Writer - ลำดับรายชื่องานเขียน

ชื่อเรื่องผู้เขียนหมวดตอนโหวตอ่าน
หนังสือ: โลหะ (Metal) นิรนาม เหล็กและเหล็กกล้า 87 30 2943287
รวมสูตรอาหารควบคุมน้ำหนัก athene เรื่องสุขภาพ 10 35 2700097
การทำแผนธุรกิจเชิงนวัตกรรมที่เขาใหญ่ เมตตา การบริหารจัดการ 24 16 1718538
การเขียนแผนธุรกิจ ฉบับชาวบ้าน มานพ การบริหารจัดการ 48 42 1516011
บทความ: เทคโนโลยียานยนต์ / เครื่องยนต์เบนซิน นิรนาม ยานยนต์และชิ้นส่วน 10 814337
ความเป็นเลิศของผู้บริหารโรงงาน(องค์กร) ชนิตพล การบริหารจัดการ 128 19 807149
วิทยาศาสตร์น่ารู้ ขนิษฐา วิชาการ 29 767178
คุณภาพการให้บริการ : มุมมองในเชิงวิชาการ ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต การบริหารจัดการ 11 690503
เทคนิคการนำเสนอ อ.สมิต ระบบ HR 10 4 667441
หนังสือ: ความเย็นเหนือเย็น ไครโอเจนิกส์เบื้องต้น (Fundamental of Cryogenics ) นิรนาม วิชาการ 32 5 641160
ความหลากหลายทางชีวภาพ ขนิษฐา วิชาการ 7 636441
เคมีในชีวิตประจำวัน ขนิษฐา วิชาการ 10 10 614017
ความรู้พื้นฐานในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Basic Knowledge of Human Resource Management) ณัฐกานต์ ระบบ HR 5 10 600595
การนำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000 มาใช้ในสถานศึกษา ตอนที่ 2 มานพ ระบบ ISO 41 18 549800
บทความอาจารย์ ดร.ชิต editor หุ่นยนต์ 73 541873
ลายเซ็นเสริมดวงร่ำรวยเงินทอง นักแสวงหา เรื่องอื่น ๆ 1 519820
โลจิสติกส์ (Logistics) นระ การบริหารจัดการ 13 8 496647
สารชีวโมเลกุล ขนิษฐา วิชาการ 7 5 479437
ทำความรู้จักกับการบริหารอย่างมีคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) อ.อุดม ระบบ TQM 42 31 437685
เปิดโลก Open Source OpenSourceInitial IT 42 34 430790
บทความ: เทคโนโลยียานยนต์ / เครื่องยนต์ดีเซล นิรนาม ยานยนต์และชิ้นส่วน 5 421419
การนำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2000 มาใช้ในสถานศึกษา ตอนที่ 1 มานพ ระบบ ISO 25 2 413562
เทคนิคขั้นเทพ ขายของบนFacebookให้สำเร็จ นักแสวงหา การบริหารจัดการ 1 396759
การบริหารความขัดแย้ง อ.สมิต ระบบ HR 5 10 382697
กลอน นายร่าเริง วิชาการ 6 376781
เถ้าแก่มืออาชีพเป็นง่ายนิดเดียว มานพ การบริหารจัดการ 53 18 350158
Trick & Tip OpenSourceInitial IT 14 22 332270
หนังสือ: ฟิสิกส์ (Physics) / มิลินทปัญหา นิรนาม วิชาการ 17 322021
บทความ: เครื่องจักรกลทางอากาศ และอวกาศ / ดาวเทียม นิรนาม วิชาการ 9 319734
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลด้านพัฒนาบุคลากร ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 1841008 292750
ธรรมทาน เป็นทานอันสูงสุด ภาค ธรรมะวันหยุด Meditate ธรรมะ 23 40 282031
บำบัดน้ำเสีย ขนิษฐา เรื่องอื่น ๆ 8 266853
ทักษะการประสานงาน อ.สมิต ระบบ HR 4 5 265357
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ขนิษฐา วิชาการ 6 259284
การทำกิจกรรม5ส พยัพ ระบบ 5 ส 9 14 251648
บทความ: เครื่องจักรกลทางอากาศ และอวกาศ / เครื่องยนต์เจ็ทในอากาศยาน นิรนาม ยานยนต์และชิ้นส่วน 8 242663
10 อันดับ อาหารยอดอ้วน และ พลังงานเครื่องดื่มกับอาหารคู่ใจ หนุ่มสาวออฟฟิศ นักแสวงหา เรื่องสุขภาพ 1 236300
E THANOL ……….energy of THAILAND ชนิตพล เรื่องอื่น ๆ 14 230987
บทความ: พลังงานลม (Wind energy) นิรนาม วิชาการ 9 225016
มหาวิหารกับตลาดสด (The Cathedral and The Bazzar) INFORWARRIOR IT 17 223930