วัตพล

ผู้เขียน : วัตพล

อัพเดท: 24 เม.ย. 2024 21.39 น. บทความนี้มีผู้ชม: 466 ครั้ง

บริจาค ถือเป็นเรื่องดี ๆ ที่จะช่วยสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นและสังคมได้ ในประเทศไทยที่องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน มูลนิธิต่าง ๆ ที่เปิดรับบริจาคหลายแห่ง


บริจาคที่ไหนดี น่าเชื่อถือและถึงมือผู้รับอย่างแน่นอน

บริจาค

ทุก ๆ การช่วยเหลือที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใด ล้วนนำพามาซึ่งความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้รับหรือผู้ให้ เพื่อช่วยกันสร้างสังคมที่แข็งแกร่งขึ้นด้วยการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน สำหรับบางคนเลือกที่จะบริจาคให้ผู้อื่นที่กำลังประสบปัญหา ขาดแคลน หรือผู้ที่ด้อยโอกาส

เมื่อพูดถึงเรื่องของ บริจาค เป็นเสมือนการทำบุญทำการกุศล ทุก ๆ บาท ทุก ๆ สตางค์ที่เราบริจาคไปนำไปสร้างประโยชน์ให้ผู้อื่นและสังคมได้ ในปัจจุบันมีช่องทางการบริจาคมากมายหลายโครงการ คุณสามารถเลือกบริจาคได้ตามจุดประสงค์ของคุณที่อยากจะช่วยเหลือผู้อื่น สำหรับบทความนี้เราได้รวบรวมโครงการที่น่าสนใจ และมีความน่าเชื่อถือ เพื่อให้คุณลองพิจารณาเลือกบริจาคกับที่ไหนดี


บริจาคที่ไหนดี แนะนำโครงการที่น่าเชื่อถือได้

หากใครที่กำลังมีความสนใจที่จะบริจาคไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ อาหาร หรือเงิน ณ ตอนนี้มีหลาย ๆ องค์กรหรือมูลนิธิหลายแห่งเปิดรับบริจาคจำนวนมาก แต่สิ่งที่จะตามมาคือแต่ละโครงการที่เราบริจาคไปนั้นมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ เมื่อได้รับบริจาคจากเราไปจะไปถึงมือผู้รับจริง ๆ ไหม เกิดเป็นความกังวลใจของผู้ให้ขึ้นมา

เพราะฉะนั้นแล้วเราควรตรวจสอบที่มาที่ไปของแต่โครงการที่เปิดรับ รวมถึงหาข้อมูลขององค์กรหรือมูลนิธิที่คุณสนใจ เพื่อให้มั่นใจว่าเงินบริจาคของคุณจะถูกใช้ให้เป็นประโยชน์ตามจุดประสงค์แต่แรก 

แนะนำโครงการเปิดรับบริจาคที่เชื่อถือได้ทั้ง 3 ที่ดังนี้

UNHCR

บริจาค UNHCR

บริจาค UNHCR หรือ สำนักงานข้าหลวงใหญ่ขององค์การสหประชาชาติ ตั้งขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติ UN ทำงานเพื่อคุ้มครองและหาทางออกให้แก่ผู้ลี้ภัยทั่วโลกที่ถูกบังคับให้ออกจากประเทศเนื่องจากสงคราม ความขัดแย้ง และความรุนแรง องค์กรนี้ให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิของผู้ลี้ภัย ผู้พลัดถิ่น และบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติทั่วโลกอย่างยั่งยืนในสถานการณ์ที่วิกฤติเกิดขึ้น ร่วมบริจาคสามารถมั่นใจได้เลยว่าเงินของคุณจะถึงมือผู้ประสบภัยอย่างแน่นอน

Unicef

ร่วมบริจาค Unicef

บริจาคกับ Unicef หรือยูนิเซฟ เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพเด็กและโภชนาการ รวมถึงการดูแลสุขาภิบาลและการจัดหาน้ำสะอาดเพื่อบริโภค ยูนิเซฟส่งเสริมการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ เช่น นมถั่วเหลือง นมข้าวโพด และเกลือเสริมไอโอดีน ในปัจจุบันยังคงสนับสนุนนโยบายและกฎหมายเพื่อสิทธิและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก การดำเนินงานขององค์กรนี้ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ของเด็กในประเทศไทย มุ่งมั่นในการเข้าถึงกลุ่มเด็กและครอบครัวที่เปราะบางไม่เคยเปลี่ยนแปลง

มูลนิธิกระจกเงา

รับบริจาคมูลนิธิกระจกเงา

บริจาคมูลนิธิกระจกเงา เป็นองค์การเอกชน ทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมหลายๆด้าน ได้แก่ งานด้านสิทธิมนุษยชน งานด้านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาอาสาสมัคร ศูนย์รับบริจาค มูลนิธิกระจกเงา ของใช้ทุกประเภท เฟอร์นิเจอร์เก่าที่ยังคงสภาพใช้งานได้ เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด อุปกรณ์การเรียนช่วยเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตอย่างมีศักยภาพมากขึ้น พื้นที่ปฏิบัติงานทั้งบนสังคมออนไลน์ สังคมเมือง และสังคมชนบท


ร่วมบริจาคได้อย่างไรบ้าง

ท่านสามารถร่วมบริจาคได้ตามนี้

ขั้นตอนการบริจาค 

การบริจาคมีขั้นตอนหลายขั้นตอนตามลำดับที่ต้องทำตามเพื่อให้การบริจาคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ต่อไปนี้คือขั้นตอนทั่วไปที่อาจต้องทำ

ช่องทางการบริจาค ในแต่ละโครงการ 

ช่องทางการบริจาคแต่ละโครงการจะแตกต่างกันออกไป ซึ่งช่องทางการบริจาคโดยส่วนใหญ่จะเป็นการโอนเงินเข้าธนาคารต่างๆของแต่ละโครงการ โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของแต่ละองค์กรโดยตรงได้เลย และในบางโครงการจะมีช่องทางรับบริจาคเฉพาะของใช้ และสิ่งของ จะให้นำสิ่งของที่ต้องการบริจาคไปที่สถานที่ของโครงการ จัดส่งไปรษณีย์ หรือมีบริการรับสิ่งของที่บ้านของคุณ 


คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการบริจาค 

การบริจาคช่วยลดหย่อนภาษีได้ไหม ?

การบริจาค ลดหย่อนภาษีได้ โดยมีกฎหมายและระเบียบการลดหย่อนภาษี ทั่วไปแล้วหากคุณทำการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้กับองค์กรการกุศลที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐหรือตามกฎหมายท้องถิ่น คุณอาจมีสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีตามจำนวนเงินหรือทรัพย์สินที่คุณบริจาคไป

การบริจาคสามารถลดหย่อนภาษีได้ตามระเบียบหรือกฎหมายที่กำหนด และควรเก็บรักษาบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริจาคเพื่อใช้ในการลดหย่อนภาษีในการยื่นรายงานภาษีของคุณในภายหลัง

วิธีการคำนวณภาษีจากการลดหย่อนด้วยเงินบริจาคทำได้อย่างไร ?

เงินบริจาคเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยคุณในการลดหย่อนภาษีที่ต้องจ่ายต่อปี สามารถลดหย่อนภาษีได้ 1 - 2 เท่าของเงินที่คุณได้บริจาค เงินบริจาคจะต้องเป็นเงินบริจาคให้แก่ วัด สภากาชาดไทย สถานพยาบาล โรงเรียนรัฐ และองค์กรของรัฐบาล สถานศึกษาเอกชน สถานสาธารณกุศล หรือมูลนิธิต่าง ๆ ที่จะตั้งอยู่ภายในประเทศไทย โดยเงินบริจาคลดหย่อนภาษี 1 - 2 เท่ามีรายละเอียด ดังนี้

บริจาคลดหย่อนภาษีโดยทั่วไป 1 เท่า หรือไม่เกิน 10 % 

เงินบริจาคทั่วไปสามารถใช้เป็นค่าลดหย่อนภาษีได้ โดยคำนึงถึงจำนวนเงินที่จ่ายจริง โดยไม่เกิน 10% ของรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เงินบริจาคตามกฎหมายภาษีในประเทศไทย

  1. วิธีคำนวณ (รายได้ - ค่าใช้จ่าย - ค่าลดหย่อนอื่น ๆ ) = เงินสุทธิที่ต้องเสียภาษี
  2. เงินสุทธิที่ต้องเสียภาษี x ค่าลดหย่อนบริจาค 10 % = จำนวนเงินบริจาคที่สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้

บริจาคลดหย่อนภาษี 2 เท่า

การบริจาค ลดหย่อนภาษีในอัตรา 2 เท่าของจำนวนเงินที่คุณบริจาคแต่สถานที่คุณจะบริจาคเงินนั้นจะต้องเป็นสถานที่เกี่ยวกับรัฐ ได้แก่

หากมีความจำเป็นที่ต้องการลดหย่อนภาษีด้วยเงินจากการบริจาค ควรที่จะตรวจสอบรายชื่อจากกรมสรรพากร ว่ามีรายชื่อองค์กรหรือมูลนิธิที่สามารถลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ เนื่องจากการบริจาคให้แต่ละองค์กรมูลนิธิ และสถานที่ต่าง ๆ ในแต่ละปีอาจจะลดหย่อนภาษีได้ไม่เท่ากัน

จะทราบได้อย่างไรว่าเงินบริจาคจะถึงมือผู้รับทั้งหมด ?

การตรวจสอบว่าเงินบริจาคถึงมือผู้รับทั้งหมดหรือไม่จะขึ้นอยู่กับวิธีการที่คุณใช้ในการบริจาคและหน่วยงานหรือองค์กรที่คุณบริจาคให้ หากคุณบริจาคให้กับหน่วยงานหรือองค์กรการกุศลที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ หรือมีการตรวจสอบและอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถติดต่อหน่วยงานนี้เพื่อขอรายงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เงินบริจาคขององค์กรหรือมูลนิธินั้น ๆ 

ข้อมูลของผู้ให้บริจาคจะถูกเก็บเป็นความลับใช่หรือไม่ ?

โดยปกติแล้วเมื่อบริจาคที่ใดก็ตามจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริจาคแก่บุคคลที่ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ให้บริจาคจะถูกเก็บเป็นความลับ องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีมาตรการความปลอดภัย ไม่ควรถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ ถ้าคุณมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลเกี่ยวกับการรักษาความลับของข้อมูลบริจาค คุณสามารถสอบถามหรือติดต่อกับองค์กรที่รับเงินบริจาคเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม


สรุปเกี่ยวกับการบริจาค 

ขึ้นชื่อว่า บริจาค เราสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดก็ตามทั้งสิ่งของ อาหาร หรือเงินสามารถช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนและเดือดร้อนได้ เป็นหนึ่งในการสร้างสังคมให้แข็งแกร่งขึ้นไปพร้อม ๆ กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

ร่วมบริจาคเงินมีประโยชน์มากมายไม่เพียงแต่กับผู้รับเงินเท่านั้นที่จะได้ แต่ยังส่งผลกับผู้ให้อีกด้วย เพราะในปัจจุบันมีกฎหมายเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีจากบริจาคเงิน สำหรับใครที่สนใจอยากบริจาคเพื่อลดหย่อนภาษีคุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริจาค ลดหย่อนภาษี 2 เท่า 2565 เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและเพื่อเป็นประโยชน์ต่อคุณเอง 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที