วิกูล

ผู้เขียน : วิกูล

อัพเดท: 10 ก.พ. 2008 05.58 น. บทความนี้มีผู้ชม: 18980 ครั้ง

เมื่อนักข่าว นักหนังสือพิมพ์ แม้แต่สื่อมวลชน "โชว์เต้า" แล้วเราๆจะได้อะไร?


นักข่าว “โชว์เต้า” ใครเต้าเล็กเต้าใหญ่ ดูกันเอาเอง

นักข่าว “โชว์เต้า” ใครเต้าเล็กเต้าใหญ่ ดูกันเอาเอง

วิกูล  โพธิ์นาง นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มสธ.

๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๑

 

18845_001.jpg

 

พอได้เห็นคำว่า “เต้าข่าว” ก็ให้นึกถึง “เต้านม” ขึ้นมาเป็นมโนภาพแรกเพราะนับแต่จำความได้ก็คุ้นเคยอยู่กับเต้านมมาโดยตลอดจนทุกวันนี้ มีบางคน “ตายเพราะเต้า” คงเคยได้ยิน “ตายคาอกดีกว่าตกน้ำตาย” ขนาดจะตายยังเลือกที่จะตายข้างเต้า เต้าจึงวนเวียนอยู่กับหลายๆคนที่ไม่ไกลไปกว่าสรีระของสุภาพสตรีเท่าใดนัก

 

เอ...แล้ว “เต้า” มาเกี่ยวอะไรกับนักข่าวนักหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนกับคำชวนสงสัย “เต้าข่าว” หรือ “ข่าวมีเต้า” หรือว่า  “นักข่าวมีเต้า” จนคิดเลยเถิดไปว่าชอบเสนอแต่เรื่อง “เต้าเต้า”  เริ่มแรกแห่งความข้องจิตก็จากที่ได้อ่านพบในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์ เมื่อ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑  หัวเรื่อง “จม.เปิดผนึกถึงเพื่อน มติชน” โดยสุรวิชช์   วีรวรรณ

 

 ความตอนหนึ่งว่า “ประเด็นที่ 1 ในฐานะที่อยู่ในเหตุการณ์การพูดคุยกันวันนั้น ผมคิดว่านี่เป็นข่าวเต้าครับ อาจจะเต้าเพราะถูกแหล่งข่าวหลอก หรือนั่งเทียนเขียนกันเองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เพราะมีคนบอกว่า หนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์ของพญาไม้ก็เขียนเรื่องราวทำนองเดียวกัน”

 

จบจากอ่านด้วยปัญญาอันน้อยนิดก็เก็บไปคิดอยู่วันสองวันกว่าๆ ถามเพื่อนๆว่า “เต้าข่าว” คืออะไร คำตอบ “งง” ก็มาเจอที่วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ได้ความรู้มาครึ่งหนึ่งว่า

 

“เต้านม (breast) คืออวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายผู้หญิงอยู่บริเวณหน้าอกทั้งสองข้าง เต้านมของเด็กหญิงจะแบนราบ และจะพัฒนาขยายขึ้นในช่วงที่ผู้หญิงเริ่มเป็นวัยรุ่น เต้านมใช้สำหรับป้อนนมเด็ก โดยเมื่อผู้หญิงมีลูกเต้านมจะผลิตน้ำนม การแสดงเต้านมในที่สาธารณะจะถูกห้ามตามกฎหมายในขณะที่บางสถานที่จะสามารถแสดงได้”

 

18845_nom.jpg

นั่นก็ได้แค่ “เต้านม” ยังไม่ครบกับการเฉลยความฉงน มาถึงบางอ้อน้อยๆก็ได้เขาไปพบที่ http://adamy.diaryis.com/?20060109

ได้อธิบายไว้น่าสนใจ  “การเต้าข่าวนั้นเกิดขึ้นเฉพาะแก่นักข่าวผู้ไม่มีจรรยาบรรณ ซึ่งจากที่ผมได้ยินมาจากรุ่นพี่นักข่าวผู้ทำงานด้านนี้มาหลายสิบปีนั้นพบว่ามีเพิ่มขึ้นตาม วิสัย และ นิสัย การอ่านของคนทั่วประเทศที่มีความรู้สึกภายในต่อการ บ่อนทำลายบ้านเมืองและสังคมของตน”

“ส่วนตัวแล้ว ผมคิดว่า คำว่า “เต้าข่าว” นั้นเนี่ย น่าจะมาจากความหมายง่ายๆครับ คือสมองของนักข่าวผู้นั้นน่าจะมาหล่นอยู่ที่เต้าหมดแล้วนั่นเอง....”

 

ทำไมนักหนังสือพิมพ์สื่อมวลชนที่ประหนึ่ง  “หูตาปัญญาประชาชน”  ต้องเต้าข่าวเขียนข่าวแบบเต้าๆ อันนี้ผมไม่ทราบหากเดาๆเขียนแบบมั่วนิ่มโดยที่ยังไม่เคยได้คุยกับนักข่าวคนใดเลยข้อมูลไม่มีก็จะหาว่าผม “เต้านักข่าว” ใครจะเต้าใครไม่รู้แต่ผู้อ่านก็ต้องเลือกเองว่าจะเลือก “เต้าเล็ก” หรือ “เต้าใหญ่” และหรือ “ไม่มีเต้า”  ก็โดยใช้จรรยาบรรณของของหนังสือพิมพ์ ที่สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้วางกำหนดไว้ ๗ ข้อเป็นบรรทัดฐาน

 

จรรยาบรรณหนังสือพิมพ์

(สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์)

เพื่อให้สถาบันหนังสือพิมพ์ เป็นที่เชื่อถือของประชาชน จึงเห็นสมควรกำหนดจรรยา บรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ขึ้นดังต่อไปนี้

1.การส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งเสรีภาพของหนังสือพิมพ์ เป็นภารกิจอันมีความสำคัญ เหนืออื่นใดสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์

2.การเสนอข่าว ภาพ หรือการแสดงความคิดเห็น ต้องเป็นไปด้วยความสุภาพ สุจริต ปราศจากความมุ่งหวังในประโยชน์ส่วนตน หรือ อามิสสินจ้างใดๆ

3.การเสนอข่าว ต้องเสนอแต่ความจริง พึงละเว้นการต่อเติมเสริมแต่ง หากปรากฏว่า ข่าวใดไม่ตรงต่อความจริง ต้องรีบแก้ไขโดยเร็ว

4.การที่จะให้ได้ข่าว ภาพ หรือข้อมูลอย่างใดๆมาเป็นของตน ต้องใช้วิธีการที่สุภาพ และซื่อสัตย์

5.ต้องเคารพต่อความไว้วางใจที่ได้รับมอบหมาย จากการปฏิบัติหน้าที่ ในวิชาชีพ ของตน

6.ต้องปฏิบัติหน้าที่ของตน โดยถือเอาสาธารณประโยชน์เป็นสำคัญ ไม่ใช้ตำแหน่ง หน้าที่แสวงหาประโยชน์ส่วนตน หรือหมู่คณะโดยมิชอบ

7.ต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการบั่นทอนเกียรติคุณของวิชาชีพ หรือความสามัคคี ของเพื่อร่วมวิชาชีพ

ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม พุทธศักราช 2519

 

สื่อมวลชนนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ยังเต้าข่าวกันอย่างเมามันโดยไม่มี “๔จ”   สถานที่จริง เวลาจริง ข้อมูลจริง และ ใจจริง แล้วไซร้จะทำให้มีจรรยาบรรณคงยาก ใครเต้าใครประชาชนหลายๆคนไม่รู้ดีไปกว่าผู้ทำข่าวเอง ท่านต้องตรวจสอบกันเองเพราะสื่อเป็นของท่าน ไม่ใช่ของเรา เดี๋ยวจะมาเกรี้ยวกราดว่า “ไม่ชอบก็อย่าอ่าน”

 

นี้เป็นส่วนหนึ่งของการต่อต้านสื่อ"ไร้จรรยาบรรณ"ก็ขอให้ทุกเครือตระหนักไว้ด้วยว่าคนไทยเก่งขึ้นแล้วสามารถเลือกสรรได้แล้วว่าหนังสือพิมพ์ใดสื่อใดดีไม่ดีถ้าเต้าข่าวกันมากๆ “ระวังจะไม่มีที่จะนำเสนอรวมถึงที่วางขาย” อย่าว่าแต่จะไม่มีผู้อ่านและซื้อเลย

 

18845_003.jpg18845_002.jpgยังไม่หมดหวังเสียทีเดียวกับสื่อดีๆในอุดมคติเพราะเรามีสถานีโทรทัศน์ของเราแล้ว 
“ไทย PBS”

18845_tpbslogo.jpg


18845_thaipbs.jpg


 

สรุปแล้วหนังสือพิมพ์สองฉบับที่เป็นที่มาของเรื่องนี้นับเฉลี่ยจากอายุใครเต้าเล็ก ใครเต้าใหญ่ ใครไม่มีเต้า หรือฉบับอื่นๆถ้ายังไม่มีเต้าก็ไม่ต้องมา “โชว์เต้า” ไม่ต้องกลัวใครเขาว่า “จอนแบน” หรอกนะเพราะเราคือ “หนังสือพิมพ์” ไม่ใช่หน้าอก

 

แหล่งที่มาของข้อมูล

 

เต้านม

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A1

จรรยาบรรณหนังสือพิมพ์

http://www.thaipressasso.com/conduct/conduct.htm

จม.เปิดผนึกถึงเพื่อน “มติชน”

http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9510000015906

ความหมาย “เต้าข่าว”

http://adamy.diaryis.com/?20060109

ภาพต่อต้านสื่อไม่มีจรรยาบรรณ

http://www.pantip.com/cafe/rajdumnern/topic/P6278980/P6278980.html

การ์ตูน

http://fwmail.teenee.com/collection_set/3434.html

ไทยPBS

http://www.thaipbs.or.th/


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที