นิรนาม

ผู้เขียน : นิรนาม

อัพเดท: 15 ม.ค. 2015 08.28 น. บทความนี้มีผู้ชม: 43629 ครั้ง

www.thummech.com
วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering ) หรือวิศวกรรมการเคลื่อนที่เป็นสาขาที่เกี่ยวกับระบบกลไก (Mechanic System) ระบบกำลัง (Power System ) มีหน้าที่ศึกษาการเกิดขึ้นของกำลังงานและการนำไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากกำลังงานทำให้เกิดการเคลื่อนที่และทำให้ได้งานในการเคลื่อนที่ของวัตถุ ยกตัวอย่างเช่น รถยนต์, เรือ, เครื่องบิน, ยานอวกาศ, เรือดำน้ำ, เครื่องจักรกล, เครื่องมือกล ระบบกลไกต่าง ๆ ฯลฯ


ข้อบังคับของสภาวิศวกรในด้านวิศวกรรมเครื่องกล (1)

ขอบเขตที่วิศวกรเครื่องกลสามารถทำได้ในสายงานโดยไม่ผิดกับหลักข้อบังคับของสภาวิศวกร มีดังต่อไปนี้

 

๑. งานออกแบบและการคำนวณ หมายถึง การใช้ความรู้ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้ได้มา ซึ่งรายละเอียดในการสร้าง โดยแสดงเป็นรูปแบบข้อกำหนด และประมาณการดังต่อไปนี้

( ๑ ) เครื่องจักรที่ให้กำเนิดพลังหรือเครื่องที่ใช้พลังขนาดเครื่องละตั้งแต่ ๑๐ แรงม้าเพลาขึ้นไป

( ๒ ) เครื่องกำเนิดไอน้ำหรือ ไออย่างอื่นทุกขนาด

( ๓ ) หม้ออัดอากาศหรือ หม้ออัดก๊าซทุกขนาด

( ๔ ) เครื่องปรับสภาวะอากาศสำหรับทำความเย็นทุกขนาดและทุกชนิด

ภาคีวิศวกร  ทำไม่ได้

สามัญวิศวกร ทำได้ตาม ( ๑ ) - ( ๔ ) เฉพาะ

 ( ๑ ) เครื่องจักรที่ให้กำเนิดพลังหรือเครื่องที่ใช้พลังขนาดเครื่องละตั้งแต่ ๑๐ แรงม้าเพลาถึง ๑ ๐๐๐ แรงม้าเพลา

( ๒ ) เครื่องกำเนิดไอน้ำ หรือไออย่างอื่นขนาดที่มีความดันไม่เกิน ๓๐ กิโลกรัมต่อหนึ่งตารางเซนติเมตร ( กก./ ตร.ซม. ) หรือขนาดที่มีอัตราการผลิตไอน้ำ หรือไออย่างอื่นไม่เกินเครื่องละ  ๕ ๐๐๐ กิโลกรัมต่อหนึ่งชั่วโมง ( กก./ชม. )

( ๓ ) หม้ออัดอากาศ หรือหม้ออัดก๊าซ ขนาดที่มีความดันไม่เกิน ๓๐ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร

( ๔ ) เครื่องปรับสภาวะอากาศสำหรับเครื่องทำความเย็น ขนาดไม่เกินเครื่องละ ๒๐ ตัน 

วุฒิวิศวกร ทำได้ทุกอย่าง

 

๒. งานควบคุมการสร้าง หมายถึง การอำนวยการควบคุมการสร้างในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลดังต่อไปนี้

( ๑ ) เครื่องจักรที่ให้กำเนิดพลังหรือเครื่องที่ใช้พลังขนาดเครื่องละตั้งแต่ ๓๐ แรงม้าเพลาขึ้นไป

( ๒ ) เครื่องกำเนิดไอน้ำ หรือไออย่างอื่นขนาดที่มีความดัน ตั้งแต่ ๕ กิโลกรัมต่อหนึ่งตารางเซนติเมตร  หรือขนาดที่มีอัตราการผลิตไอน้ำ หรือไออย่างอื่น เครื่องละ  ตั้งแต่ ๕๐๐ กิโลกรัมต่อหนึ่งชั่วโมงขึ้นไป

( ๓ ) หม้ออัดอากาศ หรือหม้ออัดก๊าซ ขนาดที่มีความดัน ตั้งแต่ ๕ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรขึ้นไป

( ๔ ) เครื่องปรับสภาวะอากาศสำหรับเครื่องทำความเย็น ขนาดเครื่องละตั้งแต่ ๕ ตันขึ้นไป

  ภาคีวิศวกร  ทำไม่ได้

  สามัญวิศวกร ทำได้ตาม ( ๑ ) - ( ๔ ) เฉพาะ

( ๑ ) เครื่องจักรที่ให้กำเนิดพลังหรือเครื่องที่ใช้พลังขนาดเครื่องละตั้งแต่ ๓๐ แรงม้าเพลาถึง ๑ ๐๐๐ แรงม้าเพลา

( ๒ ) เครื่องกำเนิดไอน้ำ หรือไออย่างอื่นขนาดที่มีความดันเครื่องละตั้งแต่ ๕ กิโลกรัมต่อหนึ่งตารางเซนติเมตร ถึง ๓๐ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร  หรือขนาดที่มีอัตราการผลิตไอน้ำ หรือไออย่างอื่นเครื่องละตั้งแต่  ๕๐๐ กิโลกรัมต่อหนึ่งชั่วโมง ถึง ๑ ๐๐๐ กิโลกรัมต่อหนึ่งชั่วโมง

( ๓ ) หม้ออัดอากาศ หรือหม้ออัดก๊าซ ขนาดที่มีความดันเครื่องละตั้งแต่  ๕ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรถึง ๓๐ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร

 

( ๔ ) เครื่องปรับสภาวะอากาศสำหรับเครื่องทำความเย็น ขนาดเครื่องละตั้งแต่ ๕ ตัน ถึง ๒๐ ตัน 

วุฒิวิศวกร ทำได้ทุกอย่าง

 

๓. งานอำนวยการควบคุม หมายถึง การประกอบบรรดาสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ในโรงงานที่ใช้ลูกจ้างตั้งแต่ ๑๐ คนขึ้นไป

(๑)  เครื่องจักรกลที่กำเนิดพลังหรือเครื่องจักรกลที่ใช้พลัง ขนาดเครื่องละตั้งแต่ ๓๐ แรม้าเพลาขึ้นไป

(๒) เครื่องกำเนิดไอน้ำ  หรือไออย่างอื่นที่มีความดันตั้งแต่ ๕ กิโลกรัมต่อหนึ่งตารางกิโลเมตรขึ้นไป หรือขนาดที่มีอัตราการผลิตไอน้ำ หรือไออย่างอื่นเครื่องละตั้งแต่ ๕๐๐ กิโลกรัมต่อชั่วโมงขึ้นไป

(๓) หม้ออัดก๊าซ หรือหม้ออัดอากาศ ขนาดมีความดันตั้งแต่ ๕ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร

(๔) เครื่องปรับอากาศ สำหรับทำความเย็น ขนาดเครื่องละตั้งแต่ ๕ ตันขึ้นไป

ภาคีวิศวกร ทำได้ทุกอย่าง

สามัญวิศวกร ทำได้ทุกอย่าง

วุฒิวิศวกร ทำได้ทุกอย่าง

 

(๔) งานพิจารณาตรวจสอบ หมายถึง การค้นคว้า การวิเคราะห์ การทดสอบ การหาสถิติต่าง ๆ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงานในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาคีวิศวกร ทำไม่ได้

สามัญวิศวกร ทำได้ทุกอย่าง

วุฒิวิศวกร ทำได้ทุกอย่าง

 

๕. งานวางโครงการ หมายถึง การวางแผนผัง หรือการวางแผนงานการสร้างหรือการประกอบสิ่งใด ๆ ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล สำหรับโครงการที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป

ภาคีวิศวกร ทำไม่ได้

สามัญวิศวกร ทำไม่ได้

วุฒิวิศวกร ทำได้ทุกอย่าง

 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที