1-2-3 ก้าวสู่ลีน Lean in Action

1-2-3 ก้าวสู่ลีน Lean in Action

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ประดิษฐ์ วงศ์มณีรุ่ง, สมเจตน์ เพิ่มพูนธัญญะ, พรเทพ เหลือทรัพย์สุข, นพดล อิ่มเอม
ผู้แปล : -
ISBN : 978-974-443-377-0
จำนวนหน้า : 208 หน้า
ราคา : 180 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2552

คำแนะนำ

นำเสนอเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับระบบการผลิตแบบลีน (Lean Production System) เริ่มตั้งแต่การเตรียมการก่อนการเปลี่ยนระบบการผลิต การเปลี่ยนระบบการผลิต การวัดผลของระบบการผลิตแบบลีน การดำรงอยู่อย่างถาวรของระบบการผลิตแบบลีน และความรู้ในเรื่อง Lean Six Sigma 


ไม่มีจำหน่าย


รายละเอียด

นำเสนอเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับระบบการผลิตแบบลีน (Lean Production System) เริ่มตั้งแต่การเตรียมการก่อนการเปลี่ยนระบบการผลิต การเปลี่ยนระบบการผลิต การวัดผลของระบบการผลิตแบบลีน การดำรงอยู่อย่างถาวรของระบบการผลิตแบบลีน และความรู้ในเรื่อง Lean Six Sigma ซึ่งจะช่วยให้ดำเนินการเปลี่ยนสู่ระบบการผลิตแบบลีนที่เป็นสากลได้ง่ายขึ้นช่วยให้องค์กรของท่านบรรลุคุณภาพที่ดีที่สุด ต้นทุนที่ต่ำที่สุด เวลาในการผลิตที่สั้นที่สุด และส่งมอบได้ตรงต่อเวลา อันจะนำมาซึ่งความพึงพอใจของลูกค้า และความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ

เหมาะสำหรับ
ช่างเทคนิค วิศวกร หัวหน้างาน ผู้บริหาร และผู้ที่ปฏิบัติงานในโรงงาน และในกระบวนการผลิต 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง