งานขึ้นรูปโลหะ เล่มที่ 1 แม่พิมพ์โลหะแผ่น

งานขึ้นรูปโลหะ เล่มที่ 1 แม่พิมพ์โลหะแผ่น

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : รศ. ดร.วารุณี เปรมานนท์ และ รศ. ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์
ผู้แปล : -
ISBN : 978-974-443-370-1
จำนวนหน้า : 224 หน้า
ราคา : 180 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2551

คำแนะนำ

เนื้อหาของหนังสือเกี่ยวกับงานขึ้นรูปโลหะที่มีองค์ประกอบในการทำงานที่หลากหลาย เน้นองค์ประกอบของแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะแผ่น ทฤษฎีการเปลี่ยนรูปของโลหะแผ่น และการออกแบบแม่พิมพ์ในเบื้องต้น กลไกการทำงานของแม่พิมพ์ที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนรูปของโลหะแผ่น 


สั่งซื้อหนังสือ    สั่งซื้อ E-Book

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

เนื้อหาของหนังสือเกี่ยวกับงานขึ้นรูปโลหะที่มีองค์ประกอบในการทำงานที่หลากหลาย ต้องใช้ความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อผลิตชิ้นงานมีคุณภาพและมีความเที่ยงตรงตามแบบ และยังต้องคำนึงถึงการผลิตในระยะยาว ซึ่งหมายถึงความง่ายในการบำรุงรักษา ใช้เวลาในการติดตั้ง-ถอดประกอบน้อย ต้นทุนต่ำ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

เนื้อหาจะเน้นองค์ประกอบของแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะแผ่น ทฤษฎีการเปลี่ยนรูปของโลหะแผ่น และการออกแบบแม่พิมพ์ในเบื้องต้น กลไกการทำงานของแม่พิมพ์ที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนรูปของโลหะแผ่น

เหมาะสำหรับ
ช่างเทคนิค วิศวกร และผู้ที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ รวมทั้งอาจารย์ และนักศึกษาระดับ ปวช.-ปริญญาตรี 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book