nonine

ผู้เขียน : nonine

อัพเดท: 28 มิ.ย. 2023 02.44 น. บทความนี้มีผู้ชม: 62011 ครั้ง

ความรู้ทั่วไป และโฆษณาสินค้าต่างๆ


คอยล์บุหรี่ไฟฟ้าใช้ได้กี่วัน ? เกร็ดความรู้ที่ผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าควรทราบ

อุปกรณ์ที่สำคัญของบุหรี่ไฟฟ้านั้นมีอยู่หลายอย่าง หนึ่งในนั้น ก็คือ คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า มันเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ช่วยสร้างควัน หรือไอน้ำของบุหรี่ไฟฟ้า โดยคอยล์บุหรี่ไฟฟ้าจะเป็นตัวที่รับความร้อนจากแบตเตอรี่ และส่งความร้อนไปที่น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าทำให้เกิดปฏิกิริยาระเหยกลายเป็นไอ

ด้วยหน้าที่นี้ทำให้คอยล์บุหรี่ไฟฟ้าเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของบุหรี่ไฟฟ้า โดยมันเป็นส่วนประกอบที่ต้องมีการเปลี่ยนเมื่อหมดสภาพแล้ว หรือก็คือคอยล์ไหม้ การใช้คอยล์ไฟฟ้าที่ไหม้ไปแล้ว จะส่งผลต่อการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของเรา กลิ่นที่มากับไอน้ำจะมีกลิ่นไหม้ ไปจนถึงรสชาติที่สูบก็จะแสบคอ และระคายคอ ทำลายอรรถรสในการสูบ ซึ่งเป็นจุดเด่นของบุหรี่ไฟฟ้าไป

โดยบทความนี้เราจะมาดูกันว่า คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า หรือคอยล์ pod ใช้ได้กี่วัน มีวิธีการดูอย่างไรว่าควรเปลี่ยนแล้ว ปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้คอยล์หมดอายุเร็ว และวิธีการถนอมอายุคอยล์บุหรี่ไฟฟ้าของเรา

คอยล์บุหรี่ไฟฟ้าใช้ได้กี่วัน ? เกร็ดความรู้ที่ผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าควรทราบ

คอยล์บุหรี่ไฟฟ้าใช้ได้กี่วัน ?

คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้าที่มีอายุการใช้งาน ต้องมีการเปลี่ยนเหมือนคอยล์ไหม้ หรือเสื่อมสภาพ โดยผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้ามือใหม่หลายคน คงมีคำถามว่า คอยล์บุหรี่ไฟฟ้าใช้ได้กี่วัน โดยเฉลี่ยแล้วคอยล์บุหรี่ไฟฟ้าจะสามารถใช้งานได้ประมาณ 3 - 5 วัน แต่ในกรณีที่เราใช้น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูงจะส่งผลให้คอยล์บุหรี่ไฟฟ้าสามารถใช้ได้นานขึ้น โดยนานอยู่ที่ประมาณ 1 - 2 สัปดาห์เลย

ในการเปลี่ยนคอยล์บุหรี่ไฟฟ้าเราควรเปลี่ยนก่อนเวลาครบกำหนด เพราะคอยล์บุหรี่ไฟฟ้าที่ไหม้แล้ว อาจส่งผลต่อรสชาติของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า 

ปัจจัยที่ทำให้คอยล์หมดอายุไวขึ้น

เมื่อเราทราบแล้วว่าคอยล์บุหรี่ไฟฟ้าใช้ได้กี่วันโดยประมาณ สิ่งที่เราควรทราบถัดมาคือ ปัจจัยที่ทำให้คอยล์บุหรี่ไฟฟ้าหมดอายุไว้ขึ้น เพื่อเราจะได้สามารถหลีกเลี่ยงปัจจัยเหล่านั้น เพื่อยืดอายุการใช้งานคอยล์บุหรี่ไฟฟ้าของเราให้ได้นานที่สุด โดยปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่ออายุการใช้งานคอยล์บุหรี่ไฟฟ้า จะมีดังนี้

1. ชนิดของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าชนิดที่มีรสชาติหวาน แม้ว่าสูบแล้วจะให้รสสัมผัสที่ดี สูบง่ายกว่า แต่มันกลับทำให้คอยล์บุหรี่ไฟฟ้าของเราเสื่อมสภาพไวขึ้น โดยน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่มีรสชาติหวาน จะมีปริมาณน้ำตาลมาก ซึ่งน้ำตาลเมื่อโดนความร้อน จะไหม้ได้ง่าย ส่งผลให้คอยล์บุหรี่ไฟฟ้าไหม้เร็วกว่าที่ควรเป็น

2 จำนวนครั้งที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า

การทำงานของคอยล์บุหรี่ไฟฟ้า คือ เป็นตัวส่งผ่านความร้อนไปยังน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ความร้อนเป็นสาเหตุที่ทำให้คอยล์บุหรี่ไฟฟ้าไหม้ได้ ดังนั้น หากเราสูบบุหรี่ไฟฟ้าถี่มาก ก็จะทำให้คอยล์บุหรี่ไฟฟ้าทำงานหนักมากขึ้น ส่งผลให้คอยล์บุหรี่ไฟฟ้าเสื่อมสภาพไวขึ้น 

3. ระยะเวลาต่อการสูบหนึ่งครั้ง

สำหรับบุหรี่ไฟฟ้าแบบ pod มันเป็นบุหรี่ไฟฟ้าที่ไม่ได้ถูกออกแบบให้สูบเป็นระยะเวลานาน ๆ การสูบนาน ๆ จะทำให้คอยล์บุหรี่ไไฟฟ้าทำงานหนัก และด้วยเหตุผลเดียวกับการสูบบุหรี่ไฟฟ้าถี่ ๆ จะทำคอยล์ไหม้ได้ง่าย ระยะเวลาในการสูบที่นาน ก็จะทำให้คอยล์บุหรี่ไฟฟ้าเสื่อมสภาพไวเช่นกัน

4. ะดับ PG/VG ในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

PG หรือ Propylene Glycol คือ ระดับที่บอกการกักเก็บรสชาติของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ส่วน VG หรือ Vegetable Glycerin คือ ระดับกลีเซอรีนที่ได้จากพืช เป็นสิ่งที่บ่งบอกระดับการให้ความหวาน 

โดยหากน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ามีสัดส่วนของ VG ที่สูง มีความหวานมาก น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้านั้นจะมีความข้นหนืดมาก ทำให้สร้างไอน้ำได้ยาก หากจะสร้างไอน้ำจากน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่มีค่า VG สูง ต้องใช้ความร้อนที่มากกว่าปกติ ทำใหคอยล์บุหรี่ไฟฟ้าต้องทำงานหนักมากขึ้น ส่งผลให้คอยล์ไหม้เร็วกว่าปกติ

คอยล์หมดอายุ สังเกตได้อย่างไร ? 

ถึงจะทราบแล้วว่าคอยล์บุหรี่ไฟฟ้าใช้ได้กี่วัน แต่ก็มีปัจจัยที่อาจส่งผลให้คอยส่งผลให้คอยล์บุหรี่ไฟฟ้าอาจใชได้สั้นกว่ากำหนด หรือนานกว่ากำหนด ดังนั้นเราต้องมีวิธีการสังเกตว่า คอยล์หมดอายุหรือยัง โดยวิธีการสังเกต ก็จะมีดังต่อไปนี้

คอยล์หมดอายุ สังเกตได้อย่างไร

วิธีถนอมอายุคอยล์ให้ใช้ได้นานขึ้น

แม้ว่าเราจะทราบโดยคร่าว ๆ แล้วว่าคอยล์บุหรี่ไฟฟ้าใช้ได้กี่วัน แต่เราสามารถยืดอายุการใช้งานมันให้ได้นานยิ่งขึ้น หากเราทราบวิธีการถนอมอายุคอยล์บุหรี่ไฟฟ้า โดยการถนอมอายุคอยล์สามารถทำได้ ดังนี้

วิธีถนอมอายุคอยล์ให้ใช้ได้นานขึ้น

สรุป

คอยล์บุหรี่ไฟฟ้าเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ส่งผลต่ออรรถรสในการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของเรา ไม่ว่าจะเป็นรสชาติ กลิ่น ปริมาณควัน ดังนั้นเราต้องคอยสังเกตคอยล์อย่างสม่ำเสมอ เปลี่ยนเมื่อถึงเวลาอันสมควร และคอยถนอมให้คอยล์ของเราอยู่ได้นานที่สุด แต่ที่สำคัญที่สุด ตั้งแต่ขั้นตอนแรก เราควรเลือกซื้อคอยล์บุหรี่ไฟฟ้า น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า และอะตอมบุหรี่ไฟฟ้าที่ดีที่สุด เพื่อให้ได้คุณภาพจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าได้ดีที่สุด

เมื่อรู้แล้วว่าคอยล์บุหรี่ไฟฟ้าใช้ได้กี่วัน และมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้คอยล์หมดอายุไวขึ้น ก็ควรหลีกเลี่ยงและระมัดระวังให้ดี เพราะการดูและรักษาคอยล์บุหรี่ไฟฟ้าไม่ให้คอยไหม้เป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม และควรเลือกใช้คอยล์บุหรี่ไฟฟ้าและอะตอมบุหรี่ไฟฟ้าที่ดีที่สุดเพื่อคุณภาพและช่วยเพิ่มอรรถรสในการสูบ


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที