วัตพล

ผู้เขียน : วัตพล

อัพเดท: 18 พ.ค. 2024 01.12 น. บทความนี้มีผู้ชม: 334518 ครั้ง

การศึกษา เรียนรู้เพิ่มเติม การสอบเข้า


ติวสอบนายสิบตำรวจสายปราบปรามอย่างไร ให้สอบผ่านฉลุย

อาชีพตำรวจอาจเป็นอาชีพในฝันของใครหลาย ๆ คนตั้งแต่สมัยยังเด็ก และเมื่อโตขึ้นมาก็อยากที่จะทำความฝันให้เป็นจริง แต่อย่าลืมว่าการที่จะเป็นตำรวจนั้นไม่ได้สามารถเป็นกันได้ง่าย ๆ แต่ต้องมีทั้งความตั้งใจและการเตรียมตัวที่ดี เพื่อที่ผ่านการสอบตำรวจและทำตามความฝันต่อไป

โดยการที่จะผ่านการสอบตำรวจได้นั้นต้องเตรียมพร้อมทั้งด้านร่างกายและความรู้ ซึ่งสำหรับบางคนนั้นการอ่านหนังสือเพียงอย่างเดียวอาจยังไม่เพียงพอ การติวสอบตำรวจปราบปรามจึงได้มีขึ้นเพื่อตอบโจทย์นี้โดยเฉพาะ เพราะนอกจากจะเตรียมพร้อมสำหรับการสอบได้แล้ว ยังช่วยเพิ่มความมั่นใจได้อีกด้วย ดังนั้นถ้าหากใครที่ต้องการติวสอบตำรวจปราบปรามต้องอ่านบทความนี้เลย!

ติวสอบตำรวจสายปราบปราม


ติวสอบตำรวจปราบปรามที่ไหนดี

การจะเลือกที่ติวสอบตำรวจปราบปรามสักที ควรเลือกที่ที่ครูผู้สอนมีความเชี่ยวชาญและชำนาญในการติวสอบตำรวจปราบปราม มีเนื้อหาในการติวที่ครอบคลุมตั้งแต่พื้นฐาน และสามารถที่จะสอบถามได้ในกรณีที่มีความสงสัยหรือไม่เข้าใจในบทเรียน

แต่ถ้าหากใครยังไม่มีที่ติวสอบตำรวจปราบปรามในใจ เราก็จะขอแนะนำคอร์สติวของ GovEntrance เพราะนอกจากจะมีราคาที่ไม่แพงแล้ว ยังมีเนื้อหาการติวที่ครอบคลุมและครบถ้วน มีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละวิชาเป็นผู้ติวให้ มีเก็งข้อสอบให้ มีการสอนสดทุกวัน และยังสามารถดูคลิปการสอนซ้ำหรือดูย้อนหลังได้มากกว่า 200 คลิป

ทั้งยังมีระบบทดลองทำข้อสอบเก่าพร้อมเฉลยและสามารถสอบถามครูผู้สอนได้ตลอดเวลาเมื่อไม่เข้าใจในบทเรียน นอกจากนี้ถ้าหากติวสอบตำรวจปราบปรามและสอบผ่าน ยังมีติวเตรียมสอบสัมภาษณ์ฟรีอีกด้วย เรียกได้ว่าครบถ้วนในที่เดียวและคุ้มค่าสุด ๆ 

และในตอนนี้คอร์สติวสอบตำรวจปราบปรามของทาง GovEntrance ยังมีโปรโมชั่นอีกด้วย โดยราคาจะอยู่ที่ 2,490 บาท! ซึ่งถ้าหากใครสนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ติวสอบตำรวจปราบปราม หรือสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร 098-6324454 หรืออีเมล goventrance@gmail.com

ติวสอบตำรวจปราบปรามที่ไหนดีH2: เจาะลึก 6 วิชาหลัก ติวสอบตำรวจปราบปราม

สำหรับการสอบตำรวจปราบปรามนั้นจะสอบทั้งหมด 6 วิชาด้วยกัน ซึ่งมีจำนวนข้อรวมทุกวิชาคือ 150 ข้อ และมีระยะเวลาในการทำข้อสอบเพียง 3 ชั่วโมง ดังนั้นในหัวข้อนี้เราจะมาดูกันว่าแต่ละวิชาที่ต้องติวสอบตำรวจปราบปรามนั้นมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบ้าง

วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับสอบความสามารถทั่วไป

เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ที่จำเป็นต้องติวสอบตำรวจปราบปรามนั้นจะได้แก่ ร้อยละ สมการ สถิติ ความน่าจะเป็น พหุนาม เลขอนุกรม มิติสัมพันธ์ของรูปภาพ และอุปมาอุปไมย เป็นต้น

วิชาภาษาไทย

เนื้อหาวิชาภาษาไทยที่จำเป็นต้องติวสอบตำรวจปราบปรามนั้นจะได้แก่ พยัญชนะ วรรณยุกต์ สระ การใช้คำได้ถูกต้อง คำเป็นคำตาย คำราชาศัพท์ กลอน และการวิเคราะห์บทความ เป็นต้น

วิชาภาษาอังกฤษ 

เนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษที่จำเป็นต้องติวสอบตำรวจปราบปรามนั้นจะมีอยู่ 4 ส่วนหลัก ๆ ก็คือ การอ่าน การใช้คำศัพท์ การใช้ไวยากรณ์ และการสนทนา 

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เพื่อสำนักงาน

เนื้อหาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เพื่อสำนักงานที่จำเป็นต้องติวสอบตำรวจปราบปรามนั้นจะได้แก่ ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ของระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย การใช้งาน Microsoft Office และการใช้งาน Social Media แต่ละประเภท เป็นต้น

วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ และพ.ร.ฎ.46

เนื้อหาวิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้และ พ.ร.ฎ.46 ที่จำเป็นต้องติวสอบตำรวจปราบปรามนั้นจะได้แก่ ความรู้กฎหมายเบื้องต้น กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง และกฎหมายในชีวิตประจำวัน เช่นการแจ้งเกิดหรือแจ้งตาย เป็นต้น

วิชาสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

เนื้อหาวิชาสังคม วัฒนธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนที่จำเป็นต้องติวสอบตำรวจปราบปรามนั้นจะได้แก่ เศรษฐกิจพอเพียง ประเพณี วัฒนธรรม ประเภทของศาสนาและหลักธรรมต่าง ๆ รวมไปถึงความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจหรือวัฒนธรรม


เกณฑ์การสอบผ่านตำรวจปราบปราม

ในการสอบตำรวจปราบปรามนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 รอบด้วยกัน โดยในรอบแรกจะเป็นการทดสอบความรู้ความสามารถ หรือการสอบข้อเขียนนั่นเอง และในส่วนของการสอบรอบที่สองจะเป็นการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง

โดยในหัวข้อนี้เราจะมาพูดกันถึงเกณฑ์การสอบผ่านตำรวจปราบปรามในรอบแรกหรือสอบข้อเขียนกันก่อน เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าควรติวสอบตำรวจปราบปรามเจาะจงไปที่วิชาไหนเป็นพิเศษ ซึ่งเกณฑ์การสอบผ่านของตำรวจปราบปรามหญิงจะอยู่ที่ 60% ของคะแนนเต็ม แต่สำหรับผู้ที่สอบตำรวจปราบปรามชายนั้นจะไม่มีเกณฑ์กำหนดผ่าน


การทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งตำรวจปราบปราม

การทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งก็คือการสอบรอบที่ 2 นั่นเอง โดยการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนด้วยกัน คือ การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย การตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต การสอบสัมภาษณ์ และการตรวจสอบประวัติ คุณสมบัติ ความประพฤติ

ซึ่งในส่วนของการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายจะมีเกณฑ์การผ่านที่แตกต่างกันไปตามเพศ ดังนี้

ตำรวจปราบปรามชาย

ตำรวจปราบปรามหญิง

การทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ในช่วงนี้หลาย ๆ คนที่อยากเป็นตำรวจอาจกำลังเตรียมตัวสอบด้วยความเคร่งเครียดกันอยู่ เราก็อยากจะบอกว่าไม่ต้องกังวลไป เพียงแค่ทุกคนมีความตั้งใจและมีการเตรียมพร้อมที่ดี ทุกคนก็จะสามารถสอบผ่านและประสบความสำเร็จตามต้องการได้อย่างแน่นอน 

แต่ถ้าหากใครที่ติวสอบตำรวจปราบปรามด้วยตัวเองแล้วไม่เข้าใจหรือยังไม่มีความมั่นใจสำหรับการสอบมากพอ สามารถติดต่อเข้ามาปรึกษาเกี่ยวกับการติวสอบตำรวจปราบปรามกับทาง GovEntrance ผ่านเว็บไซต์ของเราได้เลย


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที