ใบสมัคร การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย 2565

สำหรับผู้สมัคร "ระดับอุดมศึกษา"

สำหรับผู้สมัคร "ระดับมัธยมศึกษา"