Writer - ลำดับรายชื่องานเขียน

ชื่อเรื่องผู้เขียนหมวดตอนโหวตอ่าน
เก็บอุปกรณ์ทำแผลในบ้านด้วย เครื่องแพ็คสูญญากาศ อั้ม เรื่องสุขภาพ 1 2174
การบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษ khwanjai วิชาการ 1 2945
การใช้ enough สิริพร วิชาการ 1645
เก็บเส้นหมี่ไว้รับประทานนานๆ ด้วย เครื่องแพ็คสูญญากาศ อั้ม เรื่องสุขภาพ 1 11523
ลดเวลา Setup ของเครื่องพิมพ์ Hei-4 ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 55 6106
ปรับปรุงระบบปรับอากาศในพื้นที่ทำงาน ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 6207
ส่งเธอให้ถึงที่หมาย ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 5039
การเปลี่ยน Box Feed in โดยใช้หลัก SMED ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 140 3879
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเจาะ Cross Slide ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 3535
Hopper ลดฝุ่น ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 4575
ปืนดันทุรังสูง ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 3449
การนำไอน้ำแฟลชกลับมาใช้ใหม่ ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 2878
นิ้วมหัศจรรย์ ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 4809
Automatic Short Circuit Switch ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 5 3051
เครื่องยกม้วน ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 4007
ลดระยะเวลาการติดตั้งแบบกั้นข้าง ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 15 3191
แขนกลปลดล็อก ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 3057
ใช้ Sleeve ปลดชิ้นงานแทนการ Unscrew ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 2808
เครื่องวัด Heater แม่พิมพ์ ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 3103
ลด Down Time ที่เกิดจาก Gear Box ขับโซ่เครื่องลาก ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 3003
ชุดค้ำยันแกนสกรีน ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 2672
Flex Mover ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 2555
อุปกรณ์ทำความสะอาดมิกเซอร์ ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 3 3532
ยกขึ้นก็เบ๊า เบา (อุปกรณ์ช่วยยกลูกกลิ้ง) ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 20 3689
ลดการเสีย Univerral Joint เครื่อง Profiling ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 5 2914
RIMS (ระบบการจัดการควบคุมเครื่องมือระยะไกล) ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 174 3016
Overtime Online ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 5 3816
ระบบบริหารจัดการเอกสารสัญญา / e-document management for legal ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 100 3817
โปรแกรม AutoKey Oil Record ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 3122
ระบบการแจ้งบริการงานสารสนเทศ ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 3068
ปรับปรุงโปรแกรมวางแผนจาก Excel เป็น Visual Basic (Barcode) ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 3639
ระบบข้อมูลสินค้า Holding ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 2869
ใบคำนวนตะกร้าอัจฉริยะ ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 5 3564
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลด้านพัฒนาบุคลากร ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 1841008 293937
โครงการพัฒนาวิธีการล้างกระบะ ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 3702
บริการเยี่ยม ปลอดภัยยอด ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 10 3422
เปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายด้วยไคเซ็น ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 5 4633
อบรมเชิงปฏิบัติการเครื่อง HPLC 18 เหลือ 8 ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 225 2684
ลดบุบ หยุดรอย ไม่รอคอยการซ่อมบำรุง ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 3365
การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 4084