ไคเซ็นตามวิถีโตโยต้า

ไคเซ็นตามวิถีโตโยต้า

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : Yoshihito WAKAMATSU
ผู้แปล : ผศ.ประยูร เชี่ยววัฒนา
ISBN : 978-974-443-432-6
จำนวนหน้า : 272 หน้า
ราคา : 180 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2554

คำแนะนำ

หนังสือเล่มนี้เป็นแผนที่และเข็มทิศเพื่อปรับปรุง (ไคเซ็น) การทำงานสำหรับทุกองค์กรที่ต้องการส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับชั้นร่วมมือกันเพื่อการพัฒนาตนเอง งาน และองค์กรอย่างจริงจังและเห็นผลชัดเจน  


ไม่มีจำหน่าย   

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้เป็นแผนที่และเข็มทิศเพื่อปรับปรุง (ไคเซ็น) การทำงานสำหรับทุกองค์กรที่ต้องการส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับชั้นร่วมมือกันเพื่อการพัฒนาตนเอง งาน และองค์กรอย่างจริงจังและเห็นผลชัดเจน  ด้วยเทคนิค แง่คิด แนวทางปฏิบัติที่เป็นขั้นเป็นตอนและเข้าใจง่าย  โดยสรุปประเด็นสำคัญ พร้อมตัวอย่างจริง นำไปปฏิบัติได้ทันที จากประสบการณ์ตรงกว่า 10 ปีของผู้เขียนที่ทำงานร่วมกับผู้ริเริ่ม Toyota Production System  เพื่อปลุกเร้าให้ กล้าคิด กล้าเปลี่ยนแปลง และลงมือทำ 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง