ตำแหน่งงานน่าสนใจ: พนักงานธุรการ แผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Clerk) (ทำงานประจำที่โรงงานอ่อนนุช กทม.) บริษัท เอ็ม.อี.เมดิเทค จำกัด

日本語ページ

พนักงานธุรการ แผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Clerk) (ทำงานประจำที่โรงงานอ่อนนุช กทม.) จำนวน 2 ตำแหน่ง

บริษัท เอ็ม.อี.เมดิเทค จำกัด


บริษัท เอ็ม.อี.เมดิเทค จำกัด รับสมัครพนักงานธุรการ แผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Clerk) (ทำงานประจำที่โรงงานอ่อนนุช กทม.) จำนวน 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งนี้ลงประกาศตั้งแต่วันที่: 27 พฤศจิกายน 2560


รายละเอียดงาน

บริษัท เอ็ม.อี.เมดิเทค จำกัด ดำเนินธุรกิจ ผลิตเวชภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อการส่งออกและจำหน่ายภายในประเทศ มามากกว่า 40 ปี เช่น ชุดให้เลือด ชุดให้น้ำเกลือ สายให้อาหาร สายดูดเสมหะ ถุงปัสสาวะ ฯลฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO13485 และได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP  สินค้าส่งออกไปยังประเทศต่างๆ เช่น ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย ร้สเซีย ญี่ปุ่น ฯลฯ ปัจจุบันบริษัทได้ขยายการผลิต จึงมีความประสงค์ที่จะรับสมัครพนักงาน ตามตำแหน่งงานดังต่อไปนี้

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง  อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิ ปวช, ปวส. บริหารธุรกิจ ทุกสาขา
 • บุคลิกภาพดี พูดจาดี ชอบงานบริการ
 • ขยัน กระตือรือร้น ละเอียดรอบคอบ และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • ไหวพริบดี แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ และ เครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดี

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • รับโทรศัพท์ ทั้งภายใน ภายนอก
 • ต้อนรับแขก ลูกค้า หรือบุคคลภายนอกที่มาติดต่อบริษัท
 • รับสมัครงาน ตรวจสอบเอกสาร สัมภาษณ์งาน ส่งตรวจสุขภาพ นัดเริ่มงาน
 • จัดทำบัตรประจำตัวพนักงาน และ สัญญาจ้างงาน   
 • จัดทำรายงานประจำเดือนเกี่ยวกับงานในแผนก
 • คัดแยกจดหมาย , FAX , เอกสาร ส่งให้แผนกที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแลเรื่องชุดยูนิฟอร์ม และการใช้รถยนต์ของบริษัท,เครื่องถ่ายเอกสาร
 • ออกเอกสารการสั่งซื้อของแผนก (PR)
 • ติดต่องานประกันสังคม (แจ้งเข้า แจ้งออก ผู้ประกันตน)

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ   
เบี้ยขยัน , ชุดยูนิฟอร์ม , กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , ประกันสุขภาพกลุ่ม,  เงินช่วยเหลือจัดพิธีสมรส , เงินช่วยเหลือจัดพิธีศพ , ตรวจสุขภาพประจำปี , ข้าว(ฟรี) , ค่าอาหาร, งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี ,ท่องเที่ยวประจำปี, โบนัสตามผลประกอบการ


ติดต่อ/สมัครได้ที่

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม มาสมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งจดหมายสมัครงานมาที่

แผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   
บริษัท เอ็ม.อี. เมดิเทค จำกัด  เลขที่ 665  ถนนอ่อนนุช  
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ  10250
โทรศัพท์ 02-311-5737 ต่อ 104   Email : hrd@meditek-thailand.com


ดูตำแหน่งงานอื่น