี้ย นานสูงสุดตั้ง 10 เดือน

ประกันรถยนต์ DirectAsia เหมาะกับใคร

ประกันรถยนต์   DirectAsia เหมาะกับผู้ที่สนใจทำประกันรถยนต์ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด ค่าประกันรถยนต์ไม่แพงมากและคุ้มค่ากับความคุ้มครอง อีกทั้งยังเหมาะกับคนรุ่นใหม่เพราะสามารถซื้อประกันภัยทางออนไลน์ได้ เรียกได้ว่าทั้งง่าย สะดวกและรวดเร็ว  

สรุป

การทำประกันรถยนต์ถ้าทำได้ก็ควรทำอย่างยิ่ง เพราะความคุ้มครองในชีวิตและทรัพย์สินของเราเมื่อเกิดอุบัติเหตุ การคุ้มครองกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือคุ้มครองหากรถยนต์ถูกโจรกรรม จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายไม่ต้องเสียเงินเป็นก้อน กรมธรรม์ประกันรถยนต์ของแต่ละบริษัทมีให้เลือกมากมายตามความพึงพอใจ เช่น วิริยะประกันภัย เมืองไทยประกันภัย สินมั่นคงประกันภัย รวมถึง DirectAsia ที่มีส่วนลดเบี้ยประกันมากมาย ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของเราว่าเชื่อมั่นและไว้วางใจบริษัทไหน

 

 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที