ธนัยวงศ์

ผู้เขียน : ธนัยวงศ์

อัพเดท: 26 ธ.ค. 2007 09.29 น. บทความนี้มีผู้ชม: 13175 ครั้ง

เรียนรู้เรื่องการเงินการลงทุนผ่านเกมกระแสเงินสด (Cash Flow Game) กับ RichDadThai


เรียนรู้เรื่องการเงินการลงทุนผ่านเกมกระแสเงินสดกับ RDT

โดย ดร. ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์
        หากเอ่ยถึงเกมกระดาน (Board Game) ที่สอนแนวคิดด้านการบริหารการเงิน และการลงทุนที่มีชื่อเสียงในระดับโลก นอกเหนือไปจาก “เกมเศรษฐี (Monopoly Game)” ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย Elizabeth J. Magie ภายใต้การจดลิขสิทธิ์ของพี่น้องตระกูลพาร์คเกอร์ (Parker Brothers) ซึ่งจัดว่าเป็นเกมกระดานยอดฮิตแบบมหาอมตะนิรันดร์กาลแล้ว เชื่อว่า อีกเกมหนึ่งที่หลายๆ คนคงต้องนึกถึงก็คือ “เกมกระแสเงินสด (Cashflow Game)” ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยนาย Robert T. Kiyosaki ผู้เขียนหนังสือซีรี่ย์ชุด “พ่อรวยสอนลูก (Rich Dad Poor Dad)” ซึ่งประสบความสำเร็จ และมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกแน่ๆ

16707_clip_image001.gif    16707_101_board.gif

         เนื่องจากเป็นเกมกระดานประเภทหนึ่ง จึงทำให้เกมกระแสเงินสดมีลักษณะคล้ายคลึงกับเกมเศรษฐีตรงที่ต้องอาศัยการทอยลูกเต๋าเพื่อใช้ในการเล่นเกม โดยผู้เล่นจะต้องผ่านเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนทางการเงิน ตลอดจนการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ อย่างไรก็ตาม รูปแบบการเล่น ตลอดจนกฎกติกาของเกมกลับถูกออกแบบมาให้ล้อตามแนวคิดในเรื่องการพยายามที่จะบรรลุเป้าหมายที่สำคัญในชีวิตซึ่งก็คือ การมี “อิสรภาพทางการเงิน (Financial Freedom)” ตามที่ถูกกล่าวถึงในหนังสือซีรี่ย์ชุดพ่อรวยสอนลูกนั่นเอง 
     
  ทั้งนี้ เกมกระแสเงินสดได้ถูกพัฒนาขึ้นในหลายเวอร์ชั่น โดยมีตั้งแต่เวอร์ชั่นสำหรับเด็ก (Cashflow for Kids) เวอร์ชั่นมาตรฐาน (Cashflow101) จนถึงเวอร์ชั่นเสริมในระดับก้าวหน้า (Cashflow202) นอกจากนี้ ยังได้มีการพัฒนาเกมกระแสเงินสดนี้ขึ้นมาในรูปแบบของ Software Game เพื่อใช้สำหรับเล่นบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และในรูปแบบของ E-game สำหรับใช้เล่นในระบบ On-line ผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้อีกด้วย
         สำหรับประเทศไทยเองนั้น เกมกระแสเงินสดเริ่มต้นเปิดตัวในปี พ.ศ. 2545 ภายใต้การจัดจำหน่ายของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ในราคาชุดละ 3,850 บาท โดยเป็นเวอร์ชั่นมาตรฐาน (Cashflow101) และถูกแปลเป็นฉบับภาษาไทยเพื่อให้เหมาะสม และง่ายกับผู้เล่นชาวไทยที่อาจมีปัญหาในเรื่องของภาษาอังกฤษไม่แข็งแรง นอกจากนี้ ยังได้มีการพัฒนาหลักสูตรการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้เกมกระแสเงินสดนี้ขึ้นภายใต้ชื่อหลักสูตร “Get Rich Quick” แม้ว่ากระแสความแรงของหนังสือพ่อรวยสอนลูกในขณะนั้น จะทำให้ในช่วงแรกๆ มีผู้ให้ความสนใจในเกมกระแสเงินสดเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม หลังจากนั้นไม่นาน ผลจากการที่ตัวเกมเองมีราคาค่อนข้างสูง และค่าธรรมเนียมในการอบรมก็ค่อนข้างแพง ประกอบกับการที่ถูกมองว่าเป็นเครื่องมือในการชักชวนให้เข้าสู่ธุรกิจเครือข่าย เนื่องจากได้มีบริษัทธุรกิจเครือข่าย (Multi-level Marketing: MLM) หลายๆ แห่งเริ่มนำเอาการฝึกอบรมเกมกระแสเงินสดมาใช้เพื่อดึงดูดให้ผู้ที่สนใจเล่นเกมเข้าไปร่วมธุรกิจด้วย จึงส่งผลให้กระแสความแรงของเกมกระแสเงินสดในประเทศไทยลดลงไปโดยปริยาย
           จนกระทั่งในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2548 ชมรม RichDadThai (RDT) จึงได้ถือกำเนิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของผู้ที่สนใจในแนวคิดจากหนังสือซีรี่ย์พ่อรวยสอนลูก และต้องการที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ ตลอดจนนำเอาแนวคิดที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตจริง โดยการจัดตั้งชมรม RDT นี้ได้รับการอนุมัติโดยตรงจากบริษัท CASHFLOW Technologies ของ Robert T. Kiyosaki ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ และผู้พัฒนาเกมกระแสเงินสดขึ้นอย่างเป็นทางการ สำหรับกรณีที่ผู้อ่านสนใจต้องการสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับทางชมรมก็สามารถลงทะเบียนได้ที่เวปไซด์ www.richdadthai.com ฟรี! ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
        
 ทั้งนี้ นับตั้งแต่จัดตั้งชมรมขึ้นจวบจนถึงปัจจุบัน ทาง RDT ก็ได้มีการจัดกิจกรรมสัมมนาต่างๆ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ โดยใช้การเล่นเกมกระแสเงินสดเป็นหลักในการเสริมสร้างแนวคิดทางด้านการเงิน และการลงทุนที่ถูกต้องให้แก่สมาชิกของชมรมเอง รวมถึงผู้ที่สนใจโดยทั่วไป จึงถือได้ว่าเป็นการปลุกกระแสของเกมกระแสเงินสดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง สำหรับกิจกรรมหลักๆ ที่ RDT จัดขึ้นเป็นประจำมีดังนี้

ü     RDT The Cashflow Game เป็นการสัมมนาเชิงปฎิบัติการที่ใช้การเล่นเกมกระแสเงินสดเวอร์ชั่นมาตรฐาน (Cashflow101) เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเล่นเกม และหลังจากจบเกม ซึ่งก็จะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งจากการเล่นเกม และจากประสบการณ์จริงของผู้ที่เข้าร่วมสัมมนา ทำให้ได้แง่คิดที่หลากหลายทางด้านการเงิน และการลงทุนจากทั้งตัวผู้เล่นเกมเอง รวมถึงผู้เข้าร่วมสัมมนาคนอื่นๆ โดยจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ เดือนๆ ละหนึ่งครั้ง ที่อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยใช้เวลาในการอบรมประมาณ 4 ชั่วโมง และมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนาเพียง 100 บาทเท่านั้น

ü     Money Camp เป็นกิจกรรมสัมมนาในต่างจังหวัด ซึ่งจัดขึ้นประมาณ 3 เดือนต่อหนึ่งครั้ง โดยไม่เพียงแต่ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้เล่นเกมกระแสเงินสดเวอร์ชั่นเสริมในระดับก้าวหน้า (Cashflow202) แล้ว หากยังมีการอบรม ให้คำปรึกษา และทำ Workshop ในหัวข้อเกี่ยวกับการเงิน และการลงทุนที่น่าสนใจเพิ่มเติมให้อีกด้วย โดยระยะเวลาในการอบรมคือ 2 วัน 1 คืน แต่จะมีค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรมประมาณ 1,500 – 2,500 บาท ขึ้นอยู่กับสถานที่ซึ่งไปจัดสัมมนา

ü     Investing101 Live on Campus เป็นการสัมมนาเชิงปฎิบัติการที่มุ่งให้ความรู้เรื่องการเงิน และการลงทุนแก่นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ผ่านการเล่นเกมกระแสเงินสดเวอร์ชั่นมาตรฐาน (Cashflow101) โดยสถาบันอุดมศึกษาใดที่มีความต้องการให้ทางชมรม RDT ไปจัดสัมมนาให้ ก็สามารถติดต่อไปที่เวปไซด์ของ RDT โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ถึงตรงนี้ หากท่านผู้อ่านต้องการได้รับทั้งความรู้ทางด้านการเงิน และการลงทุนควบคู่ไปกับความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วละก็ การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเล่นเกมกระแสเงินสดกับชมรม RDT ก็ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อยเลยครับ!

16707_51TlOsfiuFL._AA280_.jpg


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที