การออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ (ฉบับปรับปรุง)

การออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ (ฉบับปรับปรุง)

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : รศ.วชิระ มีทอง
ผู้แปล :
ISBN : 978-974-443-664-1
จำนวนหน้า : 296 หน้า
ราคา : 250 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2559

คำแนะนำ

จิ๊กและฟิกซ์เจอร์มีความสำคัญต่อกระบวนการผลิตและกระบวนการประกอบของอุตสาหกรรมที่ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสติกและโลหะให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 


สั่งซื้อหนังสือ   

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

จิ๊กและฟิกซ์เจอร์มีความสำคัญต่อกระบวนการผลิตและกระบวนการประกอบของอุตสาหกรรมที่ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสติกและโลหะให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วย 
- หลักการของการสร้างจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ขั้นพื้นฐาน
- การออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ให้ประหยัด
- แบบดรออิ้งของจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ และ Geometric Dimensioning and Tolerancing (GD&T)
- จิ๊กและฟิกซ์เจอร์แบบโมดูลาร์
- จิ๊กและฟิกซ์เจอร์สำหรับงานเชื่อม
- จิ๊กและฟิกซ์เจอร์สำหรับเครื่องจักรระบบเอ็นซีและซีเอ็นซี

เหมาะสำหรับ
ผู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ตั้งแต่พื้นฐาน
ทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
จนถึงปริญญาตรี ตลอดจนผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้อง


หนังสือที่เกี่ยวข้อง