วัตพล

ผู้เขียน : วัตพล

อัพเดท: 18 พ.ค. 2024 01.12 น. บทความนี้มีผู้ชม: 338630 ครั้ง

การศึกษา เรียนรู้เพิ่มเติม การสอบเข้า


เส้นทางสู่การเรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์

การเรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการศึกษา เนื่องจากเป็นการประสบการณ์ใหม่ที่ผู้ปกครอง โรงเรียน รัฐบาล สนับสนุนให้นักเรียนไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ แม้กระทั่งตัวนักเรียนเองที่ต้องการเดินทางไปศึกษาต่างประเทศ เพราะเนื่องจากการเดินทางไปเรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์หรือประเทศต่างๆเองก็ตามมีการจัดการเรียนการสอนที่ต่างต่างกันออกไป

ในปัจจุบันทำให้ผู้ปกครองมักนิยมส่งบุตรหลานไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ ทั้งนี้ด้วยปัจจัยหลายสิ่งที่มาสนับสนุนการส่งบัตรหลานไปเรียนต่างประเทศ เช่น คุณภาพของการศึกษา รูปแบบการศึกษา คุณภาพชีวิตของตัวนักเรียนเองเมื่อนักเรียนไปเรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ เรื่องความปลอดภัยในการดำรงชีวิต และสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ รอบตัว มีระดับค่าใช้จ่ายที่หลากหลายในการเลือก และนอกจากนี้แล้วการไปเรียนต่อต่างประเทศกำลังเป็นที่ได้รับความนิยมอย่างมากในสังคมไทยอีกด้วย

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นนั้น จึงกลายเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่กำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานไปเรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์

เรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์ความนิยมของการเรียนต่อต่างประเทศ

ประเทศนิวซีแลนด์อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนต้องการเรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์

เรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์ทางเลือกในการศึกษา

การศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบันมีความแตกต่างกับการศึกษาของต่างประเทศอย่างสิ้นเชิง สืบเนื่องจากหลายๆ ปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนของนักเรียนซึ่งมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดประเทศไทยจะใช้เวลาในการจัดการเรียนการสอน 7-8 ชั่วโมง ส่วนต่างประเทศนั้นใช้เวลาเพียง 3-5 ชั่วโมง  รวมไปถึงเรื่องของกฎและระเบียบของเครื่องแต่งกายในการเรียน เนื้อหาวิชา และสิ่งที่สำคัญคือรูปแบบการจัดการเรียนการสอนซึ่งจะแตกต่างกับประเทศไทย

การเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศจึงถือเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ช่วยให้เห็นโลกได้กว้างมากขึ้น ได้เห็นวัฒนธรรมที่หลากหลาย รวมไปถึงการได้ใช้ชีวิตที่แตกต่างออกไป มีโลกทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จึงทำให้ประเทศนิวซีแลนด์เป็นอีกหนึ่งประเทศที่คนส่วนใหญ่เลือกที่จะมาเรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์

นอกจากจะได้ประสบการณ์ชีวิตแล้ว ยังได้รับการเรียนรู้มากขึ้นอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามก่อนจะตัดสินใจเรียนต่อต่างประเทศนั้น ควรทำการศึกษาให้ดี ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการเรียน การดำรงชีวิตในต่างประเทศ ตอบถามกับตัวเองให้ชัดเจนกับสิ่งที่ต้องการก่อนมาเรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์

ค่าเทอมในการเรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์

เนื่องจากค่าครองชีพในนิวซีแลนด์นั้นไม่ได้สูงมากนัก และรัฐบาลเหตุถึงคุณค่าของการศึกษาจึงให้การสนับสนุนเป็นอย่างมาก ทำให้การเรียนต่อนิวซีแลนด์ มัธยม ค่าใช้จ่ายจัดได้ว่ามีความสมเหตุสมผลที่สุดแห่งหนึ่งในโลก โดยโรงเรียนในประเทศนิวซีแลนด์ที่มีราคาต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ NZ$ 14,000 ต่อปี หรือประมาณ 320,000 บาท ส่วนค่าครองชีพและที่พักมีอัตราค่อนข้างต่ำโดยเฉลี่ยประมาณ NZ$250-300 ต่อสัปดาห์ หรือ 3,000 - 6,000 บาท จึงทำให้นักเรียนต่างชาติสามารถเลือกโรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์ได้

หลักสูตรเรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์(แต่งได้เลยครับ)

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ถือได้ว่าเป็นประเทศที่ได้รับความนิยมสูงสุดสำหรับนักเรียนไทยที่จะไปเรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์  ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์ เรียกว่า National Certificate of Educational Achievement (NCEA) โดยนำต้นแบบจากประเทศอังกฤษ ถือได้ว่าเป็นระบบที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ดังนั้น นักเรียนที่เรียนจบจากโรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์จึงสามารถเลือกเรียนต่อในประเทศต่าง ๆ ได้ทั่วโลก โดยมีหลักสูตรต่างๆดังต่อไปนี้

เรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์กับหลักสูตรที่หลากหลาย

1. หลักสูตร IGCSE/ A Level – Cambridge

เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ ในหลักสูตร Cambridge IGCSE และ A/AS Level คือ การสอบเพื่อเทียบวุฒิการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเป็นหลักสูตรของประเทศอังกฤษ พัฒนาและออกแบบโดยมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ University of Cambridge แบ่งออกเป็นกลุ่มได้แก่ ภาษา ศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคและวิชาชีพ โดยจะต้องสอบผ่านอย่างน้อย 5 วิชา เพื่อใช้เทียบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กับกระทรวงศึกษาธิการ

2. หลักสูตร IB

หลักสูตร IB Programme หรือที่ย่อมาจาก International  Baccalaureate Programme โรงเรียนนิวซีแลนด์ มัธยมเป็นหลักสูตรที่ประยุกต์และบูรณาการจากระบบการศึกษาต่างๆทั่วโลก เพื่อที่จะให้นักเรียนเอาคะแนนไปยื่นเข้าสอบหรือสมัครเรียนต่อในมหาวิทยาลัยต่างๆ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่  

IB Primary Years Programme, PYP สำหรับนักเรียนอายุประมาณ 3 – 12 ปี

IB Middle Years Programme, MYP สำหรับนักเรียนอายุประมาณ 12 – 16 ปี

IB Diploma Programme, IBDP สำหรับนักเรียนอายุประมาณ 16 – 19 ปี

โดยหลักสูตรของโรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีระบบการศึกษาในรูปแบบใหม่ที่เป็นที่ยอมรับเดียวกันจากทั่วโลก ซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการโยกย้ายไปแต่ละประเทศ โดยการเรียน IB diploma นั้นใช้เวลาทั้งหมด 2 ปี

3. หลักสูตร National Certificate of Educational Achievement (NCEA)

อีกหนึ่งหลักสูตรของโรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์ คือ NCEA หรือชื่อเต็มๆ ว่า National Certificate of Educational Achievement เป็นคุณวุฒิสำหรับนักเรียนมัธยมที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรระดับใดระดับหนึ่งใน 3 ระดับหลังจากเรียนจบมัธยมปลายที่นิวซีแลนด์ (High School) ซึ่งจะได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ผ่านการตรวจสอบจาก NZQA ใบประกาศมีความยืดหยุ่น และสามารถกำหนดให้เป็นการส่วนตัวตามความสามารถ และความสนใจของนักเรียนแต่ละคนได้ นักเรียนอาจเรียนวิชาหนึ่งหรือหลายวิชาในระดับที่สูงกว่าได้ เป็นคุณวุฒิหลักสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในนิวซีแลนด์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย NCEA Level 1 , NCEA Level 2 , NCEA Level 3

สรุป

เรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์มีคุณภาพการศึกษาอันดับต้นๆ

ประเทศนิวซีแลนด์เป็นอีกหนึ่งประเทศที่หลายๆ คนหลงรัก และเลือกที่จะเรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ เพราะประเทศนิวซีแลนด์ให้ความสำคัญกับการศึกษา มีสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากนานาชาติ และระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์ยังเน้นการศึกษาเพื่อนำความรู้ไปใช้ได้ตลอดชีวิต และอีกทั้งยังเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยสูง และติดอันดับต้นๆว่าเป็นประเทศที่สงบสุขที่สุดในโลกอีกด้วย


ดังนั้นมั่นใจได้ว่าหากส่งบุตรหลานมาเรียนต่อมัธยมที่โรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์จะเป็นบุคคลที่มีศักยภาพ และประสิทธิภาพที่พร้อมเป็นพลเมืองของโลกที่สำคัญอีกหนึ่งคน ในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคม


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที