Melonth

ผู้เขียน : Melonth

อัพเดท: 27 ต.ค. 2023 15.18 น. บทความนี้มีผู้ชม: 535 ครั้ง

อินเตอร์เน็ตคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร ข้อควรรู้เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต พร้อมข้อแนะนำในการใช้งานอินเตอร์เน็ต


อินเตอร์เน็ต คืออะไร มีบทบาทต่อเครือข่ายในโลกปัจจุบันอย่างไร?

อินเตอร์เน็ต คือ

อินเตอร์เน็ต (Internet)  คืออะไร

อินเตอร์เน็ตคืออะไร หลายคนคงอยากรู้เกี่ยวกับความหมายของอินเทอร์เน็ต เพราะในปัจจุบันการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องที่ใช้งานโดยทั่วไป ใช้งานกันในชีวิตประจำวัน เราแทบจะจินตนาการไม่ได้แล้วว่า หากโลกต้องกลับไปในยุคที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตจะเป็นอย่างไร ซึ่งกว่าโลกของเราจะพัฒนาเทคโนโลยีด้านอินเตอร์เน็ตมาถึงทุกวันนี้ ก็มีการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาอย่างต่อเนื่อง เราจะขอเริ่มจากในส่วนที่สำคัญที่สุดในบทความนี้ นั่นก็คือ "อินเตอร์เน็ต (Internet)  คืออะไร"

อินเตอร์เน็ต (Internet)  คืออะไร อินเตอร์เน็ต (Internet)  คือชื่อย่อของคำว่า Inter Connection Network กล่าวคือการรวมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ทั่วโลกเข้าด้วยกันผ่านทางเครือข่ายหลายๆเครือข่าย ดังนั้นกล่าวได้ว่า Internet ไม่ได้เกิดจากที่ใดที่นึง แต่เป็นการประกอบขึ้นของเครือข่ายหลายๆแห่งทั่วโลก 

ซึ่งคำที่เกี่ยวข้องและพบเห็นได้ในปัจจุบัน ที่จะทำให้เห็นภาพมากที่สุดคือว่า www ในโดเมน (ชื่อของเว็บไซต์) ซึ่งย่อมาจาก world wide web (เวิรลด์ไวด์เว็บ) เมื่อแปลรายคำจะเห็นภาพว่า เครือข่ายอินเทอร์เน็ตหมายถึงการเชื่อมต่อของเครือข่ายใยแมงมุมเชื่อมถึงกันทั้งโลก

 

อินเตอร์เน็ตนี้ เกิดขึ้นตั้งแต่ปี1969  โดยทำขึ้นด้วยจุดประสงค์การสร้างเครือข่ายเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมต่อและมีปฏิสัมพันธ์กันได้ ซึ่งจะเหมือนกับ LAN (Local Area Network) ที่เป็นการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ภายในพื้นที่ และได้มีการวิวัฒนาการต่อมาจนมาเป็นอินเตอร์เน็ตในปัจจุบัน การวิวัฒนาการนี้ทำให้การเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์เปลี่ยนไป ไม่เป็นการเก็บข้อมูลไว้ในที่ใดที่หนึ่ง แต่ต้องการเข้าถึงหรือส่งข่าวได้ทั่วโลก การวิวัฒนาการของอินเตอร์เน็ตน่าสนใจอย่างไร ติดตามได้ในหัวข้อถัดไป 

วิวัฒนาการของอินเตอร์เน็ต 

เราได้ทราบความเป็นมาของระบบอินเทอร์เน็ต และการวิวัฒนาการของระบบอินเตอร์เน็ตก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กัน เราจะมาเริ่มการย้อนอดีตถึงที่มาของอินเตอร์เน็ตในยุคแรกที่น่าสนใจ และการวิวัฒนาการของอินเตอร์เน็ต

ในยุคแรกในการพัฒนาการอินเทอร์เน็ต อาจจะนับที่เริ่มต้นที่การพัฒนาโปรแกรมเบราว์เซอร์และเว็บไซต์เพราะเป็นสิ่งที่คนทั่วไปได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมากที่สุดในยุคแรกเริ่มนี้ ในการเริ่มต้นของอินเทอร์เน็ตในปี 1990s โลกเริ่มรู้จักWorld Wide Web (WWW) และเบราว์เซอร์ เริ่มมีการใช้อินเทอร์เน็ตในการหาข้อมูล โดยเว็บไซต์ในยุคนี้เป็นเว็บไซต์ที่เป็นเหมือนหน้าจอที่มีตัวหนังสือทั่วไป ไม่ได้มีความสวยงาม เขียนด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ง่ายๆ (html) ซึ่งยังไม่รองรับการแสดงผลซับซ้อนเพื่อให้สอดคล้องกับความเร็วเน็ต เพียง 56kbps ในยุคนั้น

 

ในยุคต่อมาเริ่มมีการใช้งานอินเตอร์เน็ตในโทรศัพท์มือถือ การพัฒนาทางอินเทอร์เน็ตมีการพัฒนาเว็บไซต์ในส่วนการแสดงผลแบบง่ายในมือถือ หรือ WAP: Wireless Application Protocol ที่ทำให้สามารถค้นหา ติดตามข่าวบนมือถือได้ แม้ยุคนั้นจะมีเพียงแค่ Feature phone

 

ในยุคต่อมาหรือยุคปัจจุบัน เป็นยุคที่เรียกเว็บ web 2.0 มีการพัฒนาภาษาใหม่ๆ เพื่อการแสดงผลในส่วนของเว็บไซต์ จนสามารถพัฒนาต่อไปเป็น APP ต่างๆ โปรแกรมในคอมพิวเตอร์หลายๆโปรแกรม เป็นโปรแกรมที่พัฒนามาจากเว็บไซต์ เพราะในปัจจุบันความเร็วอินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว กลายเป็น Smart Phone ที่มีความสามารถที่มากไปกว่ายุคแรกๆมากซึ่งการวิวัฒนาการของอินเทอร์เน็ตในทุกวันนี้ มีนวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นในทุกวัน ในอนาคตบันทึกทางสุขภาพ ผลการตรวจสุขภาพอย่างเช่นการตรวจเลือดอาจจะมีการบันทึกในอินเทอร์เน็ต ผ่านอุปกรณ์กลุ่ม IoT ซึ่งเรื่องนี้ไม่เกิดจริง เริ่มมีการใช้งานเครื่องตรวจเลือดผู้ป่วยเบาหวานเชื่อมต่อผ่านแอป ซึ่งเป็นการแจ้งผลเลือดได้ทันทีที่ต้องการ ดังนั้นคำกล่าวที่ว่า อินเทอร์เน็ตกลายเป็นปัจจัยที่คนยุคใหม่แทบจะขาดไม่ได้  คงเป็นเรื่องที่ไม่ไกลเกินจริง

 

ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต 

ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต คืออะไร เราอาจจะเรียงลำดับประโยชน์ของอินเตอร์เน็ตได้ดังนี้

1. ช่วยเปิดโอกาสให้ผู้คนทั่วโลกสื่อสารระหว่างกัน 

2. สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ง่ายยิ่งขึ้น  

3. สามารถช่วยในการค้นหาข้อมูล และ การศึกษา 

4. ช่วยให้เกิดการซื้อขายสินค้าและบริการออนไลน์ ทำให้เกิดอาชีพใหม่ๆ

ด้วยประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต  ทั้ง 4 ด้าน ก็จะเล็งเห็นได้ว่า อินเทอร์เน็ตเปิดประตูแห่งความพัฒนา ความก้าวหน้าของมนุษย์ได้ไกล จึงกล่าวได้ว่า ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ตนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตในปัจจุบันสำหรับทุกช่วงวัย

5 ข้อความรู้เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต 

1. Internet ในตอนนี้อยู่ในยุค 2.0 

แม้ว่าอินเตอร์เน็ตคือสิ่งที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องแต่ปัจจุบันเว็บไซต์ยังคงติดอยู่ในเว็บ 2.0 เราอาจจะเห็นในช่วงก่อนหน้านี้จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับเว็บ 2.0  เทียบกับเว็บ 3.0 เพื่อเพิ่มศักยภาพของเว็บแต่เว็บ 3.0 นั้นยังคงเป็นเรื่องของแนวคิด โดยเว็บ 3.0 จะเน้นการใช้งานเว็บไซต์ที่เอื้อให้ผู้ใช้งานถือสิทธิความเป็นเจ้าของสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์ 

2. ความเร็วอินเตอร์เน็ตในแต่ละอุปกรณ์วัดได้ไม่เท่ากัน

แม้เราจะทราบความเป็นมาของระบบอินเทอร์เน็ต และรู้ว่าอินเทอร์เน็ตในอดีตความเร็วเพียง 56 kbps แต่แม้ในปัจจุบันเอง หากคุณลองวัด Speed Internet ต่างกันไปในแต่ละอุปกรณ์ จะเห็นได้ว่าความเร็วแต่ละอุปกรณ์ไม่เท่ากัน นั้นขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีตัวรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตนั้นเอง

3.  Internet มีที่มาจากจุดประสงค์ทางการทหาร

อินเตอร์เน็ตถูกพัฒนามาจากระบบเครือข่ายโดยความจริงแล้วระบบเครือข่ายนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้มีระบบเครือข่ายที่ไม่มีวันตายแม้จะมีสงคราม ระบบการสื่อสารถูกทำลาย หรือตัดขาด แต่ระบบก็สามารถทำงานหรือสื่อสารได้ต่อไป 

4. ยุค 1G-5G อินเทอร์เน็ตมือถือใช้ทำอะไรได้บ้าง

1G โทรศัพท์เสียงแบบแอนะล็อก

2G โทรศัพท์เสียงแบบดิจิทัลและการส่งข้อความ (SMS)

3G โทรศัพท์เสียงแบบดิจิทัล การส่งข้อความ (SMS) และการส่งข้อมูล (Data)

4G ทุกอย่างทั้งเสียง ข้อความ และข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต

5G เสียง ข้อความ และข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต รวมถึงบริการใหม่ ๆ ในอนาคต

5.  IoT คืออะไร

IoT ย่อมาจากคำว่า Internet of Things โดยมีความหมายอุปกรณ์ต่าง ๆ เชื่อมต่อเข้าด้วยกันผ่านระบบ Internet 

การเชื่อมต่อแบบ IoT จะเป็นการเชื่อมกันระหว่างอุปกรณ์เช่น การเชื่อมต่อ apple Home Apple Airplay เครื่องชงกาแฟกับโทรศัพท์มือถือ Alexa กับทีวี เพื่อควบคุมการทำงานระหว่างกันได้อย่างสะดวกเพิ่มความสะดวกสบาย ให้กับผู้ใช้งาน และแน่นอนว่าอุปกรณ์เหล่านี้จำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมการทำงานระหว่างกัน

 

อินเตอร์เน็ตในปัจจุบัน 

อินเตอร์เน็ตในปัจจุบัน มีการพัฒนาก้าวหน้ามากเมื่อเทียบกับอดีต จากยุคแรกเริ่ม 56kbps มาจนถึงยุคอินเทอร์เน็ต 4G , 5G  การพัฒนายังมีการต่อยอดที่ไม่หยุดยั้ง เทคโนโลยีในปัจจุบันได้มีความก้าวหน้าที่มากขึ้นมีการพัฒนาระบบ AI เพื่อใช้ในการทำงานด้านต่างๆ เพื่อให้ชีวิตสะดวก และง่ายขึ้น ซึ่งการพัฒนาใน 2 ด้านนี้ ก็ช่วยให้ชีวิตของเราสามารถลดขั้นตอนการทำงาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับชีวิตได้มากขึ้น

ซิมเน็ตรายปี เล่นเน็ตได้ไม่อั้น ไม่ลดสปีด จาก Melonth 

เมื่อเราได้ทราบที่มาของอินเทอร์เน็ตว่า อินเตอร์เน็ตคืออะไร ความหมายของอินเทอร์เน็ต และมองเห็นภาพความเป็นมาของระบบอินเทอร์เน็ต ทำให้เรารู้ว่าอินเทอร์เน็ตสำคัญอย่างไร ในอนาคตมีการพัฒนาในด้านใดที่น่าสนใจ ดังนั้นเมื่ออินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่สำคัญ ซิมอินเทอร์เน็ตของท่านก็สำคัญเช่นกัน การมีอินเทอร์เน็ตใช้งาน เพื่อการทำงาน การเรียน จึงเป็นสิ่งทีจำเป็น อินเทอร์เน็ตที่คุ้มค่าคุ้มราคาต้องซิมเน็ตรายปี เล่นเน็ตได้ไม่อั้น ไม่ลดสปีด จาก เว็บไซต์ Melonth ซื้อง่าย ราคาดี รายละเอียดครบ คลิกเลยที่  https://melonth.com/


 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที