ผู้เขียน :

อัพเดท: . น. บทความนี้มีผู้ชม: ครั้ง


ต่อพรบรถยนต์ที่ไหนได้บ้าง ขั้นตอนการต่อพรบรถยนต์เป็นอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง

นอกจากการมีรถแล้ว สิ่งที่ต้องมีต่อมาคือ ต่อพรบรถยนต์ หรือเรียกอีกอย่างว่า ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ กฎหมายจราจร การขับรถบนท้องถนนคุณควรต้องทำพรบ การต่อ พรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ 

ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คู่กรณี หรือคนเดินเท้า เพราะคุณไม่มีวันรู้หรอกว่าจะไปเกิดอุบัติเหตุที่ไหน เมื่อไหร่ การต่อพรบรถยนต์จึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากโปรดจำไว้เสมอว่า การมีรถควรมี  พ.ร.บ. และควรต่อทุกปีอย่าให้ขาด

เราอาจกล่าวง่ายๆว่า การต่อพรบ สามารถช่วยชดเชยค่ารักษาผู้ประสบภัยจากรถนั้นเอง หากคุณยังสงสัยว่า พรบรถยนต์ คืออะไร แล้วมีความสำคัญอย่างไร ทำไมต้องต่อพรบรถยนต์ ถ้าจะต่อพรบรถยนต์จะต่อที่ไหนได้บ้าง 

ต่อพรบรถยนต์กี่บาท ภาษีพรบรถยนต์ราคาเท่าไหร่ พรบภาษีรถยนต์ราคาเท่าไหร่ การเช็คสภาพรถต่อพรบมีขึ้นตอนไรบ้าง บทความนี้ได้รวบรวมมาให้คุณกระจ่าง ไขข้อสงสัยของคุณแล้ว

 

พรบรถยนต์ คืออะไร สำคัญอย่างไร

พรบรถยนต์ คือ กฎหมายกำหนดให้ ยานพาหนะทางบกทุกประเภทที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก รถทุกคันต้องมี พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เพื่อให้ความคุ้มครองต่อตัวคู่กรณีและผู้เอาประกันเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ในรูปแบบของเงินชดเชยและค่ารักษาพยาบาลตามที่กฎหมายกำหนด

อีกทั้งเพื่อคุ้มครองให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเพราะเกิดอุบัติเหตุ จากรถยนต์ ให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที ไม่ว่าจะกรณีบาดเจ็บ หรือช่วย ค่าปลงศพ กรณีเสียชีวิต เป็นต้น

ต่อพรบรถยนต์

ทำไมต้องต่อพรบรถยนต์

หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าทำไมต้องต่อพรบรถยนต์ มีความจำเป็นหรือสำคัญอย่างไร เหตุผลนั้นมีดังนี้

เนื่องจากกฎหมายได้มีข้อกำหนดมาว่า รถทุกคันจำเป็นต้องทำประกันภัย พ.ร.บ.รถยนต์ เพื่อให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ประสบอุบัติภัยจากรถยนต์รวมถึงรถจักรยานยนต์ และรถทุกประเภท ทั้งกรณีที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยครอบคลุมทั้งผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร ตลอดจนคนสัญจรบนทางเท้าทั่วไป

หากคุณฝ่าฝืนไม่ต่อ พ.ร.บ.รถยนต์ ซึ่งถือเป็นประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับนั้น จะมีโทษตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยจะระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ซึ่งการต่อ พ.ร.บ.รถยนต์ 

ดังนันจำเป็นที่จะต้องทำทุกปี เพราะกฎหมายได้ทำการกำหนดไว้ว่า รถทุกคันไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถโดยสารประจำทาง รถโดยสารไม่ประจำทาง รถบรรทุก ฯลฯ ต้องต่อ  พ.ร.บ.รถยนต์ ทุกปี เพื่อให้รถทุกคันยังคงได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างต่อเนื่อง

 


พรบรถยนต์ต่อที่ไหนได้บ้าง

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ทั่วประเทศ

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ทั่วประเทศ มีขึ้นมาเพื่อให้บริการเกี่ยวกับการรับคำร้องขอและการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามพระราช บัญญัติ และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสบภัยหรือทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัย สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทที่รับประกันภัยรถคันที่ก่อให้เกิดความ เสียหายได้ โดยบริษัทกลางฯ มีสาขาให้บริการอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ตัวแทนประกันภัย

ในปัจจุบันตัวแทนประกันภัย รับต่อพรบรถยนต์มีให้บริการมากมาย อยู่ทั่วประเทศ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการใช้บริการบริษัทไหนนั้นเอง แนะนำว่าคุณควรศึกษาให้ดีก่อนสมัคร เลือกบริษัทที่เดินทางไปได้สะดวก มีชื่อเสียง มีความน่าเชื่อถือมานานพอสมควร

เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11

เคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ใกล้บ้านที่สุด 7-11 รับต่อพรบ 24 ชม. โดยมีให้เลือก 4 บริษัท ได้แก่ วิริยะประกันภัย, กรุงเทพประกันภัย, เมืองไทยประกันภัย และอลิอันซ์ซีพีประกันภัย หลังจากที่คุณเลือกบริษัทประกันภัยแล้ว คุณจะต้องระบุวันที่จะเริ่มต้นการคุ้มครองรวมถึงวันสิ้นสุดในการคุ้มครอง

เมื่อยืนยันข้อมูลดังกล่าวแล้วพนักงานจะเสียบบัตรประชาชนของเราเข้ากับเครื่องและให้ท่านกดหมายเลขโทรศัพท์ หลังจากนั้นกดยืนยัน โดยค่าบริการออนไลน์ของ 7-Eleven จะอยู่ที่ 20 บาท และค่าจัดส่งเอกสารกลับไปยังบ้านที่มีการระบุไว้ 40 บาท

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

หากบ้านคุณมีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ก็สามารถต่อพรบรถยนต์ได้เช่นกัน เพียงแค่นำ ใบประกันภัยตามพ.ร.บ. และใบรับรองการตรวจสภาพรถ (สำหรับรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน, รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 ที่นั่ง, รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ที่จดทะเบียนมาแล้วตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป หรือรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนมาแล้วตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป)ต่อพรบรถ

ขั้นตอนการต่อพรบรถยนต์ของรถแต่ละประเภท ต่างกันอย่างไร มีขั้นตอนอะไรบ้าง
 

ขั้นตอนการต่อพรบรถยนต์ของรถใหม่ที่มีอายุไม่เกิน 7 ปี

กรณีที่เป็นรถใหม่มีอายุไม่เกิน 7 ปี สามารถนำเอกสาร สำเนาทะเบียนรถ หรือเล่มจริง และสำเนาบัตรประชาชน ไปที่ทำการรับบริการต่อพรบรถใกล้บ้านคุณ

ขั้นตอนการต่อพรบรถยนต์ของรถที่มีอายุเกิน 7 ปีขึ้นไป

การต่อพรบรถยนต์ของรถที่มีอายุเกิน 7 ปีขึ้นไปจะต้องทำการตรวจสภาพรถก่อน โดยสามารถตรวจได้ที่สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ทุกแห่ง ที่ได้การรับรองจากกรมการขนส่งทางบก รวมถึงที่กรมขนส่งทางบกทุกแห่ง ส่วนอัตราค่าเบี้ยประกันภัย พ.ร.บ. สำหรับรถยนต์ ขึ้นอยู่กับประเภทรถ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ต่อพรบรถยนต์ใช้เอกสารอะไรบ้าง

  1. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถตัวจริงหรือสำเนา
  2. เอกสาร พ.ร.บ.รถยนต์ ที่ยังไม่หมดอายุ
  3. ใบรับรองการตรวจสภาพรถ (กรณีที่รถมีอายุเกิน 7 ปีขึ้นไป)
  4. เงินสำหรับอัตราภาษีรถตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522

ต่อภาษีรถยนต์ช้าหรือไม่ต่อได้ไหม

 

การต่อพรบรถยนต์ใช้เวลาไม่นาน ไม่เกิน 20 นาทีก็เรียบร้อย  เพราะถ้าคุณไม่เสียภาษีประจำปี รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ของคุณจะผิดกฎหมายทันที หากคุณนำรถคันดังกล่าวมาวิ่งใช้งานบนท้องถนนแล้วเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับตามมาแน่นอน

การต่อทะเบียนรถที่เกินเวลาที่กำหนด จะมีการคิดคำนวณค่าปรับจำนวน 1% ของภาษีรถยนต์ต่อเดือน และถ้าขาดการติดต่อกันเกิน 3 ปี จะส่งผลให้ทะเบียนรถถูกระงับ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการทางทะเบียน เช่น การโอนเปลี่ยนชื่อ แจ้งเปลี่ยนสี แก้ไขรายการคู่มือรถได้ เป็นต้น

ต่อภาษีพรบ

การต่อทะเบียนรถยนต์นั้นเป็นสิ่งที่คุณต้องทำทุกปีอยู่ คุณจะไม่อยากยุ่งยากอีกต่อไป หากคุณต่อทะเบียนรถยนต์ที่ direct asia ยินดีรับใช้บริการ รับต่อพรบรถยนต์ ต่อพรบ ออนไลน์  ต่อพรบรถออนไลน์ ต่อพรบภาษีรถยนต์

 

อีกทั้งยังมีบริการประกันรถยนต์ด้วย โปรโมชั่นประกันรถยนต์แบบผ่อนจากไดเร็ตเอเชีย ให้เช็คราคาประกันรถยนต์ได้ก่อน แถมยังให้ผ่อนได้สบาย ๆ พร้อมรับส่วนลด และสิทธิพิเศษมากมายสำหรับลูกค้าไดเร็คเอเชีย หากคุณสนใจสามารถโทรสอบถามได้ที่ 02-767-7777

 


 

 

 

 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที