วัตพล

ผู้เขียน : วัตพล

อัพเดท: 18 พ.ค. 2024 01.12 น. บทความนี้มีผู้ชม: 338642 ครั้ง

การศึกษา เรียนรู้เพิ่มเติม การสอบเข้า


iBeauty เว็บบอร์ดสุขภาพความงาม เว็บบอร์ดเครื่องสำอาง แฟชั่น สปา

หากคุณสนใจที่จะสมัครสอบตำรวจและอยากทราบว่าเงินเดือนตำรวจแต่ละสายงานได้เท่าไหร่? และหน้าที่แต่ละสายงานแตกต่างกันอย่างไร บทความนี้มีคำตอบค่ะ เจ้าหน้าที่ตำรวจ คือผู้รักษาความปลอดภัยให้กับประชาชน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนับว่าเป็นบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในสังคม ยิ่งในปัจจุบันมีทั้งแก๊งคลอเซนเตอร์ คดีจี้ ปล้น ชิงทรัพย์ ต่าง ๆ 

อีกทั้งมีสายงานให้เลือกสอบเข้าบรรจุหลายสายงาน และอาชีพตำรวจยังสามารถสอบได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง เป็นอาชีพข้าราชการที่สามารถเจริญเติบโตไปในสายงานได้เรื่อย ๆ มีการเลื่อนยศตำแหน่งในสายงาน เงินเดือนตำรวจแต่ละสายงานจะไม่เท่ากัน เช่น เงินเดือนตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เงินเดือนตํารวจพิสูจน์หลักฐาน แล้วอาชีพตํารวจหญิงเงินเดือนจะเท่าตำรวจชายหรือไม่? อาชีพตำรวจจะมั่นคงแค่ไหน?

 

บัญชีเงินเดือนตํารวจปัจจุบัน


เงินเดือนตำรวจแบ่งตามสาย

บัญชีเงินเดือนตำรวจจะมีหลักการปรับระดับขั้นเงินเดือนตํารวจจะเลื่อนไปตามแท่งเงินเดือนตำรวจ แล้วบัญชีเงินเดือนตํารวจปัจจุบันแต่ละสายงานได้เท่าไหร่? ซึ่งเงินเดือนตำรวจนั้นเพิ่มขึ้นตามยศและตำแหน่งในสายงาน ข้าราชการตำรวจจะเลื่อนขั้นเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง ในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม ซึ่งสามารถแบ่งตามสาย 4 สายดังนี้

เงินเดือนตำรวจอำนวยการ

ตำรวจสายอำนวยการมีหน้าที่รับผิดชอบในด้านด้านเอกสารต่าง ๆ เช่น เงินเดือน สวัสดิการ ติดต่อประสานงาน และสนับสนุนการทำงานของข้าราชการตำรวจแต่ละฝ่ายของสถานีตำรวจ เงินเดือนตำรวจอำนวยการ ดังนี้

 

เงินเดือนตำรวจอำนวยการ

สอบติดยศ “สิบตำรวจตรี”
(ป.1 ชั้น 13.5)

8,610 บาท

วุฒิ ม.3 /วุฒิ ปวช. ขั้น 15.5

9,330 บาท

จบมาทำงาน

ฐานเงินเดือน + ค่าครองชีพ

8,610+2,000
รวม 10,610 บาท

เงินเดือนตำรวจสายพิสูจน์หลักฐาน

ทำหน้าที่หาข้อมูลเพื่อช่วยในการไขคดี ในการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน และของกลางจากคดีต่าง ๆ

ภายใต้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยทักษะเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับการตรวจหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทุกสาขา เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คอมพิวเตอร์ มาประยุกต์ใช้ในการเก็บและพิสูจน์หลักฐาน ตรวจร่างกายและวัตถุพยาน
 

ในส่วนของหน้าที่นายสิบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน จะอยู่ในกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ทำหน้าที่วิทยาการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานธุรการ ประสานงาน ดำเนินงานเอกสารต่าง ๆ โดยยังไม่ได้ใช้ทักษะเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับการตรวจหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ เงินเดือนตำรวจสายพิสูจน์หลักฐาน ดังนี้
 

เงินเดือนตำรวจสายพิสูจน์หลักฐาน

สอบติด ติดยศเลย “สิบตำรวจตรี”
( ป.1 ชั้น 13.5 )

8,800 บาท

จบมาทำงาน

ฐานเงินเดือน + ค่าครองชีพ + เงินประจำตำแหน่งสาย สพฐ.

8,800+2,000+3,000
รวม 13,800 บาท

เงินเดือนตำรวจสายปราบปราม

 เงินเดือนนายสิบ-ร้อยตำรวจ

ตำรวจสายปราบปรามมีหน้าที่การวางแผน  อำนวยการ สั่งการ ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบติดตามและประเมินผล ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ตรวจสอบและดูแลผู้กระทำความผิด 

เป็นสายตรวจตระเวนออกตรวจตราบ้านเมือง โดยใช้รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ ขับขี่ตรวจตรารอบพื้นที่ของตนเอง ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีการแบ่งผลัด เพื่อรักษาความปลอดภัยของประชาชน สังคมให้เป็นระเบียบเรียบร้อยภายใต้กฎหมายที่ระบุไว้ รวมทั้งรับเรื่องร้องเรียน ลงบันทึกประจำวัน ควบคุมผู้ต้องหา ปฏิบัติงานในสถานีตำรวจเป็นต้น เงินเดือนตำรวจสายปราบปราม ดังนี้


เงินเดือนตำรวจสายปราบปราม

ระหว่างเป็น นสต. ( 1 ปี )

3,070 บาท

จบมาติดยศ
“สิบตำรวจตรี” (ป.1 ชั้น 19)

10,760 บาท

จบมาทำงาน

ฐานเงินเดือน + ค่าครองชีพ + เงินประจำตำแหน่งสาย ปป.

10,760+2,000+3,000
รวม 15,760 บาท

เงินเดือนตำรวจสายสอบสวน

การวางแผน  อำนวยการ สั่งการ ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบติดตามและประเมินผลด้านการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา สอบสวนพยาน ผู้เห็นเหตุการณ์ ผู้ร้องเรียน เพื่อค้นหาข้อเท็จจริง ทำการบันทึกเป็นเอกสารเพื่อนำส่งเป็นรายงานและเก็บเป็นหลักฐาน
 

ในส่วนนายสิบตำรวจ สายผู้ช่วยพนักงานสอบสวนนั้นมีหน้าที่ช่วยเหลือพนักงานสอบสวนในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ดำเนินการได้อย่างราบรื่น ส่วนงานความรับผิดชอบนั้นก็จะอยู่ภายใต้การดูแลของพนักงานสอบสวนตามที่ได้รับมอบหมาย เงินเดือนตำรวจสายสอบสวน ดังนี้
 

เงินเดือนตำรวจสายสอบสวน

ระหว่างเป็นนักเรียนอบรม

4,870 บาท

ติดยศ
“ร้อยตำรวจตรี” (ส.1 ชั้น 19.5)

15,920 บาท

จบมาทำงาน

ฐานเงินเดือน + เงินประจำตำแหน่งพนักงานสอบสวน

15,920+12,000
รวม 27,920 บาท


เงินเดือนตำรวจหญิง

เงินเดือนตำรวจหญิง กับเงินเดือนตำรวจชาย ไม่แตกต่างกันหากอยู่ในบัญชีเงินเดือนตํารวจขั้นเดียวกัน เงินเดือนตำรวจหญิงเลื่อนตามแท่งเงินเดือนตำรวจเหมือนกัน และขึ้นอยู่กับวุฒิที่ใช้ในการบรรจุเข้าเป็นข้าราชการตำรวจ และการได้พิจารณาขั้นเงินเดือน เช่น วุฒิ ป.ตรี (นายร้อยตำรวจหญิง) จบมาติดยศ ร้อยตำรวจตรีหญิง (ร.ต.ต.หญิง) โดยมีอัตราเงินเดือน 15,920 บาท 

สำหรับข้าราชการตำรวจหญิงนั้นก็สามารถสอบบรรจุเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้หลายสายเช่นกัน อย่างเช่น ตำรวจอำนวยการ ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน ตำรวจปราบปราม ฯลฯ

ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเงินเดือนเท่าไหร่

เทียบกับค่าครองชีพแล้วสวัสดิการ เงินเดือนตำรวจถือว่าเยอะหรือไม่

สำหรับเงินเดือนตำรวจและสวัสดิการอื่น ๆ อีกนั้นเมื่อเทียบกับค่าครองชีพในปัจจุบันเพียงพอกับการใช้จ่าย เพราะสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ทางราชการจัดให้ เช่น เงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร เบิกค่ารักษาพยาบาลของตนเอง คู่สมรส บุตร พ่อแม่ เป็นต้น 


อีกทั้งอัตราเงินเดือนตำรวจไม่ได้ขึ้นอยู่กับภาวะทางเศรษฐกิจ ไม่มีความเสี่ยงที่จะถูกเลิกจ้าง อาชีพราชการนั้นถือว่ามั่นคงมาก ๆ และสามารถเลื่อนปรับเงินเดือนได้ตามแท่งเงินเดือนตำรวจ อาชีพตำรวจจึงมีการแข่งขันสอบเข้าค่อนข้างสูงเลยทีเดียว ต้องมีการเตรียมพร้อมทั้งด้านวิชาการเพื่อสอบวัดผล และการเตรียมพร้อมทางด้านร่างกายร่วมด้วย


 

 

บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที