วัตพล

ผู้เขียน : วัตพล

อัพเดท: 18 มี.ค. 2024 02.03 น. บทความนี้มีผู้ชม: 671534 ครั้ง

ผิวแห้งคัน ปัญหาคันยุบยิบที่รักษาให้หายได้


Marketing Funnel คืออะไร? กลยุทธ์ที่นักการตลาดออนไลน์ควรรู้

Marketing Funnel คืออะไร

เมื่อพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปจากการออกไปเดินเลือกซื้อของหน้าร้านเป็นจับจ่ายใช้สอยออนไลน์มากขึ้น ทำให้เจ้าของกิจการรวมไปถึงนักการตลาดต้องปรับตัวตามหันมาทำการตลาดออนไลน์ แต่เมื่อคิดจะลงเล่นในสนามที่เข้าถึงคนได้ไม่จำกัดและการแข่งขันที่สูงแบบนี้เราจะมีวิธีเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างไร
 

Digital Marketing Funnel จึงเป็นกลยุทธ์ที่เข้ามาตอบโจทย์ในส่วนนี้ นับได้ว่าเป็นหัวใจหลักก่อนการทำโฆษณาต่าง ๆ ซึ่งใครหลายคนอาจจะคุ้นหูหรือเคยได้ยินแนวคิดนี้มาบ้างแล้ว ในบทความนี้เราจะมาอธิบายถึงความหมายและขั้นตอนสำคัญในการทำ Marketing Funnel กัน


Marketing Funnel คืออะไร? หลักคิดที่ต้องรู้ในการทำตลาดออนไลน์

Marketing Funnel คือเส้นทางการซื้อของลูกค้า เป็นการนำพฤติกรรมของลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้นสนใจผลิตภัณฑ์ตลอดจนการเลือกซื้อสินค้านั้นมาวิเคราะห์การตลาดของธุรกิจ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้เส้นทางการซื้อของลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่นตามเป้าหมายที่วางไว้
 

โดยหลักการของ Digital Marketing Funnel ในแต่ละขั้นตอนนั้นก็มีวิธีที่แตกต่างกันออกไป อย่างขั้นตอนในการดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายสนใจพิจารณาสินค้าและบริการ รวมไปถึงการบอกต่อและกลับมาซื้อซ้ำ ซึ่งคอนเทนต์และสื่อโฆษณาต่างก็เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในทุกขั้นตอน
 

นอกจากนี้ Funnel Marketing คือการค้นหาลูกค้าตัวจริงจากกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งคุณอาจจะมีกลุ่มเป้าหมายขนาดใหญ่อยู่แล้วในใจ แนวคิดกลยุทธ์นี้เองจะช่วยให้คุณได้กลุ่มลูกค้าที่ใช่และเหมาะสมที่สุดหากคุณเข้าใจวิธีการในแต่ละขั้นตอนแล้วนำมาปรับใช้อย่างเหมาะสม


Consumer Journey กับ Marketing Funnel แตกต่างกันอย่างไร

Consumer Journey กับ Marketing Funnel เป็นสองอย่างที่คล้ายคลึงกันแต่ก็มีความแตกต่าง โดย Customer Journey คือภาพรวมของลูกค้า นับตั้งแต่การที่ลูกค้าเริ่มสนใจผลิตภัณฑ์ การเลือกพิจารณาไปจนถึงการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ ในขณะที่ Marketing Funnel จะเป็นวิธีการเปลี่ยนกลุ่มผู้ที่สนใจเหล่านั้นให้กลายมาเป็นลูกค้า ซึ่งการใช้ทั้งสองอย่างนี้ควบคู่กันจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อธุรกิจ


Marketing Funnel ต่อการทำการตลาด มีส่วนช่วยและไม่ได้ช่วยอย่างไร?

Marketing Funnel ช่วยเรื่องใดบ้าง คำตอบคือช่วยให้ธุรกิจของคุณมีการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายซึ่งจะกลายมาเป็นลูกค้าได้อย่างตรงจุด วิเคราะห์ผลลัพธ์ได้ดีเพราะมองเห็นภาพรวมอย่างชัดเจน
 

แล้ว Marketing Funnel ไม่ได้ช่วยในเรื่องใดบ้าง แน่นอนว่ากลยุทธ์เดียวคงไม่ตอบโจทย์ครอบคลุมทุกอย่าง โดยเฉพาะการจัดการหลังการขายและการสื่อสารโดยตรงที่ช่วยกระตุ้นให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำได้ ต้องอาศัยการตลาดและกลยุทธ์ด้านอื่นเข้ามาเสริมด้วย


Marketing Funnel มีขั้นตอนอะไรบ้าง

Marketing Funnel ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลักที่จะช่วยดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย โน้มน้าวชักจูงจนปิดการขายลูกค้าได้และกระตุ้นให้กลับมาซื้อซ้ำเพื่อเพิ่มยอดขาย

 

Marketing Funnel มีขั้นตอนอะไรบ้าง

Awareness

การทำให้สินค้าหรือธุรกิจของเราเป็นที่รู้จักและตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย อย่างการสร้างคอนเทนต์ข้อมูลที่มีประโยชน์เกี่ยวกับสินค้าหรือการลงโฆษณาผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย

Consideration

การโน้มน้าวให้กลุ่มเป้าหมายที่สนใจในตัวสินค้าหรือบริการเกิดความเชื่อมั่น อย่างการมีเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ เข้าถึงง่าย มีข้อมูลเป็นประโยชน์ การรีวิวผ่านสื่อออนไลน์อย่างเพจเฟสบุ๊ค เป็นต้น

Conversion

การทำให้กลุ่มเป้าหมายที่กลายมาเป็นลูกค้าจากการพิจารณาเลือกซื้อในขั้นตอนก่อนหน้าพึงพอใจ เราต้องทำความเข้าใจตัวลูกค้าเพื่อแนะนำสินค้าหรือบริการที่ตรงใจและตอบโจทย์ตามความต้องการเพื่อปิดการขายนั่นเอง

Loyalty

การสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องที่ดีกับลูกค้า ทำให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจเพื่อกระตุ้นให้กลับมาซื้อซ้ำ ยกตัวอย่างเช่นการจัดโปรโมชั่นต่าง ๆ


ToFU MoFU BoFU คืออะไร? 

ToFU MoFU และ BoFU เป็นสามส่วนหลัก ๆ จากการแบ่งตามกระบวนการทำงานของนักการตลาดใน Digital Marketing Funnel ซึ่งย่อมาจาก Top of the Funnel, Middle of the Funnel และ Bottom of the Funnel


ToFU (Top of the Funnel) คือกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่รู้จักสินค้าหรือธุรกิจเรามาก่อน เป็นกลุ่มที่ต้องดึงดูดด้วยคอนเทนต์หรือโฆษณาที่น่าสนใจเพื่อเพิ่มการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย


MoFU (Middle of the Funnel) คือกลุ่มเป้าหมายที่รู้จักสินค้าหรือธุรกิจของเราดีอยู่แล้วและเริ่มมีความสนใจที่จะเลือกพิจารณาผลิตภัณฑ์หรือบริการ ซึ่งเราจะต้องกระตุ้นให้เค้ารู้สึกเชื่อมั่นมากขึ้น


BoFU (Bottom of the Funnel) คือกลุ่มเป้าหมายที่กำลังจะกลายเป็นลูกค้าหรือเป็นลูกค้าแล้วเรียบร้อย ซึ่งถ้าลูกค้าสนใจซื้อสินค้าเราต้องรีบปิดการขาย และกระตุ้นลูกค้าที่ซื้อสินค้าหรือบริการไปแล้วให้กลับมาซื้อซ้ำ


หัวใจสำคัญในการทำ Marketing Funnel

หลักการที่นับเป็นหัวใจสำคัญในการทำ Marketing Funnel คือการเลือกรูปแบบให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายและลักษณะธุรกิจ ความเข้าใจในแต่ละขั้นตอนเพื่อติดตามพฤติกรรมของลูกค้า เรียนรู้และนำมาปรับใช้ได้เหมาะสมตรงตามหลักการเพื่อดึงดูดลูกค้าที่ยังไม่ตัดสินใจให้ปิดการขายได้ง่ายขึ้น


แคมเปญ คอนเทนต์หรือการสร้างสื่อโฆษณาต่าง ๆ ล้วนเป็นส่วนที่ช่วยดึงดูดและเพิ่มการรับรู้ในตัวสินค้าแก่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งส่งผลอย่างมากต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ หากเราวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่แล้วเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมก็จะเป็นการสร้างยอดขายเพิ่มให้แก่ธุรกิจ ด้วยเหตุนี้การเลือกเครื่องมือมาใช้ในแต่ละขั้นตอนจึงสำคัญมากเช่นเดียวกัน

สรุป

สรุป Marketing Funnel

Marketing Funnel เป็นกลยุทธ์ในการทำตลาดออนไลน์ที่สำคัญ เพราะนอกจากจะช่วยคัดกรองกลุ่มเป้าหมายให้กลายมาเป็นผู้ซื้อและเป็นลูกค้าประจำแล้ว ยังช่วยให้เราวิเคราะห์และวางแพลนได้ว่าจะดำเนินการตลาดไปตามขั้นตอนอย่างไรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการอย่างรวดเร็ว เราหวังว่าบทความนี้จะช่วยให้เข้าใจได้มากขึ้นและเลือกนำข้อมูลไปปรับใช้ได้เหมาะสมกับตลาดธุรกิจของคุณ

 

บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที