กำหนดการ การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย 2565

 • การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย
  ลำดับที่รายละเอียดว / ด/ ปสถานที่
  1เปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขัน1 ธ.ค.64 – 31 ม.ค.65www.tpa.or.th/robot
  2ประกาศรายชื่อผู้สมัคร2 ก.พ. 65www.tpa.or.th/robot
  3การฝึกอบรม (Online)9 ก.พ 65ส.ส.ท.
  4เปิดรับคลิปวิดีโอรายงานความคืบหน้าประดิษฐ์หุ่นยนต์10 ก.พ.- 31 มี.ค. 65robot@tpa.or.th
  5ประกาศรายชื่อทีมที่ได้เข้าการแข่งขันรอบคัดเลือก8 เม.ย. 65www.tpa.or.th/robot
  6การแข่งขันรอบคัดเลือก28 - 29 เม.ย. 65สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
  7ประกาศรายชื่อทีมที่ได้เข้าการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ3 พ.ค. 65www.tpa.or.th/robot
  8การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ28 - 29 พ.ค. 65ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต
 • การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition
  ลำดับที่รายละเอียดว / ด/ ปสถานที่
  1เปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขัน15 พ.ย. - 31 ธ.ค. 64www.tpa.or.th/robot
  2ประกาศรายชื่อทีมที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม / การแข่งขันรอบคัดเลือก14 ม.ค. 65www.tpa.or.th/robot
  3การฝึกอบรม10 - 11 ก.พ. 65Online
  4การแข่งขันรอบคัดเลือก/ สอบคัดเลือก14 ก.พ. 65Online
  5ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านการคัดเลือก (16 ทีม)1 มี.ค. 65www.tpa.or.th/robot
  6รับอุปกรณ์หุ่นยนต์ / อบรมการใช้อุปกรณ์12 มี.ค. 65บ.มิตซูบิชิฯ
  7เปิดรับคลิปวิดีโอรายงานความคืบหน้าประดิษฐ์หุ่นยนต์4 - 22 เม.ย. 65robot@tpa.or.th
  8ประกาศรายชื่อทีมที่ได้เข้าการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ29 เม.ย. 65www.tpa.or.th/robot
  9การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ28 - 29 พ.ค. 65ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต
 • การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. - สพฐ. ยุวชน
  ลำดับที่รายละเอียดว / ด/ ปสถานที่
  1เปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขัน1 ธ.ค. 64 - 28 ม.ค. 65www.tpa.or.th/robot
  2ประกาศรายชื่อผู้สมัคร1 ก.พ. 65www.tpa.or.th/robot
  3การฝึกอบรม (Online / e-learning )1 ก.พ. 65 เป็นต้นไปผ่าน youtube: TPA Official
  4สอบคัดเลือก (Online)24 ก.พ. 65www.tpa.or.th/robot
  5ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านการสอบคัดเลือก (Online)28 ก.พ. 65www.tpa.or.th/robot
  6รับอุปกรณ์18 มี.ค. 65 – 28 พ.ค. 65ส.ส.ท.
  7กติกาการแข่งขัน (ประกาศ ณ วันแข่งขัน)27 พ.ค. 65www.tpa.or.th/robot
  8การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ28 - 29 พ.ค. 65ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต