ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร เล่ม 1 : การอ่านเร็วและการจดบันทึกย่อ

ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร เล่ม 1 : การอ่านเร็วและการจดบันทึกย่อ

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : รศ.งามพริ้ง รุ่งโรจน์ดี
ผู้แปล :
ISBN : 974-832-684-5
จำนวนหน้า : 176 หน้า
ราคา : 110 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2543

คำแนะนำ

เนื้อหาในหนังสือจะให้ความรู้ทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับวิศวกร สถาปนิก อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ


ไม่มีจำหน่าย    สั่งซื้อ E-Book

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

เนื้อหาในหนังสือจะให้ความรู้ทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับ วิศวกร สถาปนิก อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เกี่ยวกับ
1. เอกสารในงานอาชีพวิศวกรและสถาปนิก
2. กลวิธีในการอ่านเร็วเพื่อหาสาระสำคัญและเพื่อค้นหาคำตอบ
3. วิธีอ่านกราฟ ตาราง ไดอะแกรม
4. วิธีจดบันทึกย่อประกอบการอ่าน 
5. วิธีสรุปเนื้อเรื่อง พร้อมตัวอย่างและแบบฝึกหัด
เพื่อให้ผู้อ่านสามารถศึกษาและฝึกฝนได้ด้วยตนเอง


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book