เงินด่วน ที่ไหนดี

ผู้เขียน : เงินด่วน ที่ไหนดี

อัพเดท: 18 เม.ย. 2023 12.11 น. บทความนี้มีผู้ชม: 280 ครั้ง

ภาษี


การต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์สำคัญยังไง และต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

โดยทั่วไปการต่ออายุภาษีออนไลน์ รวมถึงประโยชน์ของการต่ออายุภาษีออนไลน์ ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ และความท้าทายหรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นที่ผู้เสียภาษีอาจพบเจอ นอกจากนี้ยังอาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของภาษีที่สามารถต่ออายุได้ทางออนไลน์ เอกสารและข้อมูลที่ผู้เสียภาษีจะต้องมีอยู่ในมือ และกำหนดเวลาหรือระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติตาม

โดยรวมแล้ว บทความต่ออายุภาษีออนไลน์ทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลอันมีค่าสำหรับทุกคนที่ต้องการทำความเข้าใจกระบวนการต่ออายุภาษีออนไลน์ให้ดียิ่งขึ้น และสามารถช่วยให้ผู้เสียภาษีดำเนินการตามขั้นตอนได้อย่างง่ายดายและมั่นใจยิ่งขึ้น

ต่อภาษีออนไลน์

 

ภาษีรถยนต์คืออะไรจำเป็นต้องต่อหรือไม่

ภาษีรถยนต์ หรือที่เรียกว่าภาษีสรรพสามิตรถยนต์ (VED) หรือภาษีถนน เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากยานพาหนะส่วนใหญ่ที่ใช้บนถนนสาธารณะในสหราชอาณาจักร จำนวนภาษีที่ต้องชำระขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมถึงขนาดเครื่องยนต์ของรถยนต์ การปล่อย CO2 และประเภทเชื้อเพลิง รายได้จากภาษีรถยนต์จะใช้เป็นทุนในการบำรุงรักษาและพัฒนาเครือข่ายถนนของสหราชอาณาจักร

ภาษีรถยนต์จำเป็นต้องดำเนินการต่อไปหรือไม่นั้นเป็นเรื่องที่ต้องถกเถียงกัน ผู้สนับสนุนภาษีรถยนต์อ้างว่าเป็นแหล่งรายได้สำคัญที่ช่วยสนับสนุนเงินทุนในการบำรุงรักษาและพัฒนาเครือข่ายถนนของสหราชอาณาจักร พวกเขายังโต้แย้งว่าสามารถใช้เพื่อส่งเสริมการใช้ยานพาหนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นโดยการกำหนดอัตราภาษีที่สูงขึ้นสำหรับผู้ที่ปล่อยมลพิษสูง

ในทางกลับกัน ฝ่ายตรงข้ามของภาษีรถยนต์โต้แย้งว่าเป็นภาษีที่ไม่ยุติธรรมและถดถอย ซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลที่มีรายได้น้อยอย่างไม่สมส่วนซึ่งอาจใช้ยานพาหนะในการทำงานหรือกิจกรรมที่จำเป็นอื่นๆ พวกเขายังโต้แย้งว่ารายได้ที่เกิดจากภาษีรถยนต์ไม่ได้ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลเสมอไปเพื่อปรับปรุงคุณภาพถนนของสหราชอาณาจักร

ท้ายที่สุดแล้ว ภาษีรถยนต์จำเป็นต้องดำเนินการต่อไปหรือไม่นั้นเป็นปัญหาที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมหลายประการ แม้ว่าจะเห็นได้ชัดว่ารายได้ที่เกิดจากภาษีรถยนต์มีความสำคัญต่อการระดมทุนสำหรับเครือข่ายถนนของสหราชอาณาจักร สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับกลุ่มคนต่างๆ และสำรวจแหล่งรายได้ทางเลือกที่อาจมีความเท่าเทียมและยั่งยืนในระยะยาว

 

สิ่งที่ควรรู้ก่อนต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์

หากคุณวางแผนที่จะต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ มีหลายสิ่งที่คุณควรทราบล่วงหน้า เพราะการต่อภาษีออนไลน์เป็นสิ่งที่จำเป็นและต้องต่อทุกเดือน

ตรวจสอบสิทธิ์ของรถคุณ

ก่อนต่ออายุภาษีรถ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารถของคุณมีสิทธิ์ต่ออายุ คุณสามารถตรวจสอบได้โดยป้อนหมายเลขทะเบียนรถของคุณบนเว็บไซต์ของรัฐบาล

ตรวจสอบการปล่อยมลพิษของยานพาหนะของคุณ

การปล่อยมลพิษของยานพาหนะของคุณเป็นตัวกำหนดจำนวนภาษีที่คุณจะต้องชำระ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทราบระดับการปล่อยมลพิษของรถของคุณก่อนที่จะต่ออายุ

ตรวจสอบวันที่ต่ออายุ

คุณสามารถต่อภาษีรถยนต์ได้สูงสุดหนึ่งเดือนก่อนวันต่ออายุ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณตรวจสอบวันที่ต่ออายุและให้เวลาตัวเองเพียงพอในการต่ออายุก่อนถึงกำหนด

ตรวจสอบวิธีการชำระเงินของคุณ

คุณสามารถชำระภาษีรถยนต์โดยใช้บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีวิธีการชำระเงินที่ถูกต้องและมีเงินเพียงพอในบัญชีของคุณก่อนที่จะต่ออายุ

ตรวจสอบที่อยู่และรายละเอียดส่วนบุคคลของคุณ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่อยู่และรายละเอียดส่วนบุคคลของคุณเป็นปัจจุบันก่อนที่คุณจะต่ออายุภาษีรถยนต์ วิธีนี้จะช่วยให้แน่ใจว่าแผ่นดิสก์ภาษีของคุณถูกส่งไปยังที่อยู่ที่ถูกต้อง

ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี

อัตราภาษีสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกปี ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตรวจสอบอัตราภาษีปัจจุบันก่อนที่จะต่ออายุภาษีรถยนต์เพื่อหลีกเลี่ยงความประหลาดใจ

เก็บหลักฐานการชำระเงินของคุณไว้

หลังจากที่คุณต่อภาษีรถยนต์แล้ว อย่าลืมเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เผื่อจำเป็นต้องใช้ในอนาคต

 

ประเภทรถที่สามารถต่อภาษีออนไลน์ได้

การต่อภาษีเป็นสิ่งที่จำเป็นและรถทุกคันจะต้องดำเนินการต่อภาษีทุกๆปี โดยประเภทรถที่สามารถต่อภาษีออนไลน์ได้มีดังนี้

 

ขั้นตอนการต่อภาษี

การต่อภาษีรถยนต์สามารถต่อได้ทั้งหมด 2 ช่องทาง คือ เว็บไซต์ของกรมขนส่งทางบกและแอพพลิเคชัน โดยมีขั้นตอนการต่อภาษีดังนี้

เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก

 1. เข้าสู่เว็บไซต์ eservice.dlt.go.th

 2. เลือกเมนู “ยื่นชำระภาษีรถยนต์ประจำปี”

 3. กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับรถและยื่นชำระภาษี

 4. กรอกรายละเอียดและหลักฐานการเอาประกันตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 หรือซื้อจากระบบ

 5. เลือกช่องทางการชำระเงิน ซึ่งคุณสามารถเลือกชำระได้ผ่านการหักบัญชี, บัตรเครดิตหรือเดบิต, เคาน์เตอร์บริการต่าง ๆ หรือตู้ ATM ของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ

 6. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับใบเสร็จชำระเงินพร้อมเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีทางไปรษณีย์

แอพพลิเคชั่น DLT Vehicle Tax

 1. ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น DLT Vehicle Tax

 2. กรอกข้อมูลชื่อ-นามสกุล อีเมล เลขประจำตัวประชน และเบอร์โทรศัพท์ แล้วกดเมนู “กดเพื่อรับรหัส OTP”

 3. กรอกรหัส OTP ที่ได้รับจากอีเมล แล้วกดยืนยัน พร้อมทั้งตั้งรหัส PIN 6 หลัก

 4. กดเมนู “ชำระภาษีรถ”

 5. เลือกรูปแบบชำระภาษี และกรอกข้อมูลหมายเลขบัตรประชาชน หรือ เลขทะเบียนนิติบุคคลผู้ครอบครองรถ

 6. เลือกประเภทรถที่ต้องชำระภาษี และกรอกข้อมูลทะเบียนรถ

 7. กรอกข้อมูลประกันภัยรถ (พ.ร.บ.)

 8. เลือกรับเครื่องหมายการเสียภาษีรถประจำปีทางไปรษณีย์ทั่วไปหรือตู้ kiosk เฉพาะในกรุงเทพมหานคร

 9. เลือกช่องทางการชำระเงินได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ SCB Easy App และ QR ชำระเงิน

 

ต่อภาษีช้าหรือขาดต่อทะเบียน มีความผิดอะไรบ้าง

การต่ออายุภาษีล่าช้าหรือขาดการจดทะเบียนอาจส่งผลเสียหลายประการต่อบุคคลหรือธุรกิจ นี่คือปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

ค่าปรับและบทลงโทษ

ขึ้นอยู่กับหน่วยงานด้านภาษีและสถานการณ์เฉพาะ การต่ออายุภาษีล่าช้าหรือขาดการจดทะเบียนอาจส่งผลให้เกิดค่าปรับและบทลงโทษ ค่าธรรมเนียมเหล่านี้อาจมีนัยสำคัญและสามารถเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

ปัญหาทางกฎหมาย

ในบางกรณี การไม่ต่ออายุหรือจดทะเบียนภาษีอาจนำไปสู่ปัญหาทางกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการฟ้องร้องและข้อหาทางอาญา

การเข้าถึงสิทธิประโยชน์อย่างจำกัด

การไม่ลงทะเบียนหรือต่ออายุภาษีอาจส่งผลให้เข้าถึงสวัสดิการหรือบริการบางอย่างจากรัฐบาลได้อย่างจำกัด เช่น ค่ารักษาพยาบาลหรือเงินอุดหนุนด้านการศึกษา

ผลกระทบด้านลบต่อคะแนนเครดิต

หากภาษีค้างชำระ อาจส่งผลเสียต่อคะแนนเครดิตของบุคคลหรือธุรกิจ ซึ่งอาจทำให้ยากต่อการค้ำประกันเงินกู้หรือเครดิตในอนาคต

การตรวจสอบ

การต่ออายุภาษีล่าช้าหรือการไม่ลงทะเบียนภาษีอาจทำให้มีการตรวจสอบได้ ซึ่งอาจใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายสูง

สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าภาระภาษีทั้งหมดเป็นไปตามกำหนดเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเหล่านี้

 

อัตราค่าบริการ

แน่นอนว่าการต่อภาษีรถยนต์จะต้องมีอัตราค่าบริการด้วย แต่การต่อภาษีรถยนต์แต่ละประเภทและช่องทางการชำระที่แตกต่างกันจะทำให้เสียค่าบริการไม่เท่ากัน

 

เอกสารที่ต้องใช้

ในการต่อภาษีรถยนต์ คุณจะต้องจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน เพื่อความสะดวกรวดเร็วของคุณเอง โดยเอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้

 

สรุป - ต่ออายุภาษีออนไลน์

การต่ออายุภาษีออนไลน์หมายถึงกระบวนการต่ออายุภาษีผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล ซึ่งโดยปกติแล้วหน่วยงานของรัฐจะเป็นผู้จัดเตรียมให้ ตัวเลือกนี้กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเนื่องจากความสะดวกและมีประสิทธิภาพสำหรับผู้เสียภาษี บทความต่ออายุภาษีออนไลน์ให้ผู้อ่านเห็นภาพรวมของประโยชน์ของการต่อภาษีออนไลน์ ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง และความท้าทายหรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังอาจครอบคลุมถึงประเภทของภาษีที่สามารถต่ออายุได้ทางออนไลน์ เอกสารและข้อมูลที่จำเป็น และกำหนดเวลาหรือระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติตาม โดยรวมแล้ว บทความนี้ที่ เพื่อนแท้ เงินด่วน แนะนำเป็นแหล่งข้อมูลที่มีค่าสำหรับผู้ที่ต้องการต่ออายุภาษีทางออนไลน์ ช่วยให้พวกเขาดำเนินการตามขั้นตอนได้อย่างง่ายดายและมั่นใจยิ่งขึ้น


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที