วัตพล

ผู้เขียน : วัตพล

อัพเดท: 13 พ.ค. 2024 22.35 น. บทความนี้มีผู้ชม: 693080 ครั้ง

ผิวแห้งคัน ปัญหาคันยุบยิบที่รักษาให้หายได้


ปลูกผมถาวร ทางเลือกของผู้มีปัญหาผมบาง หัวล้าน

การปลูกผม

โดยในปัจจุบันมีผู้คนส่วนใหญ่มักจะประสมปัญหาผมร่วง ผมบาง ทำให้เกิดปัญหาหัวล้านตามมา ซึ่งมีวิธีแก้ปัญหาและรักษาอยู่มากมาย ตัวอย่างเช่นการปลูกผม ก็เป็นหนึ่งในวิธีแก้ปัญหาหัวล้าน ซึ่งการปลูกผมสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การทำ FUE หรือการทำ FUT เป็นต้น 

ซึ่งการปลูกผมในแต่ละวิธีก็จะมีขั้นตอนวิธีดำเนินที่แตกต่างกันออกไป ตามความเหมาะสมในแต่ละบุคคล รวมถึงต้องคำนึงถึงปัจจัยอื่น ๆ อีก เช่น เรื่องของอายุ หรือราคา เป็นต้น ในบทความนี้จะมากล่าวถึงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปลูกผม เพื่อเพิ่มความเข้าใจและช่วยในการตัดสินใจในการปลูกผมต่อไป


ปลูกผม คืออะไร

การผ่าตัดปลูกผม

การปลูกผม หรือ hair transplant คือวิธีการผ่าตัดเพื่อรักษาอาการผมร่วง ผมบางจนทำให้ศีรษะล้าน เป็นการนำเส้นผมออกจากศีรษะของเราหรือของผู้บริจาค ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้บริเวณด้านหลังหรือด้านข้างของหนังศีรษะ และทำการปลูกถ่ายไปยังบริเวณหนังศีรษะล้านหรือผมร่วง ผมบาง โดยเส้นผมที่ถูกดึงออกมาจะเป็นกลุ่ม ๆ เรียกว่ากราฟผม

กราฟผม คืออะไร

กราฟผม หมายถึง กอผมที่มีเส้นผมอยู่รวมกันประมาณ 1-4 เส้น ซึ่งในคนเราทุกคนจะมีกอผมที่มีขนาดแตกต่างกันไปบนหนังศีรษะ โดยกราฟผมมีความสำคัญอย่างมากในการปลูกผม เพราะเป็นส่วนที่นำออกมาจากหนังศีรษะและนำไปปลูกบริเวณที่ผมร่วง ผมบาง ซึ่งจำนวนของกราฟผมที่ใช้ก็จะขึ้นอยู่กับปัญหาและบริเวณที่ศีรษะล้านว่ามากน้อยแค่ไหน และขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

การปลูกผมมีกี่วิธี

ซึ่งการวิธีปลูกผมโดยทั่วไปจะมีอยู่ 2 วิธีหลัก ๆ คือ

การปลูกถ่ายหน่วยฟอลลิคูลาร์ (FUT) เป็นเทคนิคการผ่าตัดปลูกผมที่ใช้แก้ปัญหาผมร่วงและฟื้นฟูความหนาแน่นของเส้นผม โดยแถบหนังศีรษะที่มีรูขุมขนจะถูกผ่าตัด ซึ่งโดยทั่วไปคือด้านหลังหรือด้านข้างของศีรษะ เนื่องจากเส้นผมในบริเวณเหล่านี้มีภูมิต้านทานต่อพันธุกรรมในการทำให้เกิดอาการหัวล้าน

หลังจากดึงแถบเส้นผมออกแล้ว ศัลยแพทย์จะผ่าออกเป็นหน่วยกราฟผม ซึ่งเป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของรูขุมขนหนึ่งถึงสี่เส้น กราฟผมเหล่านี้จะถูกปลูกถ่ายไปยังบริเวณผู้ที่มีอาการศีรษะล้าน ซึ่งเป็นบริเวณที่ผมร่วงหรือบางและต้องการจะปลูกผม ศัลยแพทย์ทำการเปิดแผลเล็ก ๆ และวางกราฟผมในรูปแบบที่เลียนแบบการเจริญเติบโตของเส้นผมตามธรรมชาติ

การผ่าตัดปลูกผม FUT ดำเนินการโดยใช้ยาชาเฉพาะที่ และโดยทั่วไปจะใช้เวลาหลายชั่วโมงจึงจะเสร็จสมบูรณ์ ขั้นตอนนี้ทิ้งรอยแผลเป็นเส้นไว้ที่บริเวณศีรษะ ซึ่งโดยปกติแล้วผมรอบข้างจะปกปิดไว้เมื่อมันงอกขึ้นมาใหม่ แผลเป็นสามารถลดลงได้ด้วยเทคนิคการผ่าตัดที่เหมาะสมและการดูแลหลังการผ่าตัด

Follicular Unit Extraction (FUE) เป็นเทคนิคการศัลยกรรมปลูกผมที่เกี่ยวข้องกับการสกัดแยกกราฟผมจากบริเวณหลังหรือข้างศีรษะของเราและผู้บริจาค จากนั้นทำการปลูกถ่ายไปยังบริเวณที่ศีรษะล้านของผู้รับ FUE เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมและก้าวหน้ามาก ซึ่งใช้ในการแก้ปัญหาผมร่วง ผมบางเพื่อแก้ปัญหาหัวล้าน

ในระหว่างการปลูกผม FUE ศัลยแพทย์จะใช้เครื่องมือพิเศษ เป็นเครื่องเจาะขนาดเล็กหรือระบบหุ่นยนต์ เพื่อแยกกราฟผมออกโดยตรง ซึ่งพื้นที่โดยทั่วไปคือด้านหลังหรือด้านข้างของศีรษะ เนื่องจากเส้นผมในบริเวณเหล่านี้มีภูมิต้านทานต่อพันธุกรรมในการทำให้เกิดอาการหัวล้าน 

จากนั้นศัลยแพทย์จะทำการเปิดแผลเล็ก ๆ ในบริเวณที่ผมร่วงหรือผมบาง กราฟผมที่สกัดแล้วจะถูกปลูกถ่ายเข้าไปในรอยบากในลักษณะที่เลียนแบบการเจริญเติบโตของเส้นผมตามธรรมชาติ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญการปลูกผมของศัลยแพทย์แต่ละคนในการสร้างผลลัพธ์ที่ดูเป็นธรรมชาติ

ข้อดีอย่างหนึ่งของการปลูกผม FUE ที่เหนือกว่าเทคนิค FUT คือไม่ทิ้งรอยแผลเป็นตรงบริเวณที่นำกราฟผมออก ทำให้สังเกตเห็นได้ยากกว่าและสามารถปกปิดได้ด้วยเส้นผมรอบ ๆ โดยทั่วไป รวมถึงการปลูกผม FUE เส้นผมจะมีการขึ้นที่เร็วกว่า

สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าการปลูกผม FUE นั้นดำเนินการโดยใช้ยาชาเฉพาะที่ และระยะเวลาของขั้นตอนจะขึ้นอยู่กับขอบเขตของการปลูกผม ความสำเร็จและผลลัพธ์ของการปลูกผมแบบ FUE อาจแตกต่างกันไปตามปัจจัยหลายประการ รวมถึงทักษะและความเชี่ยวชาญของศัลยแพทย์ คุณภาพของกราฟผมบริเวณที่นำออกมา และลักษณะเฉพาะของบุคคลนั้น ๆ

สุดท้ายก่อนที่จะเลือกวิธีปลูกผมไม่ว่าจะเป็นวิธี FUT หรือ FUE ต้องมีการปรึกษากับทางแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ สามารถให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับเราได้ รวมถึงเป็นไปตามผลลัพธ์ตามที่เราต้องการ


การปลูกผม เหมาะกับใคร

ปลูกผม ผมบาง

การปลูกผมเป็นวิธีที่ช่วยลดปัญหาศีรษะล้านที่ได้รับความนิยม โดยการปลูกผมเหมาะสำหรับบุคคลต่อไปนี้ ได้แก่


ปลูกผมอยู่ถาวรไหม

ผลลัพธ์ของการปลูกผมไม่ได้เกิดขึ้นทันทีหลังจากกระบวนการผ่าตัดปลูกผมเสร็จสิ้น โดยเมื่อผ่านไประยะเวลาเฉลี่ย 2-3 เดือน ผมที่ปลูกใหม่จะเริ่มเติบโตและแข็งแรงขึ้น เพราะฉะนั้นการปลูกผมคือกระบวนการที่ใช้เวลาในการเพิ่มจำนวนผมและปรับปรุงรูปร่างผมที่ปลูกใหม่ ความเร็วในการเห็นผลของการปลูกผมอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล และอาจมีความแตกต่างตามสภาพของผมและกระบวนการฟื้นฟูของแต่ละบุคคล


ราคาปลูกผม

ราคาของการปลูกผม (hair transplant) สามารถแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ประเภทของกระบวนการที่ใช้ (FUT หรือ FUE) ความรุนแรงของปัญหาผมที่ต้องการแก้ไข รวมถึงราคาของการปลูกผมอาจต่างกันไปในแต่ละพื้นที่และคลินิกปลูกผมที่ให้บริการ ซึ่งโดยปกติแล้วราคาปลูกผมจะเริ่มต้นปลูกผมกราฟละ 70 ไปจนถึง 350 บาท โดยขึ้นอยู่กับวิธีที่ใช้ในการปลูก จำนวนกราฟผมที่ใช้ รวมถึงความเชี่ยวชาญของแพทย์ที่ทำการปลูกผม


ผลลัพธ์หลังปลูกผม

ผลลัพธ์ของการปลูกผมที่สมบูรณ์ และเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในระยะเวลาประมาณ 6-12 เดือนหลังการปลูกผม และจะเห็นผลลัพธ์ที่เต็มที่และสมบูรณ์มากที่สุด ในระยะเวลาประมาณ 12-18 เดือน จะเป็นผลลัพธ์ที่สมบูรณ์และธรรมชาติมากที่สุด

ระยะพักฟื้นหลังปลูกผมนานไหม

ระยะเวลาของการพักฟื้นหลังการปลูกผม (hair transplant) จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประสบการณ์และสภาพของแต่ละบุคคล รวมถึงการประเมินของแพทย์ผู้ดูแล ระยะเวลาพักฟื้นอาจขึ้นอยู่กับประเภทของการผ่าตัด (FUT หรือ FUE) และขนาดของการผ่าตัดที่ลงมือทำ ถ้าการผ่าตัดที่มีขนาดใหญ่อาจต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวยาวนานเมื่อเทียบกับการผ่าตัดที่มีขนาดเล็กกว่า

ซึ่งระยะเวลาที่ใช้ในการพักฟื้นส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่าง 1-2 สัปดาห์ โดยเป็นระยะเวลาเพื่อให้แผลและบริเวณที่ผ่าตัดหายเร็วขึ้น แต่ในบางคนอาจใช้เวลาน้อยกว่านั้นหรือนานกว่านั้นได้ หากเกิดอาการบวมหรือแดงอยู่ต่อเนื่องหลังการผ่าตัดปลูกผม ควรติดต่อแพทย์ที่ดูแลเพื่อให้ประสิทธิภาพในการรักษาอย่างเต็มที่

ในระหว่างระยะเวลาพักฟื้น ผมที่ถูกปลูกใหม่จะเริ่มเติบโตอย่างช้า ๆ โดยมักจะเริ่มมีการเติบโตอย่างรวดเร็วที่ประมาณ 3-4 เดือนหลังการผ่าตัดปลูกผม แต่อย่างไรก็ตาม ผมใหม่จะเติบโตอย่างเต็มที่ในระยะเวลาประมาณ 12-18 เดือนหลังการผ่าตัดตามที่ได้กล่าวไปแล้ว


ข้อสรุปปลูกผม

การปลูกผมเป็นทางเลือกที่ดีในการแก้ไขปัญหาผมร่วงหรือผมบาง จนทำให้ศีรษะล้าน โดยมีวิธีการหลายแบบ เช่น Follicular Unit Transplantation (FUT) และ Follicular Unit Extraction (FUE) แต่ต้องทราบว่าผลลัพธ์นั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย และควรปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้รับจากแพทย์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที