นูรไอนี

ผู้เขียน : นูรไอนี

อัพเดท: 28 ม.ค. 2008 06.25 น. บทความนี้มีผู้ชม: 4360 ครั้ง

เนื้อเองมาแล้ว เพื่อนๆช่วยๆกันโหวตหน่อยนะคะ


เนื้อเรื่อง

 

               

                คำว่า เทคโนโลยี ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า "Technology" ซึ่งมาจากภาษากรีกว่า "Techno logia" แปลว่า การกระทำที่มีระบบ อย่างไรก็ตามคำว่า เทคโนโลยี มักนิยมใช้ควบคู่กับคำว่า วิทยาศาสตร์ โดยเรียกรวม ๆ ว่า "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" พจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๓๙ ได้ให้ความหมายของเทคโนโลยี คือ "วิทยาการที่เกี่ยวกับศิลปะในการนำเอาวิทยาศาสตร์ประยุกต์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติและอุตสาหกรรม    

                พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกล่าวถึงความหมายของเทคโนโลยีเป็นภาษาง่าย ๆ ว่า หมายถึง การรู้จักความรู้ความสามารถนำมาทำให้เป็นประโยชน์นั่นอง

                 เมื่อ กล่าวถึงเทคโนโลยี เรานึกถึงอะไร??? คนในส่วนใหญ่ยุคปัจจุบันมักนึกถึงคอมพิวเตอร์กับอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่ แต่แท้ที่จริงแล้ว“เทคโนโลยี “ก็คือการประยุกต์วิทยาศาสตร์มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการผลิตวัสดุ อุปกรณ์ หรือการออกแบบกระบวนการใด ๆ ที่อาศัยหลักทางวิทยาศาสตร์เป็นฐาน นั่นคือเทคโนโลยี ฉะนั้นเทคโนโลยีจึงเกิดอยู่เป็นเครื่องมือของมนุษย์เรามานานนับพัน ๆ ปีแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเครื่องทุ่นแรงการเกษตรเครื่องจักรกล ระบบการขนส่ง เครื่องใช้อำนวยความสะดวกทุกชนิดล้วนคือเทคโนโลยีทั้งสิ้น หรืออาจกกกล่าวได้ว่าการใช้ควายไถนาของชาวนาในสมัยก่อนนั้นก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีเช่นกันในต่างประเทศที่เจริญทางเทคโนโลยีมาก ๆ ประชาชนมีชีวิตอยู่ท่ามกลางสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆรัฐบาลจึงมักจะสอนให้ประชาชนของเขารู้ เข้าใจ เท่าทัน เทคโนโลยีเสมอเช่น ในอเมริกามีหลักสูตรวิชา เทคโนโลยีศึกษา(Technology Ed.)เป็นวิชาเกี่ยวกับเทคโนโลยีศึกษาที่มุ่งสอนให้เยาชนรู้จักความหมาย ความสำคัญ บทบาทและผลกระทบต่อสังคม รวมทั้งรู้ระบบการทำงานของอุปกรณ์เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน เพื่อให้สามารถปรับตัวและใช้เทคโนโลยีอย่างเท่าทันและคุ้มค่าอีกทั้งเพื่อกระตุ้นให้เยาชนเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคตซึ่งน่าดีใจที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๔๔ ได้มีการบรรจุสาระเรื่องการออกแบบและเทคโนโลยีเอาไว้ ซึ่งใกล้เคียงกันจึงคิดว่าหากครูผู้สอนเข้าใจวัตถุประสงค์ของสาระนี้แล้วก็คงจะสามารถออกแบบหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคโนโลยีที่คนยุคปัจจุบันควรต้องรู้ต่อไปเพราะชีวิตของคนในปัจจุบันทุกคนนั้นผูกพันกับเทคโนโลยี  ตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอน   ยิ่งชีวิตของพวกเราชาวมัธยมปลายนั้นยิ่งผูกพันกับเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก 

                เทคโนโลยีในสมัยปัจจุบันนั้นมีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมากจนมีข้อความที่ว่า  เทคโนโลยีก้าวไกลไม่หยุดนิ่ง  จนเราต้องวิ่งตามเทคโนโลยี  ความหมายของคำว่าวิ่งตามเทคโนโลยี นั้น  มิได้หมายความว่า  ก้าวทัน แต่  หมายถึง

                จากการที่คนในปัจจุบันนั้นได้ทำตัวให้ก้าวทันเทคโนโลยีและทันนวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอเพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้คำนึงถึง  ข้อดี   ข้อเสีย  ประโยชน์หรือโทษของมันเลยหรือใช้เทคโนโลยีทางที่ผิดๆ และขัดต่อหลักคุณธรรม  จริยธรรม    เช่น  อินเทอร์เน็ต  สามารถทำให้โลกไร้พรมแดนโดยสามารถค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วทุกมุมโลก    แต่คนบางกลุ่มในปัจจุบันใช้มันในทางเสื่อมเสียอย่างมาก 

                ดังนั้นพวกเราชาวมัธยมปลายทุกคน  ควรเรียนรู้ที่จะก้าวทันเทคโนโลยีอย่างถูกวิธี  โดยอาศัยหลักการที่ว่ารู้ เข้าใจ เท่าทัน เทคโนโลยีและคำนึงถึง  ข้อดี   ข้อเสีย  ประโยชน์หรือโทษของมันอยู่เสมอ  เพราะการที่เราใช้เทคโนโลยีในทางที่ถูกที่ควรนั้นและตรงตามประโยชน์ของมันนั้น   แค่นี้  ชีวิตมัธยมปลายของพวกรานั้นก็สามารถก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีอย่างแน่นอน


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที