คู่มือรองลื่นเรียบ (Handbook of Plain Bearings)

คู่มือรองลื่นเรียบ (Handbook of Plain Bearings)

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : Kasahara Mataichi และคณะ
ผู้แปล : รศ. ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ และคณะ
ISBN : 978-974-443-457-9
จำนวนหน้า : 308 หน้า
ราคา : 250 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2554

คำแนะนำ
(เนื้อหาในเล่ม จัดพิมพ์เป็น 3 ภาษา ไทย-อังกฤษ-ญี่ปุ่น)
กล่าวถึงมาตรฐานการใช้งานรองลื่นเรียบในงานอุตสาหกรรม
อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องจักรกล อุตสาหกรรมก่อสร้าง
ตลอดจนทฤษฎี การประยุกต์ใช้ และคำศัพท์เกี่ยวข้อง
  

สั่งซื้อหนังสือ   

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด
เนื้อหาประกอบด้วย
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรองลื่นเรียบ (Plain Bearings)
- ทฤษฎีของการหล่อลื่นของรองลื่นเรียบ
- การประยุกต์ใช้รองลื่นเรียบในรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถไฟ เรือ ดาวเทียมอวกาศ อุปกรณ์ก่อสร้าง เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม และโครงสร้าง
- คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับรองลื่นเรียบ
- รายชื่อมาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวข้องกับรองลื่นเรียบ 

เหมาะสำหรับ
โรงงานอุตสาหกรรม วิศวกร นักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่สนใจ 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง