วัตพล

ผู้เขียน : วัตพล

อัพเดท: 13 พ.ค. 2024 22.35 น. บทความนี้มีผู้ชม: 715539 ครั้ง

ผิวแห้งคัน ปัญหาคันยุบยิบที่รักษาให้หายได้


ReLEx SMILE เลสิคแบบใหม่ ใช้เวลาผ่าตัดน้อย ปลอดภัยสูง

ReLEx SMILE

ถ้าใครที่มีปัญหาทางสายตาและกำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการรักษา ในปัจจุบันนี้คงหนีไม่พ้นการผ่าตัด ซึ่งการผ่าตัดก็มีหลายวิธีให้เลือก มีทั้งแบบของการผ่าตัดด้วยแสงเลเซอร์ มีข้อดีคือเจ็บตัวน้อยกว่า หรือบางคนจะผ่าตัดด้วยใบมีดก็ได้เช่นกัน แต่การจะเลือกรักษาด้วยวิธีใดขึ้นอยู่กับปัญหาของแต่ละคน และการรักษาภาวะสายตาผิดปกติที่รู้จักกันดีและทันสมัยที่สุดในตอนนี้ก็คงหนีไม่พ้นการผ่าตัดด้วยวิธี ReLEx SMILE เรามาดูกันเลยว่าวิธีผ่าตัดแบบนี้มีข้อดีอย่างไร


ReLEx SMILE คืออะไร

ReLEx SMILE  ย่อมาจากคำว่า Refractive Lenticule Extraction และ Small Incision Lenticule Extraction หรือเรียกว่า เลสิคแบบไร้ใบมีด คือ นวัตกรรมรูปแบบใหม่เป็นการรักษาสายตาผิดปกติด้วยแสงเลเซอร์ (Femtosecond Laser) แก้ปัญหาสายตาสั้น รวมไปถึงการรักษาสายตาเอียงและเป็นวิธีการผ่าตัดที่พัฒนาต่อจากการผ่าตัดวิธี LASIK (เลสิค) และ FemtoLASIK ซึ่งจะแตกต่างจากแบบเดิม ๆ มีความแม่นยำสูง ทำให้วิธีนี้ลดภาวะแทรกซ้อนลงไปได้

โดย ReLEx SMILE  เริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 2004 โดย Carl Zeiss Meditec และคณะ เพื่อสร้างเลเซอร์ในการตัดเลนส์ภายในกระจกตาให้ดีขึ้น ซึ่งในเบื้องต้นประสบความสำเร็จในการทดลองกับสัตว์ ต่อมาในปี ค.ศ. 2006 จึงได้เริ่มการรักษากับคนในคลินิกที่ประเทศเยอรมนี ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นในการเริ่มรักษาในคน

ในเวลาต่อมา ก็ได้มีการศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งรูปแบบการสแกนของเลเซอร์ การเพิ่มความถี่ ลดพลังงานของเลเซอร์ รวมถึงการปรับปรุงขั้นตอนการผ่าตัดต่าง ๆ ด้วย จนสำเร็จเป็น ReLEx SMILE และได้การรับรองจากองค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับการรักษาภาวะสายตาสั้น ในปี ค.ศ. 2016


ข้อดี - ข้อจำกัดของการทำ ReLEx SMILE 

การทำเลสิค ReLEx SMILE นี้ ก็มีทั้งข้อดีและข้อจำกัดที่ผู้สนใจจะต้องทำความเข้าใจ ก่อนเข้ารับการรักษา เพื่อเป็นการเตรียมตัวและทราบข้อควรระวังที่อาจจะเกิดขึ้นได้

ข้อดีของการทำ ReLEx SMILE

เรามาดูกันเลยว่าข้อดีของการทำ ReLEx SMILE  มีอะไรบ้าง

ข้อจำกัดของการทำ ReLEx SMILE 

ข้อจำกัด หรือข้อเสียของ ReLEx SMILE มีดังนี้


ReLEx SMILE เหมาะกับใคร

ReLEx SMILE เหมาะกับใคร

ReLEx SMILE ไม่สามารถรักษาปัญหาทางสายตาให้แก่ทุกคนได้ ดังนั้น จึงมีข้อควรระวังและประเมินตนเองเสียก่อนว่า ตัวเราสามารถเข้ารับการรักษาด้วยเลสิค ReLEx SMILE หรือไม่ โดยเราได้ทำสรุปบุคคลที่ควรทำไว้ ดังนี้

1. ผู้ที่มีค่าสายตาสั้นหรือสายตาสั้นร่วมกับสายตาเอียง สายตาสั้นสูงสุด (ไม่เกิน) - 10 D (รวมสายตาเอียงสูงสุด 5 D)

2. มีอายุ 18 ปีขึ้นไป มีสายตาคงที่อย่างน้อย 1 ปี กรณีนี้ถ้าผู้เข้ารับการรักษาอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันตรวจ และวันผ่าตัด

3. อายุสูงสุดไม่เกิน 55 ปี ส่วนผู้ที่มีสายตาสั้นและอายุเกิน 40 ปีขึ้นไปที่มีภาวะสายตายาวตามอายุ หากต้องการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธี ReLEx SMILE มีอยู่ 2 ทางเลือกคือ ทำทั้งสองข้าง เพื่อแก้ค่าสายตาสั้นและใช้แว่นตาในการอ่านหนังสือเพื่อช่วยในการมองใกล้ หรือทำ ReLEx ข้างหนึ่งให้ค่าสายตาใกล้เคียงปกติเพื่อให้มองชัดในที่ไกล และอีกข้างทำให้เหลือค่าสายตาสั้นไว้ช่วยมองใกล้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าสายตาและอายุด้วย ซึ่งทั้ง 2 วิธีนี้แพทย์จะเป็นผู้ประเมินถึงความเหมาะสมว่าสามารถใช้วิธีนี้ได้หรือไม่

4. ไม่มีโรคเกี่ยวกับกระจกตา เช่น โรคกระจกตาย้วย ตาแห้งอย่างรุนแรง และโรคตาอย่างอื่น เช่น จอประสาทตาเสื่อม

5. ไม่มีโรคทางร่างกายที่มีผลต่อการหายของแผล เช่น โรค SLE, โรค Sjogren's syndrome, โรคสะเก็ดเงิน, โรคภูมิคุ้มกันเกินอื่นๆ รวมถึงโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดี

6. ไม่อยู่ในช่วงใช้ยารักษาสิว เช่น Roaccutane, Acnotin, Isotret ต้องหยุดยาก่อนวันตรวจวิเคราะห์สภาพตา และก่อนผ่าตัด อย่างน้อย 1 เดือนเต็ม เนื่องจากยาชนิดนี้ ส่งผลให้เยื่อบุต่างๆ แห้งกว่าปกติ รวมถึงผิวกระจกตา และ

7. ถ้ากินยารักษาโรคประจำตัวอื่น ๆ อยู่ กรุณาแจ้งให้แพทย์ทราบในวันตรวจ เช่น เบาหวาน, ความดัน, ไขมัน, ยาธัยรอยด์ และยานอนหลับทุกชนิด แต่สามารถกินยาได้ตามปกติ ไม่ต้องหยุดยาใด ๆ ในวันตรวจ

8. สตรีไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์ หากมีการวางแผนตั้งครรภ์ ต้องหลังผ่าตัดอย่างน้อย 3 เดือน

9. สตรีหลังคลอดบุตรรอบเดือนต้องมาอย่างน้อย 2 ครั้งติดต่อกัน

10. ไม่ได้อยู่ระหว่างการใช้ยาในการรักษาอาการทางจิตเวช

11. ผ่านการตรวจวิเคราะห์สภาพตา โดยจักษุแพทย์ว่าสุขภาพตาสมบูรณ์แข็งแรง สามารถเข้ารับการรักษาด้วย ReLEx ได้ตามมาตรฐานความปลอดภัย

12. มีความเข้าใจถึงการผ่าตัดด้วย ReLEx อย่างละเอียด และมีความคาดหวังที่ถูกต้อง


การเตรียมตัวก่อนทำ ReLEx SMILE

ก่อนเข้ารับการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธี ReLEx SMILE จะต้องมีการตรวจประเมินสภาพสายตา โดยใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงในการประเมิน ดังนี้

นอกจากนี้จักษุแพทย์จะประเมินจากคุณสมบัติต่าง ๆ ที่กล่าวมา ของคนไข้ว่า มีค่าสายตาสั้น ยาว หรือเอียงเท่าไหร่? สายตาคงที่แล้วหรือยัง? นอกจากนี้ จะประเมินอายุ โรคประจำตัว ทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับดวงตา ยาที่ใช้ประจำ (หรือใช้อยู่ในปัจจุบัน) ลักษณะการดำเนินชีวิต เพื่อพิจารณาความจำเป็นด้านระยะเวลาพักฟื้น เป็นต้น 

ทีนี้ เราลองมาดูวิธีเตรียมตัวก่อนเข้ารับการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธี ReLEx SMILE กันบ้าง ว่า เราจะต้องเตรียมตัวอย่างไร


ขั้นตอนการผ่าตัด ReLEx SMILE

ขั้นตอนการผ่าตัด ReLEx SMILE

สำหรับขั้นตอนการรักษาสายตาผิดปกติด้วยการทำ ReLEx SMILE มีรายละเอียดขั้นตอน ดังนี้

1. เมื่อพร้อมแล้วเข้าพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจสภาพดวงตาก่อนทำ ReLEx SMILE และเตรียมตัวตามคำแนะนำของจักษุแพทย์ เช่น งดการใส่คอนแทคเลนส์ 2 สัปดาห์ก่อนเข้ารับการผ่าตัด หรืองดใช้ยารักษาสิวในกลุ่ม Isotretinoin อย่างน้อย 6 สัปดาห์ก่อนตรวจตา เป็นต้น

2. ในวันที่เข้ารับการทำ ReLEx SMILE แนะนำให้สระผม งดแต่งหน้า งดใช้น้ำหอม สวมใส่เสื้อผ้าที่ง่ายต่อการถอด และควรพาญาติไปด้วย

3. เข้ารับการทำ ReLEx SMILE โดยจักษุแพทย์จะใช้ยาชาหยอดที่ตาก่อน เป็นการรักษาที่ไม่มีความเจ็บปวด 

4. ยาชาเริ่มออกฤทธิ์ จักษุแพทย์จะเริ่มทำการผ่าตัด โดยการนำแสงเลเซอร์ที่มีชื่อว่า Visumax Femtosecond แยกชั้นกระจกตาให้เป็นเลนส์ในเนื้อกระจกตา (Lenticule) เพื่อปรับความโค้งของกระจกตา ให้เหมาะสมกับค่าสายตาที่ต้องการแก้ไข โดยไม่ทำลายผิวกระจกตาชั้นนอกสุด

5. จักษุแพทย์จะทำการเปิดแผลขนาดประมาณ 2-5 มิลลิเมตร และใช้เครื่องมือดึงเลนส์ในเนื้อกระจกตาที่ตัดออกมาจากแผลที่เปิด ใช้เวลาในการผ่าตัดน้อย แผลเล็ก และง่ายต่อการดูแล

6. เมื่อผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว แพทย์จะปิดฝาครอบตา และอนุญาตให้กลับบ้านได้


การดูแลตัวเองหลังการทำ ReLEx SMILE

การปฏิบัติตัวภายหลังการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธี ReLEx SMILE เราควรจะต้องดูแลตนเองตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด เพื่อลดผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ดังนี้


ReLEx SMILE ราคาเท่าไหร่

ราคาการทำ ReLEx SMILE มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแต่ละสถานที่ให้บริการ โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 80,000 - 140,000 บาท หรือ ประมาณ 90,000 - 150,000 บาท หรืออาจจะราคาสูงกว่านี้ก็ได้ ซึ่งส่วนใหญ่ราคาประมาณนี้จะรวมค่าตรวจประเมินสภาพตาก่อนผ่าตัด การตรวจติดตามหลังผ่าตัด และค่ายาแล้ว ทั้งนี้ควรศึกษาข้อมูลรายละเอียดก่อนเข้าใช้บริการ


ข้อสรุป

สรุป ReLEx SMILE

จากข้อมูลข้างต้น การทำ ReLEx SMILE เป็นวิธีรักษาสายตาผิดปกติทั้งสายตาสั้นและเอียงด้วยแสงเลเซอร์เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นที่นิยมในปัจจุบัน มีข้อดีมากมาย การทำ ReLEx SMILE  มีความแม่นยำปลอดภัยสูง ใช้เวลาผ่าตัดน้อยกว่าวิธีอื่นและลดภาวะแทรกซ้อนได้ ซึ่งคนไข้ส่วนใหญ่จะคำนึงถึงความเสี่ยง ความปลอดภัย รวมถึงผลลัพธ์ที่จะได้หลังทำการผ่าตัด วิธีนี้เหมาะกับทุกคนที่มีปัญหาด้านสายตา ดังนั้นควรเลือกวิธีการรักษาสายตาที่ดีที่สุดให้กับตัวเอง


 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที