ประกาศ การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย 2565

เกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2564 Update
เกม ดวลเกาทัณฑ์ สานฝันสู่แดนมังกร (รูปแบบออนไลน์)

Download

เกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2564 Update

Download

เกียรติบัตรสำหรับผู้ร่วมการแข่งขันรอบคัดเลือก การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ประจำปี 2564

  • เกมการแข่งขัน ROBO BitRacer
    Download
  • เกมการแข่งขัน Mission Challenge
    Download

ประกาศที่ 14 เปลี่ยนแปลงสถานที่ กำหนดการ และรายชื่อทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2565ประกาศที่ 13 รายชื่อทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2565 เกม พิชิตวัฏจักรหอคอย สู่แดนภารตะประกาศที่ 12 เลื่อนการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2565 (รอบคัดเลือก)ประกาศที่ 11 ผลการพิจารณาคลิปวีดีโอรายงานความคืบหน้าการประดิษฐ์หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2565ประกาศที่ 10 อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2565 เกม พิชิตวัฏจักรหอคอย สู่แดนภารตะประกาศที่ 9 เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับอุปกรณ์การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. – สพฐ. ยุวชน ประจำปี 2565ประกาศที่ 8 รายชื่อทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition ประจำปี 2565ประกาศที่ 7 ผลสอบคัดเลือก การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. – สพฐ. ยุวชน ประจำปี 2565ประกาศที่ 6 รายละเอียดและเกณฑ์สอบคัดเลือกการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. – สพฐ. ยุวชน ประจำปี 2565ประกาศที่ 5 รายชื่อผู้สมัครการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. – สพฐ. ยุวชน เกม RESCUE LINE และ เกม RESCUE MAZEประกาศที่ 4 รายชื่อผู้สมัครการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย เกม พิชิตวัฏจักรหอคอย สู่แดนภารตะประกาศที่ 3 รายชื่อผู้สมัครการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition เกม ROBO SALENGประกาศที่ 2 เปิดรับสมัครการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition เกม ROBO SALENGประกาศที่ 1 รายชื่อคณะกรรมการวิชาการและตัดสิน ประจำปี 2565