งานขึ้นรูปโลหะ เล่มที่ 2 วัสดุทำแม่พิมพ์และชิ้นงาน

งานขึ้นรูปโลหะ เล่มที่ 2 วัสดุทำแม่พิมพ์และชิ้นงาน

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : รศ. ดร.วารุณี เปรมานนท์ และ อรจีรา เดี่ยววณิชย์
ผู้แปล : -
ISBN : 978-974-443-439-5
จำนวนหน้า : 296 หน้า
ราคา : 250 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2554

คำแนะนำ

เนื้อหาเกี่ยวกับวัสดุทำแม่พิมพ์และชิ้นงานในงานขึ้นรูปโลหะ ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับเหล็กกล้าเครื่องมือ กระบวนการทางความร้อน และการตรวจสอบสมบัติของเหล็กกล้าเครื่องมือ ซีเมนต์คาร์ไบด์ และเหล็กหล่อ 
(เป็นหนังสือเล่มที่ 2 ในชุดงานขึ้นรูปโลหะ ต่อจาก งานขึ้นรูปโลหะ เล่มที่ 1 แม่พิมพ์โลหะแผ่น)  


ไม่มีจำหน่าย    สั่งซื้อ E-Book

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

เนื้อหาเกี่ยวกับวัสดุทำแม่พิมพ์และชิ้นงานในงานขึ้นรูปโลหะ
ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับเหล็กกล้าเครื่องมือ กระบวนการทางความร้อน
และการตรวจสอบสมบัติของเหล็กกล้าเครื่องมือ ซีเมนต์คาร์ไบด์ และเหล็กหล่อ
ความรู้เกี่ยวกับวัสดุชิ้นงานในงานขึ้นรูปโลหะ โครงสร้าง การเปลี่ยนรูป
และสมบัติทางกลของวัสดุชิ้นงาน รวมทั้งความสามารถในการขึ้นรูปของโลหะแผ่น  

เหมาะสำหรับ
ช่างเทคนิค วิศวกร  และผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
รวมทั้งอาจารย์และนักศึกษาระดับ ปวช. ถึงปริญญาตรี
 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book