เบ็ญจมาศ

ผู้เขียน : เบ็ญจมาศ

อัพเดท: 31 ม.ค. 2008 13.44 น. บทความนี้มีผู้ชม: 13085 ครั้ง

ช่วยกันโพสต์เยอะๆนะคะ


ชีวิตมัธยมปลายก้าวไกลไปกับเทคโนโลยี...โรงเรียนพนมศึกษา(ประกวด)

ชีวิตมัธยมปลายก้าวไกลไปกับเทคโนโลยี

โลกมนุษย์สีน้ำเงินแสนสวยของเราใบนี้ กำลังหมุนตามกาลเวลาไปเรื่อยๆอย่างไม่หยุดนิ่ง  เป็นจังหวะเดียวกันที่เทคโนโลยีในศตวรรษนี้ก็ก้าวล้ำนำสมัยเจริญรุ่งโรจน์โชติช่วงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเฟืองจักรตัวสำคัญที่ทำให้ประเทศชาติพัฒนามาได้จนถึงทุกวันนี้

เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของมนุษย์เรามากขึ้นทุกวัน  จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เราแทบจะขาดไม่ได้เลยทีเดียว นับจากสมัยโบราณจนถึงยุคโลกาภิวัฒน์เช่นนี้ ก็ได้มีการพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่อง ในทุกสาขาวิชาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียน ผู้ใหญ่ วัยทำงาน ล้วนแล้วต้องพึ่งพาเทคโนโลยีด้วยกันทั้งสิ้น สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม  โดยเฉพาะนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ต้องอาศัยเครื่องมืออัจฉริยะอย่างคอมพิวเตอร์และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ในการศึกษาเล่าเรียนแทบจะเรียกได้ว่าเทคโนโลยีอยู่กับเราในทุกย่างก้าวของชีวิต เพื่อให้มีความรู้ ทันโลก ทันเหตุการณ์ ทันต่อข่าวสารบ้านเมืองต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ เป็นผู้ช่วยที่อำนวยความสะดวกสบายให้กับเราได้อย่างดีเยี่ยม เพียงปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้น

ภายใต้สังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป นักเรียนระดับมัธยมตอนปลายก็ยิ่งต้องหาความรู้เพิ่มพูนทักษะในด้านต่างๆ ให้กับตนเองมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านการอ่าน คิด วิเคราะห์ที่เป็นทักษะพื้นฐาน ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี ในรูปแบบของมัลติมีเดีย ที่เรามักเรียกว่า อินเตอร์เน็ตนั่นเอง หากคุณครูให้เพื่อนๆทำรายงาน คงหนีไม่พ้น เจ้าสิ่งนี้เป็นแน่เชียว ซึ่ง มีทั้งภาพ เสียง และแบบฝึกหัดมากมายให้ลองทำ นอกเหนือไปจากการเรียน การสอนในห้องเรียนได้ เว็บไซด์ต่างๆก็มีวิธีการนำเสนอในรูปแบบที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับปัจจุบัน ซึ่งเป็นแหล่งการสร้างสรรค์องค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและง่ายดายมากยิ่งขึ้น

นอกจากผลงานทางด้านเทคโนโลยีจะมอบความรู้และความคิดแปลกใหม่ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวนมากแล้ว ก็ยังเป็นแหล่งถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากสังคมหนึ่งไปยังอีกสังคมหนึ่งได้ เป็นการยื่นมิตรไมตรี อันดีงามให้แก่กัน แบ่งปันประสบการณ์ที่พบเห็นมาเล่าสู่กันฟังได้ นอกจากนี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายยังได้มีโอกาสเรียนรู้แนวข้อสอบหรือความรู้ใหม่ๆจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวพิจารณาเลือกเข้าเรียนระดับอุดมศึกษาในอนาคตเหมือนที่โรงเรียนของดิฉัน พี่ม.6 ก็กำลังง่วนอยู่กับการสอบในวิชาต่างๆ พี่ๆบอกว่าได้เรียนรู้แนวข้อสอบทางอินเตอร์เน็ต จนสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยดีๆได้เกือบทุกคน สร้างความภาคภูมิใจกับคุณครูและโรงเรียนด้วย  เรียกได้ว่าเทคโนโลยีมีคุณอนันต์กับตัวเราอย่างแท้จริง  แต่เทคโนโลยีเมื่อมีประโยชน์มากก็มีโทษมากเช่นเดียวกัน บางคนนำเทคโนโลยีมาใช้ในทางที่ผิดๆ เช่นหากชอบสนทนาผ่านตัวอักษรกับเพื่อนที่เราไม่รู้จักหน้าตา หรือที่เรารียกว่า แช็ตหรือmsn นั่นเองโดยไม่ได้คำนึงถึงผลเสียที่ตามมา บางคนก็ถูกล่อลวงไปข่มขืนแล้วฆ่า ซึ่งมีข่าวให้เห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์ทั่วไป ดิฉันจึงอยากบอกว่า เพื่อนๆเอ๋ย พึงระวังไว้เถิดสิ่งใดที่จะทำให้เราหลงผิดก็จงหลีกหนีเสียให้พ้น แล้วจะปลอดภัย นอกจากนี้ข่าวเรื่องโจรผู้ร้ายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เข่นฆ่าพี่น้องชาวใต้แทบทุกวัน เขามีการวางระเบิดโดย ใช้ชนวนที่เรียกว่าโทรศัพท์มือถือ ในการกดระเบิด ทำให้มีผู้คนบาดเจ็บล้มตายเกิดขึ้นมากมาย  เป็นข่าวที่น่าสลดและอนาถใจยิ่งนัก

ในฐานะที่เราเป็นปัญญาชนคนรุ่นใหม่ต้องรู้จักเลือกสรรเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ามากที่สุด อย่านำสิ่งที่คนยุคก่อนคิดค้นขึ้นมาใช้ในทางที่ผิด เพราะไม่เกิดผลดีต่อใครเลย  เราต้องร่วมมือร่วมใจกันดูแลรักษาเทคโนโลยี อันจะมีผลดีต่อตัวเราและคนอื่นๆ เหมือนที่เรากำลังช่วยกันรณรงค์เรื่องการลดสภาวะโลกร้อนอยู่ ซึ่งปรากฏการณ์นี้ก็เกิดจากน้ำมือที่เรียกว่ามนุษย์อย่างเรานี่แหละ เพราะต้องการความสะดวกสบายให้กับตนเอง จึงเกิดผลเสียตามมา เราทุกคนต้องช่วยกันคนละไม้ละมือ โลกเราจึงจะเย็นลง เมื่อช่วยกันใช้ ก็ต้องช่วยกันรักษา เพราะโลกเป็นของเราทุกคน ทางโรงเรียนของดิฉันได้ตระหนักในเรื่องนี้ดี จึงมีการเรียนการสอนเรื่องคุณธรรมให้กับนักเรียนด้วย ดังคำขวัญของโรงเรียนดิฉันที่ว่า  “ความรู้คู่คุณธรรม ร่วมสานฝันกับชุมชน” จะเห็นได้ว่าเมื่อเรามีความรู้ ก็ต้องควบคู่ไปกับคุณธรรมด้วย  จึงจะเป็นผลดียิ่งในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง เจริญก้าวหน้าต่อไปได้  จึงนับได้ว่าการศึกษาเป็นหัวใจหลักที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะในหลวงท่านทรงสอนให้เรารู้จักนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ให้รู้จักคำว่าพอและเพียงอีกด้วย อันจะเป็นอีกหนทางหนึ่งในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข โรงเรียนและชุมชนในอำเภอของดิฉันที่นี่ ต่างน้อมนำปรัชญาของในหลวงท่านมาใช้ สามารถสร้างศาสตร์ความรู้สู่สังคมได้อย่างดีเยี่ยม เหมือนตอนที่ มีการประกวดโรงเรียนในฝันโรงเรียนของดิฉันก็ได้นำเรื่องของเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในรายวิชาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ที่ได้นำเสนอในรูปแบบของ งานนำเสนอเพาเวอร์พ้อย ห้องความรู้ e- lerning ที่มีความทันสมัยมากในการเสนอผลงานของโรงเรียน ทำให้ผ่านการประเมินหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝันได้ ทุกๆคนดีใจและภูมิใจมากที่เราสามารถนำคำว่าเทคโนโลยีมาใช้จนเกิดผลงานอันทรงคุณค่าทางจิตใจถึงเพียงนี้

โลกมนุษย์สีน้ำเงินแสนสวยของเราใบนี้กำลังหมุนตามกาลเวลาไปเรื่อยๆ พร้อมกับการดำเนินชีวิตที่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยี ดังสุภาษิตไทยที่ว่า “น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า” ไม่ว่าจะนานสักเพียงใด ผ่านกี่ยุค กี่สมัยก็ตาม นักเรียนรุ่นน้องต่อจากนี้ ก็ยังคงต้องใช้เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างไม่หยุดนิ่ง เป็นวงเวียนสายธารแห่งเทคโนโลยีที่ให้ทุกคนได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ เป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะไขอนาคตของชาติไทยให้เจริญรุ่งโรจน์โชติช่วงจรัสชัชวาลต่อไปได้

กาลเวลาเดินทางผ่านร้อน ผ่านหนาว ผ่านฝนลมแรง ผ่านผู้คน ผ่านโลก ล่วงมาจนถึงบัดนี้ ซึ่งดิฉันก็ได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมากมาย หากวันใดที่คิดถึงตากับยายที่จังหวัดยโสธรก็เพียงแค่ยกหูโทรศัพท์คุยกันก็หายคิดถึงแล้ว ตอนนี้ดิฉันก็บอกได้เลยว่า เทคโนโลยีมิได้เป็นเพียงสิ่งอำนวยความสะดวกเท่านั้น แต่ยังเป็นยาขนานเอกที่ช่วยบำรุงหล่อเลี้ยงจิตใจของดิฉันมาได้จนทุกวันนี้ค่ะ แล้วเพื่อนๆล่ะ  ลองถามตัวเองซิว่า หากวันหนึ่งไม่มีแล้วซึ่งเทคโนโลยีอันสุดแสนจะสะดวกสบายเหล่านี้ เพื่อนๆจะอยู่ได้ไหม?

เทคโนโลยีก้าวล้ำนำสมัย  สร้างชาติไทยให้เจริญเผชิญผล

แหล่งความรู้สร้างสรรค์ปัญญาชน นับเป็นหนทางเปิดเกิดปัญญา

เทคโนโลยียุคใหม่ที่ก้าวล้ำ คุณธรรมควบคู่ดีหนักหนา

คุณอนันต์พันประโยชน์โชติชีวา  การศึกษาเด็กไทยก้าวไกลเอย
29455_DSC01760.JPG

29455_DSC01764.JPG

29455_DSC01775.JPG

  นางสาวเบ็ญจมาศ  หนูไชยทอง
โรรงเรียนพนมศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.พรพิมล  วงเดช

 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที