สถิติ ฉบับการ์ตูน

สถิติ ฉบับการ์ตูน

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : Takehiko Ohgami / กำกับดูแลโดย Medaka College
ผู้แปล : บดินทร์ พรวิลาวัณย์
ISBN : 978-974-443-626-9
จำนวนหน้า : 240 หน้า
ราคา : 265 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2558

คำแนะนำ

(พิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม) 
เป็นตำราเสริมสำหรับผู้เรียน “สถิติเบื้องต้น” ที่ไม่เน้นสูตร-นิยามแบบตำราทั่วไป 
แต่เน้นเปรียบเทียบให้เห็นภาพ เข้าใจง่าย โดยใช้ภาพการ์ตูนเป็นสื่อ 
เพื่อให้เข้าใจ “วิชาสถิติ” แบบรู้จริงจากความรู้สึก สามารถนึกออกมาเป็นภาพในหัวได้


ไม่มีจำหน่าย   

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

เป็นตำราเสริมสำหรับผู้เรียน “สถิติเบื้องต้น” ที่ไม่เน้นสูตร-นิยามแบบตำราทั่วไป
แต่เน้นเปรียบเทียบให้เห็นภาพ เข้าใจง่าย โดยใช้ภาพการ์ตูนเป็นสื่อ
เพื่อให้เข้าใจ “วิชาสถิติ” แบบรู้จริงจากความรู้สึก สามารถนึกออกมาเป็นภาพในหัวได้

เนื้อหาประกอบด้วยเรื่อง ค่าเฉลี่ย ความแปรปรวน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแจกแจงรูปแบบต่าง ๆ สถิติเชิงอนุมาน และการทดสอบสมมุติฐาน 
 
เหมาะสำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมปลายถึงมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะคนที่เรียนสถิติแล้ว...ไม่รู้เรื่อง !!!


หนังสือที่เกี่ยวข้อง