ใบสมัคร การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย 2567

สำหรับผู้สมัคร "ระดับอุดมศึกษา"

สำหรับผู้สมัคร "ระดับมัธยมศึกษา"

 • การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.- สพฐ. ยุวชน เกม
  รอข้อมูล ปี 2567
  เปิดรับสมัคร รอข้อมูล ปี 2567
  กติกา : รอข้อมูล ปี 2567
  ใบสมัคร : รอข้อมูล ปี 2567
 • การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.- สพฐ. ยุวชน
  รอข้อมูล ปี 2567
  เปิดรับสมัคร รอข้อมูล ปี 2567
  กติกา : รอข้อมูล ปี 2567
  ใบสมัคร : รอข้อมูล ปี 2567

ฟอร์มเอกสารประกอบการสมัคร

 1. แบบที่ 1 ผู้สมัครมีบัตรประจำตัวข้าราชการครู / บุคลากรทางการศึกษา และบัตรประจำตัวนักเรียน / นักศึกษา
 2. แบบที่ 2 ผู้สมัครไม่มีบัตรประจำตัวข้าราชการครู / บุคลากรทางการศึกษา และบัตรประจำตัวนักเรียน / นักศึกษา
 3. แบบความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย

Download หนังสือขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

 1. หนังสือขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันระดับอุดมศึกษา


นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล