Writer - ลำดับรายชื่องานเขียน

ชื่อเรื่องผู้เขียนหมวดตอนโหวตอ่าน
หนังสือ: โลหะ (Metal) นิรนาม เหล็กและเหล็กกล้า 87 30 3479198
รวมสูตรอาหารควบคุมน้ำหนัก athene เรื่องสุขภาพ 10 35 2763211
การทำแผนธุรกิจเชิงนวัตกรรมที่เขาใหญ่ เมตตา การบริหารจัดการ 24 16 1790456
การเขียนแผนธุรกิจ ฉบับชาวบ้าน มานพ การบริหารจัดการ 48 42 1663819
ความเป็นเลิศของผู้บริหารโรงงาน(องค์กร) ชนิตพล การบริหารจัดการ 128 19 870141
บทความ: เทคโนโลยียานยนต์ / เครื่องยนต์เบนซิน นิรนาม ยานยนต์และชิ้นส่วน 10 866916
วิทยาศาสตร์น่ารู้ ขนิษฐา วิชาการ 29 824395
คุณภาพการให้บริการ : มุมมองในเชิงวิชาการ ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต การบริหารจัดการ 11 739511
หนังสือ: ความเย็นเหนือเย็น ไครโอเจนิกส์เบื้องต้น (Fundamental of Cryogenics ) นิรนาม วิชาการ 32 5 724834
เทคนิคการนำเสนอ อ.สมิต ระบบ HR 10 4 719040
ความหลากหลายทางชีวภาพ ขนิษฐา วิชาการ 7 705638
เคมีในชีวิตประจำวัน ขนิษฐา วิชาการ 10 10 681512
ความรู้พื้นฐานในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Basic Knowledge of Human Resource Management) ณัฐกานต์ ระบบ HR 5 10 674701
บทความอาจารย์ ดร.ชิต editor หุ่นยนต์ 73 585981
การนำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000 มาใช้ในสถานศึกษา ตอนที่ 2 มานพ ระบบ ISO 41 18 585717
ลายเซ็นเสริมดวงร่ำรวยเงินทอง นักแสวงหา เรื่องอื่น ๆ 1 540841
สารชีวโมเลกุล ขนิษฐา วิชาการ 7 5 524882
โลจิสติกส์ (Logistics) นระ การบริหารจัดการ 13 8 512241
ทำความรู้จักกับการบริหารอย่างมีคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) อ.อุดม ระบบ TQM 42 31 466485
บทความ: เทคโนโลยียานยนต์ / เครื่องยนต์ดีเซล นิรนาม ยานยนต์และชิ้นส่วน 5 463108
เปิดโลก Open Source OpenSourceInitial IT 42 34 447696
การนำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2000 มาใช้ในสถานศึกษา ตอนที่ 1 มานพ ระบบ ISO 25 2 443611
การบริหารความขัดแย้ง อ.สมิต ระบบ HR 5 10 406813
เทคนิคขั้นเทพ ขายของบนFacebookให้สำเร็จ นักแสวงหา การบริหารจัดการ 1 397817
หนังสือ: ฟิสิกส์ (Physics) / มิลินทปัญหา นิรนาม วิชาการ 17 397697
กลอน นายร่าเริง วิชาการ 6 386546
เถ้าแก่มืออาชีพเป็นง่ายนิดเดียว มานพ การบริหารจัดการ 53 18 381686
บทความ: เครื่องจักรกลทางอากาศ และอวกาศ / ดาวเทียม นิรนาม วิชาการ 9 361254
Trick & Tip OpenSourceInitial IT 14 22 346795
ธรรมทาน เป็นทานอันสูงสุด ภาค ธรรมะวันหยุด Meditate ธรรมะ 23 40 338815
ลางบอกเหตุร้ายตามความเชื่อโบราณ ของคนสมัยก่อน จริยา เรื่องอื่น ๆ 1 306350
บำบัดน้ำเสีย ขนิษฐา เรื่องอื่น ๆ 8 300478
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลด้านพัฒนาบุคลากร ทีมงาน ระบบ ไคเซ็น 1 1841008 293217
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ขนิษฐา วิชาการ 6 288109
ทักษะการประสานงาน อ.สมิต ระบบ HR 4 5 277342
การทำกิจกรรม5ส พยัพ ระบบ 5 ส 9 14 262085
E THANOL ……….energy of THAILAND ชนิตพล เรื่องอื่น ๆ 14 259722
บทความ: เครื่องจักรกลทางอากาศ และอวกาศ / เครื่องยนต์เจ็ทในอากาศยาน นิรนาม ยานยนต์และชิ้นส่วน 8 256558
บทความ: พลังงานลม (Wind energy) นิรนาม วิชาการ 9 245072
10 อันดับ อาหารยอดอ้วน และ พลังงานเครื่องดื่มกับอาหารคู่ใจ หนุ่มสาวออฟฟิศ นักแสวงหา เรื่องสุขภาพ 1 239357