วัตพล

ผู้เขียน : วัตพล

อัพเดท: 13 พ.ค. 2024 22.35 น. บทความนี้มีผู้ชม: 714534 ครั้ง

ผิวแห้งคัน ปัญหาคันยุบยิบที่รักษาให้หายได้


ปลูกผม 1 กราฟ คืออะไร ทางแก้ปัญหาของเส้นผมที่ควรรู้

ปลูกผม 1 กราฟ

การมีสุขภาพที่ดี ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพจากภายนอกหรือภายในเป็นสิ่งที่ทุกๆท่านให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้น แต่ในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางด้านธุรกิจ ความเป็นอยู่ เพื่อความอยู่รอดในสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกที่เกิดการผันผวนขึ้นลงในทุกๆวันนั้น อาจจะส่งผลให้กับบางท่านจนเกิดภาวะเครียด จนร่างกายหรือจิตใจอ่อนไหวได้มากยิ่งขึ้น และนั้นเองที่อาจจะกระทบต่อสุขภาพจากภายในและปรากฎออกมาสู่ภายนอกได้ เช่นการเกิดความเครียดเรื้อรัง ที่ส่งผลให้เกิดภาวะผมขาดหลุดร่วง – ภาวะผมบางได้ หรือความเหนื่อยล้าสะสมจนร่างกายทรุดโทรมขาดสารอาหาร เส้นผมและเล็บเปราะบาง เป็นต้น

จากปัญหาข้างต้นนี้เองที่ทำให้บางท่านประสบปัญหาความเครียดที่แก้ไขได้ยาก ส่งผลกระทบทำให้เกิดภาวะผมบางหลุดร่วง ทำให้บางท่านขาดความมั่นใจในการดำเนินชีวิต หลายๆท่านจึงได้เกิดความต้องการที่จะแก้ปัญหาดังกล่าว เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นต่อตนเองในการแสดงภาพลักษณ์ที่ดูดี และการปลูกผมจึงกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ใครหลายๆท่านใช้เป็นช่วยในการเพิ่มความมั่นใจ คงจะสงสัยว่าการปลูกผม 1 กราฟคืออะไร สามารถช่วยได้จริงๆหรือไม่ จะอันตรายมากน้อยเพียงใด เรามาทำความรู้จักกันเลย


กราฟ คืออะไร เกี่ยวข้องกับปลูกผมกราฟอย่างไร

ก่อนที่จะเข้าสู่การไขความหมายของการปลูกผม 1 กราฟคืออะไร เรามาดูความหมายของคำว่า ‘กราฟผม’ นั้นคืออะไร เกี่ยวข้องยังไงกับการปลูกผมกันเถอะ

‘Graft หรือกราฟผม’ คือ คำที่แพทย์เฉพาะทางใช้ในการเรียก ซึ่งเป็นกอผม รากผมหรือเนื้อเยื่อที่แพทย์ได้นำออกมาจากร่างกาย กราฟผมส่วนใหญ่จะเป็นกอผมหรือรากผมที่นำมาจากท้ายทอย เพื่อสามารถนำมาปลูกลงในศีรษะในบริเวณที่ท่านต้องการนั้นเอง ซึ่งในแต่ละกอจะมีเส้นผมอยู่รวมกันไม่เกิน 4 เส้น และปัญหาในการปลูกผมของแต่ละท่านจะไม่สามารถประเมินการใช้กราฟผมในการปลูกได้ดังตามโฆษณาชวนเชื่อหรือโปรโมทลดราคา การประเมินจะต้องใช้ดุลยพินิจจากแพทย์เฉพาะทางในการคำนวณการปลูกกราฟผมของท่านเท่านั้น ดังนั้นการปลูกผม 1 กราฟ จึงหมายถึงการนำกอผมหรือรากผมที่มีเส้น 1-4 เส้นมาปลูกนั้นเอง


ไขข้อข้องใจกราฟผม มีผมกี่เส้นกันนะ

1 กราฟมีผมกี่เส้น

หลายๆท่านคงจะทราบมาบ้างแล้วว่ากราฟผมส่วนใหญ่ จะมีกอผมหรือรากผมไม่เกิน 1 – 4 เส้น ซึ่งสามารถแยกกราฟผมออกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่

  1. กราฟผมประเภทที่ 1 จะมีเส้นผมเพียง 1 เส้น เป็นรากผมเพียงเส้นเดียว
  2. กราฟผมประเภทที่ 2 จะมีเส้นผมหรือรากผมเพียง 2 เส้น
  3. กราฟผมประเภทที่ 3 จะมีเส้นผมหรือรากผมเพียง 3 เส้นที่ติดกัน
  4. กราฟผมประเภทที่ 4 จะมีเส้นผมหรือรากผมเพียง 4 เส้น จะอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่ม

จะเห็นได้ว่ากอผมส่วนใหญ่จะมีรากผมติดอยู่ด้วยกันแล้วแต่ว่าในแต่ละกราฟผมนั้นจะมีความหนาบางเท่ากันหรือไม่ บางกอที่มีลักษณะเป็นไรผม อาจจะมีรากผมเพียงหนึ่งเส้นนั้นเอง ในการปลูกผม 1 กราฟส่วนใหญ่จึงต้องคำนวณการใช้กราฟผมมากน้อยแตกต่างกันไป โดยดูจากพื้นที่ของศีรษะในใช้ปลูกผมและจำนวนของเส้นผมที่ต้องการจะปลูกตามตารางกราฟผมที่แพทย์ได้เสนอแนะแก่ท่านนั้นเอง


กราฟที่ใช้ปลูกผมนำมาจากไหนกันบ้าง

อย่างที่บางท่านได้รับรู้ไปบ้างแล้วว่าการปลูกผม 1 กราฟนั้นจะประกอบไปด้วยรากผมประมาณ 1- 4 เส้นด้วยกัน และส่วนใหญ่จะมารากผมที่มาจากท้ายทอย แต่ในส่วนอื่นๆนั้น หากแพทย์ลงความเห็นว่าสามารถนำรากผมจากส่วนอื่นๆมาช่วยในการปลูกผมได้เช่นกัน แล้วเราสามารถนำรากผมมาจากที่ไหนได้บ้างนั้น มีดังนี้

จากการนำกราฟผมที่สามารถนำมาปลูกผมนั้น จะต้องดูว่ามีรากผมที่แข็งแรง เป็นธรรมชาติ เหมาะสำหรับการปลูกผมตามที่ท่านต้องการ รวมทั้งคำนึงถึงปัจจัยภายนอกว่ามีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของเส้นผมที่ปลูกใหม่มากน้อยเพียงใดอีกด้วย


จำนวนกราฟต่อการทำศัลยกรรม 1 ครั้ง จะใช้เท่าไหร่กันนะ

ปลูกผมใ่ช้กี่กราฟ

ในการปลูกผมตามความต้องการของแต่ละท่านนั้น บางท่านอาจคำนวณจำนวนกราฟผมที่ต้องใช้และคำนวณค่าใช้จ่ายล่วงหน้าจากโฆษณาต่างๆ แต่ในความเป็นจริงนั้นการปลูกผมที่มีประสิทธิภาพต้องดูจากดุลยพินิจของแพทย์ที่ให้คำปรึกษาและทำการปลูกให้แก่ท่าน โดยคำนึกถึงปัจจัยในหลายๆด้านที่อาจจะพบเจอ โดยสามารถแยกย่อยคร่าวๆได้ดังนี้

นอกจากปัจจัยข้างต้นที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น สิ่งที่อาจจะเป็นผลกระทบต่อการปัญหากราฟผมหลุดจากรากที่ปลูกใหม่ได้นั้นมีได้หลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นการปลูกกราฟผมเจาะเล็กกว่ารากอื่น หรือเกิดจากการหมวกคลุมผมที่ปลูกใหม่แน่นหรือคับจนเกินไป จนทำให้เลือดในบริเวณนั้นไม่หล่อเลี้ยงจนกราฟผมตายได้ หรือท่านอาจจะนำมือไปเกาถูกบริเวณกราฟผมที่อ่อนไหวเป็นพิเศษได้นั้นเอง


สรุป

จากข้อมูลข้างต้น ท่านจะเห็นได้ว่าการปลูกผมนั้น ในแต่ละกราฟผมต้องคำนึกถึงหลากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นสภาพเส้นผม ฮอร์โมน การรักษา ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นแพทย์ที่ไม่เชี่ยวชาญ ฝังกราฟไม่ลึกพอ หรือแม้แต่เกิดจากตัวท่านเองที่อาจจะใช้วิธีสระผมที่ผิดๆ หรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทำให้เกิดปัจจัยที่ทำให้รากผมตายจากการปลูกกราฟผมล้มเหลวได้ ท่านควรศึกษาหาข้อมูล รวมทั้งดูคลินิกหรือแพทย์เฉพาะทางที่ได้มาตรฐาน ศึกษารีวิวต่างๆก่อนจะทำการปลูก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลข้างต้นจะเป็นประโยชน์ต่อท่านในการช่วยแก้ปัญหาภาวะผมบางขาดหลุดร่วงได้ไม่มากก็น้อยนะคะ ^^


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที