อุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก

อุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ดร.สมศักดิ์ อิทธิโสภณกุล
ผู้แปล : -
ISBN : 978-974-443-489-0
จำนวนหน้า : 192 หน้า
ราคา : 220 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2555

คำแนะนำ

เรียบเรียงจากประสบการณ์กว่า 30 ปี ในการออกแบบ วางแผน ติดตั้ง ทดลอง
และติดตามผลการผลิตของโรงงานผลิตเหล็กทั้งในและต่างประเทศ 
นำเสนอพร้อมด้วยตารางและรูปประกอบ
เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย นำไปใช้ในอุตสาหกรรมได้จริง


สั่งซื้อหนังสือ    สั่งซื้อ E-Book

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด
เป็นหนังสือที่เกิดจากความมุ่งมั่นและความตั้งใจจริงของผู้เขียน
ที่ต้องการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และประสบการณ์ทำงานจริงที่มีมากกว่า 30 ปี
ในการออกแบบ วางแผน ติดตั้ง ทดลอง และติดตามผลการผลิต ของโรงงานผลิตเหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย และเหล็กรูปพรรณ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ผ่านการค้นคว้า อ้างอิง จากตำราและวารสารการผลิตเหล็กจำนวนมาก
นำมารวบรวม เรียบเรียง และจัดลำดับเนื้อหา พร้อมด้วยตารางและรูปประกอบ
เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย นำไปใช้ในอุตสาหกรรมได้จริง

เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย
• กระบวนการผลิตเหล็ก ทั้งอุตสาหกรรมเหล็กขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นปลาย
• การทำงานและชุดแท่นที่ใช้ในเครื่องรีดเหล็ก (Rolling Machine)
• การเปลี่ยนรูปร่างของเหล็กขณะที่มีอุณหภูมิสูง
• การออกแบบร่องลูกรีด และการวางผังโรงงานรีดเหล็กเส้น
• เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ในโรงงานรีดเหล็กเส้น
• การคำนวณและออกแบบโรงงานรีดเหล็กเส้นทั้งโรงงาน
• ตัวอย่างผังโรงงานรีดเหล็กแบบต่าง ๆ  มากกว่า 10 โรงงานที่ให้ผลผลิตสูง ทั้งในและต่างประเทศ  

เหมาะสำหรับ
• อาจารย์และนักศึกษา ระดับ ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์
• ช่างเทคนิค วิศวกร  ผู้บริหารโรงงาน
• เจ้าของกิจการที่ต้องการลดต้นทุน และปรับปรุงโรงงานให้มีประสิทธิผลดีขึ้น 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book