เงินด่วน ที่ไหนดี

ผู้เขียน : เงินด่วน ที่ไหนดี

อัพเดท: 27 มี.ค. 2023 14.38 น. บทความนี้มีผู้ชม: 141859 ครั้ง

ที่ดิน


สัญญาจะซื้อจะขาย และ สัญญาซื้อขาย มีความสำคัญอย่างไร

สัญญาจะซื้อจะขาย เป็นเอกสารทางกฎหมายสำคัญที่ช่วยปกป้องทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในระหว่างการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ โดยจะระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขของการขาย รวมถึงราคาซื้อ จำนวนเงินฝาก กำหนดการชำระเงิน และวันที่ปิดการขาย โดยทั่วไปข้อตกลงยังรวมถึงภาระผูกพันและเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามก่อนที่การขายจะเสร็จสมบูรณ์ เช่น การขอ สินเชื่อเงินด่วน หรือการตรวจสอบบ้าน โดยการลงนามในสัญญาซื้อขาย ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อตกลง และสามารถใช้เป็นหลักฐานในศาลได้หากมีข้อพิพาท

สัญญา จะซื้อ จะขาย ที่ดิน

 

สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน คืออะไร

สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน เป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างสองฝ่าย ซึ่งโดยทั่วไปคือผู้ซื้อและผู้ขาย โดยสรุปข้อกำหนดและเงื่อนไขของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ สัญญาประเภทนี้มักใช้ในธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ และโดยทั่วไปจะมีรายละเอียดต่างๆ เช่น ราคาซื้อ ภาระผูกพันใดๆ วันที่ปิดบัญชี และเงื่อนไขหรือข้อผูกมัดใดๆ ที่คู่สัญญาต้องปฏิบัติตาม

โดยทั่วไป สัญญาจะมีข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่จะขาย รวมถึงคำอธิบายทางกฎหมาย ขอบเขต และข้อจำกัดหรือการผ่อนปรนใดๆ นอกจากนี้ยังจะสรุปเงื่อนไขการชำระเงิน รวมถึงเงินมัดจำ ยอดคงเหลือเมื่อปิดบัญชี และการเตรียมการทางการเงินใดๆ

โดยทั่วไป สัญญาจะซื้อจะขาย ที่ดินเป็นเอกสารสำคัญทางกฎหมายที่ทำหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย กำหนดเงื่อนไขของการทำธุรกรรมและกำหนดกรอบสำหรับการแก้ไขข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญา

 

สัญญาจะซื้อจะขาย บ้านและที่ดิน

สัญญาบ้านและที่ดินเป็นสัญญาประเภทหนึ่งที่ใช้ในการทำธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ซึ่งผู้ซื้อซื้อที่ดินพร้อมบ้านที่มีอยู่หรือจะสร้างจากผู้ขาย สัญญาประเภทนี้มักประกอบด้วยสององค์ประกอบที่แตกต่างกัน: การซื้อที่ดินและการซื้อบ้าน

ภายใต้สัญญาบ้านและที่ดิน ผู้ซื้อมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาเงินทุนสำหรับทั้งที่ดินและบ้าน ส่วนผู้ขายมีหน้าที่โอนกรรมสิทธิ์ทั้งที่ดินและบ้านให้แก่ผู้ซื้อในราคาที่ตกลงกัน

โดยทั่วไปสัญญาจะมีรายละเอียดต่างๆ เช่น ราคาซื้อ ภาระผูกพันใดๆ วันที่ปิดบัญชี และเงื่อนไขหรือข้อผูกมัดใดๆ ที่คู่สัญญาต้องปฏิบัติตาม นอกจากนี้ยังจะสรุปเงื่อนไขการชำระเงิน รวมถึงเงินมัดจำ ยอดคงเหลือเมื่อปิดบัญชี และการเตรียมการทางการเงินใดๆ

โดยทั่วไป สัญญาบ้านและที่ดินเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายที่กำหนดเงื่อนไขของการทำธุรกรรมและกำหนดกรอบการทำงานสำหรับการแก้ไขข้อพิพาทใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญา เป็นเอกสารทางกฎหมายสำคัญที่ปกป้องผลประโยชน์ของทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในการทำธุรกรรม

 

สัญญาจะซื้อจะขาย คอนโด

สัญญาบ้านและที่ดินเป็นสัญญาประเภทหนึ่งที่ใช้ในการทำธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ซึ่งผู้ซื้อซื้อที่ดินพร้อมบ้านที่มีอยู่หรือจะสร้างจากผู้ขาย สัญญาประเภทนี้มักประกอบด้วยสององค์ประกอบที่แตกต่างกัน: การซื้อที่ดินและการซื้อบ้าน

ภายใต้สัญญาบ้านและที่ดิน ผู้ซื้อมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาเงินทุนสำหรับทั้งที่ดินและบ้าน ส่วนผู้ขายมีหน้าที่โอนกรรมสิทธิ์ทั้งที่ดินและบ้านให้แก่ผู้ซื้อในราคาที่ตกลงกัน

โดยทั่วไปสัญญาจะมีรายละเอียดต่างๆ เช่น ราคาซื้อ ภาระผูกพันใดๆ วันที่ปิดบัญชี และเงื่อนไขหรือข้อผูกมัดใดๆ ที่คู่สัญญาต้องปฏิบัติตาม นอกจากนี้ยังจะสรุปเงื่อนไขการชำระเงิน รวมถึงเงินมัดจำ ยอดคงเหลือเมื่อปิดบัญชี และการเตรียมการทางการเงินใดๆ

โดยทั่วไป สัญญาบ้านและที่ดินเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายที่กำหนดเงื่อนไขของการทำธุรกรรมและกำหนดกรอบการทำงานสำหรับการแก้ไขข้อพิพาทใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญา เป็นเอกสารทางกฎหมายสำคัญที่ปกป้องผลประโยชน์ของทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในการทำธุรกรรม

 

สัญญาซื้อขายที่ดินคืออะไร

สัญญาซื้อขายที่ดินเป็นเอกสารทางกฎหมายที่ระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขของธุรกรรมที่ผู้ซื้อซื้อที่ดินจากผู้ขาย ข้อตกลงประเภทนี้มักใช้ในการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ผู้ซื้อวางแผนที่จะสร้างบ้านใหม่หรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ บนที่ดิน

สัญญาซื้อขายที่ดินโดยทั่วไปจะมีรายละเอียดต่างๆ เช่น ราคาซื้อขาย ภาระผูกพันใดๆ วันที่ปิดบัญชี และเงื่อนไขหรือข้อผูกมัดใดๆ ที่คู่สัญญาต้องปฏิบัติตาม นอกจากนี้ยังจะสรุปเงื่อนไขการชำระเงิน รวมถึงเงินมัดจำ ยอดคงเหลือเมื่อปิดบัญชี และการเตรียมการทางการเงินใดๆ

นอกเหนือจากข้อกำหนดมาตรฐานเหล่านี้แล้ว สัญญาซื้อขายที่ดินยังอาจรวมถึงข้อกำหนดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับตัวที่ดินด้วย เช่น คำอธิบายทางกฎหมาย ขอบเขต และข้อจำกัดหรือการผ่อนปรนใดๆ ข้อตกลงอาจระบุถึงสิทธิหรือภาระผูกพันใด ๆ ที่ผู้ซื้อหรือผู้ขายอาจมีเกี่ยวกับการใช้หรือการพัฒนาที่ดิน

โดยรวมแล้ว สัญญาซื้อขายที่ดินเป็นเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมายที่กำหนดเงื่อนไขของการทำธุรกรรมและกำหนดกรอบการทำงานสำหรับการแก้ไขข้อพิพาทใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญา เป็นสิ่งสำคัญสำหรับทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในการทำความเข้าใจเงื่อนไขของข้อตกลงและทำงานร่วมกับตัวแทนอสังหาริมทรัพย์หรือทนายความที่มีความรู้เพื่อให้แน่ใจว่าผลประโยชน์ของพวกเขาได้รับการคุ้มครองตลอดการทำธุรกรรม

 

รายละเอียดสำคัญที่ต้องมีในสัญญาจะซื้อจะขาย

รายละเอียดสำคัญที่จำเป็นต้องมีในสัญญาจะซื้อจะขาย ซึ่งผู้ซื้อและผู้ขายจำเป็นต้องดูให้ดีก่อนทำการซื้อขายจะต้องมีรายละเอียดครบถ้วนดังนี้

ชื่อของคู่สัญญา

สัญญาทุกประเภทจะต้องได้รับการจัดการด้วยความระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจว่ามีความรอบคอบ สมบูรณ์ ถูกต้อง และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของคู่สัญญาและข้อกำหนดทางกฎหมาย เมื่อพูดถึงสัญญาจะซื้อจะขาย มีรายละเอียดสำคัญหลายอย่างที่ต้องรวมไว้เพื่อให้ถูกต้องและบังคับใช้ได้

ทรัพย์สินที่ตกลงจะขาย

ทรัพย์สินที่ตกลงจะขายหมายถึงอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ซื้อตกลงจะซื้อจากผู้ขายภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาจะซื้อจะขาย ซึ่งรวมถึงที่ดิน บ้าน คอนโด หรืออสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นๆ ทรัพย์สินอาจสร้างเสร็จหรืออยู่ระหว่างการก่อสร้าง และข้อตกลงอาจขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบางประการ เช่น การอนุมัติทางการเงิน การตรวจรับบ้าน หรือข้อกำหนดอื่นๆ เมื่อเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาจะซื้อจะขายแล้ว กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะถูกโอนจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ และการทำธุรกรรมจะเสร็จสมบูรณ์

ราคาที่ตกลงซื้อขาย และวิธีชำระ

ในสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ การตกลงราคาและวิธีการชำระเงินถือเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการ ผู้ซื้อและผู้ขายต้องเจรจาและตกลงราคารวมของทรัพย์สิน โดยคำนึงถึงปัจจัยที่อาจส่งผลต่อมูลค่าของทรัพย์สิน เช่น ทำเล สภาพ และแนวโน้มตลาด จะต้องตกลงวิธีการชำระเงินด้วย โดยมีตัวเลือกต่างๆ เช่น เงินสด ไฟแนนซ์ หรือผ่อนชำระ เงื่อนไขการชำระเงินต้องระบุให้ชัดเจน ได้แก่ จำนวนเงินดาวน์ อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาของการจัดไฟแนนซ์หรือระยะเวลาการผ่อนชำระ เมื่อราคาและวิธีการชำระเงินได้รับการตกลงแล้ว จะรวมอยู่ในข้อตกลงการซื้อและขาย และจะใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการทำธุรกรรม

เวลาในการโอนกรรมสิทธิ์

สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งของสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์คือกรอบเวลาในการโอนกรรมสิทธิ์ ข้อตกลงควรระบุวันที่กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะโอนจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ ซึ่งมักเรียกว่าวันที่ปิดการขาย และเป็นจุดที่ผู้ซื้อจะกลายเป็นเจ้าของทรัพย์สินตามกฎหมาย คู่สัญญาต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีเวลาเพียงพอที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขใด ๆ ที่ระบุไว้ในข้อตกลงก่อนวันปิดบัญชี เช่น การตรวจสอบ การประเมิน และการอนุมัติทางการเงิน ข้อตกลงควรระบุบทลงโทษหรือผลที่ตามมาสำหรับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหากไม่เป็นไปตามวันที่ปิดบัญชี เพื่อให้แน่ใจว่าการทำธุรกรรมดำเนินไปอย่างราบรื่นและไม่มีความล่าช้าเกินควร

ภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ

รายละเอียดที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่ควรมีอยู่ในสัญญาจะซื้อจะขายคือการจัดสรรภาษีและค่าธรรมเนียม ซึ่งรวมถึงการระบุว่าฝ่ายใดต้องรับผิดชอบในการชำระค่าธรรมเนียมการโอน ค่าอากรแสตมป์ และภาษีหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโอนกรรมสิทธิ์ โดยปกติแล้ว ผู้ซื้อมีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมส่วนใหญ่เหล่านี้ แต่สามารถเจรจาและตกลงกันระหว่างคู่สัญญาได้ ด้วยการระบุข้อผูกมัดทางการเงินเหล่านี้อย่างชัดเจนในสัญญา ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายสามารถหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดหรือข้อพิพาทเกี่ยวกับผู้ที่รับผิดชอบในการชำระค่าธรรมเนียมเหล่านี้

เงื่อนไขอื่นๆ

นอกจากรายละเอียดข้างต้นแล้ว สัญญาจะซื้อจะขายยังอาจรวมถึงเงื่อนไขอื่นๆ ที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกันด้วย เงื่อนไขเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกรรมและความต้องการของฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น สัญญาอาจรวมถึงข้อกำหนดสำหรับการตรวจสอบหรือซ่อมแซมให้เสร็จสิ้นก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ หรือสำหรับผู้ขายในการเปิดเผยข้อมูลหรือการรับประกันเกี่ยวกับทรัพย์สิน โดยการรวมเงื่อนไขเพิ่มเติมเหล่านี้ไว้ในสัญญา คู่สัญญาสามารถมั่นใจได้ว่าความต้องการและข้อกังวลทั้งหมดของพวกเขาได้รับการแก้ไข และการทำธุรกรรมดำเนินไปอย่างราบรื่น

เงื่อนไข และความผิดในกรณีที่ผิดสัญญา

สัญญาจะซื้อจะขายควรมีเงื่อนไขและข้อกำหนดในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาด้วย ซึ่งอาจรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับผลของการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง เช่น การริบเงินมัดจำ การดำเนินคดีทางกฎหมาย หรือบทลงโทษอื่นๆ เป็นสิ่งสำคัญที่ทั้งสองฝ่ายจะต้องเข้าใจภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของตนอย่างถ่องแท้ตามที่ระบุไว้ในสัญญา และดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามเพื่อหลีกเลี่ยงข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น

 

ความสัมพันธ์ของสัญญาทั้งสองประเภท

ในการซื้อหรือขายอสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน บ้าน และคอนโด ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายจำเป็นต้องใช้สัญญาจะซื้อจะขายและสัญญาจะซื้อจะขายร่วมกัน สัญญาเหล่านี้เป็นไปตามลำดับขั้นตอนเฉพาะที่ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการซื้อ-ขายที่สมบูรณ์และถูกต้อง แต่หากคู่สัญญาตกลงชำระเงินสด ณ สำนักงานที่ดินก็สามารถโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อได้ทันทีโดยไม่ต้องทำสัญญา

สัญญาจะซื้อจะขายเกิดขึ้นก่อน

ในการพิจารณาซื้อบ้านหรือคอนโด ไม่ว่าอาคารจะเสร็จสมบูรณ์หรือไม่ โดยทั่วไปจะต้องมีการวางเงินมัดจำ อย่างไรก็ตามการทำธุรกรรมซื้อขายจริงต้องรอจนกว่าอาคารจะสร้างเสร็จหรือจนกว่าผู้ซื้อจะได้รับอนุมัติสินเชื่อก่อนจึงจะสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ กระบวนการนี้เรียกว่าสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินซึ่งเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายที่ยืนยันความตั้งใจที่จะซื้อและขายทรัพย์สิน

สัญญาซื้อขายเกิดขึ้นทีหลัง

เมื่อเงื่อนไขต่างๆ ครบถ้วนแล้ว การโอนกรรมสิทธิ์นั้นผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องทำสัญญากับเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินเพื่ออำนวยความสะดวกในการโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้ซื้อ กระบวนการนี้เรียกโดยทั่วไปว่าสัญญาการซื้อขาย

 

ความแตกต่างของสัญญาทั้งสองประเภท

โดยปกติสัญญาจะซื้อจะขายจะทำขึ้นก่อนสัญญาซื้อขาย เนื่องจากสัญญาเดิมเป็นข้อตกลงในการโอนกรรมสิทธิ์ในภายหลัง ในทางตรงกันข้าม สัญญาซื้อขาย หรือที่เรียกว่า "ทัด 13" จะให้กรรมสิทธิ์แก่ผู้ซื้อทันทีที่ลงนามในสัญญา ตัวอย่างเช่น ในสัญญาซื้อขายที่ดิน การลงนามในสัญญาจะมอบกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้กับผู้ซื้อทันที

ผลทางกฎมาย

ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถตกลงซื้อขายทรัพย์สินได้ แม้ว่าจะเป็นข้อตกลงปากเปล่าก็ตาม และพวกเขาแลกเปลี่ยนเงินมัดจำโดยไม่มีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร ข้อตกลงดังกล่าวถือเป็นการทำธุรกรรมที่ถูกต้อง แต่ขอแนะนำให้เก็บบันทึกไว้เป็นหลักฐานในกรณีที่มีข้อโต้แย้งในสัญญา อย่างไรก็ตามสัญญาซื้อขายจะต้องลงทะเบียนต่อหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อให้มีผลผูกพันทางกฎหมายและมีผลบังคับใช้

เจตนาของสัญญา

สัญญาทั้งสองมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน สัญญาซื้อขายถูกสร้างขึ้นเพื่อตกลงในการซื้อหรือขายทรัพย์สินในอนาคต ดังนั้นจึงต้องมีการระบุวันที่และเวลาในอนาคตที่เฉพาะเจาะจง การไม่ระบุวันที่และเวลาอาจส่งผลให้สัญญาเป็นโมฆะทันที เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วสัญญาดังกล่าวจะไม่ดำเนินการต่อหน้าเจ้าหน้าที่และไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ในทันที ดังนั้นการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวอาจถือเป็นการผิดสัญญาและอาจมีผลทางกฎหมายตามเงื่อนไขของสัญญา

การคืนเงินและการฟ้องร้อง

ในกรณีที่ผู้ขายผิดสัญญาจะซื้อจะขาย ผู้ซื้อมีสิทธิเรียกเงินมัดจำคืนได้เต็มจำนวน ในทางกลับกัน หากผู้ซื้อผิดสัญญา ผู้ขายอาจเลือกที่จะริบเงินมัดจำหรือดำเนินการทางกฎหมายเพื่อบังคับขาย

ในกรณีของสัญญาหากผู้ขายทำผิดจะต้องคืนเงินให้กับผู้ซื้อ หากไม่ทำเช่นนั้นอาจส่งผลให้ผู้ขายถูกฟ้องร้องในข้อหาฉ้อโกง อย่างไรก็ตามผู้ซื้อไม่สามารถฟ้องบังคับขายต่อได้เนื่องจากการซื้อขายได้เสร็จสิ้นแล้ว

สัญญาจะซื้อจะขายคล้ายกับการจองโดยให้ผู้ซื้อมีทางเลือกในการค้ำประกันทรัพย์สินในขณะที่รอการอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ผู้ซื้อหลายรายเลือกที่จะทำสัญญาจะซื้อจะขายเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นซื้อทรัพย์สินก่อนที่จะสามารถจัดหาเงินทุนได้ เมื่อสินเชื่อได้รับการอนุมัติก็สามารถทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ได้

 

หากเกิดการผิดสัญญาจะซื้อจะขายทำอย่างไรได้บ้าง

เมื่อมีการผิดสัญญาจะซื้อจะขายฝ่ายที่ถูกละเมิดสามารถดำเนินการทางกฎหมายเพื่อบังคับตามเงื่อนไขของสัญญาได้ การดำเนินการเฉพาะที่สามารถทำได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสัญญาและกฎหมายของเขตอำนาจศาลที่สัญญาถูกสร้างขึ้น

โดยทั่วไป ฝ่ายที่ไม่ละเมิดอาจมีสิทธิ์ได้รับความเสียหายเพื่อชดเชยความสูญเสียทางการเงินใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการละเมิด ฝ่ายที่ไม่ละเมิดอาจได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการเฉพาะ ซึ่งเป็นคำสั่งศาลที่กำหนดให้ฝ่ายที่ละเมิดต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนภายใต้สัญญา อีกทางหนึ่ง ฝ่ายที่ไม่ละเมิดอาจมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและขอรับเงินมัดจำหรือการชำระเงินคืน

ขอแนะนำให้ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่คุ้นเคยกับกฎหมายสัญญา เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในกรณีที่มีการละเมิดสัญญาจะซื้อจะขาย

 

สรุป - สัญญาจะซื้อจะขายและสัญญาซื้อขาย

สัญญาซื้อขายเป็นสัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ข้อตกลงระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขของการขาย รวมถึงราคาซื้อ จำนวนเงินมัดจำ กำหนดการชำระเงิน วันที่ปิด และภาระผูกพันหรือเงื่อนไขใด ๆ ที่ต้องปฏิบัติตามก่อนการขายจะเสร็จสมบูรณ์

วัตถุประสงค์ของข้อตกลงการซื้อและขายคือเพื่อให้แน่ใจว่าทั้งสองฝ่ายเข้าใจภาระผูกพันและสิทธิ์ของตนในระหว่างการทำธุรกรรม อีกทั้งยังให้ความคุ้มครองทางกฎหมายในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญา

โดยปกติแล้ว ข้อตกลงการซื้อและขายจะมีการลงนามหลังจากที่ผู้ซื้อและผู้ขายได้เจรจาข้อตกลงในการขาย และมักจะมาพร้อมกับการจ่ายเงินมัดจำจากผู้ซื้อ เมื่อเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงเสร็จสิ้น การโอนกรรมสิทธิ์จะเกิดขึ้นที่สำนักงานที่ดิน และผู้ซื้อจะกลายเป็นเจ้าของทรัพย์สินตามกฎหมาย


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที