วัตพล

ผู้เขียน : วัตพล

อัพเดท: 13 พ.ค. 2024 22.35 น. บทความนี้มีผู้ชม: 690743 ครั้ง

ผิวแห้งคัน ปัญหาคันยุบยิบที่รักษาให้หายได้


เอกซเรย์ปอด การค้นหาสาเหตุเชิงรักษาและป้องกัน ตรวจไว รู้ผลเร็ว

เอกซเรย์ปอด การค้นหาสาเหตุเชิงรักษาและป้องกัน ตรวจไว้ รู้ผลเร็ว

ปัจจุบันมลภาวะทางอากาศ ไม่ว่าจะเป็น ฝุ่น PM2.5 การเผาป่า เขม่าควันรถในเมืองใหญ่ ควันจากโรงงานอุตสาหกรรม ควันจากผู้สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ ละลองต่าง ๆ ในอากาศ สารปนเปื้อนต่าง ๆ ที่ลอยมาทาง อากาศ ส่งผลให้ระบบทางเดินหายใจของคนมีโอกาสทำงานผิดปกติ และอวัยวะที่สำคัญต่อระบบทางเดินหายใจ คือ ปอด หากปอดทำงานผิดปกติ จะส่งผลให้ร่างกายโดยรวมทำงานผิดปกติหลายส่วน เช่น เหนื่อยง่าย หายใจลำบาก ดังนั้น การตรวจสุขภาพปอด จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนมีความจำเป็นต้อง เอกซเรย์ปอด เป็นประจำทุกปี


เอกซเรย์ปอด

การเอกซเรย์ปอด เป็นวิธีการตรวจทางรังสีวิทยาของอวัยวะส่วนทรวงอก โดยการถ่ายภาพทรวงอกลงบนแผ่นฟิล์ม ปัจจุบันพัฒนาเป็นระบบสแกนแบบดิจิตอล ช่วยประหยัดเวลาและแสดงผลทางคอมพิวเตอร์อย่างรวดเร็ว ช่วยให้ทีมแพทย์วินิจฉัยภาวะต่าง ๆ เกี่ยวกับโรคทางทรวงอก ปอด หัวใจ เส้นเลือดบริเวณปอด ซี่โครง กะบังลมและกระดูกไหปลาร้า และอวัยวะข้างเคียงอื่น ๆ ได้


ทำไมต้องเอกซเรย์ปอด

การเอกซเรย์ปอด เป็นการตรวจประเมินความปกติของอวัยวะภายในบริเวณทรวงอก เช่น ปอด หัวใจ ระบบทางเดินหายใจ กระดูก ไหปลาร้า กะบังลม เส้นเลือดใหญ่ และอวัยวะใกล้เคียงทรวงอก 

การเอกซเรย์ปอด เป็นวิธีการตรวจที่ประหยัดเวลา ปลอดภัยและรู้ผลเร็ว ค้นหา คัดกรอง สาเหตุเชิงป้องกันอาการต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับปอด หัวใจหรืออวัยวะบริเวณทรวงอก หากค้นพบสาเหตุความไม่ปกติจะทำให้เข้าของร่างกายได้เข้าสู่การรักษาเร็ว และห่างไกลจากความรุนแรงของโรคต่าง ๆ ได้แต่เนิ่น ดังนี้


รูปแบบของการเอกซเรย์ปอด

ปัจจุบันวิวัฒนาการทางการแพทย์ได้ออกแบบวิธีการและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้การเอกซเรย์ปอด ช่วยค้นหาสาเหตุ คัดกรองของความผิดปกติของร่างกายบริเวณทรวงอก เช่น ปอด หัวใจ กระดูกบริเวณทรวงอก ได้อย่างแม่นยำ หากไม่พบความผิดปกติ การเอกซเรย์ปอดก็เป็นการตรวจสุขภาพที่ช่วยป้องกันเหตุผิดปกติของร่างกายได้เป็นอย่างดี โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้ 

รูปแบบของการเอกซเรย์ปอด

1. การเอกซเรย์ปอดแบบทั่วไปด้วยรังสีเอ็กซ์ (CXR)

วิธีเอ็กซเรย์ปอดแบบทั่วไปด้วยรังสีเอ็กซ์ (CXR) เป็นวิธีการตรวจทางรังสีวิทยา (รังสีเอ็กซ์) ถ่ายภาพ
อวัยวะบริเวณทรวงอกลงบนแผ่นฟิล์ม เมื่อนำแผ่นฟิล์มไปล้างจะได้ภาพเอกซเรย์ปอดเป็นสีดำ เทา หรือขาว ช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคต่าง ๆ ทางปอด หัวใจ หรืออวัยวะบริเวณทรวงอก 

2. การเอกซเรย์ปอดด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan)

วิธีเอ็กซเรย์ปอดด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) เป็นการตรวจฉายรังสีเอกซเรย์ชนิดพิเศษ
ให้ภาพ 3 มิติ ผ่านคอมพิวเตอร์ เอกซเรย์ คอมพิวเตอร์ ปอด เป็นวิธีที่ช่วยให้การวินิจฉัยโรคทางปอด หัวใจและทรวงอก รวดเร็วและชัดเจนขึ้น กว่าวิธี CXR แต่ก็ยังมีความเสี่ยงต่อผู้ตรวจอยู่บ้างในเรื่องรังสีที่ร่างกายของผู้ตรวจจะได้รับ

3. การเอกซเรย์ปอดด้วยคอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ (LDCT)

วิธีเอ็กซเรย์ปอดด้วยคอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ (LDCT) เป็นการเอกซเรย์ปอดโดยการใช้คอมพิวเตอร์และมีปริมาณรังสีต่ำ  เอกซเรย์ คอมพิวเตอร์ ปอด ภาพสามมิติมีความละเอียดกว่าวิธีอื่น และเป็นวิธีที่ช่วยให้ค้นพบความผิดปกติของปอด หัวใจ อวัยวะบริเวณทรวงอกได้ดีกว่าวิธีอื่น หากผลเอกซเรย์ปอดผิดปกติ โดยเฉพาะพบก้อนมะเร็ง จะเห็นชัดเจน แม้ว่าจะยังมีขนาดเล็กมากก็ตาม วิธีการนี้ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตด้วยมะเร็งปอดได้มากขึ้น

4. การเอกซเรย์ปอดด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)

วิธีเอ็กซเรย์ปอดด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) เป็นการใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและปล่อยคลื่นวิทยุ และประมวลผลจากคอมพิวเตอร์ ข้อดีคือภาพที่ได้จะมีความละเอียดสูง มีความสเหมือนจริง วินิจฉัยโรคแม่นยำ ผู้ตรวจไม่เจ็บปวด ข้อเสีย ใช้เวลานานกว่าวิธี CT SCAN ไม่เหมาะสำหรับผู้ตรวจที่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เป็นโลหะอยู่ในร่างกาย อาจเกิดอันตรายได้ 


เอกซเรย์ปอด เห็นอะไรบ้าง

การเอกซเรย์ปอด นอกจากจะมีวิธีการตรวจ หลากหลายวิธีแล้ว แต่ละวิธียังสามารถช่วยให้การวินิจฉัยโรคที่เกิดขึ้นกับอวัยวะในส่วนต่าง ๆ ที่ชัดเจนแตกต่างกัน เช่น ปวด หัวใจ กระดูก ของเรา และได้เข้าสู่การรักษาที่รวดเร็วขึ้นขึ้นอยู่กับวิธีเอ็กซเรย์ปอด ดังนี้

1. สุขภาพปอด

ผลการเอกซเรย์ปอด สามารถวิเคราะห์และวินิจฉัยโรค และอาการทางปอด ทางเดินหายใจ ได้แก่ โรคมะเร็งปอดระยะต่าง ๆ โรคปอดบวม ปอดแฟบ โรคเนื้องอกในปอด ถุงลมในปอด วัณโรค โรคทางระบบทางเดินหายใจ 

2. สุขภาพหัวใจ

ผลการเอกซเรย์ปอด สามารถวิเคราะห์และวินิจฉัยโรค และอาการทางหัวใจ เช่น ความผิดปกติของเส้นเลือดใหญ่ ความผิดปกติของหลอดเลือดดำ หลอดเลือดแดงบริเวณหัวใจ วิเคราะห์รูปร่างและขนาดที่ไม่ปกติของหัวใจ หรืออาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวใจ

3. สุขภาพกระดูก

ผลการเอกซเรย์ปอด สามารถวิเคราะห์และวินิจฉัยโรค และอาการทางหัวใจ เช่น การแตก หัก และร้าวของกระดูก หรือการงอ การคด ขด การบิดผิดรูปร่างของกระดูก บริเวณทรวงอก ซี่โครง ไหปลาร้า กระดูกสันหลัง


ขั้นตอนเอกซเรย์ปอด

ขั้นตอนการเอกซเรย์ปอด

ขั้นตอนการเอกซเรย์ปอด มีขั้นตอนดังนี้

  1. ผู้เข้ารับการตรวจเอกซ์เรย์เปลี่ยนเสื้อผ้าที่เหมาะสมสำหรับการเอกซ์เรย์ (สำหรับสุภาพสตรีต้องไม่มีชุดชั้นในและรวบผม)
  2. ยืนและจัดท่าทางให้ถูกต้องตามคำแนะนำของทีมเจ้าหน้าที่ ขึ้นอยู่กับวิธีเอ็กซเรย์ปอด เช่น ท่ายืน ท่านั่ง หรือท่านอนหงาย
  3. ผู้เข้ารับการตรวจหายใจเข้าลึก ๆ ให้เต็มปอด และกลั้นหายใจสักครู่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการถ่ายเอกซเรย์ 
  4. รอฟังผลการตรวจ หากเป็นวิธี CT Scan สามารถรับฟังผลได้ทันที แต่หากเป็นวิธีการตรวจทางรังสีวิทยาจะต้องใช้ระยะเวลา

วิธีดูผลเอกซเรย์ปอด

ปัจจุบันวิธีการขอดูผลเอกซเรย์ปอด มีความรวดเร็วตามนวัตกรรมที่คิดค้นและการพัฒนาทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง การอ่าน วินิจฉัย มีความแม่นยำ และช่วยให้ผู้คนลดอัตราความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากความรุนแรงของโรคได้ดีมากขึ้น

ผลเอกซเรย์ปอดปกติ

ผลเอกซเรย์ปอดปกติ

ผลเอกซเรย์ปอดปกติ จะมีลักษณะและรูปร่างไปตามสภาพร่างกายตามโครงสร้างซี่โครง กระดูก ภาพถ่ายบริเวณทรวงอกไม่พบจุดดำ หรือมีอวัยวะส่วนใด ๆ กดทับซึ่งกันและกัน มีการทำงานตามปกติ ไม่มีการบวมของอวัยวะส่วนใด ๆ 

ผลเอกซเรย์ปอดผิดปกติ

ผลเอกซเรย์ปอดผิดปกติ

ผลเอกซเรย์ปอดผิดปกติ จะมีลักษณะโครงสร้างกระดูก หรือเนื้อเยื่อห่อหุ้มอวัยวะบริเวณทรวงอก ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ มีส่วนใดส่วนหนึ่งเกิดการกดทับ หรือทำงานไม่ปกติ มีอาการบวม มีจุดด่างดำบริเวณปอด หรือ
ผู้ตรวจมีการทำงานของระบบทางเดินหายใจไม่เป็นไปตามจังหวะปกติ 


ข้อสรุป

จากวิธีการเอกซเรย์ปอด และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากตรวจเอกซเรย์ปอด จะเห็นได้ว่า การเอกซเรย์ปอด เป็นสิ่งสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเอง และเป็นหนึ่งในโปรแกรมการตรวจสุขภาพประจำปี นอกจากนี้ การเอกซเรย์ปอดจะช่วยให้การตรวจอวัยวะภายในบริเวณทรวงอกทั้งปอด หัวใจ กระดูก เพื่อค้นหา และป้องกันโรคภัยต่าง ๆ มากมายที่อาจจะเกิดขึ้นกับอวัยวะภายในร่างกายของเรา


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที