กิตติ

ผู้เขียน : กิตติ

อัพเดท: 28 ธ.ค. 2007 13.47 น. บทความนี้มีผู้ชม: 22838 ครั้ง

การวางแผนชีวิต ไม่ใช่การคาดเดา
การวางแผนธุรกิจ มิใช่อาศัยประสบการณ์เพียงอย่างเดียว
การวางแผนที่กล่าวมา บางครั้งศาสตร์ ที่เรียกว่าโหราศาสตร์ สามารถใช้เป็นองค์ประกอบในการ พิจารณาได้มากกว่า 20% แทนการคาดเดา


ดูดวง เมือง รวบรวมมาให้คุณ

เหตุการณ์ทั่ว ๆไปของโลก

ปี พ.ศ. 2551

ดวงไตรมาสแรกของโลก ปี พ.ศ. 2551 ( ค.ศ. 2008)

22 ธันวาคม 2550 - 20 มีนาคม 2551

การพยากรณ์ดวงชะตาของโลก ดวงเมือง จะอาศัยดวงดาวของไตรมาสแรก นำมาวิเคราะห์ สามารถพยากรณ์ได้ตลอดทั้งปี แต่ในที่นี้จะพยากรณ์ช่วงสามเดือนแรกก่อน โดยยึดถือจังหวะที่ดาวอาทิตย์ยกเข้าราศีมังกร ในวันที่ 22 ธันวาคม 2550 เวลา 13.08 น. (ตามเวลาของประเทศไทย ณ. กรุงเทพ ฯ ) จากโครงสร้างของดาวต่างๆ มี ดาวเข้ารูปทำมุมต่อกัน พอจะสรุปได้ดังนี้

1. จุดแรกคือ เมษ – กรกฎ – มังกร – ตุลย์ เป็นจุดที่หมายถึงชาตาของโลกโดยตรง จุดแรก เมษ ทำมุมกับดาวอังคาร / ดาวพลูโต ซึ่งหมายถึง แผนงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชน การจัดการ การอำนวยการ หรือการกำกับดูแล โดยทั่ว ๆไป งานธุรการโดยทั่วไป งานฝ่ายพลเรือน ซึ่งในปี พ.ศ. 2551 รัฐบาลมีความห่วงใยในความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างแท้จริง จะใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นนโยบายหลักในการให้ความช่วยเหลือดูแล ซึ่งกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องโดยตรง และ จะต้องดูแลอย่างใกล้ชิด ดาวเสาร์มาอยู่ในภพที่ 11 การทำงานของรัฐบาลในการบริหารจัดการการช่วยเหลือดูแลยังไม่ถูกใจประชาชน ถูกฝ่ายค้านโจมตีตลอด

2. ลัคนา ทำมุมกับดาวอังคาร/ ดาววัลคานุส แปลว่า รัฐบาลนี้สืบสานต่อจากรัฐบาลรัฐประหาร ทำงานต่อในคดีฉ้อโกง ประเทศมหาอำนาจยังข่มเหงชาติที่อ่อนแอกว่า เข้าแทรกแซงกิจการภายในประเทศทางภาคตะวันออกกลาง เมษ ทำมุมกับ ดาวอังคาร / ดาวเซอุส แปลว่า มีกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับโลกร้อน ความร้อน หมายถึง นานาชาติกำลังตื่นตัวในการรณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหาโลกร้อน กันแล้ว

3. ดาวฮาเดส ทำมุมกับ ดาวเสาร์ / ดาวเซอุส แปลว่า การรอบวางเพลิง การสูญเสียในสงคราม ซึ่ง หมายถึง ตะวันออกกลาง ซึ่งได้แก่ อิรักยังคงใช้ระเบิดคาร์บอม ทำร้ายทหารของชาติมหาอำนาจ ลอบวางเพลิงค่ายทหาร ดาวฮาเดส ทำมุม กับดาวอังคาร / ดาวมฤตยู แปลว่า ถึงแก่กรรมเพราะไฟ เป็น เหตุการณ์ฉับพลัน ในบ้านเมืองของเราจะเกิดไฟไหม้ขนาดใหญ่มีคนตายหลายคน

4. ดาวอาพอลลอน ทำมุมกับ ดาวเสาร์ / ดาวยูเรนัส แปลว่า การทะเลาะวิวาท

ในรัฐบาล หมายถึง รัฐบาลยังถูกฝ่ายค้านโจมตีอยู่ตลอด รัฐบาลถูกฝ่ายค้านควบคุมการทำงานประเภทถูกล็อกขยับตัวไม่ได้เลยทีเดียว (ถูกจับผิด) ดาวเสาร์ / ดาวอาพอลลอน โคจรเข้าแกนโลกเมษ หมายถึงรัฐบาลจะมีปัญหาสับสนเกี่ยวกับแผนการศึกษาทั้งระบบ ซึ่งจะต้องได้รับการปฏิรูปใหม่

5. ดาวจันทร์ / ดาวแอคเมตอส แปลว่า อยู่ในฐานะที่ตัดขาดจากประชาชน ประชาชนที่ถูกกดขี่ หรือกำลังจะถึงแก่กรรม หมายถึง ประชาชนกำลังจะมีปัญหาเกี่ยวกับค่าครองชีพสูงขึ้น ตกอยู่ในวงเวียนของวัตถุนิยมมากเกินไป ขาดการเหลียวแลจากรัฐบาล หรือ รัฐบาลไม่มีความจริงใจในการแก้ปัญหาอเย่างแท้จริง ดาวเสาร์ ทำมุม กับดาวราหู / ดาวมฤตยู แปลว่า การเป็นพยานรู้เห็นเรื่องการทะเลาะวิวาท หรือการขับไล่ การพลัดพรากโดยฉับพลัน หมายถึงคดีความฉ้อโกงของขั้วอำนาจเก่าอยู่ในขั้นตอนของศาล มีการสืบพยาน

6. ดาวมฤตยู / ดาวเซอุส เข้าแกนโลก แปลว่า ไฟไหม้ การยิง การแตกออกเป็นเสี่ยง ซึ่งเกิดขึ้นโดยฉับพลัน หมายถึงดวงชาตาโลกแถบตะวันออก อาจเกิดสงครามกับประเทศซีเรีย อีรัก ยังมีการตายรายวันอยู่

ดวงไตรมาสแรกของประเทศไทย

22 ธันวาคม 2550 - 20 มีนาคม 2551

ดาวไตรมาสแรกของเมืองไทยปีนี้มาในภาพที่ 9 หมายถึงคณะรัฐบาลและผู้รับผิดชอบ จะต้องแก้ไขปัญหาสนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อให้เป็นสนามบินชั้นแนวหน้าของภาคพื้นเอเซีย สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ แก้ภาพพจน์การทุจริตคอรับชั่น ระบบการสื่อสารจะต้องให้ทันสมัยยิ่งกว่าเดิม แก้ไขปัญหาการดักฟัง มีจุดเมอริเดียน ทำมุมกับ ดาวอังคาร / ดาววัลคานุส แปลว่า รัฐบาลจะต้องแก้ไขปัญหาเกษตรกรอย่างจริงจัง ระบบการจัดการศึกษาต้องปฏิรูปใหม่ มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ ปัญหายาเสพติด โรคเอดส์ ระบาดหนักขึ้น ดาวคิวปิโด โคจรอยู่ระหว่างเส้นแบ่งราศีพิจิก กับ ราศีธนู หมายถึงปัญหาของครอบครัว มีการแต่งงานเร็วขึ้น หย่าร้างมากขึ้นเช่นกัน ดาวยูเรนัสอยู่ในภพที่ 6 อัตราการว่างงานยังมีสูงขึ้น ปัญหาม็อบเกษตรกรก็ยังมีมาประท้วงอยู่รอบ ๆทำเนียบ ชุมนุมเพื่อทวงสัญญาจากรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลที่ผ่านมารับปากไว้ เกี่ยวกับหนี้สิน ที่ทำงาน เงินกองทุน ราคาพืชไร่ ยางพารา ราคาตกต่ำ ปัญหาต่าง ๆเหล่านี้รัฐบาลจะเร่งแก้ไขในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2551 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ เกิดปรากฏการณ์ สุริยุปราคาวงแหวน เวลา 10.44 น. เป็นเวลานานถึง 52 นาที อยู่ในราศีกุมภ์ 17 องศา 44 ลิปดา และวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2551 เกิดจันทรุปราคา เต็มดวง เวลา 10.30 น. เป็นเวลานาน 21 นาที เกิดในเวลากลางวัน ประเทศไทยไม่สามารถมองเห็น อยู่ในราศีกันย์ บ่งบอกว่า รัฐบาลจะมีปัญหารอบด้านรุมเร้า ตลาดหุ้นก็ผันผวนอยู่ในแดนบวกและลบ ในช่วงปลายไตรมาสอยู่ในแดนบวก

ดวงไตรมาสที่สองของโลก

( 21 มีนาคม 2551 - 20 มิถุนายน 2551 )

ดวงไตรมาสที่สอง ดาวอาทิตย์ ยกเข้าราศีเมษ ซึ่งเป็นวันเปลี่ยนฤดูกาลของโลก วันที่ 20 มีนาคม 2551 เวลา 12.48 น. ตามเวลาของประเทศไทย มีดาวเข้ารูปกับแกนโลกพอจะสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. จากจุดแกนโลก (เมษ – กรกฎ – ตุลย์ – มังกร) มีภาพดาว คือ เมษ – เสาร์ / ดาวอาพอลลอนมีดาวอาทิตย์เข้ามาร่วมด้วย โดยโคจรกุมจุดเมษ แปลว่า “หลายคนได้จากไป” วันแห่งการพลักพรากสำหรับบุคคลหลายคน ประเทศซีเรีย จะถูกแทรกแซง อย่างหนักจากประเทศมหาอำนาจ อาจการก่อวินาศกรรม ประชาชนล้มตายหลายคน ประเทศเกาหลีเหนือยังคงประสบปัญหาอาวุธนิเคลีย คงถูกคว่ำบาตรจากนานาประเทศต่อไป

2. มีดาวเข้าแกนโลกอีก ไปในทางลบ ดาวพลูโต/ดาวฮาเดส แปลว่า การเสื่อมทรามอย่างเลวร้ายของสถานการณ์ พัฒนาการไปในทางที่เสื่อมลง ความไว้วางใจไม่ได้ พม่ายังคงมีปัญหาภายใน การร่างรัฐธรรมนูญไม่ก้าวหน้า ไม่ได้รับการไว้วางใจจากประชาชน ประเทศรัสเซีย มีปัญหาเขตแดนกับประเทศจีน ตกลงกันไม่ได้ และเกาะบางเกาะกับประเทศญี่ปุ่น อาจมีการก่อการร้ายในประเทศรัสเซียอีก

3. เกิดภาพดาวเข้าสูตรในด้านลบอีก ดาวแอดเมตอส/เมษ เท่ากับ ดาวศุกร์ แปลว่า “อุปสรรคหรือการต่อต้านโดยรอบด้าน” ประเทศเกาหลีเหนือ กับปัญหานิวเคลีย์จะเจอปัญหาศึกหนักรอบด้าน หากยังไม่เลิกล้มผลิตอาวุธนิวเคลีย์จะถูกคว่ำบาตรจากมาตรการอันเข้มงวดของประเทศมหาอำนาจ รวมไปถึงประเทศพม่าด้วย

4. ดาวอังคาร/ดาวโครโนสโคจรเข้าแกนโลก และทำมุมกับดาวเซอุส ดาวศุกร์ หมายถึง การปฏิวัติกิจการภายในหมู่คณะ ผลของการทำงานเป็นหมู่คณะ การทำงานร่วมกันของสตรี ประเทศมหาอำนาจกำลังผลัดใบ เปลี่ยนผู้นำใหม่ และมีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้น แนวโน้มน่าจะได้สุภาพสตรีขึ้นครองเมือง ปกครองประเทศอย่างเกรียงไกร ซึ่งเป็นผู้นำหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศมหาอำนาจ ยังมีภาพดาวอีกกลุ่มหนึ่งให้การสนับสนุน เมษ/ดาวจันทร์ เท่ากับ ดาวโพไซดอน แปลว่า “สตรีผู้ทรงไว้ซึ่งปัญญา” สตรีที่เป็นผู้นำประเทศจะต้องเป็นคนเก่ง มีความสามารถ ตรงตามคุณสมบัติที่ได้รับคะแนนนิยมมากอยู่ในขณะนี้

5. ดาวอาพอลลอนทำมุมกับดาวเสาร์/ดาวมฤตยู แปลว่า “การทะเลาะวิวาท การพลัดพรากโดยฉับพลัน การแยกออกจากกัน การพลักพรากจากคนกลุ่มน้อย” ปัญหาการหย่าร้างยังเป็นปัญหาเกิดขึ้นกับประชาชนในโลกโดยทั่วไป จะมีมากหรือน้อยเพียงใดก็แล้วแต่สิ่งแวดล้อมของแต่ละประเทศเป็นสำคัญ

ดวงไตรมาสที่สอง ของประเทศไทย

วันที่ 20 มีนาคม 2551 - วันที่ 21 มิถุนายน 2551

ดาวจันทร์ ดาวเสาร์ โคจรเข้ามาอยู่ในภพที่ 9 ของเรือชาตาดาวอาทิตย์ หมายถึง ธุรกิจ การเดินทาง การท่องเที่ยว ทำรายได้ให้กับประเทศดีมาก แต่รัฐบาลผสมยังคงมีปัญหาที่ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ เกิดการแตกแยกภายในวงการศาสนา คดีฟ้องร้องฉ้อโกงเป็นรูปธรรม มีบางคดีได้มีคำพิพากษาไปแล้วและเป็นที่น่าพอใจของประชาชน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราอยู่ในเกณฑ์ที่ดี จะมีข่าวเรือท่องเที่ยวอัปปางกลางทะเล เกิดจากพายุ การส่งออกในไตรมาสที่ 2 ได้ผลดี

ดาวจันทร์/ดาวเซอุส โคจรเข้าแกนโลก มีดาวอาทิตย์โคจรเข้ามาทำมุม หมายถึง “วัตถุไวไฟ ชั่วโมงเกิดอัคคีภัย” ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังคงมีการเผาอาคารเรียนอยู่อย่างต่อเนื่อง ทหาร ตำรวจ เสียชีวิตเป็นรายวัน อาจมีบุคคลที่อยู่ในวงการศาสนา การเมือง อดีตนักการเมือง เสียชีวิตอย่างกระทันหัน

ดาวพุธและดาวศุกร์ โคจรทำมุมกับดาวจันทร์และดาวเสาร์ แปลว่า “ความปรารถนาที่ไม่บรรลุผล สตรีผู้คิดหนัก (มองโลกในแง่ร้าย)” และกิจกรรมความคิด พลัดพราก หรือมีทุกข์ แม่ม่าย อารมณ์อันเศร้าหมอง ปัญหาครอบครัวแตกแยกอันเนื่องมาจากปัญหาเศรษฐกิจในครอบครัว ค่าครองชีพสูงขึ้น รายได้น้อย การใช้จ่ายผิดวัตถุประสงค์ ไปลุ่มหลงมัวเมาตกเป็นทาสในวัตถุนิยมที่ไม่จำเป็นมากเกินไป

ดวงไตรมาสที่สามของโลก

( 21 มิถุนายน 2551 - 22 กันยายน 2551 )

การพยากรณ์ในไตรมาสที่สามพยากรณ์โดยหลักอาทิตย์โคจรเข้าราศีกรกฎ ซึ่งปีนี้มาในวันที่ 21 มิถุนายน 2551 เวลา 06.59 น. (เวลาของประเทศไทย ณ กรุงเทพ) มีโครงสร้างที่สำคัญของดาวเข้ารูป เข้าแกนโลก ดาวทำมุมพอสรุปได้ดังนี้

1. เมษ เท่ากับ ดาวฮาเดส /ดาวโครโนส แปลว่า ความยากจน หรือการขาดแคลนอย่างหนัก การสูญเสียจากการคว่ำบาตรต่อประเทศเกาหลีเหนือ ทำให้ประชาชนขาดแคลนอาหาร และในโลกแถบประเทศอัฟกานิสถาน แอฟริกา ประเทศเอธิโอเปีย ประเทศอินเดีย ยังมีสงครามเกี่ยวกับด้านศาสนา

2. ดาวอังคาร/เมษ เท่ากับ ดาวพุธ แปลว่า “อิทธิพลของธรรมชาติ บาดเจ็บ” ในไตรมาสที่สามนี้ประเทศจีนจะมีปัญหาเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ ถ้าทำมุมกับดาวอาพอลลอน หมายถึง “การทำการค้า และอุตสาหกรรม ทำงานด้านวิทยาการ” ประเทศจีนในไตรมาสที่สาม จะมีต่างชาติเข้ามาลงทุนมากผิดปกติ ด้านวิชาการโดดเด่นมาก

3. เมษ/ดาวยูเรนัส เท่ากับ ดาวฮาเดส แปลว่า “ความเศร้าโศก เนื่องจากเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นโดยฉับพลัน โชคร้ายอย่างหนัก ถูกจู่โจม ฆาตกรรม ในไตรมาสที่สาม อาจมีการก่อวินาศกรรมทางเครื่องบิน ตึกสูง ๆ โดยเฉพาะเป้าหมายที่ประเทศอังกฤา สหรัฐอมเริกา อินโนนิเซีย ฟิลิปิน มาเลเซีย

4. ดาวเนปจูน / ดาวอาพอลลอน เท่ากับ ดาวฮาเดส เท่ากับ เมษ / ดาวยูเรนัส แปลว่า “เกิดมวลอากาศ มวลแก๊ส และมวลน้ำ ไอที่มีกลิ่นเหม็น แก๊ส หรือ สิ่งที่มีกลิ่นเหม็น” ปัญหาโลกร้อนที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ ในไตรมาสที่สามได้มีการรณรงค์อย่างจริงจังในการแก้ไขปัญหาโลกร้อน โดยเฉพาะการลดการใช้พลังงานให้น้อยลง ดาวอังคาร / ดาววัลคานุส ซึ่งหมายถึง พลังอันมหาศาล การกระทำที่รุนแรง เมื่อโลกร้อนมากขึ้นก่อจะเกิดพลังมหาศาลเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ ย่อมนำมาซึ่งภัยธรรมชาติที่ร้ายแรง ภัยภิบัติ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อมวลมนุษยชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

5. ดาวอาทิตย์โคจรทำมุมกับดาวจันทร์ / ดาวเสาร์ เท่ากับ ดาวอังคาร ดาวเสาร์ แปลว่า “แม่ม่าย” ประชาคมโลกยังมีปัญหาเกี่ยวกับการหย่าร้างอย่างต่อเนื่อง สถิติการหย่าร้างมีสูงขึ้น ตัวอย่างเช่น ที่ประเทศญี่ปุ่น มีอัตราการหย่าร้างมากที่สุดในทวีปเอเซีย อิทธิพลของดาวจันทร์ ดาวเสาร์ หมายถึงการนัดหยุดงาน จะเกิดขึ้นทางทวีปยุโรปแถบตะวันออก รวมไปถึงสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย

ดวงไตรมาสที่สามของเมืองไทย

( 21 มิถุนายน 2551 - 22 กันยายน 2551 )

ดาวพฤหัสเด่นในภพที่ 10 จากเรือนชาตาดาวอาทิตย์ หมายถึง หัวหน้ารัฐบาล จะออกเยี่ยมเยียนประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อกระฉับความสัมพันธ์ตามธรรมเนียมประเพณีที่ได้ปฏิบัติกันมาในฐานะรัฐบาลใหม่ ดาวเสาร์อยู่ในเรือนชาตาที่ 7 ของดาวอาทิตย์ คดีฉ้อโกงของขั้วอำนาจเก่า มีคำพิพากษาออกมาหลายคดีแล้ว ซึ่งเป็นที่น่าพอใจของประชาชน การปล่อยสินเชื่อให้เกษตรกรหรือบุคคลทั่วไปยังไม่คล่อง เนื่องจากสถาบันทางการเงินยังไม่ปล่อยสินเชื่อเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว แต่สถาบันทางการเงินที่รัฐบาลถือหุ้นใหญ่ยังปล่อยสินเชื่อให้กับประชาชนตามปกติ

ดาวยูเรนัสอยู่ในภพที่ 12 ของเรือนชาตาดาวอาทิตย์ การบริการด้านสาธารณสุขยังไม่เพียงพอบริการไม่ทั่วถึง จะเกิดคดีอาชญากรรมใหญ่ขึ้นในประเทศไทยในไตรมาสนี้ ส่วนการท่องเที่ยวยังคงนำรายได้เข้าประเทศดีมากอย่างต่อเนื่อง

ในช่วงเดือนสิงหาคม 2551 เกิดคราส 2 ครั้ง ครั้งแรกเกิดสุริยะปราคาเต็มดวง ในวันที่ 1 สิงหาคม 2551 เวลา 17.18 น. ตามเวลาในประเทศไทย หากท้องฟ้าเปิดก็สามารถมองเห็นได้ อยู่ในราศีสิงห์ 9 องศา 32 ลิปดา ในภพที่ 5 ของเรือนชาตาดาวอาทิตย์ จะมีบุคคลสำคัญเสียชีวิตอย่างกะทันหัน เด็กนักเรียนจะยังมีปัญหาเรื่องการเรียนต่อ สถานที่เรียนไม่เพียงพอ ครั้งที่สองเกิดจันทรุปราคาบางส่วนในวันที่ 16 สิงหาคม 2551 เวลา 04.14 น. ตามเวลาของประเทศไทย อยู่ในราศีกุมภ์ 24 องศา 21 ลิปดา อยู่ในภพที่ 11 ของเรือนชาตาดาวอาทิตย์ จะเกิดปัญหาการแตกแยกภายในพรรคการเมือง สมาชิกสภาสูง และสภาล่างถึงแก่กรรม รวมถึงบุคคลชั้นนำที่มีชื่อเสียงของประเทศอีกด้วย และจะมีปัญหาเรื่องเขตแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน

ดาวัลคานุส โคจรทำมุมกับดาวยูเรนัส / ดาวพลูโต หมายถึง รัฐบาลใหม่ ซึ่งเป็นรัฐบาลผสม จะใช้วิธีการบริหารประเทศแบบก้าวกระโดดไม่ได้ ปัญหาความขัดแย้งภายในพรรคยังคงมีอย่างต่อเนื่อง มีคดีฟ้องร้องหมิ่นประมาทกับฝ่ายค้าน รัฐบาลยังคงได้รับการสนับสนุนจากประชาชน เพราะมีความตั้งใจจริงในการบริหารประเทศ

ดาวอาพอลลอนทำมุมกับดาวจันทร์ / ดาววัลคานุส แปลว่า “ได้รับความสนใจ หรือถูกอิจฉาจากฝ่ายตรงข้าม การแผ่ออกไปของอิทธิพล ได้รับความปรารถนาดี และมีความพอใจ เพราะผู้มีอำนาจในสังคม มิอิทธิพลต่อสถานการณ์อันซึ่งก่อให้เกิดความสำเร็จอันใหญ่หลวง” หมายความว่า รัฐบาลได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชน การบริหารจัดการทำให้ประชาชนส่วนมากพึงพอใจ

ดวงไตรมาสที่สี่ของโลก

( 22 กันยายน 2551 - 21 ธันวาคม 2551 )

การพยากรณ์ดวงชะตาโลกไตรมาสที่สี่ เป็นไตรมาสสุดท้ายของปี พ.ศ. 2551 พยากรณ์โดยอาศัยการโคจรของดาวอาทิตย์ โคจรเข้าสู่ราศีตุลย์ ปีนี้มาในวันที่ 22 กันยายน 2551 เวลา 22.44 น. มีดาวสำคัญเข้ารูปกับแกนของโลกสรุปได้ดังนี้

1. ดาวอาทิตย์ แกนโลก ทำมุมกับดาวเสาร์ / ดาวเซอุส แปลว่า “ความเสียหายจากเครื่องจักรกล ลาออกจากงาน” ในไตรมาสนี้จะได้ข่าวเครื่องจักรกลระเบิด ผู้นำแถบทวีปยุโรปจะลาออกจากตำแหน่งของผู้บริหาร รวมถึงผู้นำของประเทศในแถบเอเซียด้วย ผู้นำหลาย ๆ ประเทศกำลังตื่นตัวในการแก้ไขปัญหาโลกร้อน

2. ดาวจันทร์โคจรทำมุมกับดาวอังคาร / ดาวเสาร์ หมายถึง “การพลัดพราก โดยการถูกบังคับ การถึงแก่กรรมในหมู่ประชาชน หรือ ประชาชนเกี่ยวข้องด้วย ชั่วโมงถึงแก่กรรม” จะเกิดโศกนาฏกรรมจากเครื่องบิน เรือเดินทะเล รถยนต์ หรือการก่อวินาศกรรมในประเทศแถบยุโรป ประเทศรัสเซีย และ ประเทศสหรัฐอเมริกา

3. ดาวเนปจูนโคจรทำมุมกับดาวเสาร์ / ดาววัลคานุส แปลว่า “ถูกคุมขัง โดยไม่มีกำหนด” หมายถึง จะมีอดีตผู้นำของประเทศถูกจองจำ ถูกจำคุก โดยไม่มีกำหนด หรือถูกคุมขังระหว่างรอการลงโทษ การพิจารณาโทษ ดาวเนปจูนยังโคจรทำมุมกับดาวอังคาร / ดาวยูเรนัส แปลว่า “เหตุการณ์ฉับพลัน เลือกตกยากออก ถูกลอบทำร้าย” หมายความว่า อดีตผู้นำหรือผู้นำประเทศ บุคคลที่มีชื่อเสียงของประเทศ หากไม่ถูกจำคุก ก็จะถูกลอบสังหาร

4. ดาวอังคารโคจรทำมุมกับดาวมฤตยู / ดาวแอดเมตอส แปลว่าการสั่นสะเทือน การแตกหักโดยฉับพลัน การพังทลายจากการสั่นสะเทือน แผ่นดินไหว ความน่ากลัว การขาดสะบั้นลงอย่างไม่คาดฝัน” บ่งบอกว่าภาคพื้นเอเซียจะเกิดแผ่นดินไหว เกิดขึ้น เกิดสึนามิอีกครั้งหนึ่ง มีความเป็นไปได้สูง

5. ดาวโพไซดอนโคจรทำมุมกับดาวเสาร์ / ดาวฮาเดส แปลว่า “ได้รับการปฏิบัติอย่างศัตรู และ ศาสนาหรืออุดมการณ์” ประเทศอินเดียจะเกิดปัญหาสงครามศานาขึ้นอีกในไตรมาสนี้ เพราะมีดาวยูเรนัส โคจรเข้ามาทำมุมอีกด้วย ซึ่งก็หมายความว่าจะมีคนตายเพราะศาสนา

6. ดาวคิวปิโดโคจรทำมุมกับดาวราหู / ดาวเซอุส หมายถึงการเลือกตั้ง การถูกผลักดันให้เข้าสังคม ชาติมหาอำนาจได้เลือกผู้นำใหม่ ดาวศุกร์และดาวราหูโคจรทำมุมกับดาวอาทิตย์ / ดาวโครโนส แปลว่า “ผู้นำคนใหม่ของประเทศมหาอำนาจคงจะได้สุภาพสตรีเป็นผู้นำประเทศมหาอำนาจอย่างแน่นอน”

ดวงไตรมาสที่สี่ของประเทศไทย

( 22 กันยายน 2551 - 21 ธันวาคม 2551 )

ในไตรมาสที่สี สภาวะเศรษฐกิจ ดาวพฤหัสกับดาวเสาร์โคจรมาอยู่ในภพที่ 7 และภพที่ 3 ของเรือนชาตาดาวอาทิตย์ บ่งบอกว่าการบริหารของรัฐบาลผสม นำพาด้านเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยสรุปรวมจากไตรมาสที่หนึ่งถึงสี่ เศรษฐกิจจะไม่ประสบปัญหาเหมือนปี 2540 อย่างแน่นอน การค้าระหว่างประเทศ การส่งออกยังเกินดุลไม่มีปัญหา อัตราการขยายตัวอยู่ในระดับ 4 – 4.5 ดาวพลูโตโคจรอยู่ระหว่างเส้นแบ่งราศีมีน กับ ราศีเมษ ธาตุน้ำกับธาตุไฟ ดังนั้นการบริหารประเทศพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี เป็นที่พึงพอใจของประชาชนโดยรวม

ดาวยูเรนัสโคจรมาอยู่ในภพที่ 9 ของเรือนชาตาดาวอาทิตย์ ปัญหาเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยบรรจุศาสนาพุทธให้เป็นศาสนาประจำชาติ รัฐบาลต้องพิจารณาให้ดี สภาพการเงินการคลังมีสภาพคล่อง ตลาดหลักทรัพย์ ดัชนีแกว่งตัวในช่วงแคบ ๆ ธนาคาร สถาบันการเงิน ขึ้นดอกเบี้ยทั้งเงินกู้ และเงินฝาก ปัญหาความขัดแย้งในพรรคการเมืองของรัฐบาลน้อยลง พรรคฝ่ายค้านยังคงพยายามหาช่องโหว่โจมตีรัฐบาลอยู่ตลอดเวลา ประการสำคัญในเรื่องของภัยธรรมชาติ แผ่นดินไหวในภาคเหนือ และภาคตะวันตกของประเทศ วิกฤต ภัยแล้ง อากาศที่หนาวเย็นมากกว่าในทุก ๆ ปีที่ผ่านมา รัฐบาลจะนิ่งนอนใจไม่ได้ต้องรีบแก้ไข ประการสุดท้ายม็อบของเกษตรกรจะมาทวงสัญญาเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ราคาพืชไร่ที่ตกต่ำกับรัฐบาล

พชร ธนสรรค์นนท์

ประวัติผู้วิเคราะห์

นายพชร ธนสรรค์นนท์

การศึกษา วศ.บ (Survey) from U.P. (U.S.A.)

อดีต เคยรับราชการที่ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ในตำแหน่ง

- นายช่างรังวัด

- เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน

- ไปร่วมประชุมการทำแผนที่ ณ. Cambridge University United Kingdom.(England)

- ดูการทำแผนที่ ณ.เมือง Paris ประเทศฝรั่งเศส

- ดูการทำแผนที่ ณ.เมือง Frankfurt ประเทศเยอรมนี

ปัจจุบัน - สอนโหราศาสตร์ยูเรเนียน สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ ตึกช้าง

- ที่ปรึกษาและสอนโหราศาสตร์ยูเรเนียน ชมรมวิชารวมศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทย

- พยากรณ์รายการ 1900 บริษัทโมโนเท็กซ์

อดีต - สอนชมรมศาสตร์บ้านโหร

- ดวงเศรษฐี

- ออกรายการวิทยุโทรทัศน์ช่อง 5 รายการบ้านเลขที่ 5

- สถานีวิทยุ FM 97.5 รายการเดินตามดาว

ผลงาน - หนังสือโหราศาสตร์ ชาย – ชาย

- โชคชัยไดอารี ปี 2547 - ปัจจุบัน

- รวบรวมและเรียบเรียง โหราศาสตร์สามระบบ(โหราศาสตร์ไทยประยุกต์ ,โหราศาสตร์สากล,และโหราศาสตร์ยูเรเนียน)

- เรียนโหราศาสตร์ไทยประยุกต์สากลด้วยต้นเอง สามารถผูกดวงได้ด้วยตัวเองของสำนักพิมพ์โชคชัย

- เป็นนักพยากรณ์ระบบ 1900

- เขียนดวงรายสัปดาห์ ดวงตามราศี และ ดวงตามวันเกิด

ที่มาอ้างอิง : www.mthai.com


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที